עלון

עלון איש לרעהו - בנושא בטחון

נושאי העלון: בטחון, השתדלות, פרשת מקץ, בטחון והשתדלות

כסלו, מקץ

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

בטחון והשתדלות, חסד ועזרה לזולת, הצנעת המעלות