עלון

עלון אוצרות אורייתא - בנושא הידור מצוה

נושאי העלון: הידור מצוה, פרשת וירא

חשון, וירא

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

זריזין מקדימין כשנגדו הידור מצוה