עלון

עלון אורות הגבעה - בנושא בין אדם לחבירו

נושאי העלון: בין אדם לחבירו, פרשת שמות, המרים יד על חבירו, הכאת חברו

שמות, טבת

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

בענין המגביה ידו על חבירו, שובבות