עלון

עלון אוצרות פרי חיים - בנושא אילת השחר

נושאי העלון: אילת השחר, פרשת שלח

סיון, שלח

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

דברים לעילוי נשמת מרן ראש הישיבה אילת השחר זללה"ה