עלון

עלון אורות הגבעה - בנושא תפילה

נושאי העלון: תפילה, פרשת יתרו

יתרו, שבט

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

קבלת התורה כאיש אחד בלב אחד – גם תפילה