עלון

עלון אזמרה לשמך - בנושא פרשת שלח

נושאי העלון: פרשת שלח, ברכות התורה

סיון, שלח

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

הפרשת חלה I הלכות ברכות התורה