עלון

עלון איש לרעהו - בנושא הסתפקות במועט

נושאי העלון: הסתפקות במועט, השמח בחלקו, תוכחה, מעשר כספים, פרשת ויצא

כסלו, ויצא

תשע"ו

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

הסתפקות ושמח בחלקו, תוכחה, מעשר כספים