עלון

עלון איש לרעהו - בנושא אונאת דברים

נושאי העלון: אונאת דברים, אמונה ובטחון, פרשת בהר

אייר, בהר

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

בטחון, אונאת דברים, מצות "והחזקת בו"