עלונים לשבת

עלוני פרשת השבוע באתר בינינו. עשרות עלונים תורניים בקבצי PDF
    , הניתנים להורדה ולהדפסה. עלוני הפרשה ניתנים לחיפוש לפי שם הפרשה גם משנים עברו.
    עלוני שבת ניתנים למיון גם לפי שם העלון. ניתן גם לחפש עלוני פרשת שבוע לפי נושא מרכזי בפרשה.
    באפשרויות החיפוש ניתן גם למצוא עלונים נושאיים לפי מעגל השנה, החגים והמועדים. העלונים רבים ומגוונים,
    בחלקם בנושאים הלכתיים סביב פרשת השבוע,
    ובחלקם דברי תורה מחשבה ומוסר. במאגר האתר מספר עלונים בלעדיים,
    לדוגמא : עלון פרשת השבוע – שיעורי הרב אריאב עוזר שליט'א,
    - הלכה בפרשה. הרב ישראל ארנון – דפי עיון . בתוך מאגר עלוני שבת ברשת,
    גם עלון שבת לילדים, דפי פרשת השבוע, גיליונות פרשת השבוע, עלונים לפרשת השבוע.
    ליד כל עלון לשבת קיים תקציר העלון. בחר גיליון לפרשת השבוע, הדפס אותו בביתך,
    ושתף את בני ביתך בדברי התורה סביב שולחן השבת.
You don't have Javascript enabled. Hover for more information! But don't worry: you can still use this web site! You have two options:
 • enable Javascript in your browser and then refresh this page, for a much enhanced experience.
 • click the Update button every time you want to update the selection.

עלונים

גולש יקר! באפשרותך למלא שדה אחד או יותר לסינון תוצאות יעיל.
בכדי לקרוא או להדפיס קבצי PDF, יש צורך בתוכנת Adobe Reader® במחשב. ניתן להוריד בחינם את תוכנת Adobe Reader® מהאתר של Adobe.
קל וחומר דלא הרגו את הילדים, לעבריות מותר ולמצריות אסור, נכרי השולח שליח להרוג עובר, משה רבינו לא היה חייב למול בנו מחמת הסכנה, משה רבינו נשבע לא לחזור למצריים
גלות מצרים
שמות,
תשע"ד
משה רבינו לא התפלל בתוך העיר המלאה גילולים, אי ספק מעלה דעדיפא דוחה ודאי מעלה הפחותה, תרי גווני דספק מעלה, סכנה על כולם ורק אחד ימות, יסוד הגרע"א בדין ביטול ברוב
משה רבנו
וארא,
תשע"ד
אין מעבירין על המצוות, עיונים בהנידון אי אין מעבירין קמא או דהשתא, שאלת האדר"ת - גלגל החוזר, עיונים בהנידון אי אין מעבירין קמא או דהשתא
אין מעבירין על המצוות
בא,
תשע"ד
בענין הידור מצוה, סמיכת גאולה לתפילה, הנחת תפילין בין גאולה לתפילה, אל יצא עם הכלי ללקוט המן
הידור מצוה
בשלח,
תשע"ד
פטור נשים ממצוות עשה שהזמן גרמן
פרשת בא
בא,
תשע"ד
בענין אין עושין מצוות חבילות חבילות, בגוונא דאין לו - עושין חבילות חבילות, ביכול לקדש או לאנשים או לנשים, האם קיים מצוות קידוש בתפילה, בחיוב כיבוד אב - חידושא דהכוכב מיעקב, שאלה בדין כיבוד אב משל אב
קידוש
יתרו,
תשע"ד
להציל העבד שלא ימות תוך המעת לעת, קנין כסף כשאדם אחר זוכה בהכסף, עבדו ואמתו שהזיקו, עבד כנעני יוצא בשן ועין
עבד כנעני
משפטים,
תשע"ד
נתינה לאדם חשוב חשיבא לקיחה, עשיית מצוה דאסור לקיימה, מצוה בו יותר מבשלוחו
מצוה
תרומה,
תשע"ד
כלאים הותר דוקא בשעת עבודה, בגדי כהונה בחטאת העוף הבאה על הספק, בטל ברוב לחצאין, אמאי המעיל לא היה חייב בציצית
כלאיים
תצוה,
תשע"ד
אין מניחין תפילין בשבת, יכול להפקיר קרקעותיו ולהיפטר מקרבן פסח, מר דרור הוא דם חיה, עובדא דפרח תרנגולת לתוך חמאה רותחת, לא לייחס המעלות לעצמו
קורבן פסח
כי תשא,
תשע"ד
אמאי לא יקיימו מיתת בין דין כלאחר יד, אמאי לא יחמם מים כלאחר יד לצורך מילה, קיימו מצות בניית המשכן רק בגמר הבנייה, שיטת הרמב"ם דאין מלקין בשבת
פרשת ויקהל
ויקהל,
תשע"ד
ברכה שאינה צריכה לסעודות שבת, בענין מלאכת צידה - קושיית התוי"ט, מלאכת שבת בשב ואל תעשה, כמה נידונים בגדרי מלאכת קושר
סעודת שבת
פקודי,
תשע"ד
מצוות מליחת קרבנות אף בשבת, אשם תלוי - כשאינו יודע איזה חטא, טומטום אינו יכול לסמוך, מצוות סמיכה מספק
טומטום
ויקרא,
תשע"ד
מקרא מגילה, פרסומי ניסא, ביאורים במגילת אסתר, משלוח מנות, פורים דפרזין ופורים דמוקפין
מגילת אסתר
צו,
תשע"ד
בל תוסיף בברכת כוהנים, יסוד דינא דחצי שיעור - שרצים הטמאים, שתוי יין פוסל העבודה, סימני דגים - חיות שיש בים, אינו יודע אם יש בו סנפיר וקשקשת
בל תוסיף
שמיני,
תשע"ד