עלון

עלון אוצרות אורייתא - בנושא פרשת נח

נושאי העלון: פרשת נח, בעלי חיים בתיבה

חשון, נח

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

אכילת נח קודם לבעלי החיים בתיבה