עלון

עלון איש לרעהו - בנושא כבוד התורה

נושאי העלון: כבוד התורה, צדקה, הכנסת כלה, פרשת כי תשא

כי תשא, אדר

תשע"ו

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מעביר על מדותיו, כבוד התורה, צדקה, הכנסת כלה