עלון

עלון אזמרה לשמך - בנושא סעודה בשבת

נושאי העלון: סעודה בשבת, פרשת משפטים, קידוש בשבת

משפטים, שבט

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

קידוש וסעודה בשבת