עיון מראי מקומות פורים תשפ"א


 

פורים (קישורים להורדה חינם)

קישורים לעלונים שבועיים בנושאי הפרשה [לפי סדר א' ב']

 אוסף גליונות - ישיבת מיר

אוצר פניני החסידות

אורות הגבעה

אז נדברו

איש לרעהו

אספקלריא

אשכול יוסף

באר הפרשה

בארה של תורה

בינת המשפט

בית מדרש - ישיבת מיר

במחשבה תחילה

במשנת הפרשה

דברי אמת

דברי יושר

דברי ישרים

דברי שי"ח

דורש ציון

דרישה וחקירה

דרכים בתורה

האיחוד בחידוד

המצוות בפרשה

וישמע משה

וכל מאמינים

זרע ברך

זרע שמשון

יחי ראובן

יסודות החינוך

יקרא דאורייתא

יתרון דעת

כאיל תערוג

לאור הנר

להתעדן באהבתך

לקראת שבת מלכתא

מאור השבת

מאורות הפרשה

מגישי מנחה

מדי שבת בשבתו

מדשן ביתך

מחמדי התורה

מלאכת מחשבת

משנתה של תורה

מנחת אשר

מעדני אשר

מעינות בני יששכר

נוה ההיכל

נועם אליעזר

נחלתנו

נשיח בחוקיך

נר יששכר

נר לשולחן שבת

סיפורים להלכה שלמה

סיפורי צדיקים

עולמות

עומקא דפרשה

עיון הפרשה

פאר מקדושים

פניני אי"ש

פניני דעת

פניני הסופר

פנינים משולחן רבינו

פרי ביכורים

קב ונקי

קובץ גליונות

קול יעקב

שבילי פנחס

שיעורי הגר"א עוזר שליט"א

שיעורי הרב רוזנבלום שליט"א

שלמים מציון

שמעתא עמיקתא

שפת אמת

תורה והוראה

 קישורים לעלונים שבועיים בנושאים שונים [לפי סדר א' ב']

 

 

תוכן עניינים של נושאים לפורים:

[לחיצה על שורת הנושא, תעביר אל מיקומו של הנושא]

 

תענית אסתר:

מחצית השקל:

משתה ושכרות:

מזיק בפורים:

הלכות ומנהגי פורים:

לימוד תורה וקבלת התורה בפורים:

תקנת ימי הפורים ומצוות היום:

קריאת המגילה:

כשרות המגילה,

ברכות המגילה לפניה ולאחריה,

קריאת בן עיר ובן כרך,

בעל הקורא,

קריאת המגילה לנשים

משלוח מנות:

מתנות לאביונים:

סעודת פורים משתה ושמחה:

תחפושות בפורים:

פורים שחל בשבת - פורים המשולש במוקפות חומה: [בשנת תשפ"א]

פורים ושבת: [לא בשנת תשפ"א]

ביאורים במגילת אסתר:

מחשבה:

תוספת: פורים ונגיף הקורונה

תענית אסתר:

 

תענית אסתר - מי תיקנה, מתי נתקנה, ועל שם מה? אספקלריא, תש"פ (עמ' לו)

תענית אסתר [חיובה מדברי סופרים או מחמת המנהג, מנהגים מיוחדים לתענית זאת] עולמות, רצד קהילת בני תורה, תשע"ד תשע"א

תענית אסתר [על איזה תענית צמים, התקהלות קודם המלחמה, שלשת ימי צום אסתר, מדוע צמים כיום, האם כוהנים שלא לחמו צריכים גם לצום, צום בזמן הבית, לעתיד לבוא, צום ביום חופה בערב פורים כשכבר התפללו ערבית אחר פלג המנחה, אקדומי פורענותא] ירחון האוצר (יג) תשע"ח (עמ' יח)

האם לעתיד לבוא בביאת המשיח תנהג תענית אסתר או תבוטל? עיון הפרשה, תשפ"א (עמ' קנד) ל' תירוצים

מעוברות ומניקות וכואבי עינים בתענית אסתר ענפי משה, תשפ"א (עמ' קכד)

שמיעת כלי זמר וכיו"ב בתענית אסתר ענפי משה, תשפ"א (עמ' קכד)

יש המתענים שלשה ימים זכר לתענית אסתר ענפי משה, תשפ"א (עמ' קכז)

סדר יום תענית אסתר ויום הפורים [מנהגים, שכרות בפורים, תחפושות] [הרב שמעון פרידמן שליט"א] מנורה בדרום (כ), תשפ"א (עמ' קפא)

תענית אסתר - סגולת היום לקבלת התפילות באר הפרשה, תשע"ח (עמ' כד)

חתן בליל תענית אסתר, מתי יתענה? פניני הלכה מראשי חבורות ישיבת מיר-אוסף גליונות, תשע"ט (עמ' נח)

נאנס וקרא ויחל של שחרית אחר חצות היום, האם עולה לו גם למנחה? [אשר יצר פעם אחת אחרי שנצרך פעמיים, יו"ט שחל אחר השבת ולא הבדיל במוצ"ש האם הבדלת מוצ"ש פוטרתו, אדם שקרו לו כמה ניסים האם יברך הגומל כמה פעמים] פניני הלכה - אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח (עמ' לט)

תענית אסתר - מי תקנה - ומתי נתקנה - ועל שם מה נתקנה? אספקלריא, תשע"ט (עמ' כד)

 

نتيجة بحث الصور عن מחצית השקלמחצית השקל:

 

אפליקציית מחצית השקל [האם ניתן לשלם מחצית השקל כיום באמצעות אפליקציית תשלום, העברה בנקאית האם דינה ככסף, או היא רק הוראת תשלום] בירורים בהלכה, תש"פ

המנהג לקיים 'זכר למחצית השקל' בחצי דולר של ארה"ב [ההבדל במטבעות ארה"ב עד שנת 1973 היו מכסף טהור, אח"כ היה תערובת ולבסוף מתכת רגילה, האם הוא נחשב 'הילך חוקי' בארה"ב כיום, האם הוא הליך חוקי בארץ, חצי שקל כיום, מעלת חצי דולר מכסף שהוא 'דומיא דמקדש'] דרישה וחקירה, תש"פ

דיני נתינת מחצית השקל בזמן הבית [מצות עשה, טעם המצוה, שיעור המטבע, אין ברכה על מצוה זאת, משמיעין על השקלים בחודש אדר, מי חייב לתת מחצית השקל, מקום הנחת המטבעות] בית מדרש גבוה לכוהנים, תשפ"א

דיני זכר למחצית השקל [גדרי ודיני הנתינה של זכר למחצית השקל, חיוב נתינת מחצית השקל בזמן הזה, מקור המנהג, מקומות שלא נהגו, נתינת הזכר במקום שקלים, לא לומר על המחצית השקל שהוא לשם נדבה, הענין במטבע של חצי, בזמן הנתינה, נתינה פעמיים, שיעור מחצית השקל, שיעור מחצית השקל בשנה זו, האם צריך להוסיף מע''מ, לתת מטבע של כסף, לא לתת מטבע של חו''ל, מה הדין מקום שאין שם מטבע של מחצית, במה שמשתמשים בג' מטבעות שבקערה, מה הדין בזמן הקורונה שא''א להחליף אצל הגבאי מה יעשו, למי נותנים את המחצית השקל, זכר למחצית השקל ממעות מעשר, מי חייב בנתינת מחצית השקל והאם חייבים רק מעיל גיל כ', עני בזכר למחצית השקל - בחור ישיבה, נתינת מחצית השקל מצילה מן המגיפה, השלמה לזכר למחצית השקל] באר התורה (צו), תשפ"א (נג עמ')

פורים ומחצית השקל עומקא דפרשה, תשע"ב

שיעור מחצית השקל [הגר"ע יוסף זצ"ל] ירחון יתד המאיר (198), תשע"ט (עמ' 354)

מעלת הקדמת שקלים לשקלי המן נר יששכר, תשע"ו

דיני מתן מטבעות זכר למחצית השקל תורה והוראה, תשע"ו אספקלריא, תשפ"א (עמ' נב)

תענית אסתר [האם חיובה מדברי סופרים, או בגדר "מנהג בעלמא" [טעמים נוספים לתענית אסתר על פי הקבלה, מבואר מדברי הרמב"ם כי תענית אסתר לא נקבעה "מפני הצרות" שהיו ביום זה, כשחל פורים ביום ראשון מקדימים ומתענים לצום ביום חמישי שלפניו. מדוע שונה תענית אסתר מכל שאר התעניות הנדחות לאחר השבת, מהטעם "אקדומי פורענותא לא מקדמינן". הפטורים מהתענית: ביאור פסק הרמ"א "להקל לעת הצורך, למעוברות או מניקות או חולה שאין בו סכנה, ואפילו רק כואבי עינים המצטערים הרבה", האם צריכים "להשלים" את התענית במועד אחר, ולאלו נשים יש להקל בצום • זקן מופלג • מי שנתקף בחולשה יתירה. שכח ואכל - האם חייב להשלים תעניתו • רחיצת פיו וצחצוח שיניו בשחרית • טיפול אצל רופא שיניים. רחיצה ונגינה • בשר ויין לאלו שהותר להם לאכול • נישואין אור ליום התענית. חתן וכלה ביום חופתם ובימי השבע ברכות • בעלי הברית ופדיון הבן. דִּבְרֵי הַצֹּמוֹת וְזַעֲקָתָם: ייחודה של ישועת הפורים שבאה בכח התפילה • סגולת התפילות והבקשות ואמירת "לַמְנַצֵּחַ עַל אַיֶּלֶת הַשַּׁחַר" בתענית אסתר. האם תענית אסתר לא תתבטל לעתיד לבוא, כשם שימי הפורים אינם בטלים] עולמות, רצד

זכר ל'מחצית השקל' - כמה ולמי? [ההכרזה על תרומת השקלים, נתינת זֵכֶר ל'מחצית השקל' - לכפרה, שיעור 'מחצית השקל' בימינו, גדר חובת התרומה זכר ל'מחצית השקל', מאיזה גיל צריך לתרום, לאיזו מטרה תינתן התרומה, הכפרה לישראל - על ידי התורה] עין יצחק, תש"פ

מצות נתינת מחצית השקל מן התורה או לא? אספקלריא, תשע"ט (עמ' פג) תש"פ (עמ' צז)

מחצית השקל - אחדות בני ישראל זרע ברך, תש"פ

מדוע תורמים דווקא מחצית השקל לקרבנות ציבור? רוממות, תשע"ז גל עיני - אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח (עמ' יט)

חובת קריאת פרשת שקלים מתחת לגיל כ' ומעל גיל ס' [חיוב נשים, פטור נשים ממוסף, ד' פרשיות וגדר חיובן, פרשת שקלים חיוב קריאתה על היחיד או על הציובר, האם יוצאים השומעים מדין 'שומע כעונה' או שהוא 'נציג הציבור'] שיעורי הגר"ע מדלוב שליט"א-אוסף גיליונות, תש"פ (עמ' כו) זרע ברך, תש"פ

בפרשת שקלים מחדש עלינו משה רבינו מדי שנה שם 'ציבור' [רק משה רבינו יכול לשאת את ראש בני ישראל, מנין בני ישראל, מחצית השקל בימינו, משה רבנו מצרף את כלל ישראל, בפטירת משה רבנו בז' אדר, שבק לן חיי ולכל ישראל, משה רבנו בפטירתו השאיר את חייו עבור הציבור, לפי דברי המן כלל ישראל אינם ציבור, ישנים מן המצוות] במשנתו של הגר"מ שפירא זצ"ל-אוסף גיליונות, תש"פ (עמ' ז)

הוראת ה'מחצית' בנתינת השקל [דמות אברהם ושרה] עינינו גל-אוסף גיליונות, תש"פ (עמ' לה)

מחצית השקל כתקון לחטא מכירת יוסף - וכיצד המן רצה לעורר ע"י שקליו חטא זה [הפטרת שקלים] שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ג

פורים ומחצית השקל עומקא דפרשה, תשע"ב

מעלת הקדמת שקלים לשקלי המן נר יששכר, תשע"ו חשבתי דרכי ע"פ משנת הגר"מ שפירא, זצ"ל - אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח (עמ' ד') זרע שמשון, תשע"ט אמרי חיים-קובץ גיליונות, תשע"ט (עמ' נא)

הקדים שקליהם לשקליו [בכוח אותה מטבע של אש, ערך המטבע קבוע ומשתנה, ערך מטבעו של אברהם] ממשנתו של הגר"מ שפירא זצ"ל-אוסף גיליונות, תשע"ט (עמ' ד)

דיני מתן מטבעות זכר למחצית השקל תורה והוראה, תשע"ו

מצות מחצית השקל הגר"א עוזר, תשע"ב המצוות בפרשה, תשע"ו תשע"ט

קטן שתרם מחצית השקל ונתערבב במטבעות אחרות, האם בטל ברוב? [אם לא יכול להקנות, חסר בקרבן ציבור, יש דין ביטול ברוב במטבע, אין דין ביטול ברוב, ממון שאין לו תובעין, ע"י קנין דרבנן נעשה המטבע הפקר, קנין דרבנן אי מהני לדאורייתא] עשר עטרות, תשע"ח

ברכה על הפרשת מחצית השקל [ישראל המפריש וכהן התורם בלשכה, ברכה על פדיון הבן מעשר שני ופטר חמור] תורת הקרבנות, תשע"ט

מחצית השקל בקטן תורת הקרבנות, תשע"ט

גר שנתגייר או קטן שהגדיל בחיוב מחצית השקל תורת הקרבנות, תשע"ט

'מקדימים שקלים לשקלים' אספקלריא, תשע"ט (עמ' ח)

"שקלים"- חיבור 'נשמת כלל ישראל' אספקלריא, תשע"ט (עמ' עח)

הערה במצות מחצית השקל אספקלריא, תשע"ט (עמ' ל)

בל תאחר במחצית השקל תורת הקרבנות, תשע"ט

חשב לקיים מצוות מחצית השקל ונאנס ולא קיים [מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה במצוות של פרסום הנס, נר חנוכה וארבע כוסות] עשר עטרות, תשע"ט

שקלים וקרבנות בזמן הזה זרע ברך, תשע"ז

 

نتيجة بحث الصور عن ייןמשתה ושכרות:

 

קריאת הרבנים - הזהירות בשתיה משכרת בפורים ובשמחות שמחה כהלכה, תשע"ט

שתיה לשוכרה בראי ההלכה [מפנקסו של רופא - סוגיות ודילמות באתיקה, ברפואה ובהלכה] הרב ד"ר מנחם חיים ברייר - שתיה ושכרות בהלכה (ח"ב), תשע"ט

הוראת הרבנים משנת תשע"ט נגד התרחבות תופעת שתיית האלכוהול בשמחות ובימי הפורים הרב ד"ר מנחם ברייר - בית חולים מעייני הישועה, 'עונג שבת' מגזין תורני לקוראי 'יום ליום' תשע"ט

האם חובה להשתכר בפורים? או שמא אסור?! תוספת שבת - אוסף גליונות, תשע"ט (עמ' עב) לענין הלכה - אוסף גליונות, תשע"ט (עמ' צ)

דיני שתיה ושכרות בפורים ובשאר השנה אמרי עזר, תשע"ו

האם יש חיוב להשתכר בפורים? [רבא ורב זירא, האם צריך להשתכר ממש, דעת מרן השו"ע, חיוב גמור או מצוה, ההנהגה הראויה] עין יצחק, תשע"ט מעדני אשר, תש"פ

שתיית בירה 'חדשה' בפורים [תבואת חו"ל, בירה, ספק חדש, בליעה של חדש] לענין הלכה - אוסף גיליונות, תשע"ט (עמ' מו)

שכרות בפורים [שכרות מועטת או יתבסם מעט] [רבי נתן קפלן שליט"א] מה טובו אהליך יעקב (ט), תש"פ (עמ' רעט)

האם מותר למורה הוראה להשתכר בפורים [כשהוא יחידי או כשיש עוד מורי הוראה] [רבי ישראל דוד הארפענס שליט"א] מה טובו אהליך יעקב (ט), תש"פ (עמ' רא)

כשרות משקאות חריפים (ח"א) [משקאות חריפים ללא הכשר, כשרות האלכוהול, וויסקי ללא טעמים מול וויסקי עם טעמים, וויסקי המיושן בחביות חדשות מול וויסקי המיושן בחביות ישנות, חביות שיושן בהם יין בעבר, זה וזה גורם] עומק הפשט, תש"פ

כשרות משקאות חריפים (ח"ב) [בליעות יין: יש שהתירו וויסקי עם בליעות של יין מהחבית, מטעם שיין פוגם את השכר אין חשש בבליעות של היין. ונחלקו עליהם האוסרים, שהרי המציאות מוכיחה שכיום אדרבה היין משביח את הוויסקי. כדי קליפה: המתירים מצרפים את שיטת הפוסקים שאין משערים כנגד כל עובי החבית, אלא רק בכדי קליפה, ולשיטת האוסרים אין להתיר מטעם זה שהרי עינינו רואות שיצרני הויסקי מעונינים בנתינת טעם של כל עובי החבית, שהרי במילוי השני מגרדים את הדופן הפנימי ויוצא טעם מבפנים, הרי שעדיין נותן טעם גם יותר משיעור קליפה. בלנדד וויסקי: אם הויסקי מורכב מכמה סוגים שונים [בלנדד ויסקי] תלוי בגדרי דין חנ"נ, שגם אם יש ביטול בשישים כנגד היין האסור, עדיין יש לחוש שמא כל התערובת אסורה מדין חנ"נ וכבר אין ביטול בשישים. ועוד שיתכן שהיין 'עבידא לטעמא' ואפילו באלף לא בטל. מילוי שני: יש מקילים במילוי שני שכבר יצא כל בליעת היין במילוי הראשון, והאוסרים נחלקו עליהם שהרי עדין לא הגעילו את הכלי ויש לחוש עדיין לפליטה. י''ב חודש: סברא נוספת להקל בחביות יין ב'מילוי שני', מצד דין יישון י"ב חודש, אך מצד שני הרי מבואר בתשובת הרא"ש שכל היתר זה הוא רק משום גדרי 'ביטול', וכאן לא ברור שנעשה ביטול] עומק הפשט, תש"פ

היה שיכור בשעה שגבאי הצדקה נתנו את המתנות לאביונים עבורו פניני הלכה - אוסף גיליונות, תשע"ט (עמ' לא)

שלח משלוח מנות לשיכור בפורים האם יצא ידי חובתו כיון שאינו יודע שקיבל? מעדני אשר, תש"פ

שכרות בפורים [חובה או מצוה, וכמה צריך לשתות, חיוב קטנים בשתיית יין בפורים, אב שאסר על בנו להשתכר בפורים, חיוב נשים בשתיית יין, האם בעל רשאי לאסור על אשתו להשתכר בפורים] רץ כצבי, תשע"ח אספקלריא, תשע"ח (עמ' כח)

במעלת השתיה בפורים [ביטול הכלי המסתיר מהיכנו, לקבל הארות נשגבות] עטרת זהב- עשר עטרות, תשע"ט

חייב איניש לבסומי - גדרי חיוב שכרות בפורים [חיוב או מצוה בעלמא, עד בכלל או לא בכלל, יציאת ידי חובה בשינה, נשים, כשהוריו אוסרים זאת] עולמות, שלה מחמדי התורה, תשע"ז

שיכור שהזיק שער יוסף, תש"פ (עמ' ט)

שיכור שהזיק בפורים מחמת שמחה שער יוסף, תש"פ (עמ' לה)

איך מותר לכהן להשתכר בפורים? שער יוסף, תש"פ (עמ' ע)

דין עד דלא ידע לעתיד לבוא שער יוסף, תש"פ (עמ' מה)

חייב איניש לבסומי בפוריא [הרב דוד אופנהיים זצ"ל] ירחון האוצר (נ), תשפ"א (עמ' יכ)

מה ענין השכרות בחג הפורים? אספקלריא, תשע"ח (עמ' ט)

שתה יין בזמן פטור [היה גוי ונתגייר] האם מקיים את חובת לבסומי? [הרב אהרן הכהן פרידמן שליט"א] ירחון האוצר (נ), תשפ"א (עמ' שכ)

שיכרות בהלכה [הגבול בין השתיה הראויה לבין השכרות המאוסה. מה הם המשקאות המשכרים [יין, משקאות חריפים, מיץ ענבים, חלב] דין היינות בזמן הזה, מי מוגדר כ'שיכור' ומי 'שתוי'. מיהו "שיכור כלוט', ומה גדר 'שיכור מועט'. ההבדל בין 'שתוי' ל'שיכור' בהלכות תפילה, קריאת שמע, ברכת המזון, הוראה, הזיק בשכרותו - בכל השנה בכלל, ובפורים [או שעת שמחה] בפרט, דברי מוסר] תורה והוראה, תשע"ד עולמות, עז במשנת הפרשה, תשע"ו מאור השבת, תשע"ט

שתיית יין בפורים [עד דלא ידע, גבולות השתיה] תורה והוראה, תשע"ג שמעתא עמיקתא, תשע"ב במשנת הפרשה, תשע"ד עומק הפשט, תשע"ז

בחורי ישיבות האוספים כסף בפורים, ושותים בכל בית קצת יין, האם מברכים בכל שתיה מחדש? נר יששכר, תשע"ד

שתה יין בסעודת פורים, האם מותר לו לענות בדבר הלכה? שמעתא עמיקתא, תשע"ב

מדוע ת"ח רשאי לא להשתכר ולומר שכבר הגיע ל"עד דלא ידע"? [ה' תירוצים, לפי המהרש"א בב"מ כג] אשכול יוסף, תשע"ז

מדוע תקנו חז"ל להשתכר בפורים? מעדני אשר, תשע"ו

חילק כספים מרובים לצדקה כשהיה שיכור, האם חייבים להשיבם? פרי עמלינו, תשע"ח

שמירת גופו של שיכור דפי עיון, תשע"ו מכתלי בית הדין, תשע"ז פניני חשוקי חמד - קובץ גיליונות, תשע"ח (עמ' כה)

תפילת השיכור בפורים [תפילת מנחה, וערבית] בירורים בהלכה, תש"פ

הזיק בפורים מחמת שכרות [דין שיכור שהזיק, אדם מועד לעולם, מדוע לא נחשב כשוטה שפטור, מכניס עצמו למצב של אונס, שתה בפורים כפי הדין והשתכר] ירחון האוצר (יג) תשע"ח (עמ' נב)

שיכור שהזיק בפורים [רמת השכרות, כניסה למצב שכרות, פטור מזיק רק במקום השמחה בפורים, אין פטור על היזק בכוונה] מכתלי בית הדין, תשע"ט

רב זירא שקם לתחייה האם צריך לקדש את אשתו מחדש? שער יוסף, תש"פ (עמ' יט)

עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי - כי ירא שמים יצא את כולם אספקלריא, תשע"ט (עמ' פ)

התבשמות של פורים [והריחו ביראת ה', עמלק כמפגע מתאבד] הרב מרדכי דוד נויגרשל שליט"א-אוסף גיליונות, תש"פ (עמ' ע)

התבשמות בפורים [להסיר ריח רע הבא מהגופניות, למגר משהו מקליפת עמלק, ולבסם העולם כולו בקבלת התורה מחודשת באהבה, ברכת בשמים במוצאי שבת] מנשמתה של תורה, תש"פ

 

מזיק בפורים:

 

בן עיר שהזיק בירושלים בפורים דמוקפין ולהיפך פניני חשוקי חמד - קובץ גיליונות, תשע"ח (עמ' כד)

מזיק חברו או מביישו מתוך שמחת פורים האם חייב לשלם, ולבקש מחילה? מעדני יוסף, תשע"ז

דיני נזיקין בפורים תורה והוראה, תשע"ה תורה והוראה, תשע"ו

הזיק ביום שלשיטתו הוא פורים, או פרזי שהזיק למוקף בפורים דמוקפין אספקלריא, תשע"ח (עמ' מג)

לא להתחיל לעשן בפורים איש לרעהו בריאות ורפואה, תשע"ד

הזיק בפורים מחמת שכרות [דין שיכור שהזיק, אדם מועד לעולם, מדוע לא נחשב כשוטה שפטור, מכניס עצמו למצב של אונס, שתה בפורים כפי הדין והשתכר] ירחון האוצר (יג) תשע"ח (עמ' נב)

שיכור שהזיק בפורים [רמת השכרות, כניסה למצב שכרות, פטור מזיק רק במקום השמחה בפורים, אין פטור על היזק בכוונה] מכתלי בית הדין, תשע"ט

הזיק לרכוש בית הכנסת בהכאת המן [דפק על הבימה בחזקה ונשבר זכוכית, האם פטור מדין שמחת פורים, האם המנהג להכות רק ב'המן' או בכל משפחתו] משיב כהלכה, תשפ"א

 

הלכות ומנהגי פורים:

 

פסקים ושאלות שעלו על שלחנו של הגרי"ש אלישיב זצ"ל בנתיבות ההלכה - פורים, הרב נחום קסטנר (עמ' רכ-רכח)

ימי הפורים בימי שלישי ורביעי - י"ד וט"ו באדר תש"פ [הלכות פורים] אספקלריא, תש"פ (עמ' צה)

פניני 'אילת השחר' בעבודת ימי הפורים עומקא דפרשה, תשע"ח

פסקי הגר"מ פיינשטיין זצ"ל בנתיבות ההלכה- פורים, הרב נחום קסטנר (עמ' רח)

פסקים הלכות והנהגות מרבותינו [הגר"ש וואזנר זצ"ל, הגר"נ קרליץ זצ"ל, הגר"ח קנייבסקי שליט"א, ועוד] בנתיבות ההלכה - פורים, הרב נחום קסטנר (עמ' רל)

פורים בצילו של החזון אי"ש זצ"ל קובץ גיליונות, תשע"ח (עמ' עא)

פורים בצילו של הרב מבריסק זצ"ל קובץ גיליונות, תשע"ח (עמ' עב)

תשובות מהרי"ל דיסקין זצ"ל בעניני פורים [תענית אסתר לחולה בירושלים וערים המוקפות חומה לשיטת רבה של ירושלים הפרי חדש, קריאת מגילה בשכונות החדשות בירושלים שאינן 'סמוך ונראה', קריאת מגילה בשבת ברבים לקטן שהגדיל בט"ו אדר שחל בשבת, חייב איניש לבסומי בפוריא] מה טובו אהליך יעקב (ט), תש"פ (עמ' טו)

שאלות ותשובות הגר"ח קניבסקי שליט"א על פורים [הבא מחו"ל יעשה פורים בבני ברק בי"ד או בט"ו בירושלים, זריזין מקדימין, לא תתגודדו בקריאת מגילה בשכונת רמות, משלוח מנות למי שכבר אכל סעודת פורים, משלוח מנות בסעודה, משלוח מנות בסודה, משלוח מנות בכלי אחד, שלח משמלוח מנות קודם פורים, סעודה בערב שבת לפרוזים, סעודה בערב שבת ברוב עם, תחפושת פורים האם היא מוקצה בשבת רגילה, לא ילבש בתחפושת, שיכור בפורים שגידף, קריעה בכותל בפורים, תגלחת תקטן בפורים, זריזין מקדימין במתנות לאביונים, לכוין בשנה מעוברת בכי תצא לזכירת עמלק] מה טובו אהליך יעקב (ט), תש"פ (עמ' עב)

תשובות רבינו הגר"ח קניבסקי שליט"א על עניני פורים מה טובו אהליך יעקב (ט), תש"פ (עמ' עז, קמד, קמח)

תשובות רבינו הגר"ח קניבסקי שליט"א על מסכת מגילה ועניני המגילה מה טובו אהליך יעקב (ט), תש"פ (עמ' קכא)

פסקי הגר"מ שטרנבוך שליט"א בהלכות פורים מה טובו אהליך יעקב (ט), תש"פ (עמ' קמח)

פסקי הגר"א הלוי נבנצל שליט"א בהלכות פורים [מתנות לאביונים, משלוח מנות, תחפושות, מחיית עמלק, וקריאת מגילת אסתר] מה טובו אהליך יעקב (ט), תש"פ (עמ' קנ)

פסקי הלכות פורים וענינים שונים - הגאון רבי עזריאל אויערבאך שליט"א מה טובו אהליך יעקב (ט), תש"פ (עמ' קצה)

פורים מדבריהם של רבותינו גדולי התורה והמוסר זצ"ל קובץ גיליונות, תשע"ח (עמ' עג)

הערות בעניני פורים [משלוח מנות להורים, לימוד בעיון בפורים, שתיית יין נגד רצון האב, מלאכה בפורים, עד דלא ידע] עומקא דפרשה, תשע"ג

עשיית מלאכה בפורים [לצורך פורים, לצורך מצוה, בליל פורים, אפיית מצות, פתיחת חנות, ע"י גוי, תספורת, צפורניים, כתיבה, כיבוס] שיעורי הגר"י זנגר שליט"א, תשע"ט (עמ' ז)

קובץ הלכות למעשה לימי הפורים [הלכות פורים בקצרה, דיני פורים המשולש, דיני בן עיר שהלך לכרך ולהיפך, זמן סעודת פורים, דיני פורים הקשורים לנגיף הקורונה] [הרב מרדכי פירר שליט"א] הלכה סדורה, תשפ"א (טו עמ')

האם מותר להסתפר ולכבס בפורים? שמעתא עמיקתא, תשע"ח

למה לא נאסרו ימי הפורים במלאכה? אספקלריא, תש"פ (עמ' קסג)

מקצת ההלכות השכיחות בימי הפורים מאור השבת, תשע"ז תשע"ח

דיני פורים הגר"ב זילברברג שליט"א, תשע"ח תש"פ

פסקי הלכות לפורים [תענית אסתר, זכר למחצית השקל, אכילה קודם קריאת המגילה, קריאת המגילה בלילה וביום, סעודת פורים, מתנות לאביונים, משלוח מנות, לא ילבש בתחפושות, משלוח מנות באבל] אזמרה לשמך, תשע"ט

הלכות פורים [עם פסקי הגרמ"ש קליין שליט"א] [משנכנס אדר, אחרי פורים, פרשת זכור, קריאה בספר תורה, חולה, נשים, אכילה לפני מגילה בליל פורים, לימוד, שינה, אכילה ביום פורים לפני מגילה, לבישת בגדי שבת, סעודה בליל פורים, שולחן ערוך, זמן מגילה בלילה וביום, ברכות המגילה לפניה, ברכת שהחיינו, שכח לברך בלילה, שהחיינו בלי מגילה, שעשה נסים בלי מגילה, ברכת הרב את ריבנו, יצא לפני הברכה, בלי מגילה, מוציא לפני שיצא, דינים בקריאת מגילה, קורא את כולה, קריאת עשרת בני המן, איסור שיחה באמצע מגילה, שהה כדי לגמור את כולה, נרדם באמצע מגילה, היסח דעת במגילה, שומע מגילה, ש"צ שהשתתק באמצע קריאת מגילה, נשים במגילה, קטן במגילה, קריאה בעשרה ורוב עם, קדימת מגילה לשאר מצות, תושב ירושלים שקרא מגילה ביום י"ד, האם תושב ירושלים יכול לקיים את מצות פורים ביום י"ד, דין אינו מחויב בדבר, האם בן כרך מוציא בן עיר ביום י"ד, קיצור דין פרוז ומוקף למרן החזון איש זצ"ל, תושב עיר שנכנס לירושלים והתעכב, אופנים שיקרא מגילה בעיר או בכרך, תושב עיר שהולך בדרך, נוסע במטוס, תושב ירושלים שנוסע לחו"ל באמצע יום י"ד, על הנסים בפרוז ומוקף, עליה לתורה בתושב ירושלים שנכנס לעיר, בחור ישיבה, סעודת פורים, על הנסים בסעודת פורים, משתה היין, דין שיכור במצות, משלוח מנות, ידיעת נותן ומקבל, משלוח מנות בפרוז ומוקף, הידורים במצות משלוח מנות, מתנות לאביונים, אשה, בחור, קטן, תושבי חו"ל שנותנים מתנות לאביונים לעניי אר"י, חילוקי דינים בין משלוח מנות למתנות לאביונים, פורים שחל במוצאי שבת, פרוז בן יומו בפורים משולש פורים קטן , שו"ת עם מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א] (508 עמ') עיטורי מרדכי, תשע"ח מהדורה חדשה (625 עמ' ) תשע"ט

שו"ת על הלכות פורים [הגר"ח קנייבסקי שליט"א] [כיון למצוה מדרבנן, גזירת 'שמא יעבירנו' לגבי פרשת זכור, מנהג הגר"א שקרא בעצמו פרשת זכור, שמיעת 'זכור' באמצע שמונה עשרה] מה טובו אהליך יעקב (ט), תש"פ (עמ' עא)

הלכות ומנהגי פורים [הרב יהודה אייזנשטיין שליט"א] תשפ"א (נג עמ')

הלכות פורים הרב יהודה אריה הלוי דינר-מים חיים, אדר תשע"ה

לימוד תורה בפורים אספקלריא, תשע"ח (עמ' סג)

הלכות פורים אור ההלכה, תש"פ

פורים בהלכה ובאגדה [הרב יצחק מאיר הגר שליט"א] פרי ביכורים, תשפ"א (קלא עמ')

הלכות פורים (חברה יגדיל תורה בעלזא) יתרון דעת, תשע"ה תשע"ו תשע"ז

פסקי הלכות פורים (א) [תענית אסתר, מחצית השקל, ליל פורים, על הניסים, אכילה קודם המגילה, קריאת המגילה ביום ובלילה, שחרית בפורים, משלוח מנות, מתנות לאביונים, מלאכה, תחפושת] אזמרה לשמך, תש"פ

פסקי הלכות פורים (ב) [פרשת זכור, משלוח מנות, שכרות בפורים, מתנות לאביונים, קריאת המגילה, טעויות נפוצות בקריאה, סעודת פורים] אזמרה לשמך, תש"פ

הליכות והנהגות לימי הפורים, מתורתו של מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל כאיל תערוג, תשע"ה

מעשים והנהגות בעניני פורים (ממרן הגר"ח קנייבסקי) דברי שי"ח, תשע"ד דברי שי"ח, תשע"ו דברי שי"ח, תשע"ז

פורים [הכנה לימי הפורים, ניסי הפורים כניסי מצרים] מסמרות נטועים [הגר"א גינזבורג זצוק"ל] - אוסף גליונות, תשע"ט (עמ' יד)

הערות מענייני פורים מדברי הגאון רבי משולם דוד הלוי שליט"א מלאכת מחשבת, תשע"ז

ענינו של יום הפורים - גילוי השייכות העצמית של ישראל כחלקו ונחלתו של הקב"ה [הגר"נ רוטמן שליט"א] אוסף גליונות, תשע"ט (עמ' ל)

דיני פורים הגרמ"ב זילברברג - אוסף גליונות, תשע"ט (עמ' לד)

הלכות פורים [ציורים של שמש וירח, משלוח לפני פורים, פסלונים בצורת אדם, יצירת צורות אדם וחיות, פורים משולש, קריאת מגילה בפחות מעשרה, זכר למחצית השקל, חצי שקל ישראלי בחו"ל, קריאת מגילה יחד עם הש"ץ, משלוח מנות בלילה, כלים למשלוח מנות, סעודת פורים בערב שבת, כמה משלוחים צריך לתת] [הרב מצליח חי מאזוז שליט"א] הלכות מעשיות, תשפ"א

הערות שונות בעניני פורים [טעם קריאת המגילה, קריאת השומעים ממגילה כשרה, שיטת הרמב"ם בדין קריאת המגילה בציבור, בעל קריאה המכוון לא להוציא את מי שמפריע, חיוב נשים במגילה, 'שושנת יעקב', הכאת המן, קריאת מגילה מראש חודש, קריאת זכור בעשרה, מניעת כבוד מעמלק, חשש ריבית במשלוחי מנות, משלוח מנות חלבי, משלוח מנות למחלל שבת, סעודת פורים, שמחת פורים, סעודת פורים בלילה, סעודת פורים בליל ט"ו, השתתפות פרזים בסעודת פורים בערב שבת, חיוב לבסומי, חיוב נשים בשמחת פורים, פורים שני בחו"ל, חינוך לשמחת פורים, חינוך למתנות לאביונים, אבלות ירושלים בפורים] עומקא דפרשה, תשע"ח

הערות ועיונים בהלכות פורים [בן עיר בסעודת פורים אצל בן כרך בט"ו שחל ביום שישי, החותך מאכל לשניים ושולח למשלוח מנות, שמיעת המגילה מהקלטה וקריאה בו זמנית ממגילה כשרה, מנחה קצרה בפורים - פרסום הנס דעל הניסים, קיבל שבת ועדיין לא אכל סעודת פורים, שטיפת פניו בשבת להסרת צבע מפורים] נר יששכר, תשע"ח

דברי הפורים. מערכות ומאמרים בעניני פורים בהלכה ובאגדה (267 עמ') דרכי התורה, תשע"ו

שיחות לאדר (100 עמ') דברים טובים, תשע"ח

קובץ גליונות ממרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור פורים תשע"ו

זיו המועדים, הערות ופילפולים בעניני פורים זיו המועדים, תשע"ו

הלכות מצויות לפורים שמעתתא עמיקתא, תשע"ו תשע"ז תשע"ט תש"פ

פלפול פורימי מהרב יהונתן אייבשיץ זצ"ל ישיבת מיר, תשע"ח

הלכות ומנהגי חודש אדר ופורים [הרב שאול דניאל שליט"א] מנחת שאול, תשע"ט (23 עמ') תש"פ (27 עמ') תשפ"א (29 עמ)

עניני חג הפורים בהלכה ובאגדה [הלכות מקרא מגילה, משלוח מנות, מתנות לאביונים, שמחה ומשתה, תחפושת, נשים בפרשת זכור, קריאת המגילה בפרוזים ובמוקפים, פורים המשולש, מהות יום הפורים, קיימו וקבלו, כלי זמר בסעודת אחשוורוש, משתה יצחק ומגילת אסתר, פירושים על המגילה, מדוע נגזרה הגזירה, מחיית עמלק בזמנינו, אכילת אזני המן, פורים קטן] הרב יצחק הגר-פרי ביכורים, תשע"ט (98 עמ')

הערות וחידושי דינים להלכה בענייני פורים [שם פורים, ובגדר עבודת היום, מצות מחיית עמלק, מצות מחצית השקל, תקנת תענית אסתר, תקנת קריאת המגילה, מצות משלוח מנות, המוציא בפרשת זכור, המנהג לקרוא בנוסחים שונים פרשת זכור, שהחיינו למנהגי ספרד ואשכנז, השמעת המגילה לאוזניו, המנהג להחזיר משלוח כנגד משלוח, האם ראוי לומר תודה על קבלת משלוח מנות, האם ראוי לת"ח להתנהג כאילו הוא שיכור, האם יש לא למהר להגיע למצב של שכרות, הזיק תוך כדי שמחת פורים] [הרב שרון שרפי שליט"א] מנורה בדרום (כ), תשפ"א (עמ' רעד)

"פורים - שמחת הנתינה השלמה" אספקלריא, תשע"ט (עמ' פו)

תקציר הלכות פורים בצורת שאלות ותשובות מרדכי אפרתי, גבעת שמואל, תשע"ז

דיני ימי הפורים [הרב יצחק יעקב פוקס] אספקלריא, תשע"ט (עמ' כט)

הלכות ליל פורים [על הניסים, בגדי שבת, קריאת המגילה, סעודה, לבשומי, אכילת זרעונים, אכילת בשר] אספקלריא, תש"פ (עמ' קנ)

 

לימוד תורה וקבלת התורה בפורים:

 

הדר קיבלוה בימי אחשוורוש אספקלריא, תש"פ (עמ' קע)

חיוב תלמוד תורה בפורים דרכי החיזוק, תשע"ז

כתיבת חידו"ת בפורים והמסתעף שער יוסף, תש"פ (עמ' מז)

לימוד תורה בפורים אספקלריא, תשע"ח (עמ' סג)

טעם החיים - קבלת התורה מאהבה בפורים עינינו גל - אוסף גליונות, תשע"ט (עמ' מה)

מעלת קבלת התורה בחודש אדר [השלמת שמחת יום הכיפורים] הגרב"ד פוברסקי שליט"א - קובץ גיליונות, תשע"ח (עמ' יט)

היאך זכה המן הרשע שמבני בניו למדו תורה בבני ברק? [36 תירוצים] אשכול יוסף, תשע"ו תשע"ז

היחס בין פורים למתן תורה, לא קבלה חדשה, אלא חיזוק הברית הקיימת הגר"א עוזר, תש"ע

במה גדולה קבלת התורה דפורים מקבלת התורה דהר סיני דרכי החיזוק, תשע"ד מנשמתה של תורה, תשע"ו אור עולם פורים, שיחות מוסר

עבודת יום הפורים [תשובה מאהבה, המיוחד בנס פורים, קריאתה זו הלילא, תשועתם היית לנצח] דברי אמת, תשע"ח

קבלת התורה באהבה ע"י ניסי פורים מאור השבת, תשע"ג אור עולם פורים, שיחות ומאמרים תורת ראשי הישיבות-קובץ גיליונות, תשע"ח (עמ' לא) זכור זאת ליעקב-קובץ גיליונות, תשע"ח (עמ' סה) הגר"י רוזן שליט"א-קובץ גיליונות, תשע"ח (עמ' לא) מאמרי עינינו גל-אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח (עמ' כו) ירחון האוצר (יג) תשע"ח (עמ' א) ירחון האוצר (א) תשע"ז (עמ' יז) דרכי החיזוק, תשע"ט

קבלת התורה באהבה בגלל ניסי פורים [במה גדולה מניסי מצרים, במה גדולה שקבלו גם על זרעם] עיון הפרשה, תשע"ט (עמ' קסב) מ' תירוצים

זמן קבלת התורה מאהבה [כפיית הר כגיגית והקדמת נעשה לנשמע, קבלת תורה שבעל פה, הקשר בין נס ההצלה לקבלת התורה בפורים] [הגר"ד כהן שליט"א]- אוסף גליונות, תשע"ט (עמ' יח)

היכן מצינו שגזר המן על היהודים שלא יעסקו בתורה, והלא כל הגזירה היתה להשמיד להרוג ולאבד? [מהגר"ד כהן שליט"א ראש ישיבת חברון] אשכול יוסף, תשע"ט

 

תקנת ימי הפורים ומצוות היום:

 

חיוב פורים בקהילות ישראל שלא היו באותו הנס ולא נהגו לחגוג בפורים [תחום מלכות אחשוורוש, האם כלל ישראל נכחו בנס פורים בכל מקומות מושבותיהם, האם כלל ישראל קיבל עליו את ימי הפורים, קהילות שאינן נוהגות לחוג את הפורים, השומרונים, האתיופים, משלוח מנות למי שאינו נוהג את הפורים] ירחון האוצר (לח), תש"פ (עמ' סח)

הגדרת "מוקפות חומה" לגבי פורים דט"ו בנתיבות ההלכה - פורים, הרב נחום קסטנר (עמ' סו)

תקנת פורים דפרזין ופורים דמוקפין ירחון האוצר (א) תשע"ז (עמ' ה)

מדוע חג הפורים מחולק לכלל ישראל לשני ימים בשונה משאר המצוות? [פרזים ומוקפים, בתחילה תקנו תקנה 'מקומית' ו'זמנית' מרדכי ואסתר בשושן בט"ו ביום שנחו בו בשנה ההיא, כדי לא לעורר קנאה בין העמים, ואחר כך כשקבעו תקנה לדורות לכלל ישראל, וראו שהפרזים שהם רוב העולם נהגו הי"ד כיום שנחו בו, השאירו את תקנת שושן המקורית הזמנית וקבעו גם אותה לדורות] [הרב אליעזר בלוי שליט"א] אמרי עזר, תשפ"א

האם מצוות היום דפורים כולם בכלל תקנת הנביאים? [משלוח מנות סעודת פורים ומתנות לאביונים, 'ספרים הראשונים' ותוקפם, הרי הקביעות היתה רק באגרות השניות, ספרים הראשונים הם בגדר מנה העיר 'לא תטוש', ותוקף דין סנהדרין מ'לא תסור', באגרת השנית נתחדש שם מצווה מכוח תקנת הנביאים, האם תקנת הנביאים היתה רק על קריאת המגילה, או כיון שכבר קבלו משלוח מנות ומתנות לאביונים באגרת הראשונה לא חל עליהם שם מצווה מחודשת ותקנת הנביאים, איסור הספד ותענית האם הם בכלל תקנת הנביאים, דין הספד וענית בחנוכה כבפורים, ההבדל בין איסור הספד ותענית ממשלוח מנות ומתנות לאביונים, מגילה היא תקנת נביאים ומצוות עשה מדברי סופרים - שילוב הארת בית ראשון ובית שני, קודם תקנת קריאת המגילה קבלו עליהם יום טוב לענין אמירת הלל] ויחי יעקב, תשפ"א

 

כשרות המגילה:

 

דיני כתיבת מגילת אסתר [ובסופו צילום מגילת החזון איש והגר"ח קנייבסקי] [מי כשר לכתיבת מגילה, גניבת דעת בכתיבת מגילה, דיני הקלף והיריעות, גיליונות המגילה, אופן כתיבת המגילה, כתיבה לשמה, מתוך הכתב, שלא כסדרה, מגילה מודפסת, כתיבת מגילה בפורים, שהחיינו, דקדוק כתיבת האותיות, חק תוכות, חסרות ויתירות, תגין, צורת דפי המגילה, אותיות גדולות, צורת הפרשיות, סיום המגילה, צורת כתיבת עשר בני המן, ציורים המגילה, ניקוד וטעמים, כתיבת שמו על המגילה, תפירת יריעות המגילה, עשיית עמוד [עץ חיים], תפירת העמוד, נגיעה במגילה, מגילה שנפלה, גניזת מגילה, מסורת המגילה, צילומי מגילות ונספחים] הרב ישראל גרטנר-מגילת ישראל, תשע"ט (112 עמ')

מגילה שחסר חציה ענפי משה, תשפ"א (עמ' קסא)

איך מחשבים כולה או מקצתה במגילה במספר האותיות או במספר המילים? ענפי משה, תשפ"א (עמ' קסג)

מגילה שחציה כתובה על הקלף וחציה כתובה על דוכסוסטוס ענפי משה, תשפ"א (עמ' קע)

מגילת אסתר שנכתבה על ידי אשה ענפי משה, תשפ"א (עמ' קע)

מגילה דיש בה חסרות ויתרות ענפי משה, תשפ"א (עמ' קעג)

מגילה שלא נכתב בה עשרת בני המן באופן הראוי, האם ניתן לתקנה בחיתוך היריעה שכתובים בה עשרת בני המן? ענפי משה, תשפ"א (עמ' קעד)

דמיון מגילת אסתר לס''ת ואגרת, ודין כתיבת עשרת בני המן [בבלי ירושלמי מסכת סופרים, צורת כתיבת שירה, י"א שורות הגר"א, פשיטת המגילה כאגרת] [הרב אוריאל ראובן אייזנבך שליט"א] מנורה בדרום (כ), תשפ"א (עמ' כא)

הערות ובירורים בעניני כתיבת מגילת אסתר [כתיבת עשרת בני המן, בעמוד לעצמו, בראש העמוד, בסוף העמוד, באמצע העמוד] אספקלריא, תש"פ (עמ' קטו)

הידורים בצורת כתיבת מגילת אסתר עשר עטרות, תשע"ט

לקרוא בעשרה במגילה כשירה בדיעבד, או ביחיד במגילה כשירה לכתחילה הגר"א גניחובסקי, תשע"ד

תשעה עשר מי יודע? [תשעה עשר הבדלי נוסח בין מגילת אסתר האשכנזית 'המצויה', לנוסח המגילה ע"פ כתר ארם צובה] מהנדס יעקב לוינגר, תשע"ד

מגילה שאינה משורטטת כהלכה האם יוצאים בה ידי חובה? [שרטוט במגילה, מעכב או רק הידור, בכולה או רק בשיטה ראשונה] שיעורי הרב יו"ט זנגר שליט"א, תשע"ח

קריאה ביחיד ממגילה פסולה שיעורי הרב יו"ט זנגר שליט"א, תשע"ח (עמ' יח)

האם יש מצוה לקרוא מהמגילה המהודרת ביותר? [המצוה היא הקריאה, כמו שאין מצוה ללמוד מתוך חומש מהודר יותר, וההבדל בין פרשת זכור] שיעורי הרב יו"ט זנגר שליט"א, תשע"ח (עמ' יט)

מנהג כתיבת מגילה בי"א שורות מעינות בני יששכר, תשע"ז

מגילה שחצי המילים שבה חסרים, וקראה הקורא בעל פה [הדין, והאם שייך במציאות כי כמות המילים במגילה אינה זוגית, כתובה בלע"ז] פניני אי"ש, תשע"ח

קרא את המגילה ונמצאה מחוקה בסופה, וצריך לקרא שוב במגילה כשירה, האם יברך? הגר"א גניחובסקי, תשע"ה

האם יש לקבוע עמוד [עץ חיים] במגילה? [בשני צדיה או בתחילתה או בסופה] פניני אי"ש, תשע"ט

כשאין לו מגילה כשרה האם יקראנה מן החומש? ענפי משה, תשפ"א (עמ' קעה)

 

תמונה שמכילה שמים</p />
</p><p>התיאור נוצר באופן אוטומטיקריאת המגילה:

 

ברכות המגילה לפניה ולאחריה:

 

ברכת "שעשה ניסים לאבותינו" [האם ברכתה מדאורייתא, ונפק"מ לחזור בספק] מעינות בני יששכר, תשע"ח

ברכת שהחיינו על קריאת המגילה ביום הגר"א גניחובסקי, תשע"ד

ברכת שהחיינו בקריאת המגילה ביום הפורים אספקלריא, תש"פ (עמ' מג)

ברכות מגילת אסתר ודיני פורים משולש [הרב יאיר מינקוס שליט"א] מנורה בדרום (כ), תשפ"א (עמ' קנד)

בעל קורא שבירך בטעות "לשמוע מגילה" האם יצאו ידי חובה? וישמע משה, תשע"ה

יחיד הקורא את המגילה האם צריך לברך עלי' מעומד? ענפי משה, תשפ"א (עמ' קס)

ברכת "הרב את ריבנו" אחר קריאת המגילה [ברכה שמקורה במנהג, ביחיד או בציבור, כשקורא מגילה ביחיד בנוכחות עשרה שכבר שמעו, לברך בלא קריאת המגילה, ברכת השבח על הנס, או ברכה אחרונה על הקריאה, תפילה על מחיית עמלק, לברך בעצמו או לשמוע מבעל הקורא מדין שומע כעונה, קריאה לציבור של עשר נשים, נוסח הברכה, ההבדל בין ברכת ההודאה בחנוכה שהיא בלשון עבר וכאן בלשון הווה] עולמות, שיז

בברכת שהחיינו של קריאת המגילה יכוון גם על מצות מתנות לאביונים ענפי משה, תשפ"א (עמ' קעט)

ברכות המגילה [ברכה על חצי מצוה בקריאת המגילה, הפסק בין קריאת המגילה לברכת הרב את ריבנו, ברכת המגילה בעיירות המסופקות, התחיל בקריאה שלא מראש המגילה, מגילה הכתובה חציה, 'הידור אחר המצוה' - קריאת פסוקי הקהל מתוך הכתב] עיונים-אוצר הפרשה, תשפ"א

קרא המגילה יחידי, ולקרא סופה נזכר שלא ברך עליה כדין ענפי משה, תשפ"א (עמ' קפג)

ברכת הרב את ריבנו ביחיד [דעת רוב הראשונים שיחיד חייב בקריאת המגילה (בזמנה) ומברך עליה, לדעת חלקם לכתחלה יש לחזר אחר עשרה, הראשונים שהזכירו דין ברכה אחרונה במגילה לא חילקו בין יחיד לציבור. כמה ראשונים כתבו במפורש שגם יחיד מברך אחר קריאת המגילה. דברי הב"י והרמ"א סב"ל, גירסא שונה בירושלמי, דברי הב"י במקום אחר] קובץ מנורה בדרום (ח), תש"פ (עמ' קמג)

ברכת "הרב את ריבנו" - ההבדל בין חנוכה לפורים בנתיבות המועדים - פורים, הרב נחום קסטנר, (עמ' נה-סו)

מדוע בפורים מסיימים "ארור המן" ובליל הסדר אין אומרים "ארור פרעה"? אשכול יוסף, תשע"ז

ברכת "הרב את ריבנו" [ברכה שמקורה במנהג, על המגילה או על הנס, ברכת הנס והשבח או ברכת ההודאה, הפסק בין הקריאה לברכה, פותחת בברוך, האם הברכה מעכבת, ביחיד, לפתוח במילה 'א-ל', חמשת לשונות נקמה] בנתיבות המועדים - פורים, הרב נחום קסטנר (עמ' מ-נד)

נוסח ברכת הרב את ריבנו [ניתוח השוואת ארבע מקורות חז"ל: ירושלמי, בבלי, פסיקתא, מסכת סופרים] [הרב שמואל פרץ שליט"א] ירחון האוצר (נ), תשפ"א (עמ' רצא)

 

 

הָא-ל, בנתיבות המועדים - פורים (עמ' מ-נד) (קז-קכא) (קכב-קלד)

הָרָב אֶת רִיבֵנוּ, וְהַדָּן אֶת דִּינֵנוּ, בנתיבות המועדים - פורים, הרב נחום קסטנר (עמ' סח-פד)

וְהַנּוֹקֵם אֶת נִקְמָתֵנוּ, בנתיבות המועדים - פורים, הרב נחום קסטנר (עמ' פה-צב)

וְהַמְשַׁלֵּם גְּמוּל לְכָל אוֹיְבֵי נַפְשֵׁנוּ, בנתיבות המועדים - פורים, הרב נחום קסטנר (עמ' צג-קא)

וְהַנִּפְרָע לָנוּ מִצָּרֵינוּ. בנתיבות המועדים - פורים, הרב נחום קסטנר (עמ' קב-קו)

בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ, הַנִּפְרָע לְעַמּוֹ יִשְׂרָאֵל מִכָּל צָרֵיהֶם,

הָאֵל הַמּוֹשִׁיעַ בנתיבות המועדים - פורים, הרב נחום קסטנר (עמ' קלז ואילך)

 

שׁוֹשַׁנַּת יַעֲקֹב [מבוא וביאור המילים] בנתיבות המועדים - פורים, הרב נחום קסטנר (עמ' רלח-רנא)

 

ביאור הבית אודות פורים בפיוט "מעוז צור"

כְּרוֹת קוֹמַת בְּרוֹשׁ בִּקֵּשׁ בנתיבות המועדים - חנוכה, הרב נחום קסטנר (עמ' פג ואילך)

בנתיבות המועדים - פורים, הרב נחום קסטנר (עמ' קנ ואילך)

בנתיבות המועדים - פורים, הרב נחום קסטנר (עמ' קסו ואילך)

אֲגָגִי בֶּן הַמְּדָתָא בנתיבות המועדים - חנוכה, הרב נחום קסטנר (עמ' פח ואילך)

בנתיבות המועדים - פורים, הרב נחום קסטנר (עמ' קעד ואילך)

וְנִהְיָתָה לוֹ לְפַח וּלְמוֹקֵשׁ בנתיבות המועדים - חנוכה, הרב נחום קסטנר (עמ' צ ואילך)

בנתיבות המועדים - פורים, הרב נחום קסטנר (עמ' קפ ואילך)

וְגַאֲוָתוֹ נִשְׁבָּתָה בנתיבות המועדים - חנוכה, הרב נחום קסטנר (עמ' צב ואילך)

בנתיבות המועדים - פורים, הרב נחום קסטנר (עמ' קפג ואילך)

רֹאשׁ יְמִינִי נִשֵּׂאתָ בנתיבות המועדים - חנוכה, הרב נחום קסטנר (עמ' צד ואילך)

בנתיבות המועדים - פורים, הרב נחום קסטנר (עמ' קפו ואילך)

וְאוֹיֵב שְׁמוֹ מָחִיתָ בנתיבות המועדים - חנוכה, הרב נחום קסטנר (עמ' צח ואילך)

בנתיבות המועדים - פורים, הרב נחום קסטנר (עמ' קצה ואילך)

רֹב בָּנָיו וְקִנְיָנָיו בנתיבות המועדים - חנוכה, הרב נחום קסטנר (עמ' קד ואילך)

בנתיבות המועדים - פורים, הרב נחום קסטנר (עמ' רג ואילך)

בנתיבות המועדים - פורים, הרב נחום קסטנר (עמ' רי ואילך)

ישיבת מיר, תשע"ז

עַל הָעֵץ תָּלִיתָ בנתיבות המועדים - חנוכה, הרב נחום קסטנר (עמ' קח ואילך)

בנתיבות המועדים - פורים, הרב נחום קסטנר (עמ' ריב ואילך)

 

קריאת בן עיר ובן כרך:

 

ספק ספיקא בהלכות פורים [מדוע בארבעת הכוסות בליל הסדר חייבו מספק הסבה בכולן, ובעיירות מסופקות הסתפקו בקריאת י"ד, ספק דרבנן וספק ספיקא דרבנן במקום רוב] מנחת אשר, תשע"ז

להוציא בן כרך בי"ד מפלג המנחה [בזמן מלחמה שבלילה יש צורך בעלטה מוחלטת] בנתיבות ההלכה - פורים, הרב נחום קסטנר (עמ' עט)

האם בן עיר יכול להוציא בן כרך בקריאת המגילה בי"ד אחר פלג המנחה [הוא עדיין בר חיובא, ובשעת הדחק יכול בן כרך כבר לקרוא את המגילה, זקן שיוצא בתפילת שמו"ע מדין שומע כעונה מש"ץ האם יכול לצאת ידי חובת ערבית בחזרת הש"ץ של מנחה אחר פלג המנחה, גדרה של תפילת ערבית לתשלומי מנחה, רשות ככל ערבית או חובה כתפילת מנחה] מים זכים-אוסף גיליונות, תשע"ט (עמ' עז) מים זכים - אוסף גליונות, תשע"ט (עמ' עח)

בן עיר ודאי פרוזה ששמע קריאת מגילה בעיר שהיא ספק מוקפת האם יצא? [אדם הגר בישוב טלזסטון ששמע קריאת המגילה בבני ברק, האם חייב לשמוע שוב קריאת המגילה בעיר שהיא ודאי פרוזה, כיצד בני עיירות המסופקות קוראים בי"ד ובט"ו ומברכים בי"ד, האם הסיבה כי הולכים אחר רוב העולם, ספק של טבריא שהוא ספק בדין, אדם שאין לו מקום, חסר תושבות קורא בי"ד, המפליג בים, או במדבר, בן כרך שקרא בי"ד יצא, בני כרכים הקוראים בי"ד מספק האם יכולים לברך על קריאת ט"ו, הנהגת הגרי"ז בירושלים קודם תשכ"ז ואח"כ, קריאה בשיכון 'עץ חיים', בן כרך שעקר מן הכרך] מעדני כהן, תש"פ

פורים דמוקפין [זמן סעודת פורים שחל בערב שבת, שכרות בפורים שחל בערב שבת, בן עיר מוציא בן כפר במגילה, חובת הפורים בפרזים ובמוקפין, מה בין עיירות המסופקות ליום טוב שני, משנה דירתו בתוך יום הפורים-האם ברכת המגילה הופכת לברכה לבטלה, תושבות] מסביב לשולחן-קובץ גליונות, תשע"ט (עמ' יט)

קריאת המגילה בבני ברק ביום ט"ו [האם רק לגברים או גם לנשים] [הרב אהרן הכהן פרידמן שליט"א] ירחון האוצר (נ), תשפ"א (עמ' שיט)

עיר המחוברת לכרך ע"י בורגנין, האם קוראת בט"ו? שמעתתא עמיקתא, תשע"ו

בן כרך המסופק אם יחזור לכרך, ותולה הדבר בתנאי פלוני, וקרא לציבור מה דינו ודינם? הגר"א גניחובסקי, תשע"ה

מקום ישוב קטן מימות יהושע בן נון שהוקף חומה שנים ספורות אחר שנבנו הבתים [שלו חצרות ובית אחד, רוב בתים ומיעוט בתים, מחלוקת טורי אבן מור וקציעה וחזון אי"ש] נועם אליעזר, תשע"ט

דיני בן כרך ובן עיר בפורים שחל במוצאי שבת קהילת בני תורה, תשע"ג

בן עיר שהלך לכרך ובן כרך שהלך לעיר [מוקף בן יומו] שלמים מציון, תשע"ז הגר"א גניחובסקי, תשע"ז עשר עטרות, תשפ"א

בן ט"ו שקרא בי"ד הגר"א גניחובסקי, תשע"ו

כרכים המוקפים חומה מימות יהושע בן נון ענפי משה, תשפ"א (עמ' קלז)

גדר "ערים מוקפות חומה" כמה צריך להיות גובה ועובי החומה? ענפי משה, תשפ"א (עמ' קלח)

כרך שנודע שישב תחילה על דעת שלא להקיפו ענפי משה, תשפ"א (עמ' קמ)

עיירות גדולות הסמוכות לכרכים האם נגררות לכרך? ענפי משה, תשפ"א (עמ' קמא)

חישוב שיעור מיל לענין כפרים הסמוכים לכרכים כיום שישנם כלי רכב ענפי משה, תשפ"א (עמ' קמג)

המתכנן לנסוע בספינה או במדבר ואין שם מגילה, מתי יקרא המגילה? ענפי משה, תשפ"א (עמ' קמה)

בן עיר שהיה בספינה או בדרך ולא היתה בידו מגילה ואח"כ נזדמנה לו מגילה בט"ו - קורא בט"ו בברכה? ענפי משה, תשפ"א (עמ' קמו)

בן ט"ו שהיה ביום קריאת המגילה בעיר פרוזה ולא שמע עדיין את המגילה, וחזר לירושלים מאוחר, האם מחויב לטרוח לחפש מי שיקרא עבורו מגילה? [לחזר על הפתחים לקיום מצוה קריאת המגילה, ולשאר מצוות, במצוות שיש בהן פרסומי ניסא, ובמצוות שאין, לסעודה שלישית, תקיעת שופר, צורך שאינו כלכלי] מעדני כהן, תש"פ

ספיקא דיומא במגילה [רבי נפתלי הערץ מאיר הלפרין זצ"ל] מה טובו אהליך יעקב (ט), תש"פ (עמ' ל)

בן עיר שהלך לכרך והיה בדעתו לחזור והתעכב עד ט"ו, האם דינו כפרוז או כמוקף? [רבי מתתיהו דייטש שליט"א] מה טובו אהליך יעקב (ט), תש"פ (עמ' קצט)

בן עיר ובן כרך [עשרה דינים מספר מועדים וזמנים ומו"מ בהם] הגר"א גניחובסקי, תשע"ז

אשה שהוצרכה לשהות בבידוד ביום הפורים בירושלים ולא היה מי שיקרא לה המגילה מלבד בעלה שבארה"ב [דינה כמוקף בן יומו וחייבת בפורים בט"ו, ואין פרוז מוציא מוקף ביום ט"ו כי אינו בר חיובא, האם בשל הפרשי השעות לארה"ב נחשב בעלה בר חיובא שכן הוא עדיין ביום י"ד לפי שעון מקומי, קריאת מגילה בטלפון, תרתי דסתרי בקורא ושומע, חיוב קריאת המגילה של לילה ושל יום האם הם חיוב אחד, בן עיר שעבר לכרך הוא כמי שעבר את קו התאריך המתחייב שוב במצוות היום, אם הבעל כבר יצא יד חובה לקריאת עצמו, בן עיר שלא קרא מגילה ביום י"ד עד פלג המנחה והגיע לירושלים האם יכול לקרא מגילה לעצמו ולהוציא את בן ירושלים בדיעבד מפלג המנחה] פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר-אוסף גיליונות, תש"פ (עמ' כב)

בן כרך שבא לעיר בט"ו והיו עמו עשרה מבני העיר [האם יברך ברכות המגילה לפני או אחריה, מגילה שלא בזמנה בעשרה] נועם אליעזר, תשע"ט

טס לירושלים במטוס בכניסת פורים, ונחת אחר כניסת פורים [מבחן התושבות לגבי קריאת המגיה, והגדרת מיקומו באויר] פניני חשוקי חמד - קובץ גיליונות, תשע"ח (עמ' כה) פניני אי"ש, תשע"ט

תייר מחו"ל יכול לשהות בפורים בגוש דן או בירושלים מה יעדיף? [זריזין מקדימין] פניני חשוקי חמד - קובץ גיליונות, תשע"ח (עמ' כו) מעדני כהן, תש"פ

בן עיר האם יכול לעלות לתורה בקריאת התורה בפורים דמוקפין? [חובת קריאת המגילה וקריאת התורה, דין בר חיובא לקבלת עליה, האם בן עיר נחשב בר חיובא לצורך זה, כשבידו להתחייב] שמעתא עמיקתא, תשע"ז

דעת הצפנת פענח [בדעת הירושלמי] שיש דין פרוז מימי יהושע בן נון [עיר חדשה שלא היתה קיימת בימי יהושע קוראין בה בט"ו] נר לשלחן השבת, תשע"ט

בן ט"ו שחוזר למקומו בפורים הגר"א גניחובסקי, תשע"ו

שיטת הרמב"ם לגבי חיוב הקריאה והברכה בערים המסופקות [טבריה, להחמיר לנהוג יומיים, הולכים אחר הרוב לענין ברכה ולא לענין מקרא מגילה] [רבי עמיחי כנרתי שליט"א] מה טובו אהליך יעקב (ט), תש"פ (עמ' רצה)

קרא את המגילה ביום י"ד אחר פלג המנחה, האם יכול לכוין לצאת ידי חובה גם לי"ד וגם לט"ו? פניני הלכה מראשי חבורות ישיבת מיר-אוסף גליונות, תשע"ט (עמ' נד)

האם בן כרך יכול לצאת יד"ח מתנות לאביונים בנתינה לאביון פרוז? אספקלריא [פולמוס], תש"פ (עמ' רח)

לשמש כבעל קורא בעיר מסופקת לאחר שיצא יד"ח בעצמו פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר-אוסף גיליונות, תש"פ (עמ' סז)

 

 

 

דיון לגבי מקומות וערים המסופקות:

 

זמן פורים בירושלים החדשה [דינה בט"ו] [רבי יעקב מדר שליט"א] מה טובו אהליך יעקב (ט), תש"פ (עמ' רפח)

פורים בירושלים החדשה בדברי הגרמ"ש שפירא זצ"ל [הרב אליהו חדש שליט"א] מנורה בדרום (כ), תשפ"א (עמ' קח)

קריאת המגילה בבני ברק בשושן פורים שער יוסף, תש"פ (עמ' כח)

מקרא מגילה בט"ו בבני ברק ובשכונת רמות [עד היכן נמשכת ירושלים, עד שער הגיא, דין 'סמוך' האם הוא דין בהלכות 'עיר', או אינו תלוי בשם 'עיר' כלל, נתיבי איילון המפרידים בין בני ברק לתל-אביב ויפו, האם 'בני ברק' ו'רמות' תלויים זה בזה, צירוף ע"י בורגנין] ירחון האוצר (יג) תשע"ח (עמ' כט)

קריאת המגילה בחיפה [תל שקמונה] פניני אי"ש, תשע"ט

דין העיר לוד לקריאת המגילה ומצוות הפורים - חלק ב' [שכונת גני אילון-אחיסמך והערים הסמוכות ללוד, סביון ויהוד, אוניברסיטת בר אילן, הפקולטה, מעונות הסטודנטים, גבעת שמואל, בני ברק, חיבור גוש ישובים אלו לקרית אונו ול'אונו' העתיקה. פרוז שקורא בט"ו ובדין בן כרך שקרא בי"ד, האם צריך לקרוא המגילה בעשרה, קריאה שלא בזמנה, קריאה לנשים בשלא בזמנה האם צריך בעשרה, בן כרך שקרא מגילה ועשה מצוות היום בי"ד האם יכול לברך בט"ו, קריאה בי"ד אחר פלג המנחה, כרך שחרב וכרך שאין בו עשרה בטלנים, אלכסנדריה החדשה ונא אמון במצרים, לוד במפות עתיקות] [הרב יוסף יונה שליט"א] ירחון האוצר (נ), תשפ"א (עמ' רלט)

קריאת המגילה ביפו ירחון האוצר(כו), תשע"ט (עמ' כב)

קריאת המגילה ב'באר שבע', וב'הר גילה' קובץ משנת יוסף (טו), תשע"ו (עמ' ה, ז)

שאלת זמן פורים בבית שמש [הקדמה, ודאות זיהוי הערים הקדומות, ירמות, הראיות לחומה בערים אלו מימות יהושע בן נון, זיהוי מקום עיר אחת או זיהוי אזור שלם בו קיימת סבירות גבוהה של ערי חומה, מה רמת הזיהוי הנדרשת לגבי דין זה, ודאות קרובה, או סבירות, חלות דין מוקף בעיר חרבה ובסמוך לה, בדיני עיר מסופקת, האם יש צורך במנהג קיים על מנת להחיל דין מוקף] [הרב דוד קהלת שליט"א] ירחון האוצר (נ), תשפ"א (עמ' רס)

קריאת המגילה בשכונת רמות קובץ משנת יוסף (טו), תשע"ו (עמ' ח, כז, פט, קג) פניני אי"ש, תשע"ט ירחון יתד המאיר (198), תשע"ט (עמ' 364)

קריאת המגילה בשכונת רמת שלמה קובץ משנת יוסף (טו), תשע"ו (עמ' מח)

קריאת המגילה בשכונת הר-חומה ובמבשרת ציון קובץ משנת יוסף (טו), תשע"ו (עמ' מח)

קריאת המגילה בישוב מבשרת ציון [סמוך ונראה לעיר חדשה, שכונות ירושלים, לא תתגודדו, קבלת הוראות רב] ירחון האוצר (לח), תש"פ (עמ' נ)

העיר שומרון הקדומה - האם דינה כמוקפת חומה לשילוח מצורע וקריאת המגילה? ירחון האוצר (לח), תש"פ (עמ' נט)

 

בעל הקריאה:

 

האם מותר לשתות קודם מקרא מגילה דלילה ויום? ענפי משה, תשפ"א (עמ' קפד)

הערות בקריאת המגילה [נתחייב בכרכים ובמוקפים האם יברך פעמיים שהחיינו, נשתתק הש"ץ באמצע קריאת המגילה, שומע כעונה לחצי ברכה, חובת קריאת המגילה בלילה וביום האם הם אותו חיוב] הגר"ע מדלוב שליט"א-אוסף גיליונות, תש"פ (עמ' ל)

טענת חזקה בקריאת המגילה ובשאר מצוות [מעלין בקודש ואין מורידין, הפיכת צדדי החפץ, קרשי המשכן, ירושת שררה ברבנות, ירושה במצווה, מהות החזקה במצווה, חזקת הקרשים-חזקה שאין עמה טענה, מניעת ביזיון, בעל קריאה בחינם או בשכר, מעסיק ציבורי או מעסיק פרטי, אם עברו ונתנו לאחר] נוה ההיכל, תשפ"א

לחלק קריאת המגילה לב' קוראים פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר-אוסף גיליונות, תש"פ (עמ' סב)

לשמש כבעל קורא לקריאת המגילה בבוקר קודם התפילה פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר-אוסף גיליונות, תש"פ (עמ' סה)

האם מותר לאכול לפני קריאת המגילה? באר התורה (צו), תשפ"א (נג עמ')

טעימה ואכילה קודם קריאת המגילה ירחון יתד המאיר (198), תשע"ט (עמ' 353)

נזכר בסעודת פורים שלא שמע קריאת המגילה, האם חייב להפסיק סעודתו? [סעודת פורים היא גם 'פרסומי ניסא', מקרא מגילה באמצע הסעודה לא גרע משירות ותשבחות, החשיבות בסעודת משפחתית מדין 'משפחה ומשפחה'] מעדני כהן, תש"פ

קריאת מגלה של לילה היא הכנה לקריאת המגלה ביום [ברכת שהחיינו] מעדני כהן, תש"פ

לא שמע סופי אותיות במגלה אם יצא יד"ח [חיתוך אותיות, הבדל בין גברים לנשים, בלע"ז] מעדני כהן, תש"פ

נטילת ידים לפני קריאת המגילה אספקלריא, תשע"ח (עמ' מה)

כשבעל הקורא היחיד הוא עבד כנעני הגר"א גניחובסקי, תשע"ד

מקרא מגילה דוחה כל המצוות בנתיבות ההלכה - פורים, הרב נחום קסטנר (עמ' קיח)

התכוין שלא להוציא אחד מהשומעים בקריאת המגילה אספקלריא, תש"פ (עמ' עו)

קריאת מגילה מעומד או מיושב מעדני אשר, תשע"ז פניני אי"ש, תשע"ט

נאנס ולא קרא מגילה, האם יברך שהחיינו על היום ומצוותיו? שמעתא עמיקתא, תשע"ח

הוראות מפורטות לבעלי קריאה, לקריאת מגילת אסתר תורת הקורא, תשע"ז

בעל קריאה [שנצרך לנקביו] ויצא ידי חובת קריאה כי היה אנוס, האם גם הקהל יצא? הגר"א גניחובסקי, תשע"ז

בעל קריאה שנצרד והיה צריך לשתות באמצע קריאת המגילה [הפסק שתיית מים, הפסק בהגדה של פסח, שתיית מים לפני קידוש, הביאו לו טלית ותפילין באמצע ברכות קריאת שמע, הבדלה באמצע קריאת המגילה] צבא הלוי, תשפ"א

קריאת המגילה בעל פה [דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם בעל פה, נביאים, מזמורי תהילים, קריאת שמע בעל פה] ירחון האוצר (לח), תש"פ (עמ' לג)

פרסומי ניסא בקריאת המגילה [קריאה בעשרה או במגילה מהודרת, קריאה בעשרה במקום רעש, האם מגילות שלנו הן מהודרות, להפסיק באמצע שמונה עשרה] [הרב אברהם גניחובסקי זצ"ל] ירחון האוצר (נ), תשפ"א (עמ' מב)

חרש המדבר ואינו שומע, בקריאת המגילה הגר"א עוזר, תש"ע תשע"ו

קריאת המגילה ביום או בלילה - כשאי אפשר לקרוא שניהם? [מתי עיקר חיוב קריאתה בלילה או ביום, האם יבצע את המצוה בהזדמנות הראשונה או בהזדמנות המהודרת, אין מעבירין על המצוות, זריזין מול הידור, מצוות סוכה או מצוות לולב, הדלקת נר חנוכה ביום ראשון או ביום שמיני, קידוש לבנה בהקדם או במוצ"ש] ירחון האוצר (לח), תש"פ (עמ' מב)

נושאים שונים בהלכות המגילה [פורים דמוקפין ציפיה לבנין ביהמ"ק, כתיבת המגילה, שהחיינו בקריאת היום, שהחיינו בקריאת מגילה, שהחיינו פעמיים, קריאת המגילה בלילה, קריאה בלילה וביום, ברכת הרב את ריבנו, ברכת המגילה ליחיד, ברוב עם בקריאת המגילה, ברוב עם כשקורא בעצמו, קריאת כל המגילה, קריאה למפרע, קריאת עשרת בני המן, קריאה בין השמשות, קריאה ע"י נער צעיר, קריאה ע"י אשה, קריאה לנשים ע"י אשה, קריאה לנשים, חינוך לפרסום הנס, מגילה אינה בטלה, מרדכי כנגד משה, הרב הרצוי לרוב, לבסומי במגילה, פורים ע"ש הפור, דין ודברים בין אסתר למרדכי] עומקא דפרשה, תשע"ט

איש הצלה שיצא באמצע קריאת המגילה, ולאחר זמן חזר לקרא ממקום שפסק, האם צריך לברך שוב? [חיוב ברכה במי שדיבר באמצע מצוה, שינוי מקום האם הוי הפסק, פעולות שונות המהוות היסח הדעת] עיון הפרשה, תשע"ג (עמ' מו)

פשיטת המגילה בעת קריאתה [בעל הקריאה או גם השומעים] ירחון האוצר (לח), תש"פ (עמ' צ)

קריאת המגילה מתחילת חודש אדר [קריאתה משום פרסום הנס, ונפק"מ אם אשה יכולה להוציא איש, ובחרש שאינו מדבר] בנתיבות ההלכה - פורים, הרב נחום קסטנר (עמ' סח)

חידושים בהלכות קריאת המגילה עומקא דפרשה, תשע"ו

בעל קורא שהודיע שאינו רוצה להוציא חלק מהשומעים [האם התכוין לכך או רק לאיים, האם השאר יוצאים ידי חובה] וישמע משה, תשע"ז

קריאת המגילה מפלג המנחה, או בלילה עם הפסקות, מה עדיף? [רופא הנמצא במשמרת בליל פורים] מנחת אשר, תשע"ו

קריאת המגילה בלועזית, לדוברי אותה שפה הגר"א עוזר, תש"ע

המסתפק אם שמע קריאת המגילה כדין, האם חייב לשמוע שוב? שמעתתא עמיקתא, תשע"ד נר יששכר, תשע"ג

נגע בקלף של המגילה [האם דינו כנוגע ביריעות ספר תורה] בנתיבות ההלכה - פורים, הרב נחום קסטנר (עמ' קט)

השלים קריאת המגילה בעודו שומע מהש"ץ האם יצא ידי חובה שמעתתא עמיקתא, תשע"ד

כוונה והיסח הדעת בקריאת המגילה [חשב בקריאת המגילה על עסקיו] קהילת בני תורה, תשע"ז

האם בן עדות המזרח יוצא בקריאת מגילה אשכנזית? [אין לה 'עץ חיים'] שיעורי הרב יו"ט זנגר שליט"א, תשע"ח (עמ' טו)

בירורים ועיונים בגדרי הפסק בקריאת המגילה [הפסק בבדיקת חמץ, בדיקת בתים נוספים, בדק חמץ והפסיק להביא אשתו לבית חולים וחזר והמשיך בבדיקת חמץ, הפסק בשאר המצוות] [רבי משה יפת שליט"א] מה טובו אהליך יעקב (ט), תש"פ (עמ' רצח)

בעל קורא שהשמיט מילה בקריאתו [השמיט אחד מעשרת בני המן, הקורא לא יצא והציבור יצא כי קוראים בעצמם, האם מי שלא יצא יכול להוציא אחרים] מאור השבת, תשע"ט

שמיעת המגילה דרך רמקול טלפון או רדיו [וכן שאר מצוות השמיעה] עולמות, רצא

ספקות בקריאת המגילה [קרא את המגילה וכשהגיע לסופה ראה שהפסוק האחרון חסר, קרא מקצת המגילה מהחומש - האם יכול לכתחילה לקרא עוד חלק מהמגילה בחומש, האם יש חסרון של "דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם בעל פה" בקריאת חלק מהמגילה בעל פה, האם יש עדיפות לקרא ממגילה שרק חסר בה תיבה אחת מלקרוא ממגילה שחסר לה שתי תיבות, באמצע קריאת המגילה ראה שחסרה תיבה - האם ימשיך לקרא ממגילה שכתובה כולה] שיעורי הגר"י זנגר שליט"א, תשע"ט

קריאת המגילה ביום ובלילה [חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולשנותה ביום", מדוע לא נאמר שחייב לקוראה שנית ביום, האם עיקר חיוב קריאת המגילה - בלילה או ביום [מי שאינו יכול לקרוא את המגילה גם ביום וגם בלילה, איזו קריאה יעדיף]. חיוב קריאת המגילה בלילה וביום - מדרבנן או מדברי קבלה [ונפקא מינה  בספקות במציאות - אם קרא או לא; אם העיר מוקפת חומה או לא; ובספיקא דדינא]. האם יש הבדל בין גדר חיוב קריאת המגילה ביום, לגדר חיוב הקריאה בלילה. חיוב הקריאה בלילה - חיוב "בעצם", או חיוב מדין "הכנה" לקריאת היום. זמני הקריאה ביום ובלילה • קריאה ביום י"ג מבעוד יום בשעת הדחק. כוונה בקריאת המגילה בלילה • קרא את המגילה בסוף הלילה בכוונה לצאת ידי חובת הקריאה בלילה, ולאחר מכן נתברר לו שבאותה שעה כבר היה יום, האם יצא ידי חובת הקריאה של היום. איסור קריאת המגילה בציבור לכתחילה בישיבה - בלילה וביום, או רק ביום. נאנס ולא קרא מגילה בלילה, האם צריך להשלים ולקרוא פעמיים. ביאור מחלוקת הראשונים האם מברכים "שהחיינו" על קריאת המגילה ביום. קריאת המגילה מבעוד יום במקומות המוקפים חומה • האם פרוז יכול להוציא מוקף בקריאה של לילה לאחר פלג המנחה • קריאת מגילה בערים שיש בהן ספק אם הוקפו חומה מפלג המנחה. קריאת המגילה - "זו הלילא" כשאינו קורא את המגילה, חייב לקרוא את ההלל בברכה. נס פורים "היה מהניסים המעוטפים בשמלת הטבע", ולכן רק בקריאת כל המגילה, מתגלה הנס הגדול בישועת הפורים] עולמות, רצה בנתיבות ההלכה - פורים, הרב נחום קסטנר (עמ' קיד)

חולה שאינו יכול לדבר, ואין מי שיקרא עבורו, האם יוצא בהרהור? פניני אי"ש, תשע"ח

קרייתא זו היא הילולא [אי אמירת הלל בפורים, האם קריאת המגילה היא הלל, או קריאת המגילה היא כה חשובה שאין צורך בהלל, דין עמידה במגילה מדין הלל, על הניסים קודם קריאת המגילה] [הרב שלמה לוי שליט"א] מנורה בדרום (כ), תשפ"א (עמ' יז)

קריאת הלל בפורים אספקלריא, תש"פ (עמ' קכט)

נכנס לבית הכנסת ואיחר את ברכות המגילה, האם יברך מיד ויקרא קצת מהחומש, או ימתין עד 'איש יהודי' וכשהציבור אומר אז יברך הברכות? הגר"א גניחובסקי, תשע"ה

האם מותר לקרוא במגילת רעהו שלא מדעתו [ניחא ליה לאינש דליתעביד מצוה בממוניה]? ענפי משה, תשפ"א (עמ' קעז)

נאנס ולא קרא את המגילה בלילה, האם יקרא ביום פעמיים? מעדני אשר, תשע"ו

מדוע אין לחוש לקנאת האומות בקריאת המגילה בפרהסיא? אשכול יוסף, תש"פ

צירופי מקרים [הקורא את המגילה למפרע לא יצא] עינינו גל - אוסף גליונות, תשע"ט (עמ' מז)

ברית מילה ומגילה בפורים איזה מהם יש להקדים? אספקלריא, תשע"ט (עמ' עא)

אמירת קדיש תתקבל בפורים ובכל ימות השנה [אמירת ובא לציון, טעה החזן ואמר קדיש תתקבל לפני ובא לציון] [רבי נפתלי צבי רוטנברג שליט"א] מה טובו אהליך יעקב (ט), תש"פ (עמ' רכט)

 

פסוקים הנאמרים ביחיד:

 

האם נכון לקרא בלחש עם הש"ץ את המגילה - כשיש לפניו מגילה כשרה? [כוונה לצאת ידי חובה, חוסר ריכוז כשאחר מקריא, קריאה בחבר עיר] עיון הפרשה, תשע"ז (עמ' קז)

אמירת 'עשרת בני המן' ע"י הציבור בנשימה אחת [שומע כעונה, בברכת כהנים, בקול רם] קובץ מנורה בדרום (ח), תש"פ (עמ' קסג) אספקלריא, תשפ"א (עמ' קכח)

מדוע קוראים עשרת בני המן בנשימה אחת [רבי יעקב קארפ שליט"א] מה טובו אהליך יעקב (ט), תש"פ (עמ' רפה)

גדר חיוב קריאת המגילה בלילה וביום ענפי משה, תשפ"א (עמ' קלא)

מבטלים ת"ת למקרא מגילה ענפי משה, תשפ"א (עמ' קלה)

הכל חייבים בקריאתה אנשים ונשים וגרים ועבדים משוחררים ענפי משה, תשפ"א (עמ' קמח)

האם הרהור כדיבור בקריאת המגילה? ענפי משה, תשפ"א (עמ' קנט)

הלועז ששמע אשורית יצא ענפי משה, תשפ"א (עמ' קסא)

קריאת 'יהודים' או 'יהודיים'? ענפי משה, תשפ"א (עמ' קסו)

קריאת הפסוקים על ידי הציבור במגילת אסתר [אם כבר יצא באופן הראשון אפילו דיעבד מה מועילה חזרת הקריאה, לא יטול אתרוג כשר ואחריו המהודר, קריאת הציבור ארבעת הפסוקים בקול רם במגילת אסתר, קריאת פסוקי עשרת בני המן במגילת אסתר ע"י הציבור, ולאחריו שמיעת הפסוק מפי בעל הקריאה, בנשימה אחת, כפילת פסוק אינה הפסק] קובץ מנורה בדרום (ח), תש"פ (עמ' יא)

להימנע מלקרוא יחד עם הש"ץ את המגילה [שמא אחד מהקהל ישמע אותו ולא את הש"ץ, קריאת יחיד אינה נחשבת כקריאה בציבור] מאור השבת, תשע"ט

 

קריאת המגילה ביחיד, במנין או ברוב עם:

 

מה כמות האנשים לקיים "ברוב עם הדרת מלך "? ענפי משה, תשפ"א (עמ' קנה)

המנהג להביא קטנים וקטנות לשמוע מקרא מגילה ענפי משה, תשפ"א (עמ' קנו)

קרא את המגילה ביחידות ונזדמן לו מנין האם ישמענה שוב? פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר-אוסף גיליונות, תש"פ (עמ' סח)

רופא בבית חולים השומע בחדרו את קריאת המגילה שקוראים לציבור המצוי בפרוזדור [רופא תורן בבית חולים בפורים החייב להיות זמין לכל קריאה כשיהיו נזקקים לו, והוא נמצא בחדר עם החולה, ובחדר גם צוות של אחיות, ומבעד לדלת הפתוחה הוא שומע את קריאת המגילה לחולים הנמצאים בפרוזדור. האם צריך אחר כך לחזור ולקרוא בציבור, או שיצא ידי חובה. כשיש בחדרו עשר נשים אחיות השומעות קריאת המגילה האם נחשב כשומע המגילה ב'ציבור', ולא יצטרך לחזור ולקרוא. בעל המלוה את אשתו בחדר לידה בליל פורים, ונמצא בחדר הסמוך לחדרה, דלת חדרו פתוחה לפרוזדור בו בעל קריאה קורא את המגילה לכל המילדות והאחיות במחלקה, האם הבעל נחשב כשומע קריאת מגילה בציבור, קריאת מגילה בעשרה מחמת פרסומי ניסא, מחמת ברוב עם, עשר נשים, עשרה קטנים] נועם אליעזר, תש"פ

המתפלל במנין קבוע ובפורים לא מתפלל שם ילך למנין בבית הכנסת הגדול בעיר [ברוב עם הדרת מלך] מאור השבת, תשע"ט

קריאת המגילה ברוב עם אינו "הידור מצוה", אלא הוא מגוף המצוה אספקלריא, תש"פ (עמ' קלג)

קריאת המגילה בעשרה שיעורי הגר"ד פיינשטיין שליט"א, תש"פ

קריאת המגילה בבית הכנסת משום רב עם אספקלריא, תש"פ (עמ' קצג)

 

קריאת המגילה לנשים:

 

קריאת מגילה לנשים [כשבעל הקורא טרם קרא, ורוצה לצאת עם הציבור ברוב עם] וישמע משה, תשע"ה

האם נשים מוציאות אנשים במקרא מגילה? ענפי משה, תשפ"א (עמ' קנ)

נוסח ברכת המגילה לאשה הקוראת המגילה בעצמה או לאיש המוציא אשה בקריאתה? ענפי משה, תשפ"א (עמ' קנג)

ברכה על קריאת מגילה לנשים קובץ משנת יוסף (טו), תשע"ו (עמ' עא)

מצוות נשים בקריאת המגילה [הברכה לנשים, מנהג מרוקו שלא לקרא להן ביום, ברכה אחרונה] עין יצחק, תשע"ח

קריאת מגילה לנשים ע"י אשה [חיוב אשה במגילה, בקריאה, בשמיעה, השוני בין הדלקת חנוכיה למקרא מגילה, ספק בנוסח הברכה, קריאה ברוב עם, שמירה על מנהגי ישראל] ירחון האוצר (יג) תשע"ח (עמ' לז)

נשים בקריאת וכתיבת מגילת אסתר זרע ברך, תשע"ד מלאכת מחשבת, תשע"ז תורה והוראה, תשע"ז

נשים בקריאת המגילה ובברכתה [האם הקורא לנשים ביום הפורים יברך עבורן, כשקוראת לעצמה האם תברך, האם עדיף שאגבר יקרא לה, האם אשה יכולה לקרא בציבור נשים עבורן, האם אשה מוציאה איש ידי חובתו, כבוד הציבור, צירוף נשים לעשרה, קול באשה] [הרב אליהו גטנו שליט"א] ירחון האוצר (נ), תשפ"א (עמ' רעו)

 

 
  نتيجة بحث الصور عن משלוח מנות

 

 משלוח מנות:

 

המנות:

 

משלוח מנות [במשקאות משקה אחד או שנים, בעל חיים חי המותר לאכילה לכשישחט, דבר שאינו מאכל, שולח דבר שאינו לפי כבודו של המשלח, שלח שתי מנות לעני האם קיים גם מתנות לאביונים] קובץ מנורה בדרום (ח), תש"פ (עמ' קכ)

הערות במצות משלוח מנות [הידור במשלוח מעדנים, חששות של צירוף סל לחלה במשלוח מנות, מעות למשלוח מנות, מעטפת כסף ובקבוק יין למלמד, בגדים, לשלוח עם קטן, לברר אם השליחות בוצעה, אם יש לדעת מי השולח] [רבי משה נאומבורג שליט"א] מה טובו אהליך יעקב (ט), תש"פ (עמ' כג)

משלוח מנות במיני מעדנים [הידור] פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר-אוסף גיליונות, תש"פ (עמ' סג)

משלוח מנות [בקבוק מים מינרליים או בקבוק קולה, תבלינים, קפה, תה, סוכר, משלוח מנות במנה שקיבל בחור בישיבה, זכות הנותן במשלוח מנות, 'לכם', גזל הגוי, ידיעת המקבל ממי קיבל משלוח מנות, משלוח מנות ע"י שליח, משלוח מנות בכלי אחד, אגד כלי לגבי משלוח מנות, משלוח מנות לשיכור] פניני אי"ש, תשפ"א

משלוח מנות חשוב [מים מינרליים] [הרב יוסף ליברמן שליט"א] המאור (תצט) תשפ"א (עמ' יז)

קיבל במשלוח מנות מאכל מהכשר שאינו אוכל, האם רשאי לתתו לבניו הקטנים? ענפי משה, תשפ"א (עמ' ריז)

השולח לחבירו משלוח מנות עם מאכלים שאינו יכול לאכלם מחמת בריאות ענפי משה, תשפ"א (עמ' ריח)

שליחת משלוח מנות בשותפות ענפי משה, תשפ"א (עמ' ריט)

האם אפשר לשלוח מנות של חידו"ת וספרים? שער יוסף, תש"פ (עמ' סא מעדני אשר, תשפ"א

משלוח מנות [ברכה על משלוח מנות, משלוח מנות לעני או לשיר, פרוז שנתן למוקף, עמלק ומשלוח מנות, ריבית במשלוח מנות, קיום משלוח מנות בקבלת המשלוח, משלוח מנות לקטן, שיעור המנות, הידור במשלוח מנות, משלוח מנות בשותפות, משלוח מנות בכסף, משלוח מנות בשתיה, כוונה במצוות היום] עומקא דפרשה, תש"פ

האם צריך להודות על משלוח מנות בפורים? [אמירת 'תודה' על קיום דבר שבחובה, קיום מצוה, מסירת פירות שביעית] [הגאון רבי ברוך דוב פוברסקי שליט"א] מה טובו אהליך יעקב (ט), תש"פ (עמ' קצג)

לומר 'תודה' על קבלת משלוח מנות בפורים [כל שאינו אוסר מהלכות ריבית דברים הוא בכלל הנימוס] [רבי אוריאל חוברה שליט"א] מה טובו אהליך יעקב (ט), תש"פ (עמ' רצב)

אמירת תודה על קבלת משלוח מנות בפורים [מנהג אשכנז הקדום שלא להודות, החידוש שבמניעת הכרת הטוב, סברו שטעם המצוה הוא לצורכי סעודה ולא להרבות אחוה ורעות, מנהג הגרי"ז לפתוח את משלוחי המנות, לא לומר תודה בפורים, להודות אחר פורים, האם יש ענין להדר במשלוח מנות למי שיותר זקוק] [הרב עמיחי כנרתי שליט"א] ירחון האוצר (נ), תשפ"א (עמ' שד)

המרבה לשלוח מנות האם הוא משובח [מצוה שקצבו לה חכמים שיעור העושה אותה יותר מכשיעור, הוא בכלל המצווה, או תוספת על המצווה, הידור מצוה אחר שכבר סיים לקיים את המצוה] קובץ מנורה בדרום (ח), תש"פ (עמ' ק)

מצוות משלוח מנות בית המדרש להוראה - אש התורה, תשע"ט (עמ' י)

משלוח מנות חלבי ירחון יתד המאיר (197), תשע"ט (עמ' 301)

משלוח מנות ומתנות לאביונים בשוברי מזון או כרטיס מסעדה ירחון יתד המאיר (197), תשע"ט (עמ' 312)

האם להקפיד שמשלוח המנות הראשון יהיה המהודר? [לכוין בבוקר לא לצאת ידי סעודת פורים, נתינת צדקה לפני שחרית האם מפסידים את שהחיינו של מתנות לאביונים, יצא באתרוג כשר לא יכול לצאת אחר כך האתרוג מהודר, הידור מצוה לאחר המצוה] פניני הלכה מראשי חבורות ישיבת מיר-אוסף גליונות, תשע"ט (עמ' סא:)

משלוח מנות איש לרעהו ומשתה היין [הכנסת רעננות לרעות הישנה ולא לייסד אחוה חדשה, הפך טענת 'אני זקן'] פניני זאת ליעקב - אוסף גליונות, תשע"ט (עמ' יב)

משלוח מנות 'איש לרעהו' [מטרת מצוות משלוח מנות, הרבות חיבה ורעות בישראל עם אחד שהחברות עמו פחותה, החובה להרבות רעות, לפני המשלוח להכיר שיש 'רעהו', רגישות לזולת, עזרה עידוד ופרגון, לפי רוח רעהו] ירחון האוצר (יג) תשע"ח (עמ' נח)

הטעמים לחיוב משלוח מנות והנפק"מ ביניהם נועם אליעזר, תשע"ט

משלוח מנות [ביטול כח עמלק ע"י משלוח מנות, ברכה על מצוות משלוח מנות, מחיית עמלק ומשלוח מנות, ריבית במשלוחי מנות, משלוח מנות לווה למלווה, קיום מצוות משלוח מנות ע"י המקבל, משלוח מנות לעני או לעשיר, הידור במשלוח מנות, משלוח מנות לקטן, שיעור המנות במשלוח, פרוז שנתן משלוח מנות למוקף, משלוח מנות בשותפות, משלוח מנות במעות, משלוח מנות באכילה או גם בשתיה] עומקא דפרשה, תש"פ

משלוח מנות [מדוע נתקן, מתנה על מנת להחזיר, חיוב נשים, אשתו כגופו, בן הסמוך על שלחן אביו, בחור ישיבה הנמצא בישיבה, לשלוח לקטן, לרבו, למחלל שבת בפרהסיא, בעילום שם, כשהמקבל אינו בבית, משלוח מנות שנמסר בסעודת פורים שנמשכה למוצאי פורים, לפני עור במשלוח מנות, כשרויות שונות, מנה חמה, טבל, טבילת כלים, שליחות, משלוח שנשחל לפני פורים והגיע בפורים, בן עיר ובן כרך, אבל] שיעורי הרב יו"ט זנגר שליט"א, תשע"ח (עמ' ה) אשכול יוסף, תשע"ט

משלוח מנות בבשר שאינו מבושל [מנה, עירובי תבשילין, בשר חתוך ומוכן לבישול] מחמדי התורה, תשע"ח

שלח מנת עוף כמשלוח מנות, והתברר שהעוף לא היה כשר, האם יצא ידי חובה? [חזקת ג' שנים באכילת פירות ערלה] פניני הלכה - אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח (עמ' מא)

צירוף לחיוב חלה במשלוחי מנות [אם הניח בכלי אחד כמה משלוחי מנות, צירוף סל] פניני הלכה - אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח (עמ' מב)

שיטות והידורים במשלוח מנות [ראוי למאכל מיד, מנה חשובה אצל השולח ואצל המקבל, ע"י שליח, בן י"ד לבן י"ד, רעהו ולא קטן, רעהו ולא שונאו, רעהו ולא אביו, רעהו השומר תומ"צ, שני מיני מאכל ולא מאכל ומשקה, מנה הראויה להתכבד, שתי מנות בני כלים, לציין שם המשלח, שם השליח, לא לשלוח בשותפות, מיני סעודה ולא מיני מתיקה] מאור השבת, תשע"ח

משלוח מנות בין אוסר למתיר [כשהמקבל נמנע או אינו יכול לאוכלו, מטעמי בריאות, מטעמי כשרות לדעת המקבל, או מטעמי כשרות מצד השולח] עולמות, שעח

כשרות ומשלוח מנות [שלח משלוח מנות ואח"כ פורסם שהיתה תקלה והבשר אינו כשר. בשר כשר ובשר טריפה איזה ישלח כמשלוח מנות לחולה שמותר לו לאכל מפני פיקוח נפש] פניני חשוקי חמד-אוצר הפרשה, תשפ"א

לתת משלוח מנות תלוש לארוחת בוקר במסעדה חלבית פרי עמלנו, תשע"ט

שני אנשים בעיר שנחלקו הפוסקים בדינה, וכל אחד סובר כדעה אחרת, האם יכולים לשלוח מנות זה לזה? הגר"א גניחובסקי, תשע"ד

משלוח מנות אספקלריא, תשע"ט (עמ' פט)

משלוח מנות אחד גדול או כמה משלוחי מנות קטנים למספר אנשים? שיעורי לילי שישי - 'ברכת יצחק', תשע"ז

משלוח מנות [שתי מנות בשר, שני פריטים ממוצר זהה, שתי יחידות, או מנה ותוספתה] עשר עטרות, תש"פ

הלכות משלוח מנות [כשהמקבל אינו יודע ממי קיבל, ע"י שליח או בעצמו, ע"י קטן או גוי, שלח לפני פורים והגיע בפורים, בן לאביו ולהיפך, אשה שולחת ולשלוח לאשה] דבר הלכה, תשע"ז

לפני עיוור במשלוח מנות [הכשר שהמקבל אינו סומך עליו, כשהמקבל יאכל בלא ברכה] דבר הלכה, תשע"ד

האם צריך להכיר טובה על קבלת משלוח מנות? שיעורי ליל שישי - 'ברכת יצחק', תשע"ח

מצוות משלוח מנות [האם יוצאים במתנות או ספרים, החיוב ע"י שליח, האם נועדה להרבות אחוה ורעות או לסייע בסעודת הפורים, מי חייב ולמי חייבים, זמן קיום המצוה, כשהמקבל אינו יודע ממי קיבל, בשר לצמחוני] עולמות, קמו שלמים מציון, תשע"ו המצוות בפרשה, תשע"ו תשע"ז מאור השבת, תשע"ח

משלוח 'מנת חלב אם' כתרומה למינקת האם נחשב כמשלוח מנות? דרישה וחקירה, תש"פ

שני חולים המותרים באכילת מאכל שאינו כשר ויש להם מזון כשר ושאינו כשר, מה ישלחו אחד לשני במשלוח מנות? דרישה וחקירה, תש"פ

במצות משלוח מנות [חבירו אינו מקבלם, מדוע אין ברכה על משלוח מנות, אי יוצא בשילוח כשאינו בביתו, כשאינו יודע למי משלח, כשהמקבל אינו יודע מי המשלח, כששלח בשמו של אחר, בטעה השליח והביא לאחר, אי מהני מתנה ע"מ להחזיר, בנגנב או נאבד, אי כופין על מצוה זו, לשלוח לבני המשפחה, בשולח לאדם חשוב, אי בעינן מנה חשובה כפי ערך המקבל והנותן, בעני השולח לעשיר, ריבוי מנות לאחד, בשולח למי שאינו שומר תו"מ, בשלח סמוך לשקיעה, בשולח קודם פורים ע"מ שיזכה בפורים או להיפך, כשאצל המשלח כבר עבר פורים, בן י"ד לשלוח לבן י"ד ולא לבן ט"ו, אי יש לשלוח מנות באדר ראשון, האם המנות צריכין להיות מוכנים לאכילה, שלח עוף ונמצא טריפה, שלח בשר וגבינה, דבר שאינו מאכל, בפירות שביעית] אספקלריא, תשע"ט (עמ' יג)

 

בעלות על המנות:

 

אורח החפץ לשלוח משלוח מנות מממון בעל הבית [מבלי להודיע לבעל הבית, על סמך שיודיעו אחר כך, ויקבל למפרע את רשותו, יאוש שלא מדעת] ירחון האוצר (לח), תש"פ (עמ' קיד)

האם בן רשאי ליטול מבית הוריו משלוח מנות ולשלוח לחבריו? מעדני אשר, תש"פ

האם יוצא מצות משלוח מנות בנתינת רשות לחברו לקחת מנות מביתו? ענפי משה, תשפ"א (עמ' רכב)

 

למי שולחים:

 

משלוח מנות לאשתו, חיוב נשים במשלוח מנות פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר-אוסף גיליונות, תש"פ (עמ' סג)

משלוח מנות לאבל [רבי ישראל דוד הארפענס שליט"א] מה טובו אהליך יעקב (ט), תש"פ (עמ' רה)

משלוח מנות בעילום שם [כשאין ידוע מי המשלח אינו מרבה רעות, אינו יודע למי להשיב טובה] האיחוד בחידוד, תשע"ו מעדני אשר, תשע"ז

האם יוצאין יד"ח משלוח מנות בשולח לעבד כנעני? ענפי משה, תשפ"א (עמ' רכב)

דין משלוח מנות לאבל בתוך השלושים שער יוסף, תש"פ (עמ' סז)

חינוך קטנים למצוות משלוח מנות דבר הלכה, תשע"ד

משלוח מנות בטעות [התחפש לאדם נכבד וקיבל משלוח מנות שהיה מיועד לו] בנתיבות ההלכה - פורים, הרב נחום קסטנר (עמ' קח)

משלוח מנות למי שאינו שומר תורה ומצוות [עבד כנעני, מה מוגדר איש לרעהו, תינוק שנשבה, קירוב רחוקים] בנתיבות ההלכה - פורים, הרב נחום קסטנר (עמ' קטו)