עלון

עלון אזמרה לשמך - בנושא קידושא רבה

נושאי העלון: קידושא רבה, פרשת תולדות, הולדת בת

כסלו, תולדות

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

עריכת קידושא רבא בהולדת בת