עלון

עלון איש לרעהו - בנושא ענוה

נושאי העלון: ענוה, אמונת חכמים, אמונה ובטחון, פרשת בשלח, שמח

בשלח, שבט

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ענוה, ביטול עצמי, אמונת חכמים, ביטחון, שמח חלקו