עלון

עלון אבי עזרי - בנושא ובחרת בחיים

נושאי העלון: ובחרת בחיים, ראש השנה, אתם נצבים

אלול, ראש השנה, ניצבים

תשע"ו

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ובחרת בחיים - כח הבחירה לבחור אפילו ברע I אתם נצבים - מעשה טוב צריך להיות קנין בנפש