שיעורי הרב גלינסקי זצ"ל

מגיד המישרים הגאון רבי יעקב גלינסקי זצ"ל התפרסם הודות לדרשותיו שכבשו את לבבות השומעים. במשך שנים היה נוסע ממקום למקום, מיישוב ליישוב, מבית כנסת לבית מדרש, ונושא מדברותיו בפני המון העם שגמע בשקיקה את דבריו. דרשנותו הייתה מתבססת על שיטת המוסר של נובהרדוק והיה מרבה לתבל את דבריו בסיפורים ובמילתא דבדיחותא וכך היה כובש את ליבות השומעים. בין השנים תשע"א-תשע"ג הוציא הסופר הרב שלום מאיר ולך את סדרת הספרים "והגדת" על חמישה חומשי תורה ומועדי השנה, הכוללת דרשות, סיפורים ומשלים מהרב גלינסקי. דרשותיו ופירושיו משולבים גם בסדרת הספרים "להגיד".

בנוסף לאמור לעיל התכנס במשך שנים רבות "ועד מוסרי" בהדרכתו לקבוצה נבחרת של תלמדי חכמים שהתקימה במקום שהיה סגור לקהל הרחב

לצפיה בסדרה זו

 
 

חדשות