עלון

עלון אוצרות אורייתא - בנושא פרשת נשא

נושאי העלון: פרשת נשא, הכותל המערבי, לקיחת עשב מהכותל, לקיחת עפר מהכותל

סיון, נשא

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

לקיחת עפר או עשבים מהכותל המערבי