עלון

עלון אורות הגבעה - בנושא ארץ ישראל

נושאי העלון: ארץ ישראל, פרשת תרומה, יסודות מפרשת תרומה

תרומה, אדר

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

שלשה יסודות נפלאים הנלמדים מפרשת תרומה מבוססים (בחלקם) על דברי הבית הלוי I כח ארץ ישראל