עלון

עלון אוצרות אורייתא - בנושא צדיקים

נושאי העלון: צדיקים, פרשת תולדות

כסלו, תולדות

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

אין הקב"ה מביא תקלה לצדיקים