עלון

עלון אז נדברו - בנושא תמוז

נושאי העלון: תמוז, אב, תשעה באב, בין המצרים

אב, תשעה באב, בין המצרים

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מקבץ מאמרים ממדור 'הלכה בקרוב ממש למעשה' שיו"ל בגיליונות 'אז נדברו' בענייני חודש תמוז אב