עלון

עלון אגודת משמרת הכהונה - בנושא טבריה לכהנים

נושאי העלון: טבריה לכהנים, מקומות אסורים לכהנים בטבריה

אב

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

דרכים אסורות לכהנים בטבריה מחמת טומאת מת