עלון

עלון אוצרות אורייתא - בנושא בשר בחלב

נושאי העלון: בשר בחלב, פרשת כי תשא

כי תשא, אדר

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

הורדת קדירת בשר בחלב מהפלטה בשבת