עלון

עלון אזמרה לשמך - בנושא פרשת שמות

נושאי העלון: פרשת שמות, קידוש בשבת

שמות, טבת

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

קידוש בשבת