שודרג מנגנון החיפוש במדור העלונים

מדור העלונים

 

במדור זה ניתן לצפות ולהדפיס (להוריד) כארבעים עלוני שבת שונים היוצאים לאור מידי שבת או בתדירות אחרת.

ניתן גם לצפות בעלונים מכל פרשיות התורה ומשנים קודמות.

קימת אפשרות חיפוש לפי נושאים מרכזיים בעלון (במנגנון סינון ידידותי). להפניה למנגנון החיפוש - לחץ כאן

להלן רשימה חלקית מסווגת לנוחתכם לפי מאפינים כלליים:

 

הלכה בפרשה

שיעורי הרב אריאב עוזר - לחץ כאן

נוה ההיכל (הגאון רבי יצחק ישעי' ווייס שליט"א גאב"ד נוה אחיעזר) - לחץ כאן

עומקא דפרשה - (נושא שבועי, תלמידי חכמים במודיעין עילית) - לחץ כאן

תורה והוראה - לחץ כאן

אשכול יוסף  (שאלה הלכתית בפרשה ומקבץ תרוצים שנכתבו עליה) - לחץ כאן

פרורים משולחן רבינו (הרב גנחובסקי זצ"ל) - לחץ כאן

משמרת הכשרות - לחץ כאן

זרע ברך - לחץ כאן
נושאים בהלכה

דפי עיון - (הרב ישראל ארנון שאלה אקטואלית שארעה ותשובה הלכתית מנומקת מתוך המקורות) - לחץ כאן

עיון הפרשה - לחץ כאן

דבר הלכה - (פסקים עיונים ונושאים אקטואליים שנתבררו בין כתלי בתי ההוראה בנשיאות רבינו הגדול מרן הגר"נ קרליץ שליט"א) - לחץ כאןמוסר בפרשה

פניני דעת (משיחות שהשמיע רבינו הגדול מרן רבי מיכל יהודה ליפקוביץ' זללה"ה) - לחץ כאן

דובב שפתיים (מתורתו של רבינו מרן רבי מיכל יהודה ליפקוביץ' זללה"ה) - לחץ כאן

נר יששכר (ביאורים על הפרשה מעובדים ממשנתו של רבינו מרן ראש השיבה הגאון הגדול רבי יששכר מאיר זצוק"ל) - לחץ כאן

דרכי החיזוק (שיחות ממרן הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א) - לחץ כאן

ממשנתה של תורה (מתורתם של יושבי בתי המדרש ברכסים) - לחץ כאן

איש לרעהו - לחץ כאן

יסודות החינוך - לחץ כאן

אז נדברו - לחץ כאן

החזק במוסר - לחץ כאן

מאור השבת (ע"י איגוד חניכי ישיבת "מאור התלמוד" קרית ספר) - (לחץ כאן)חסידות

מעינות מהרצ"א (הלכות ומנהגים הנהגות והדרכות ממרן בעל בני יששכר זי"ע ומדברי צאצאיו ותלמידיו) - לחץ כאן

בנתיבות רבותינו
(פנינים ומאמרים יקרים מתורת רבינו הגה"ק רבי נתן געשטעטנער זצוק"ל) - לחץ כאן

סיפורי צדיקים - לחץ כאן

שפת אמת - לחץ כאן

שבילי פנחס - לחץ כאן

בית מאיר אסטראווצא - לחץ כאן
חושן משפט

בינת המשפט - לחץ כאן

משא ומתן - לחץ כאן

בית דין צדק קה"י - לחץ כאן

אורות הגבעה - לחץ כאן
דברי תורה

כאיל תערוג (פנינים על פרשיות השבוע וענינא דיומא ממרן רבן של ישראל רבנו בעל האילת השחר שליט"א מספריו הק' ומכתבי תלמידים) - לחץ כאן

דברי שיח
(ממרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א)
- לחץ כאן

במשנת רש"י - לחץ כאן

וישמע משה - לחץ כאן

מעדני אשר - לחץ כאן

בארה של תורה - לחץ כאן
לילדים

מאורות הפרשה - לחץ כאן

עבודות הפרשה - לחץ כאן

דברי ישרים - לחץ כאן

נר לשולחן שבת - לחץ כאן

האיחוד בחידוד - לחץ כאן
אנגלית

דרכי החיזוק (שיחות ממרן הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א)
- לחץ כאן

שבילי פנחס 
(Rabbi Pinches Friedman)
- לחץ כאן

 

חדשות