עלון

עלון אבי עזרי - בנושא פרשת בשלח

נושאי העלון: פרשת בשלח, מוסר לפרשת בשלח

בשלח, שבט

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מוסר לפרשת בשלח