עלון

עלון אבי עזרי - בנושא יציאת מצרים

נושאי העלון: יציאת מצרים, פרשת שמות

שמות, טבת

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

תחילת ספר שמות ופרשיות יציאת מצרים