bulletin-איש לרעהו-

עלון איש לרעהו - בנושא פרשת אחרי מות קדושים

נושאי העלון: פרשת אחרי מות קדושים, גניבת דעת, בין אדם לחבירו

אייר, אחרי מות-קדושים

תשע"ג

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של: