עיון מראי מקומות נח תשפ"ב


פרשת נח (קישורים להורדה חינם)

 

 

 

  

לעילוי נשמת

הגאון הגדול

הרב נחום (ב"ר שלום) ברנהולץ זצ"ל

אב"ד בתל אביב

ל' תשרי תשפ"ב

 

ת.נ.צ.ב.ה

 

 

קישורים לעלונים שבועיים בנושאי הפרשה [לפי סדר א' ב']

 אוסף גליונות - מבית 'צוף'

אוצר פניני החסידות

אורות הגבעה

אז נדברו

איש לרעהו

אספקלריא

אשיחה בחוקיך

אשכול יוסף

באר הפרשה

בארה של תורה

בינת המשפט

בית מדרש - ישיבת מיר

במחשבה תחילה

במשנת הפרשה

דברי אמת

דברי יושר

דברי ישרים

דברי שי"ח

דרישה וחקירה

דרכים בתורה

האיחוד בחידוד

היא שיחתי

המצוות בפרשה

וישמע משה

וכל מאמינים

זרע ברך

זרע שמשון

יחי ראובן

יסודות החינוך

יקרא דאורייתא

יתרון דעת

כאיל תערוג

לאור הנר

להתעדן באהבתך

לקראת שבת מלכתא

מאור השבת

מאורות הפרשה

מגישי מנחה

מדי שבת בשבתו

מדשן ביתך

מחמדי התורה

מים זכים

מלאכת מחשבת

משנתה של תורה

מנחת אשר

מעדני אשר

מעינות בני יששכר

נוה ההיכל

נועם אליעזר

נחלתנו

נשיח בחוקיך

נר יששכר

נר לשולחן שבת

סיפורים להלכה שלמה

סיפורי צדיקים

עולמות

עומקא דפרשה

עיון הפרשה

פאר מקדושים

פניני אי"ש

פניני דעת

פניני הסופר

פנינים משולחן רבינו

פרי ביכורים

קב ונקי

קובץ גליונות

קול יעקב

שבילי פנחס

שיעורי הגר"א עוזר שליט"א

שיעורי הרב יו"ט זנגר שליט"א

שיעורי הרב רוזנבלום שליט"א

שלמים מציון

שמעתא עמיקתא

שפת אמת

תורה והוראה 

קישורים לעלונים שבועיים בנושאים שונים [לפי סדר א' ב']

 

 

 

 

תוכן עניינים של הנושאים בפרשה:

[לחיצה על שורת הנושא, תעביר אל מיקומו של הנושא]

 

נח איש צדיק תמים היה בדורותיו

גזל

'מי שפרע מאנשי דור המבול'

המבול

תיבת נח

שליחות העורב והיונה

ראיית הקשת וברכתה

הריגה והמתה

המאבד עצמו לדעת

פריה ורביה

האכלת בעלי חיים לפני אכילת האדם

שמירת שבת למי שאינו ישראל

קרבנו של נח אחר המבול

יצר הרע ותפקידו בגוף האדם

השיכור בהלכה

אבר מן החי

איסור חבלה באדם [או בעצמו]

עברית ושפות זרות

יציאת אברהם מאור כשדים ללא אביו

 

שאר עניני הפרשה...

 

מעניני דיומא: דברים לפתיחת זמן "חורף"

 

 

נושא בפרשה: נח איש צדיק תמים היה בדורותיו

 

נח - צדיק בדור הזה, צדיק תמים בדורותיו נחל אליהו-אוסף גיליונות, תש"פ (עמ' כא) יאיר נזרו, תשפ"ב

בין עשרת הדורות הראשונים לעשרת הדורות השניים אספקלריא, תשפ"ב (עמ' נא)

בית כנסת חניכי ישיבת נח - חסר צענטע'ר אז נדברו, תשפ"ב

כיצד הכיש האריה את נח בתיבה – נח היה צדיק? מעדני אשר, תשפ"ב

כיצד הכיש האריה את נח בתיבה [אריה לא מזיק בנוכחות אנשים נוספים] מעדני אשר, תשפ"ב

למדנו שלמד נח תורה [ההבדל בין בהמה טהורה לאינה טהורה הינו 'תורה', אפשר לנח ומשפחתו להחזיק מעמד נגד דורם ולהיות שונה מהם] משנתה של תורה, תשע"ט

בני נח נצלו בזכותו - תרח ניצל בזכות אברהם [התנהגות הילדים נקבעת לפי צדקות האב והנהגתו בבית] מפיק מרגליות, תשפ"ב

נח על שם קרבנו - ריח ניחוח [התורה של נח, התבוננות בציווי ה' להכניס בעלי חיים טהורים מרובים, אדם נקרא על שם תורתו, חשיבות עריכת ספרים והדפסתם, חשיבות לימוד והדפסת ספרי מוסר] יאיר נזרו, תשפ"ב

התורה שלמדו נח שם ועבר והאבות - עכו"ם שעסק בתורה [ללמד ורה לגוי בהליך גיור, גר שמל ולא טבל, הפצת ספרי מוסר כשיש חשש שגוים יקנום, מכירת ספרי תהילים לגוי, ללמוד שבע מצוות בני נח בעיון] מנחת אשר, תשפ"א

מעלת עדינות הנפש [גדלות בתורה תלוי במהות הנפש במידות טובות ועדינות הנפש, בלשון נקיה ולא תקיפות] (ומן הבהמה אשר איננה טהורה) ממגד גרש ירחים, תשפ"א

שמירת טהרת הדיבור גם בדור של מבול כדורו של נח (ומן הבהמה אשר איננה טהורה) דרישה וחקירה, תשפ"א

טהרת הלשון – ניקיון כח הדיבור ומעלתו (ומן הבהמה אשר איננה טהורה) הפרשה המחכימה, תשפ"ב

נח מצא חן בעיני ה' בזכות התורה המצילה מטביעה בימי המבול (נח איש צדיק) [ו, ט] שבילי פנחס, תשע"ז

הקב"ה הציל את נח איש צדיק בכניסתו לתיבה שהיא כנגד שער החמישים מנ' שערי בינה שבילי פנחס, תש"פ

'איש' - צדיק תמים אספקלריא, תש"פ (עמ' ס)

תמים תהיה עם ה' אלוקיך [מעלת הצדיקים] תורת הביטחון, תשפ"ב

צדיק או לא? ברוך שאמר-שיחות הרב ברוך רוזנבלום שליט"א, תשס"ח מנחת אשר, תש"פ

כיצד רשאי היה נח [כ'בן נח'] ללמוד תורה המותרת רק לישראל? [לימוד תורה לגוי, מורשה, גזל מישראל וגזל גבוה] מלאכת מחשבת, תש"פ

לשבח כל שבחו של חתן בפניו (נח איש צדיק תמים היה בדורותיו) [ו, ט] אספקלריא, תשע"ח (עמ' כג, סד) אספקלריא, תשע"ט (עמ' כ)

כרטיס הטיסה נשרף באופן פלאי האם בכל זאת יטוס? [תמים תהיה עם ד' אלוקיך, איסור ניחוש, חתול שחור] עיון הפרשה, תשע"ט (עמ' קצו)

המתגבר מעל הטבע זוכה מעל הטבע ללמדך, תש"ע

מדוע אנו "בני האבות" ולא "בני נח"? [איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם] (נח איש צדיק) [ו, ט] מדי שבת, תשע"ז

קריאת השמות על הדורות שקודם אברהם אספקלריא, תשע"ט (עמ' קח)

צדיק תמים ועובד אדמה [לעולם יראה אדם כל העולם חציו זכאי וחציו חייב] (נח איש צדיק תמים היה בדורותיו) [ו, ט] פניני דעת, תשע"ז

צדקותו של נח לעומת "אברהם אבינו ומשה רבינו" [אברהם יזם להפיץ את האמונה בה'] אספקלריא, תש"פ (עמ' מז)

יש דורשים לשבח ויש דורשים לגנאי במה נחלקו (נח איש צדיק תמים היה בדורותיו) [ו, ט] מלאכת מחשבת, תשע"ו

תולדות המבול או תולדות נח? אספקלריא, תשע"ז (עמ' ל)

מדוע נקראו מי המבול מי נח? [הרי הוא היה הצדיק בדור] (ומי המבול היו על הארץ) [ז, י] עיון הפרשה, תשע"ז (עמ' קפד) כה תירוצים אספקלריא, תשע"ח (עמ' טז) מפיק מרגליות, תשפ"א

השחתה גוררת השחתה ללמדך, תש"ע

השחתת האדם, השחתת האדמה והשחתת בעלי החיים שיעורי הגר"ד פיינשטיין שליט"א, תשפ"א

השפעת העולם בעולם על ידי מעשיו [כי השחית כל בשר] נחל אליהו-אוסף גיליונות, תש"פ (עמ' כב)

השפעת הסביבה אספקלריא, תשע"ח (עמ' סז) תורת רבותינו-קובץ גיליונות, תש"פ (עמ' יז)

מדוע לא השפיע נח על בני דורו? עומק דעת-קובץ גיליונות, תש"פ (עמ' ט) ממגד גרש ירחים, תשפ"א

מעלת התפילה על הרשעים [נח על דורו, דור הפלגה, אברהם על סדום, גם כשלא רואים השפעה מידית] אורחות חיים במשפטי התורה, תשפ"ב

מעלת התפילה – עצם קיום מציאות האדם [גשמים לא ירדו כשאין מבקש ומתפלל] חשבתי דרכי במשנתו של הגר"מ שפירא זצ"ל, תשפ"ב

היה לו להתפלל על בני דורו אספקלריא, תשע"ח (עמ' פב) אספקלריא, תשע"ט (עמ' קו) שיעורי הגר"ח פיינשטיין שליט"א, תשע"ט משנתה של תורה, תשע"ט אספקלריא, תשפ"ב (עמ' לד)

האם השתמש נח בגפנים מיד ולא שמר ערלה בכרם שנטע? [וכן רשב"י ובנו בעץ החרוב במערה, חיוב מצוות בדברים על טבעיים] אספקלריא, תשע"ח (עמ' לו) אשכול יוסף, תשע"ה מחמדי התורה, תשע"ד במשנת הפרשה, תשע"ה מעדני אשר, תשע"ב תשע"ה מחמדי התורה, תשע"ז פניני אי"ש, תשע"ח [הרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א] גם אני אודך, תשפ"ב (עמ' טו)

מדוע משמיע התורה את העובדה שנח נטע כרם? [שמר זמורות, שמר הלכות כלאים, חכמת עבודת האדמה, שנות ערלה] דרישה וחקירה, תש"פ

הלימוד משכרותו של נח - ירידת הדורות - בינו שנות דור ודור אספקלריא, תשפ"א (קצג)

נטיעת כרם - דבר חולין [כרם משמש לקידוש, אך הוא מביא יללה לעולם ואין לפתוח בו, נטיעת כרם שלם ולא גפן אחת, שיעור ההשתדלות, איש האדמה] נועם אליעזר, תש"פ

