עלון

עלון אשכול יוסף - בנושא ברית מילה

נושאי העלון: ברית מילה, פרשת בלק, מחילת עוונות בברית, מדתו של פנחס

תמוז, פנחס

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

בעניין שמדתו של פנחס שמקנה לשמו יתברך ואינו יכול לסבול חטא ועוון ולכן כל המשתתף בברית מילה נמחלין עוונותיו I בעניין אם הוי מחילת עוונות למשתתף בברית דוקא בתשובה