עלון

עלון אוצרות אורייתא - בנושא פרשת קורח

נושאי העלון: פרשת קורח, אוי לרשע אוי לשכנו

תמוז, קורח

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

אוי לרשע אוי לשכנו