איש האלוקים מול איש האדמה משנתה של תורה, תשפ"א

איך הפך נח לאיש האדמה? - חשיבות ה'ראשית' [טוב אחרית דבר מראשיתו, ראשית בניית ישיבה, ראשית עבודת היום, השכם להורגו, שני שעירים יום הכיפורים שוויון והבדל ביניהם] אספקלריא, תשפ"א (עמ' קטו)

בני נח שמותם ולאן נפוצו בעולם מלאכת מחשבת, תש"פ

מי היה הבן הקטן של נח, שם או חם? אספקלריא, תש"פ (עמ' לט)

 

נושא בפרשה: גזל

 

ציווה לפני מותו להחזיר הגזלה, האם נאמן? מעדני אשר, תשע"ב

קריאת שם אדם לפי התוכן או לפי התיבה, וגדרי "שינוי השם" בגזל [זרח וצוהר] עיון הפרשה, תשע"ב (עמ' מב)

מדוע נחתם דינם על 'הגזל' [מדוע נענשו דווקא במים, כיצד תוקנו החטאים בתיבה, מדוע נקראה התיבה בשם זה] (כי השחית כל בשר) [ו, יב] שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ד

תקנת מריש הגזול – האם מועילה למפרע כשלא נודע לו שהוא גזול בידו? [נטל סכך ללא רשות וחשב שקיבל רשות, וסיכך בו את הסוכה, אם שילם לנגזל דמים ביום טוב האם נקנה לו למפרע, מעשה דריש גלותא – מדוע לא החזירו לסבתא, אם יחזירו יתברר שלא יצאו למפרע, הקונה בשינוי אינו מברך על הסוכה, הקונה בתקנת מריש יכול לברך על הסוכה, גזל וכסבור שהסוכה שלו, האם מתחייב בהשבה, גם אם זכה מתקנת מריש עדיין עבר על 'חמס', גזל עכו"ם או גזל בקלב"מ שאינו חייב השבה האם תחוייב להשיבו כדי לא לעבור על לא תגזול, סוכה] מעדני כהן, תשפ"ב

למי שייכים כספי הגנבים [א: נוכל ניסה להמיר חבילות של מאות דולר, שבהם היו שטרות רבות של דולר, משחשש שנתפס ברח והשאיר את הכסף בחנות. חיוב השבה, מחילת הגנב, חיוב טרחה והשבת אבדה. ב: גנב פרץ לדירה והופתע מחזרת בעלי הדירה ונמלט בהשארת כלי פריצתו וארנקו. חובת השבה] אורחות חיים במשפטי התורה, תשפ"א

מדוע נחתם דינם על ה'גזל' ולא על ההשחתה? נועם אליעזר, תשע"ט נועם אליעזר, תש"פ

שו"ת בעניני גניבה וגזילה אספקלריא, תשע"ט (עמ' צא)

שו"ת בעניני גזל מהגר"נ קרליץ זצ"ל נשיח בחוקיך, תשע"ז

גזל עכו"ם (ותמלא הארץ חמס) [ו, יא] מחמדי התורה, תשע"ד

השפעת בושת הגנב על חיוביו [תשלום בושת הכל לפי המבייש ולפי המתבייש, בשונה מבושת הגנב, בושת החוטא] במשנת הפרשה, תשע"ו

עד קידושין גזלן [אמת עובדתית מול אמת משפטית, אדם שהודיע למסדר קידושין שאחד העדים הוא גזלן, המסדר לא קיבל את דבריו, אך כשכובד המדווח בברכה תחת החופה, אמר לו המסדר שלא יברך כי לשיטתו אין קידושין, וברכתו לבטלה, האם יוכל לענות אמן על שאר הברכות, עד שיודע שהוא פסול ובית דין אינם יודעים, הבדל בין "נוגע" ל"רשע", היודע בחברו שהוא כזלן, הרהר תשובה בלבו] הגר"א גניחובסקי, תשע"ז

עושק וטעות גוי [קבלן שאינו יהודי סיים את העבודה ולא בא לבקש את יתרת התשלום, יתכן ששכח, איסור הטעית הגוי, עושק הגוי, הלנת שכר בגוי, החזר טעות גוי וקידוש ה', גוי או עובד עבודה זרה] בינת המשפט, תשפ"ב

גזל המת - קבורת נפטר על גבי נפטר אחר [בהפסק עפר ששה טפחים ובלעדיו, מדין בזיון המת, מדין גזל קרקע קברו] משנת יוסף, תשע"ח (עמ' קמח)

גנב [כהן] מפורסם שקידש אשה בטבעת גנובה - מעמד בנו ליחוסין [כהן שהוכרז כ'חלל' והתברר שאמו לא היתה צריכה גט, בגנב מפורסם לא עשו תקנת השוק, מעמד אישי, יוחסין] יתד המאיר, תשע"ט (סי' מט)

עניני גזילה וחומרתם אשיחה בחקיך, תשפ"א

הגונב מן הגנב [בחור ישיבה שנטל ללא רשות אוכל ממטבח הישיבה, ונתנו לחבריו, האם החברים שאכלו חייבים לשלם, האם הם נפסלו לעדות כל עוד לא החזירו ולא עשו תשובה, האם די בכך או הם צריכים אף לבקש את מחילת הנהלת הישיבה, מזיק או גזלן, פסול עדות] מאור השבת, תשע"ט

גניבה מודרנית? הזמין כרטיס אשראי כדי לקבל את מתנת ההצטרפות ולאחר שימוש ראשוני ביטלו ירחון האוצר (כה), תשע"ט (עמ' רכג)

בחינת החמס והגזל שבכל חטא (ותמלא הארץ חמס) [ו, יא] שפת אמת, תרל"א

גזל בבן נח (ותמלא הארץ חמס) [ו, יא] אשר ליהודה, תשע"ד

גזל פחות משווה פרוטה בבני נח [חצי שיעור בבני נח, חצי שיעור בגזילה אצל ישראל, כשבעל הבית אינו מקפיד, בדור המבול, האם גם בכלשהו כקיסם יש דין גזילה, דין ממון, הפקר בעל הבית] [הרב אליהו גרינצייג שליט"א] מקרא העדה, תשע"ז (עמ' קפו)

איסור ליהנות מהעולם ללא היתר [גזל גבוה וגזל הדיוט, איסור אכילה מן החי עד נח, ואיסור אכילה מעץ הדעת לאדם הראשון מגדרי 'גזל', ברכות הנהנין להתיר 'גזל' גבוה, איסור גזל ואיסור מעילה, אחר שהתיר הקב"ה איסור גזילה מדוע יש צורך בברכת הנהנין, כשאי אפשר לברך אין איסור גזל] (לכם יהיה לאכלה) [ט, ג] [הרב אליהו גרינצייג שליט"א] מקרא העדה, תשע"ז (עמ' רכב)

חובל ומזיק בבני נח [איסור אדם המזיק לעצמו, עונשו מסור לשמים, חיוב מיתה בגזל בבני נח, חיוב מזיק וחיוב גזל, האם חובל בחבירו הוא מדיני מזיק, האם כל מזיק לחברו בדיני נח חייב מיתה, דברי רמב"ן בוישלח, האם מזיק ממון חבירו בבני נח חייב מיתה, מזיק בבני נח בשוגג, בור בבני נח האם חייב על כלים, בן נח שחפר בור בשבת האם חייב עליו, שן ורגל ברשות הרבים, דין אש וטמון באש, חיוב בן נח על נזקי בנו הקטן, דמי וולדות, האם בן נח הוזהר על נזיקין, היזק שאינו ניכר, שן ועין, דרך ניציון ודרך ביזיון] (אך את דמכם לנפשותיכם אדרוש) [ט,ה] [הרב אליהו גרינצייג שליט"א] מקרא העדה, תשע"ז (עמ' רכד)

חיובי השכל - חיובים גמורים ומצוות חשובות ויקרות אספקלריא, תש"פ (עמ' פב)

גנב שנצפה במצלמה האם ניתן לחייבו? [קבילות עדים, ראיית עדים ע"י מראה, הכרעה בדיני ממונות ע"פ אומדנא, עדים שראו בלילה, הכרעת דיין ע"פ אומדן דעתו, הכרעת דין ע"פ המן, יהיה מונח עד שיבוא אליהו, לגרום לגנב להודות] שיעורי ליל שישי-ישיבת ברכת יצחק, תשע"ט

הכשלת גוי ב"לפני עיוור" באיסור גניבה פניני הלכה-אוסף גיליונות, תשע"ט (עמ' מט) דברי שי"ח, תשע"ט

 

זכויות יוצרים ופטנט

 

זכויות יוצרים - תוכנות מחשב [דינא דמלכותא, יאוש ושינוי רשות בדינא דמלכותא, בארץ ישראל] עומקא דפרשא, תשע"ז

האם יש בהעתקת מידע דיגיטלי משום איסור גזל? [קניין בדבר שאין בו ממש, קניין בדבר שאין בו ממש אגב דבר שיש בו ממש, קניין סיטומתא, בעלות על יצירה, חיוב תשלום מדין 'נהנה', הסגת גבול, דינא דמלכותא, שיור זכות העתקה, העתקה שלא למטרות מסחר, בעל הזכויות יודע מראש שיעתיקו, המידע כבר התפרסם - זוטו של ים] שמעתא עמיקתא, תשפ"א

חשיפת פטנטים וסודות מקצועיים [איסור גזל, בעלות על קניין רוחני, תקנת השוק, במקום רפואה ופיקוח נפש, גילוי סוד] מכתלי בית הדין, תשע"ז

העתקת דיסקים ושירים [זכויות יצרים, הסגת גבול, ואהבת לרעך כמוך, זוטו של ים] לענין הלכה - אוסף גליונות, תשע"ט (עמ' נד)

דעות הפוסקים בעניין העתקת שירים [זכויות יוצרים, בעלות על יצירה רוחנית, העתקה, מסחרית או פרטית, יורד לאומנותו של חברו, דינא דמלכותא, זוטו של ים] אוסף גיליונות, תשע"ט (עמ' קח)

הורדת תמונה מאינטרנט ללא רשות [בעלות ממונית על אתר אינטרנט, השתמש בגזל, תשלום על ההנאה, דינא דמלכותא, מול דיני התורה, בארץ ישראל, בדברים שבין אדם לחברו, בדבר סכנה] בינת המשפט, תשפ"א

גנב סידורים מהכותל ומכרם ביוקר כמה עליו לשלם [האם יש ערך ממשי למוצר זה מעבר למוצר דומה, האם הערך נובע מהחפץ או מיוזמת השיווק של הגנב, פטנט] שיעורי ליל שישי-ברכת יצחק, תש"פ

השתמש ביוזמת הפרסום של חברו [בעלות על 'יוזמה', 'פטנט', כשלא נגרם נזק כלכלי] שיעורי ליל שישי-ברכת יצחק, תשע"ט

ריגול מסחרי [בעלות על סודות מקצוע, זכויות יוצרים, גניבת פטנט, חרם הקדמונים, חרם דרבנו גרשום בקריאת מסמכי הזולת, מצא מסמך ברחוב או בגניזה, פתיחת מכתבים למניעת נזק, לטובת הכלל, חדירה למחשב הזולת, פתיחת מחשב או טלפון שאבד כדי לאפשר השבה] אוצרות אורייתא, תשע"ז תשע"ח

הערות בענין הסגת גבול מסחרית והפרת זכויות יוצרים [מהוראותיו של הגר"נ קרליץ שליט"א] (ארור מסיג גבול רעהו) [כז, יז] נשיח בחוקיך, תשע"ה

רכישת 'אנטי וירוס' מטכנאי שפרץ תוכנה אספקלריא, תשע"ח (עמ' צז)

רכישת 'אנטי-וירוס' מטכנאי שפרץ את התוכנה [תוכנת מחשב, גזל עכו"ם, בעלות על דבר שאין בו ממש, זוטו של ים, מסייע, דינא דמלכותא, עביד איניש דינא לנפשיה, עם עקש תתפל, מנהג הסוחרים, זכויות יוצרים, תוכנה שחולקה בעבר חינם] אספקלריא, תשע"ח (עמ' קכב)

זכויות יוצרים [צילום מספר והעתקת מוזיקה, זכויות יוצרים בפטנטים והמצאות, זכויות יוצרים בהעתקה ממוחשבת, חיקוי עט פרקר, דיו תואם למדפסת, לוגו וסמל של חברה, פונטים וגופנים, העתקה של מוצר מועתק, שיור בקנין של בעל היצירה המקורית, העתקת קבצים או שיתוף קבצים דרך הרשת, הסגת גבול במשא ומתן, יורד לאומנות חברו, בעלות על חידושי תורה] עומקא דפרשה, תשע"ט

חפצים שנסחפו לים בשיטפון - זוטו של ים [המציל מן הארי ומן הדוב ומזוטו של ים ומשלוליתו של נהר, הרי אלו שלו, מפני שהבעלים מתייאשים מהם, אבדה ששטפה נהר היא מותרת, האם היתר "זוטו של ים" משום יאוש בעלים או מגזירת הכתוב, המציל ספרים מדליקה, רכוש שנקנה מידיהם של נכרים שבזזו ספינות ומכרו את השלל, החזר הוצאות ששילמו הקונים בעד הרכוש, "זוטו של ים" במקום שיש תקנת בית דין או "דינא דמלכותא" להחזירו, חיוב השבת "זוטו של ים" לפנים משורת הדין, החזרת רכוש יהודי שנשדד ע"י הנאצים, קניית רכוש שהוחרם במכס, מצא כסף מזומן בחדר כספות בבנק, האם מותר להשתמש ביצירות שפורסמו ברשת האינטרנט [תוכנה, תמונה או שיר] מכיוון שיצאו כבר מרשות בעליהן והרי הן כ"זוטו של ים"] עולמות, שנד

 

זכויות יוצרים בדברי תורה

 

הגונב דברי תורה [לומר דבר בשם אומרו, זכות היוצרים של המחבר, לא יבוזו לגנב, האם נחשב גזלן ומפסיד נאמנותו, גניבת דעת, איסור שקר, לייחס דברי תורת עצמו לאדם גדול כדי שיתקבלו, לשקר כדי שהאיסור יתקבל אצל ההמון] מנחת אשר, תשע"ח

גנב חידושי תורה [שלח מאמר תורני של אחר, לקרן מילגות והמאמר זכה במילגה, האם המילגה שייכת למחבר המאמר המקורי, לימוד תורה בחינם, נטילת שכר מלימוד תורה, יששכר וזבולון, האם תלמיד חכם חייב להעלות חידושיו על הכתב, האם רשאי למנוע הדפסת כתביו, בעלות על זכות היוצרים שבחידושיו, כשמחבר המאמר המקורי אינו ניזק מכך] שיעורי ליל שישי-ישיבת ברכת יצחק, תשע"ח

האומר דבר בשם אומרו [שפתותיו דובבות, כתיבה בספר בשם אומרו, לצטט את המקור הראשון] (הנני נותן לו את בריתי שלום) [כה, יא] פניני אי"ש, תשע"ז תשע"ח

יכול לומר דבר תורה בשם רב חי, או בשם רב שכבר נפטר, באיזה יבחר? פניני חשוקי חמד, תשע"ח (עמ' ז)

האומר דבר בשם אומרו [זכות יוצרים, מביא גאולה לעולם, גזל] אספקלריא, תשע"ח (עמ' לו)

זכויות קנין על אתר חידושי תורה פניני חשוקי חמד, תשע"ח (עמ' כ)

 

הרחקה מגזל

 

להלבין פני גנב ברבים, בכדי למנוע גניבה שיעורי ליל שישי 'ברכת יצחק', תשע"ו

איסור גזל - והסגת גבול [יורד לאומנות חברו, איסור או מידת חסידות, איסור גזל, זכויות בן המבוי, טענת 'פסקת לחיותי', פתיחת חנות מתחרה, זכויות בני העיר מול בן עיר אחרת בפתיחת חנות, ואם העובדים תושבי העיר, כשהמוצר מעיר אחרת באיכות גבוהה יותר או במחיר מוזל, הסגת גבול בפתיחת קהילה, בית כנסת או מערכת כשרות נוספת, בהדפסת ספרים, פתיחת גן ילדים או מלון נוסף, נהג מונית האוסף נוסעים מתחנת אוטובוס, חנויות הנמצאות באזורים שונים בעיר, חנות לחוג מסוים, קידום מכירות ע"י מבצעים והטבות, הוזלות, מבצעים חד פעמיים, מכירה חד פעמית, עבר ופתח חנות באופן שאסור על פי הדין, מה עליו לעשות] עולמות, קע

האם לתת במתנה חפץ לגנב או להפקיר, בכדי להצילו מאיסור גזל ומאיסור לא תחמוד [ביאורים נוספים במעשה ההפקר עם הגנב המיוחסים לגר"ח או לח"ח] פרקי עיון בפרשיות התורה מרבותינו לבית בריסק-קובץ גיליונות, תשע"ט (עמ' ל)

אם חטא הגזלן מה חטא הנגזל אספקלריא, תשע"ט (עמ' עד)

מזון כשר בתכלית [גם מאיסור גזל] למי שעתיד לדבר עם השכינה אבי עזרי, תשע"ז

הרחקה מגזל - בהמתם של צדיקים [מדוע הוצרך אברהם לזמום את גמליו, הימנעות מגזל, חמורו של רבי פנחס בן יאיר] שלמים מציון, תשע"ו בית מדרש ישיבת מיר, תשע"ח אספקלריא, תשע"ח, (עמ' לה, סו) מלאכת מחשבת, תשע"ח מלאכת מחשבת, תש"פ

'תרומה' אחר 'משפטים' - להפריש אדם מתרומת ממון שאינו שלו [מצוה הבאה בעבירה, עבירה בחפץ עבירה באדם, מילה בשבת, מצה גזולה, מצה שהוצאה מרשות לרשות, ברכה על מצוה הבאה בעבירה, גזלן בשוגג, הני אוונכרי, בעל קריאה שקרא בתורה קודם שברך ברכת התורה לעצמו, המוציא חברו בהלל והוא כנגד ערוה אך השומע לא, חטף לחברו כיסוי הדם אחר השחיטה כיצד יברך] הגר"א גניחובסקי, תשע"ט

שואל שלא מדעת - גזלן [שימוש בספרי קודש, לימוד ללא רשות, ניחא ליה לאיניש, חיוב אונס לקורא בעיתון של שכנו, שואל מקטן, שואל מגוי, שואל לדבר מצוה, שימוש ללא רשות] עומקא דפרשה, תש"פ

ספר הישר [דברי חז"ל מדוע פתחה התורה בסיפור מעשה בראשית ולא במצוות שנצטווינו לקיים, להודיע שהארץ שלו, מדוע נכתבו שאר הפרשיות מלך לך ועד "החודש הזה לכם", תשובת רבי יצחק "כח מעשיו הגיד לעמו" לא מובנת, והרי אומות העולם ודאי אינם מסכימים עם תשובה זו  - ומאי אהני לן איפוא רבי יצחק בדבריו. ספר בראשית - ספר הישר על שם מעשיהם של האבות שנקראו "ישרים" ה"ישרות" טבועה ביסוד בריאת האדם - וממנה למדו האבות את הדרך לקניין הנהגת הישרות. עונש דור המבול ואנשי סדום - על מצוות שהשכל מחייב. דברי רבנו נסים גאון ש"כל המצוות התלויים בסברא ובאובנתא דליבא, הכל מתחייבים בהן מן היום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ.[כללי השכל הטבעי] חטאם הגדול של שמעון ולוי - חמס - שהוא מצוה "מושכלת", לא נסלח על ידי יעקב אבינו. ספר הישר - ספר הבריאה דברי הנצי"ב מוולוז"ין, שהנהגת האבות בישרות, היא קיום הבריאה. תורה קודם למצוות - דרך ארץ ומידות קודמות לציוווי התורה. חומש בראשית הוא "תורה" הנלמדת ממעשי האבות כיצד קונים את מידות הישרות והדרך ארץ. הטעם שפתח בבראשית - להורות כיצד קונים מידות טובות, שהן "כסא" לקיום התורה והמצוות. התשובה "כח מעשיו הגיד לעמו" - נועדה לנו - להשריש בנו את מידות הישרות וההגינות. מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי - ספר הישר - הלכה למעשה. להדמות למעשי האבות, גם בהשגתנו הפעוטה, לצעוד במסילת ה"ישרים" - כמו שעשה האלקים את האדם"ישר"] שיעורים בחומש עם פירוש הרמב"ן [עולמות], א

 

גזל לתועלת

 

גזל לקיום מצוה (ותמלא הארץ חמס) [ו, יא] עומקא דפרשה, תשע"ד

האם מותר לאדם לגנוב מגנב את החפצים שגנב ממנו? מעדני אשר, תשע"ט

חיוב השבת הגזלה כאשר מציל א"ע ואת האחרים אספקלריא, תשע"ט (עמ' קי)

לחטוף מוקצה מידו של גנב [למחול לגנב כדי שלא יכשל] פניני חשוקי חמד, תשע"ח (עמ' נג)

גניבה לתועלת [לגנוב חמץ מאביו שלא יכשל בפסח, לגנב חמץ ממי שמכשיל את הרבים] פניני חשוקי חמד, תשע"ח (עמ' נח)

תשלום דמי ביטול על אולם כשהשתמש באולם גדול יותר [לסטים שנטלו כד כסף והשאירו במקומו כד של זהב, נטילת צלע מן האדם ונתינת האשה] פניני חשוקי חמד, תשע"ט (עמ' ז)

הכשלה בגזל למנוע רצח - לפני עיוור? [יעקב ואליפז, עני חשוב כמת] הגר"א גנחובסקי, תשע"ה

לקיחת הצלע מאדם הראשון [דין גונב ע"מ לשלם כפל, אסתכל באורייתא, שמירת מצוות התורה ע"י הקב"ה, כשגונב וחברו אינו יודע, כשאין חברו מצטער מהגניבה, מעשה פלילי ללא תוצאה פלילית, בדיני בני נח, במזכה ע"י אחר, כשמחזיר לו בעין, החלפת חפץ בחפץ טוב יותר, גניבה לצורך חינוך] אספקלריא, תשפ"א (עמ' נח)

נזיר גזלן, האם מותר להשקותו יין ולשכרו, כדי להשיב את הגזלה? [לפני עיוור, מה חמור יותר] הגר"א גניחובסקי, תשע"ז

הלעיטהו לרשע וימות - הסנדביץ' הגנוב המורעל [סימון כרם רבעי וערלה להזהיר גזלן שלא יכשל, מדוע אין חיוב להפריש את עוברי עבירה מאיסור בשוגג, הנותן תבואה לפונדק גם אם אינה מעושרת, 'מצוה' או 'היתר', מדוע אין חובת הצלה מדין "ערבות", חיוב אפרושי מאיסורא לעובר על איסור במזיד, פרשת "הסנדביץ' המורעל" - האם מותר להניח רעל בכריך הנמצא ברשותו, כדי שהגנב יאכל את הכריך ויורעל, התקנת חבלי כביסה רפויים שיכולים להביא לנפילת הגנבים המטפסים דרכם, לענות לנהג הנוסע בשבת ומבקש הכוונה בדרך, האם בחסימת רחובות לנסיעה בשבת יש איסור 'לפני עיוור' בגרימת איסור מבעיר כתוצאה מהארכת הנסיעה, תעודת כשרות לבית מלון המסכים לא לבשל בשר בחלב, אך מאפשר לאורחיו אכילת בשר עם חלב בצונן, האם מוטלת חובה לפעול לחקיקה דתית ויישומה במדינת ישראל] עולמות, רב

נוסע הטעה את נהג המונית ונסע מבלי לשלם [נוסע טען שאבד לו שטר של מאה דולר במונית, ביקש מהנהג שימתין ויצא ויביא פנס, הנהג נסע 'עם השטר' שלא היה, ואל קיבל שכר הנסיעה, גזל עכו"ם, לפני עיור] דרישה וחקירה, תשפ"ב

שימוש בחפצי הזולת נגד רצונם, לצורך מצווה [גוזל שדה יתומים להשביחם, גונב ע"מ למיקט, כופין על מידת סדום, חיוב הזולת מדין ערבות] שיעורי ליל שישי "ברכת יצחק", תשע"ז

שימוש בחפצי הזולת ללא נטילת רשות [כשברור שחברו היה מסכים, כשבעל החפץ מרוויח מכך, קידוש קטנה ללא ידיעת אביה, דבר שרוב העולם אינו מקפיד, ספרי קודש של חברו] (כי מלאה הארץ חמס) [ו, יג] עיון הפרשה, תשע"ז (עמ' קסד)

גניבה "לא באמת" [על מנת "למֵיקט" - לצעֵר, על מנת לשלם תשלומי כפל [שרוצה לגרום לחברו הנאה, ויודע בו שלא יקבל], האיסור לגנוב "על מנת למיקט" מהתורה או מדרבנן, האם בגניבה "על מנת למיקט" נפסל לעדות, מגוי, ספיקו של הקצות החושן, האם כאשר גנב על מנת "למיקט" חייב בנזקי החפץ שגנב גם באונס [או רק על גניבה ואבידה], ודברי הפוסקים בזה למעשה, האם גם "גזילה" אסורה על מנת "למיקט" כמו גניבה, הורים ומורים ה"גונבים" מבנים ותלמידים לטובתם - כדי לחנכם, בן החושש שאביו יפסיד את כל כספו, ולכן רוצה "לגנוב" מאביו כדי לפרנסו, המנהג "לחטוף" בדרך שמחה בפורים או בשמחת חתן וכלה, מנהג "גניבת" האפיקומן בליל הסדר, החביא פנקס המחאות של חברו שהונח במקום לא שמור [כדי ללמד את חברו לא להתרשל בשמירת רכושו] והפנקס נגנב ונגרם נזק כספי, האם חייב לשלם, נעליים שנלקחו מבעליהם בדרך שחוק ולבסוף ניזוקו] עולמות, שפב

 

 

האם גם זאת גזילה ?

 

לקיחת שאריות אוכל או פרחים מאולם שמחות (ותמלא הארץ חמס) [ו, יא] נוה ההיכל, תשע"ו

גזל ממון העומד להתכלות [גזל ממונם של אנשי דור המבול, מדוע נצטווה נח לרכוש מהם מזון לימי המבול בכסף, זוטו של ים, ממתי הממון נחשב כאבוד, נפלה דליקה] נועם אליעזר, תשפ"א

האם מותר לאורח ליטול מנה מחתונה ולהביאה לאשתו? מעדני אשר, תשע"ג

גזל פחות משוה פרוטה אספקלריא, תשע"ח (עמ' סט)

גזל פחות משוה פרוטה אספקלריא, תשפ"א (עמ' קפז)

גזל בבן נח בפחות משוה פרוטה מלאכת מחשבת, תשע"ט

גזל פחות משווה פרוטה (ותמלא הארץ חמס) [ו, יא] מעינות מהרצ"א, תשע"ה במשנת הפרשה, תשע"ז

גזל פחות משוה פרוטה [שיעור לגזילה, או מחילה, חבלה ונזק, יאוש] הגר"א גניחובסקי, תשע"ה שלמים מציון, תשע"ו

גנב כמה גניבות מאדם אחד, כל אחת 'פחות משווה פרוטה', האם מצטרפות לפרוטה וחייב בהשבה? מעדני אשר, תש"פ

איסור "חמס" והמסתעף [הנוטל חפץ מחבירו בחוזקה אך משלם דמיו, המפציר בחבירו עד שמתרצה למכור] (ותמלא הארץ חמס) [ו, יא] תורה והוראה, תשע"ז

סומא שגזל האם חייב להחזיר הגזילה? [לר' יהודה דסומא פטור מכל המצוות, עיוור] עשר עטרות, תשע"ט

עקיפת התור - איסור עקיפה בתור, האם נכלל בכלל איסור 'לא תסיג' [התור בהלכה] אספקלריא, תשע"ח (עמ' יג)

המנהג להקדים ראשון ב'תור' [התור הוא מנהג בני אדם, יעברו לפניו כבני מרון, צדק צדק תרדוף, שתי ספינות טעונה ואינה טעונה, הטלת פשרה, גורל להפקיע זכות, גזל בעקיפת תור, זכות התור מידה טובה, בתור לרופא, תור לדין תורה, הקדמת יתום ואלמנה, הקדמת תור בחולים, בדיקת הדחיפות והסבל, חייך קודמין מול צדק צדק תרדוף, טיפול רפואי קצר מול טיפול מורכב] נועם אליעזר, תשע"ט

 

גזל שינה וגזל הרבים

 

 

גזל שינה [האם גזל שינה הוא גזל ממש או רק איסור למער את חברו, האם מותר להכין שעון מעורר בישיבה בשעה מוקדמת על חשבון שנת חברי החדר, פעולות בביתו הגורמות סבל לשכנו נזקי שכנים, גזל שינה של חברו לטובת השכמה לתפילה או לימוד של עצמו, להזהר מגזל שינה כשחוזרים מאוחר מחתונה] בינת המשפט, תשע"ט

בניית סוכה באופן המפריע למנוחת השכנים [כשדפנות הסוכה מזכוכית והשמש מפריעה לשכנים, כשהישן בסוכה נוחר ברעש תוך ששנתו ומפריע לשכנים, תקנת יהושע בן גמלא למנוע טענות מטרד בהקמת תלמוד תורה, השלכת תקנת יהושע בן גמלא על מצוות אחרות, דיני שכנים, עישון בחדר מדרגות נגד רצון השכנים, מטרד רעש, מטרד ריח ועשן, מטרד לשכנים מרעש לקוחות לדירה מסוימת, וכשבדירה פועל סופר סת"ם, גזל שינה, זמירות שבת, פעוטון בבית פרטי, בית כנסת בבית פרטי, שיעור בקול רם באוטובוס ציבורי] בינת המשפט, תשפ"א

סיכך בסכך של חברו שלא ברשות [גזל סכך וסיכך בו, האם יצא מדאורייתא או מדרבנן, גזל סכך ולא שילם לנגזל על הסכך, גזל סכך ושילם דמיו הם חייב לנענע את הסכך, תעשה ולא מן העשוי, הבדל בין סכך גזול לחוטי ציצית גזולים, נטל בטעות סכך של אחר וכששמע בעל הסכך אמר שמסכים, האם חייב המשתמש לנענע את הסכך, תקנת השבים] בינת המשפט, תשפ"א

בניית סוכה וגרימת רעש בשעות המנוחה ביום ובלילה [גזל שינה, מצוה בהבאה בעבירה] [רבי יעקב סקוצילס שליט''א] באר התורה (סו) סוכות, תשפ"א (עמ' כא)

סוכה גזולה הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תש"פ

איסור גזל שינה אספקלריא, תשפ"א (עמ' קסח)

ניצול כל רגע בחיים [נחתם דינם על הגזל, גזל הזמן, חוסר ההתבוננות הנכונה במתנת החיים] עינינו גל, תשפ"א

גזל ברכוש ציבורי [כשאין לכל אחד בו שווה פרוטה, רכוש ציבורי האם הוא כממון השותפין, גזל בפחות משווה פרוטה] שיעורי ליל שישי "ברכת יצחק", תשע"ח

גזל ממון ציבורי [תשלומי מיסים וקנסות, גזל הערמה בתשלומי מיסים, תשובתו של גוזל הרבים, שימוש של יחיד במקום המיועד לרבים - הנחת סחורה על מדרכה, חניה בהפרעה לתנועה, בעלו על ממון ציבורי, בעלות על קרקע בירושלים, בעלות ממשלתית] עומקא דפרשה, תשפ"א

הגוזל רכוש ציבורי האם חייב לשלם? [ממון שותפין, ממון ציבור, חפץ שיש לכל אחד משותפיו פחות משווה פרוטה, אין שווי ממון או מחילת הבעלים] שיעורי ליל שישי-ישיבת ברכת יצחק, תשע"ו

גזל הרבים - הנחה בגין התפשרות בתביעה ייצוגית [גזל הרבים, צרכי ציבור, דינא דמלכותא, תליוהו וזבין, זוטו של ים, ניחא ליה] אספקלריא, תשע"ט (עמ' פב)

גזל הרבים - חניה במקום אסור פניני חשוקי חמד, תשע"ט (עמ' ח)

 

נושא בפרשה: "מי שפרע מאנשי דור המבול"

 

מי שפרע - מדור המבול, באילו מקרים נאמר? [נתן מעות כתשלום עבור מטלטלין ולא משך, יכולים הקונה והמוכר לחזור מהמקח, מי שפרע מדור המבול ומדור הפלגה הוא עתיד להיפרע ממי שאינו עומד בדיבורו, אמירת "מי שפרע" היא "הודעה" או "קללה" שבית הדין מטיל על החוזר בו מדיבורו, כשהקונה כבר שילם חלק מהסכום, במקומות שנהגו הסוחרים לקנות מטלטלים בכסף או לקיים את המקח בנתינת "דמי קדימה" האם ניתן לחזור מהמקח, במקום שהמנהג לקנות בכסף עם מעשה נוסף, קנין שנעשה בכתיבת שטר חוב או בהמחאה, שיק מזומן או דחוי, תשלום בשיק של אחר שהוסב, עד מתי יכול לחזור מקנין ולקבל על עצמו "מי שפרע", ביטול קניית אתרוג או בשר שנקנה לצורך החג, מי שפרע בקרקעות, חזרה מקניין קרקע בזמנינו כשמסתמכים על רישום ב"טאבו", "זכרון דברים" שנכתב בקניית דירה ודיני חזרה מהמקח לאחר שנכתב, טעות בזכרון דברים, חזרה לפני חתימה על חוזה] [ו, יא] עולמות, שנט

'מי שפרע' והקשר לחטאם הגדול של אנשי דור המבול טעמא דאורייתא, תשפ"ב

שילם דמי קדימה לדירה ורוצה לחזור בו [מי שפרע, מי שמתחייב במי שפרע האם הוא כשר חעדות, חזר בו מקנין דרבנן, מחוסר אמנה] שיעורי הגר"י זנגר שליט"א, תשע"ח

האם בן יכול להשית "מי שפרע" על אביו [קללת אביו, כיבוד אב ואם] נוה ההיכל, תשע"ו

האם המקבל "מי שפרע", כשר לעדות [אופן אמירתו ע"י הנתבע הש"ץ או בי"ד] נוה ההיכל, תשע"ו

מי שפרע - בקניין כסף במטלטלין [תביעה בבית דין, המשלם במלוה, כשיש שינוי מהותי במחיר ונגרם הפסד] בינת המשפט, תשע"ג

מי שפרע - "מדור המבול" מעדני אשר, תשע"ז

 

נושא בפרשה: המבול

 

האם נענשו בדור המבול פחות מבני מאה? שיעורי הגר"נ נבנצאל שליט"א-אוסף גיליונות, תש"פ (עמ' לג)

דור המבול אין להם חלק לעולם הבא שיעורי הגר"נ נבנצאל שליט"א-אוסף גיליונות, תש"פ (עמ' לג)

עיכוב המבול עד מלאת שבעת ימי אבלו של מתושלח והספדו [מעלת ההספד, הצדיקים שאינן רוצים שיספידום, כבוד התורה בלוויה המונית לת"ח, תוספת זכויות מחמת זה, האם מותר להגזים, לדבר על החלל שנוצר לנשארים, תארי כבוד מוגזמים בלא אבחנה, ה'קדוש', ניתן להכיר רק את אפו של האדם, ריבוי מספידים הגורר לה"ר] שאל אביך ויגדך-קובץ גיליונות, תשע"ט (עמ' יז)

משפט דור המבול [י"ב חודש, ודגים שבים, וביאור ענין התיבה והשפעת נח על הבריאה] טעמא דאורייתא, תשפ"ב

מ'הבל הבלים' ל'ה' אחד' [פנים רבות למבול, טיהור העולם, מגפה תחת המבול, השמדה נקודתית של בני האדם הרשעים, מדוע היה צורך בהריגת בעלי החיים, ומדוע היה צורך בעקירת כל הצומח, טיהור העולם, אהבת עולם, האדם חייב לבנות את עצמו, בוני העולם הופכים למחריביו, מבול מלשון הבל, הכל שיש בו כלום, עולם של טרדות, תכבד העבודה, חוסר ישוב הדעת של האדם לחשוב מחשבות חשובות, המלאכה חשובה, כמה פעמים מופיע הקב"ה בשיח היומיומי, עולם ללא הפסקה, חן המקום על יושביו-טרדת המקום על יושביו, טרדה עסקית טרדה משפחתית, הבל על גבי הבל, הבל מחודש, סוף דבר הכל נשמע-הכל תורה, ה' אחד דוחה את ההבל, לראות את ניסי ה' דרך ילדיו וצאצאיו, הרגל נעשה טבע, לחזות בנפלאות הבורא בכל עלה ובכל פרי, לראות מתוך הסבך, להוציא בכל יום לעשרים שניות את העולם הזה מתוך הראש ולהכניס במקומו את הקב"ה] הרב אביגדור מילר זצל-תורת אביגדור, תשפ"ב

דור המבול חטאו בג' עמודים שהעולם עומד ובלי העמודים העולם מתמוטט משנת מהר"ל, תשע"ט תשפ"א

חודש חשון - מחודש המבול לירח בול [הבלבול שבמבול מול הבול העומד לעיצוב, ז' חשון גמר חג הסוכות כשכולם חזרו לביתם, גשמים מגיעים רק בכח התפילה, האדם מחוייב מכח הגשם שירד לצורך בריאתו, הגשם מעצב את המערכת הגשמית, ז' חשון יום גדול של התחלה חדשה, תיבת נח תיבה של ברית, שתי בריתות תיבת נח ומן תורה, הבית לארון הברית מציל מן המבול] חשבתי דרכי במשנתו של הגר"מ שפירא זצ"ל, תשפ"א

מידת הביטחון - פרשת נח [מאמין ואינו מאמין, מידת הביטחון תלויה בליבו של אדם, קניית מידת הביטחון] תורת הביטחון, תשפ"א

חטא דור המבול [ההקבלה בין אדם לנח, 'חטא' האדמה, מה גרם לירידה בכל הבריאה, כיצד ידעו הזבובים לא לעלות על שולחנו של אלישע, אלו דגים ניצלו מהמבול, מדוע לא נתנו לדגים שמות ע"י אדם הראשון] (כי השחית כל בשר) [ו, יב] שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"א

כל האוכל דג ביום דג ניצול מדג (מכל אשר בחרבה מתו) [ז, כב] אספקלריא, תשפ"א (עמ' קמא)

טענות אנשי דור המבול לנח [המבול יבוא על ראשו, מדוע היה המבול 40 יום, הצורך במידות מסוימות לתיבה, מדוע נבחר עונש במבול] (כי השחית כל בשר) [ו, יב] שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ב שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ה

מפני מה ציינה התורה את גילו של נח [שש מאות שנה] בזמן המבול, הרי הדבר ניתן לחישוב? [האם מיחה בבני דורו, חששו להתערב בהם ולהתקלקל, עברו רוב שנותיו] האיחוד בחידוד, תשע"ו

דור המבול ודור הפלגה - שתי פרשיות [גדול השלום, בחירה חופשית] אספקלריא, תש"פ (עמ' צג)

מדוע נתחייבו הבהמות והחיות כליה? מלאכת מחשבת, תשע"ט

גביית חוב בנקאי מהערב במקום ולא מתוכניות חיסכון של החייב [ביאור דברי המדרש בדבר ויכוח בין נח לבני דורו] נוה ההיכל, תשע"ז תשפ"א

האם כל עובדי עבודה זרה מתו במבול? תורת רבותינו-קובץ גיליונות, תש"פ (עמ' יד)

מדוע לא הוזכר בתורה עונש דור אנוש? [ביאור חטא דור הפלגה] אספקלריא, תש"פ (עמ' פד)

מדוע דיין שאינו יודע בטיב קידושין, חמור מדור המבול? [באקראי מול בקביעות, אומר מותר] (כל אשר נשמת רוח חיים באפיו) [ז, כב] מחמדי התורה, תשע"ט

האם ידע נח כמה זמן ימשך המבול? (ויהי מקץ ארבעים יום ויפתח נח את חלון התיבה, באוה"ח) [ח, ו] פנינים מרבינו האור החיים, תשע"ז

היתר אכילת בשר ע"י האדם לפני ואחרי המבול אספקלריא, תשע"ח (עמ' נג) אספקלריא, תש"פ (עמ' כט) אספקלריא, תשפ"ב (עמ' יא)

השקפת התורה על "היתר הריגת בעלי חיים ואכילתם" - בהלכה ובאגדה! הרב יהודה אייזנשטיין שליט"א, תשפ"ב

ביאור שיטת רבי יוחנן דלא ירד מבול לא"י אספקלריא, תשע"ט (עמ' קיז)

תפילת הצדיקים הופכת מידת הדין למדת הרחמים (ויזכור אלוקים את נח, ברש"י) [ח, א] נועם אליעזר, תשפ"א

האם הודיע ה' ליוצאי התיבה כי לא יוסיף עוד לקלל את האדמה? [טעות הדור והקשר למגדל בבל] האיחוד בחידוד, תשע"ה

מדוע היה צורך להוציא את החיות מהתיבה בכוח? (הוצא איתך, ברש"י) [ח, יז] מלאכת מחשבת, תש"פ

התרת עגונות הטיטאניק [מים שאין להם סוף] עשר עטרות, תש"פ

 

נושא בפרשה: תיבת נח

 

מדוע היתה ההצלה בתיבה ולא נשלח נח משפחתו והחיות לארץ ישראל? זרע שמשון, תש"פ תשפ"א

האם היה המבול גם בארץ ישראל? יאיר נזרו, תשפ"ב

האם 'נשפך' מבול לארץ ישראל דרך גבולותיה? דרישה וחקירה, תשפ"ב

מי נצטווה על בנין התיבה ומי בנה אותה? [נח נצטווה ושם בנו בנה איתו בשליחותו, שליחות לגוי, שליחות מגוי לגוי, בניית מעקה ע"י גוי] מתורתם של בונים-קובץ גיליונות, תש"פ (עמ' כז) קב ונקי, תשפ"א

תיבת נח - ודברי אשר שמתי בפיך [הקשר בין התיבה לתורה שבעל פה] חשבתי דרכי במשנתו של הגר"מ שפירא זצ"ל-וסף גיליונות, תש"פ (עמ' יג)

ציווי עשיית התיבה אספקלריא, תשע"ט (עמ' יד)

האם בניית התיבה היא מצוה או רק התוצאה חשובה [האם נח יכל למנות שליחים לבניית התיבה, אופני ההצלה בבניית התיבה, יונה מצאה בו מנוח 'בשבת'] מפיק מרגליות, תשפ"ב שיעורי הגר"ח פיינשטיין שליט"א, תשפ"ב

מידות התיבה באמה בת ה' טפחים או ו' טפחים [אמת המקדש] קב ונקי, תשפ"א

מקוה בתיבה לטבילת נח ומים בתיבה לחיות הים קב ונקי, תשפ"א

כניסת נח לתיבה מפני ציווי ה' או מפני מי המבול? [האם קיבל שכר על קיום המצוה, הולך לבית כנסת בשבת והתחיל לרדת גשם, האם מותר לו לרוץ לבית הכנסת בשבת, מחמת הגשם] מים זכים, תש"פ תשפ"א תשפ"ב

האם תיבת נח התחייבה במזוזה? קב ונקי, תשפ"א

צהר התיבה [פתח, שמן, אבן יקרה] קב ונקי, תשפ"א אספקלריא, תשפ"א (עמ' עה) עינינו גל, תשפ"ב

צהר התיבה ומחלוקת ר"י ור"ל אם חצי שיעור אסור מהתורה [וכיצד שמר נח שבת כבן נח] האיחוד בחידוד, תשפ"א

מנין שהיונה הביאה אורה לעולם [צוהר שמן זית, ועלה הזית] וידבר משה, תשפ"א

כיצד הוארה התיבה? [פתח, שמן, אבן יקרה כיצד ידע נח את שעות היום והלילה] פקודיך דרשתי, תשפ"א

מה ענין "תיבת נח" ל"בדיקת חמץ? אספקלריא, תשע"ט (עמ' טז)

כניסת השדים לתיבה אספקלריא, תשע"ט (עמ' לג) ירחון האוצר (כא) תשע"ט, (עמ' רא)

מתורת רבינו ישראל אליהו וינטרויב זצוק"ל על תיבת נח ותקופתינו אספקלריא, תשע"ט (עמ' סג)

האם יכולים אנו ג"כ ליכנס לתוך התיבה? אספקלריא, תשע"ט (עמ' מט)

האם אדני השדה נכנס לתיבת נח? גליון תורת רבותינו-קובץ גיליונות, תשע"ט (עמ' י) קב ונקי, תשפ"א אספקלריא, תשפ"ב (עמ' נט)

הרמזים הטמונים במידות התיבה האיחוד בחידוד, תשע"ד

כיצד נכנס ויצא אויר מתיבת נח? קב ונקי, תשפ"א פקודיך דרשתי, תשפ"א

מדוע לא נזכר בכתוב שהקב"ה זכר את העופות שבתיבה? אספקלריא, תשע"ח (עמ' סז)

מדוע לא הכניס נח ענפי עצי סרק לתיבה? אספקלריא, תשע"ז (עמ' טז)

מהיכן גדלו עצי הסרק אם לא היו בתיבה? אספקלריא, תשפ"א (עמ' עג)

כיצד למד נח תורה וידע איזה בהמה עתידה להיות טהורה, בן נח אסור בתלמוד תורה? [כשיש נפקות הלכתית מותר, לבן נח קודם מתן תורה הותר דעדיין לא היתה התורה מאורסה לעם ישראל, תורה שבכתב, כתיבת התורה בשבעים לשון על האבנים, לימוד הסרדיוטות, גוי העומד להתגייר, לימוד תורה לגוי קטן] הגר"א גניחובסקי, תשע"ח

נח העביר את מסורת העופות הכשרים [דגים כשרים מאדם] אספקלריא, תש"פ (עמ' קח)

כיצד תוקנו החטאים בתיבת נח? [מדוע נקראה התיבה בשם זה] שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ד

מדוע נבנתה התיבה מאה ועשרים שנה? [ומהות תיבת נח שבכול דור] (עשה לך תבת עצי גופר) [ו, יד] נר יששכר, תשע"ו האיחוד בחידוד, תשע"ו

האם הותר לנח להאכיל את החיות בתיבה באיסורי הנאה? [האכלת בהמותיו, האכלת בהמות של הפקר, מזונותיהן עליו, האם קנה את החיות בתיבה בקנין חצר] (מכל מאכל אשר יאכל) [ו, כא] מלאכת מחשבת, תשע"ז תשפ"ב

מדוע היה נח צריך לציווי ה' כדי לצאת מן התיבה? [כל דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירו, בתקנות חז"ל, ובציווי ה' במתן תורה, יציאת חנניה מישאל ועזריה מכבשן האש רק אחר רשות הקב"ה, האם גם אצל חנניה שייך לומר ציווי ה', הכרת הטוב לתיבה] שלמים מציון, תשע"ט

תיבת נח - הצלה רוחנית אספקלריא, תשע"ח (עמ' ח) מלאכת מחשבת, תש"פ גאון יעקב-קובץ גיליונות, תשע"ט (עמ' יט) כלי יקר, תש"פ

תיבת נח - תיבת החסד אספקלריא, תש"פ (עמ' סה)

בניית התיבה הצלה טבעית או ניסית? [גודל התיבה] אספקלריא, תשע"ח (עמ' מו) נועם אליעזר, תשע"ט

בניית התיבה ובניית ישיבת חכמי לובלין [לע"נ הגאון ר' מאיר שפירא זצ"ל ר"י חכמי לובלין ומייסד הדף היומי] אספקלריא, תש"פ (עמ' נג)

למעט בנס [הנהגתו של נח בבניית התיבה, רמב"ן ורבנו בחיי, מדוע טרח נח לבנות תיבה גדולה הרי בכל מקרה היה צריך לסמוך על הנס שכל בעלי החיים יכנסו לתוכה. זיפות התיבה בכופר מבית ומחוץ. לא נולדו בנים רבים קודם המבול .ההנהגה "למעט בנס" בטעם מנין בני ישראל במדבר • הסיבה לרצונם לשלוח מרגלים לארץ ישראל. יעקב אבינו שם אבנים מראשותיו להתגונן מחיות רעות. יתרו יהיה "עיניים" לבני ישראל בכיבוש הארצות. משה רבנו הקים את המשכן . חפץ השי"ת לקיים מנהגו של עולם ככל האפשר. דברי ר"ן בדרשותיו, ורמב"ן על התורה בטעם ההכנות של בני ישראל לכבוש את ארץ ישראל במערכות צבא המלחמה. טעמי איסור כלאים וכישוף. מגדרי חובת ההשתדלות. "כי הגזירה אמת והחריצות שקר". כדי להשאיר את אפשרות הבחירה החופשית. "למעט בנס" בענין ההשגות הרוחניות. להגדיל את הינסיון במחשבה ש"כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה . להשריש את האמונה שההשגחה שווה בין בנס ובין בטבע. דברי רמב"ן שגם הטבע הוא נס נסתר. אימתי ההנהגה הנדרשת היא במיעוט נס ואימתי בפרסומו. ביאור נס נחש הנחושת "כי הוא מדרכי התורה שכל מעשיה נס בתוך נס" להראות שהכול מאת השי"ת] שיעורים בחומש עם פירוש הרמב"ן [עולמות], ב

האם ניתן היה לבנות את התיבה בשבת? אספקלריא, תשע"ח (עמ' נח)

ריבוי הבהמות הטהורות אספקלריא, תשע"ח (עמ' עד)

עצי גופר אספקלריא, תשע"ח (עמ' סז) מלאכת מחשבת, תשפ"ב

היציאה מהתיבה [בימי נח] והיציאה מן הסוכה [בימינו] משנתה של תורה, תשע"ט

סגירת שערי התיבה - המסר הרוחני לדורנו להנצל ממי המבול יחי ראובן, תשע"ט

רוח הקודש נחה על אותם שנשארו בתיבה נועם אליעזר, תשע"ח

שרידי תיבת נח וברכה עליהם פיקודיך דרשתי, תשע"ט קב ונקי, תשע"ט קב ונקי, תשפ"א

האם היה אסור לנח להשתמש בתיבה אחר המבול? (צא מן התיבה) מעדני אשר, תש"פ

יציאת נח מן התיבה - הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך בי יכתירו צדיקים כי תגמול עלי עמל משה, תשס"ח

 

נושא בפרשה: שליחות העורב והיונה

 

מוטב יהיו מזונות מרורים בידי שמים ממתוקים בידי אדם (והנה עלה זית טרף בפיה) [ח, יא] משנת מהר"ל, תשע"ט תשפ"א

היכן שכנה היונה בתיבה? [דירתם של עופות טהורים אצל הצדיקים] שלמים מציון, תשע"ט

האיש מביא פרנסה (והנה עלה זית טרף בפיה, ברש"י) [ח, יא] משנת מהר"ל, תשע"ט תשפ"א

מדוע שלח נח דווקא עורב ויונה? (וישלח את העורב... וישלח את היונה) [ח, ז-ח] האיחוד בחידוד, תשע"ג

שליחת העורב ושליחת היונה [בעל חיים שאינו טהור ובעל חיים טהור, איך הותר להם לצאת מהתיבה ללא ציווי ה'] (וישלח את העורב... וישלח את היונה) [ח, ז-ח] רוממות, תשע"ז מלאכת מחשבת, תשע"ו נועם אליעזר, תשע"ט

יש לך כנפי רוח (וישלח את העורב... וישלח את היונה) [ח, ז-ח] עשר עטרות, תשע"ט

איסורי שבת בשליחת היונה אספקלריא, תשע"ט (עמ' עג)

שליחת העורב והיונה [מדוע לא שאל את עוג] אספקלריא, תש"פ (עמ' טו)

 

נושא בפרשה: ראיית הקשת וברכתה

 

כמראה הקשת בתוך הענן אספקלריא, תשע"ז (עמ' לח)

ברכת הקשת [האם יודיע לחברו שיברך גם הוא] [ט, יג] עומקא דפרשא, תשע"ה מעדני אשר, תשע"ה נוה ההיכל, תשע"ד תשע"ח הגר"א גנחובסקי, תשע"ו רוממות, תשע"ו רוממות, תשע"ז

ברכת זוכר הברית [דיני ברכת הקשת, הרואה קשת ועדיין לא ברך עליה, ברכת זוכר הברית וברכת נאמן בבריתו, ראיית הקשת בענן, הקשת הראויה לברכה, ביאור הברכה] עומקא דפרשה, תשפ"ב

ברכה על קשת [בלילה, להראות לחברו, במפלי הניאגרה, חצי הקשת, מנהג ג'רבה] אספקלריא, תשפ"ב (עמ' מד)

ברכה על קשת אספקלריא, תשע"ח (עמ' מג)

סוד הקשת אספקלריא, תשפ"ב (עמ' קי)

ברכת הקשת או ברכת כהנים בבית הכנסת (את קשתי נתתי בענן) [ט, יג] קול יעקב, תשע"ז

אות ברית הקשת בתופעה טבעית [דעות הראשונים] האיחוד בחידוד, תשע"ז

ברכת ראיית הקשת והלבנה [נפילת אפיים, ראייה או ידיעה מאחר שהקשת נראית, ברכת הלבנה בראייה או בידיעה מאחר, ייאותו לאורו, שרגא בטיהרא, האם מותר לראות את הלבנה כשאינו מתכוין לברכה, קטן שיגדיל האם יברך עכשיו ברכת הלבנה או ימתין לגדלותו, בעשרה ברוב עם, ברכת הלבנה כברכת הנר במוצאי שבת, האם היא ברכת הנהנין או ברכת המצוות, בקשת אין דין 'נהנה', האם חייב להביט בה קודם הברכה] [הרב אליהו גרינצייג שליט"א] מקרא העדה, תשע"ז (עמ' רמה)

הלקח הנשגב מברית הקשת בענן [הקב"ה מאיר לנו גם דרך מסך ענני העוונות] שבילי פנחס, תשע"ט

שו"ת בעניין ראיית הקשת וברכתה (את קשתי נתתי בענן והיתה לאות ברית) [ט, יג] דברי שי"ח תשע"ז

חטאו של למך ואות הקשת [אות הקשת שניתנה לנח אחר שכבר נבראה בער"ש ביה"ש, מדוע נבחרה הקשת לשמש כאות, כיצד באה לידי ביטוי אצל האבות והשבטים, מדוע יציאת הכה"ג מקוה"ק הינה בבחינת 'כמראה הקשת בתוך הענן'] (כי השחית כל בשר) [ו, יב] שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ו

מדוע היה צריך להראות לנח את הקשת? [כמו המנורה, מחצית השקל] שיעורי הגר"ח פיינשטיין שליט"א, תשע"ט

 

נושא בפרשה: הריגה והמתה

 

קביעת רגע המוות [נפל עליו הגל בודק עד חוטמו ויש אומרים עד לבו, ההמתנה במת שמא נתעלף, מוות מוחי או מוות לבבי, שיטת החכם צבי, דעת החתם סופר, האגר"מ והגרש"ז אויערבך והגרי"ש אלישיב] (כל אשר נשמת רוח חיים באפיו מכל אשר בחרבה מתו) [ח, כב] עולמות, נב נשיח בחוקיך, תשע"ו

הריגת רוצח בדיני בני נח על פי עד אחד או אומדנא שיעורי הגר"נ נבנצאל שליט"א-אוסף גיליונות, תש"פ (עמ' לג)

רוצח בשגגה בישראל ובבן נח [ט, ה] הגר"א עוזר, תשע"א

בן נח נהרג על פי עצמו [פלילים, הרשעה עצמית, הודאת הנאשם] עיוני מנחת חינוך, תשפ"א

בן נח ששלח שליח להרוג חייב מיתה בידי אדם [שליח לדבר עבירה] פרשת דרכים על חומש בראשית, תשפ"א (עמ' יט)

בהמה שהרגה אדם בבני נח [שור שנגח אדם-שור הנסקל בבני נח, האם שייך להעניש בעל חיים, הסרת התקלה, איסור גידול כלב רע בתוך ביתו, שור של הפקר, שור רעהו, עיקול ותפיסת שור הפקר מדין תשלומי נזק] (אך את דמכם לנפשותיכם אדרוש) [ט,ה] [הרב אליהו גרינצייג שליט"א] מקרא העדה, תשע"ז (עמ' רל) מלאכת מחשבת, תשפ"ב

ישראל שהרג נכרי הקנוי לישראל [גוי, גר תושב, ההרכב הדן בכך, דין גלות בשוגג, גואל הדם אצל בני נח, האם עיר המקלט קולטת] (שופך דם האדם) [ט,ו] [הרב אליהו גרינצייג שליט"א] מקרא העדה, תשע"ז (עמ' רלו)

גר תושב [גוי המקבל עליו שבע מצוות, חכמי אומות העולם או חסידי אומות העולם, ברכת שחלק מחוכמתו לבשר ודם, האם הגדרת גר תושב זהה להגדרת חסיד אומות העולם, קיום המצוות על פי ציווי ה' ולא מהכרע הדעת, קבלת המצוות או גם ההיזהרות בפועל שלא לעבור עליהן, החזרה ממעמד גר תושב, אם כל גוי מחוייב בז' מצוות מה ההבדל בינו לבין גר תושב, גר שחזר לסורו, גר קטן, גירות בטעות, האם גר תושב נוהג רק בזמן הבית, האם מקבלים עמוני ומואבי כגר תושב] [הרב אליהו גרינצייג שליט"א] מקרא העדה, תשע"ז (עמ' רז)

בן נח שהוא עבד כנעני הקנוי לישראל שעבר על אחת ממצוות בני נח שדינה מיתה, האם נהרג בעדות עד אחד? [נאמנות עד אחד בדיני בני נח, או דין בי"ד בשלושה כממון ישראל, הדין האישי הפרטי, סדרי הדין, ראיה מינאי המלך] הגר"א גניחובסקי, תשע"ט

בעל חיים שהרג אדם [ט, ה] הגר"א עוזר, תשע"ד

תביעה מוסרת נגד סנדלר שלא תיקן נעלים כראוי וההולך הם חלה בדלקת ריאות עטרת תפארת, תשפ"א

הריגת עובר בישראל ובבני נח [ט, ו] ממשנתה של תורה, תשע"ה אספקלריא, תשפ"א (עמ' לא)

צלם אלוקים [כבוד האדם] (שופך דם האדם באדם דמו ישפך... בצלם אלוקים עשה את האדם) [ט, ו] היא שיחתי, תש"פ

הלבנת פנים מצד המעליב כשאין חברו נעלב אספקלריא, תש"פ (עמ' קה)

 

נושא בפרשה: המאבד עצמו לדעת

 

הנמנע מלהציל את חייו - מאבד עצמו לדעת נועם אליעזר, תשפ"א

המאבד עצמו לדעת בבני נח [האם איסור התאבדות הוא חלק מאיסור רציחה] משא נחום, תשפ"א

האם כיום כאבי עינים נחשבים סכנה כבימי חז"ל וחייבים לחלל עליהם את השבת? מעדני אשר, תשפ"ב

חומר איסור עישון סיגריות [שומר פתאים ה', כיום שהסכנה ידועה חובה להיזהר, חובת מניעת העישון ע"י אחרים, איסורו של החפץ חיים, האדם אינו בעלים על גופו, זכות המניעה לכל הנמצא במקום ציבורי, איסור סמים, העישון מזיק לזיכרון וגורם שכחת התורה] פרקים מ"שאילת החיים", תשע"ט

האם מותר לאדם לסכן את עצמו כדי להציל את נכסיו? [עבוד בעבודה המסוכנת, האם קיים הבדל בין עני לעשיר, מה הדין אם הוא עובד בעבודה מסוכנת כדי להחזיק תורה, מה רמת הסכנה שמותר להיכנס אליה, להיאבק מול שודד אלים, לחלל שבת כשיש גנב, להפליג בספינה בזמנים שהיתה בכך סכנה, נביאים ותנאים רבים שהפליגו בספינות, להיכנס לבית בוער כדי לחלץ את נכסיו] תורה והוראה, תשפ"ב

המתת חסד [חולה נוטה למות, מעשה שאול, מפני היסורים, מחשש העברה על דת, כשיודע ע"פ נביא שימות, בחיי שעה, למנוע חילול ה', למנוע הרג רב בישראל, לשם כפרה, מורפיום לחולה סופני] (ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש) [ט, ה] קונה עולמו בשעה אחת, תשע"ז נשיח בחוקיך, תשע"ו

המאבד עצמו לדעת [ט, ה] תורה והוראה, תשע"ג זרע ברך, תשע"ה עולמות, טז

קידוש ה' [שמירת הנפש, האם מותר להרוג עצמו רח"ל או להרוג אחרים כדי לא לעבור על דת, או כדי לא להתייסר, המאבד עצמו לדעת בשעת גזירה או מחמת יסורים, להרוג תינוקות בשעת השמד כדי שלא יעברו על דת, הריגת שאול ע"י עצמו וע"י הנער העמלקי, כדי שלא יפול ביד הפלישתים, תינוקות שהפילו עצמם לים כשרצו לכופם לעבירה, רבי חנינא בן תרדיון שלא רצה לפתוח פיו שתיכנס בו האש ויקרב מיתתו, אנשי מצדה שהרגו עצמם ובני משפחותיהם כדי לא ליפול בשבי הרומאים, המאבד עצמו לדעת משום כפרת עוונות] (ונשמרתם מאוד לנפשותיכם) [ד, טו] עולמות, טז

המאבד עצמו לדעת מחמת יסורים [שאול המלך, רבי חנינא בן תרדיון] (ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש) [ט, ה] זרע ברך, תשע"ז תשע"ט נועם אליעזר, תש"פ

המאבד עצמו לדעת בכדי לא להיכשל בעבירה [האם עובר באיסור רציחה, נח לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש] אספקלריא, תשפ"א (עמ' צג)

איסור לאבד עצמו לדעת וידבר משה-קובץ גיליונות, תש"פ (עמ' כז)

קידוש ה' [שמירת הנפש, האם מותר להרוג עצמו רח"ל או להרוג אחרים כדי לא לעבור על דת, או כדי לא להתייסר, המאבד עצמו לדעת בשעת גזירה או מחמת יסורים, להרוג תינוקות בשעת השמד כדי שלא יעברו על דת, הריגת שאול ע"י עצמו וע"י הנער העמלקי, כדי שלא יפול ביד הפלישתים, תינוקות שהפילו עצמם לים כשרצו לכופם לעבירה, רבי חנינא בן תרדיון שלא רצה לפתוח פיו שתיכנס בו האש ויקרב מיתתו, אנשי מצדה שהרגו עצמם ובני משפחותיהם כדי לא ליפול בשבי הרומאים, המאבד עצמו לדעת משום כפרת עוונות] עולמות, טז

חנה ושבעת בניה - קידוש השם בשעת השמד [האם חנה מתה מדעתה או נשתטית, בשעת השמד ימסור נפשו אפילו על מצוה קלה, האם מותר להרוג עצמו רח"ל או להרוג אחרים כדי לא לעבור על דת, או כדי לא להתייסר, האם בשעת גזירה או מחמת יסורים מותר לאבד עצמו לדעת, האם מותר להרוג תינוקות בשעת השמד כדי שלא יעברו על דת, שאול המלך שהרג עצמו כדי שלא יפול ביד הפלישתים, והאם נלמד מזה לכל אדם, מעשה בד' מאות תינוקות שהפילו עצמם לים כשרצו לאונסם לעבירה, מעשה ברבי חנינא בן תרדיון שלא רצה לפתוח פיו שתיכנס בו האש ויקרב מיתתו, אנשי מצדה הרגו עצמם ובני משפחותיהם כדי לא ליפול בשבי הרומאים, ויש לדון האם נהגו על פי ההלכה [ויש להעיר כי בדברי חז"ל לא צויין כלל מעשה זה, והדבר אומר דרשני], המאבד עצמו לדעת משום כפרת עוונות, המאבד עצמו לדעת יש לדון - האם איסורו משום רוצח, ונפקא מינה לשאלות הנ"ל, להרוג עצמו או אחרים בשעת השמד או מחמת יסורים, "נוהל חניבעל" [לפיו יש לפעול מיידית ובכוח למניעת חטיפה, גם אם יש חשש לפגיעה בחטוף] על פי ההלכה [האם לחייל החטוף דין "רודף"] עולמות, פה

מסירות נפש ללימוד תורה - האם מותר לאדם להסתכן בכדי ללמוד תורה [מעשהו של הלל שעלה לארובה לשמוע שיעור וירד עליו שלג, האם מותר לסכן שבת לחלל שבת להצלת מי שסיכן עצמו בפשיעה, הצלת המאבד עצמו לדעת, המסכן עצמו וניצל האם יברך ברכת הגומל] שיעורי ליל שישי-ברכת יצחק, תשע"ט

האם יש חיוב יבום וחליצה לאשת המאבד עצמו לדעת? מעדני אשר, תשע"ט

אמירת קדיש על המאבד עצמו עין יצחק, תשע"ח

להציל מאבד עצמו לדעת [להציל מי שהולך לעבור עבירה שחייבים עליה מיתת בי"ד] הגר"א גניחובסקי, תשע"ח

האם אברהם הספיד את שרה? [מוסר דין לשמים, מאבד עצמו לדעת] מעדני אשר, תשע"ה

 

נושא בפרשה: פריה ורביה

בזמן המבול ובזמן רעב:

 

הקשר בין המבול לפריה ורביה [השחתה בדור המבול, סילוק אותיות י' ה' מאיש ואשה, חמש עשרה אמה מלמעלה גברו המים, חמש עשרה אלף אמה שטח התבה, חמש עשרה שיר המעלות שאמר דוד לסתום את הצפת מי התהום במקדש, וחמש עשרה המעלות שנקבעו במקדש, חמש עשרה שנותיו של חזקיה שנוספו לו כשעסק בפו"ר] כלי יקר, תש"פ

טומאת יולדת מחוסרת כפרה [איסור תשמיש בשני רעבון ובדור המבול, טומאת לידה בזמן הבית ובזמן החורבן, קדושת המקום וקדושת בתי כנסיות] [הרב אליהו גרינצייג שליט"א] מקרא העדה, תשע"ז (עמ' קפח)

פריה ורביה בשנות רעב [לידת בני יוסף, לידת יוכבד, קודם מתן תורה, מדאורייתא או מדרבנן, מי שלא קיים פו"ר] נועם אליעזר, תשע"ח

האם לאסור פריה ורביה בזמן מלחמה? פניני חשוקי חמד, תשע"ט

 

בפסולים:

 

עבד במצוות פריה ורביה [הגדרת אדם לישראל, קודם מתן תורה גם גוי הוגדר כאדם ולכן קברו מטמא טומאת מת, חיוב פריה ורביה לגוי קודם מתן תורה, האם עבד דינו כאשה ופטור מפו"ר] [הרב אליהו גרינצייג שליט"א] מקרא העדה, תשע"ז (עמ' קפ) עיוני מנחת חינוך, תשפ"א

פריה ורביה בבן ממזר [שנולד בהיתר מגר וממזרת, או שנולד באיסור במצוה הבאה בעבירה] הגר"א גניחובסקי, תשע"ז

מצוות פרו ורבו בבן ממזר [מצוה הבאה בעבירה, מצוה והכשר מצוה, מצותה בבן ובת, האם מי שי לו בן או בת בלבד קיים מצוה זאת, חצי שיעור במצוות פריה ורביה, שבת, עונה, נתעברה באמבטי, הפטור מן המצוה ומקיים אותה האם יצא ידי חובה, עשה דוחה לא תעשה, היו לו בנים בגויותו, חיוב אשה בפריה ורביה, אשתו כגופו, גוזל אשה מבעלה בדיני בני נח] [הרב אליהו גרינצייג שליט"א] מקרא העדה, תשע"ז (עמ' נג)

פריה ורביה - גדרה ותכליתה - וכשנעשתה בעבירה עמק הפרשה, תשע"ח (עמ' א)

פריה ורביה בגר שנתגייר ובניו עמו [אע"ג שיכולים למחות ולהיות גוים כשיגדלו] הגר"א גניחובסקי, תשע"ז הגר"א גניחובסקי, תשע"ו

פריה ורביה בספק סריס הגר"א גניחובסקי, תשע"ז

פריה ורביה [הוליד בן בעבירה האם קיים פר"ו, המוליד אחרי שיש לו בן ובת האם מקיים מצות פר"ו, האם מצות פר"ו היא התוצאה או המעשה] עיוני מנחת חינוך, תשפ"א

פריה ורביה בחצי עבד וחצי בן חורין ['לשבת' ו'פריה ורביה', אנוס, 'שבת כל דהו', יחוס בן אחר אביו, שהה עם אשתו עשר שנים, המצוה בתוצאה או בקיום המצוה, מצוות תוצאה נוספות: לא יהיה בך אביון, וקדשתו. אנוס פטור מן המצוה או פטור רק מן העונש על אי קיום המצוה, מצוות לשבת מוטלת על הכל לקיימה ולא רק על האדם, מצוה הנבחנת כחובת אדם לחברו, ההבדל בין חצי עבד לבין פרידה, חצי עבד הוא הרכבה מזגית או שכונית, תקיעת שופר, להוציא את עצמו] הגר"א עוזר, תשע"א תשע"ט

קיום מצוות פריה ורביה במי שהוא חצי בנו [בנו מחצי שפחה וחצי בת חורין] הגר"א גניחובסקי, תשע"ז תשע"ז [המשך]

הוצאות:

 

הוצאות לפריה ורביה הגר"א גניחובסקי, תשע"ו

מכירת ספר תורה לנישואין [והפקעת עצמו ממצות כתיבת ספר התורה] מעדני אשר, תשע"ז

מכירת ספר תורה להשיא ביתו [שאינה מחויבת בפו"ר] מעדני אשר, תשע"ז

קידושי אשה בכוס של בית מלון [קידושין בממון שאינו שלו, בממון הגזול מישראל או מגוי] אורחות חיים במשפטי התורה, תשפ"א

 

העוסק בתורה:

 

העוסק בתורה, האם רשאי לבטל פריה ורביה? אספקלריא, תשע"ז (עמ' לב)

מי שחשקה נפשו בתורה, כיצד יפטר מפו"ר? [האם גם יפטר ממצוות יבום] מעדני אשר, תשע"ז

מה התועלת והמעלה במלמד בן חבירו תורה שמעלה עליו כאילו ילדו [והאם מקיים בכך מצוות פריה ורביה?] אשכול יוסף, תשע"ד נשיח בחוקיך, תשע"ו מחמדי התורה, תשע"ו מעינות מהרצ"א, תשע"ד קולמוס יוסף, תשע"ח

מדוע מצוות פריה ורביה היא הראשונה בתורה ומצוות כתיבת ספר תורה היא האחרונה? עינינו גל, תשפ"ב

פריה ורביה ע"י חידושי תורה מעינות מהרצ"א, תשע"ד מעדני אשר, תשע"ז

 

זמן החיוב:

 

זמן מצות פריה ורביה [גיל הנישואין, חשקה נפשו בתורה, נמסר הדבר לחכמים] מנחת אשר, תש"פ

זמן חיוב אדם בפריה ורביה [גיל החיוב, גיל הנישואין, האם יש זמן למצווה כמו מילה ביום השמיני, פטור בן עזאי] שיעורי ליל שישי-ישיבת ברכת יצחק, תשע"ב תש"פ

האם יש איסור 'שיהוי' בפריה ורביה? [ארס קטנה, ונשבע שלא ישא אשה עליה, ומתעכב מלשאת אשה, גיל הנישואין, טרוד בלימוד תורה, עוסק במצוה פטור מן המצוה, שיהוי הוא ביטול המצוה או רק איחור המצוה] מלאכת מחשבת, תש"פ

 

המצוה לאשה:

 

אשה התובעת גט כי היא רוצה ילדים [חוטרא לידה, ומרה לקבורה, לקיום מצוות פריה ורביה, האם יכול הבעל לומר שיאמצו ילדים, הזכות להורות ואמהות] (ושם בת אשר שרח, ברמב"ן) [כו, מו] פניני חשוקי חמד, תשע"ח (עמ' י)

האם יש לאשה מצוה להנשא לאיש? [חיוב אשה בפריה ורביה מדאורייתא ומדרבנן, לשבת יצרה, חשדא, סיוע לבעל] אשכול יוסף, תשע"ז

מצוות פריה ורביה באיש ובאשה [טעמי ההבדל] [הרב אליהו גרינצייג שליט"א] מקרא העדה, תשע"ז (עמ' סא)

פריה ורביה בנשים [פרי ורביה אצל אדם האשון, אצל נח , אצל יעקב, לברכה, למצוה, האם נתחייבו בה בני נח או רק ישראל, מדוע אינה בז' מצות בני נח, מדוע לא הזכיר הרמב"ם שנצטווה בה יעקב אבינו, בני נח מצווים בה בזכרים ונקבות ומיעקב רק בזכרים, התורה לא ציותה אדם מצוה שיש בה סכנה, אשה נכנסת לסכנה ולכן לא מצווה, טרם חטא אדם הראשון היתה גם חוה מצווה כי לא היה לה צער היריון ולידה, מצוות מילה שיש בה סכנה מצוות ישוב ארץ ישראל, האם מותר לאשה לשתות כוס של עקרין כדי שלא תתעבר, שעבודה לבעלה, האם יש לאשה מצוה מדרבנן להנשא ולסייע לבעלה, חיוב אשה בקידושין ובברכת אירוסין] [הרב אליהו גרינצייג שליט"א] מקרא העדה, תשע"ז (עמ' רמב)

האם אשה מחויבת להינשא לאיש [כשהיא פטורה ממצוות פריה ורביה] אספקלריא, תשפ"א (עמ' קצא)

קידושין ע"י ביאת איסור [קנין הנעשה באיסור האם מועיל, קידושי נדה, הבא על ארוסתו] [הרב אליהו גרינצייג שליט"א] מקרא העדה, תשע"ז (עמ' סז)

ג' נשים משמשות במוך [קטנה מעוברת מינקת, איילונית] [הרב אליהו גרינצייג שליט"א] מקרא העדה, תשע"ז (עמ' קפד)

כל כבודה בת מלך פנימה [סיבת העיכוב ביציאת האשה מביתה] נאה דורש, תשפ"א

 

גדרי המצוה:

 

'לשבת יצרה' - הוספת ילודה מעבר לחיוב פריה ורביה [דרבנן, גדרי המצוה, חיובה בנשים] תורה והוראה, תשע"ט

פריה ורביה באימוץ ילד [המגדל יתום בתוך ביתו, סרח בת אשר, המלמד בן חברו תורה כאילו ילדו, צירוף הלכה הנלמדת בשבת כשלישי לזימון, כתיבת דברי תורה והפצתם למי שלא זכה להוליד בנים, יד ושם טוב מבנים ומבנות] קובץ באר התורה (עב), תשפ"א (עמ' ו)

האם באימוץ בן ובת מקיימים המאמצים מצוות 'פריה ורביה'? [המגדל יתום בתוך ביתו, סגולת האימוץ לפרי בטן, המלמד תורה לרבים, המדפיס חידושי תורה, הציל ממוות בן ובת האם קיים פריה ורביה, תענית ביום שנפטר רבו] טבעת יוסף, תשפ"ב

פריה ורביה תורה והוראה, תשע"ג הגר"א עוזר, תשע"א

טעם מצוות פריה ורביה טעמא דאורייתא, תשפ"ב

חטא מניעת פריה ורביה [עונשו של חזקיהו] (ואם כן למה זה אנוכי, ברש"י) [כה, כב] עיון הפרשה, תשע"ד (עמ' 69) ל' תירוצים שלמים מציון, תשע"ח

מי שמתו בניו ובני בניו ונשאר לו נינים, האם קיים מצות פריה ורביה? [מתו בניו והניחו נשותיהן מעוברות האם חייב בינתיים לשאת אשה, מתו בניו והניחו בנים סריסים, היו לו בנים בגיותו ובניו לא נתגיירו ובני בניו נתגיירו, בא על הערוה במזיד ובנו הממזר נשא גיורת בהיתר ונולד לו בן ממזר האם קיים הסב מצות פ"ו] עשר עטרות, תש"פ

פריה ורביה – לכוין שיהיה לו בן אולי יהיה חכם וגדול בישראל [בכל דרכך דעהו, דעת הרמב"ם] אספקלריא, תשפ"ב (עמ' מ)

מצוות פריה ורביה כשחושש שיהיו לו בנים רשעים [המצוה בתוצאה או בפעולה, קיום פו"ר בבן ממזר, כשיש לו בנים רשעים האם עדיין מחוייב בפריה ורביה, ולערב, בהדי כבשי רחמנא, הוליד בן ונשתמד, הוליד ילדים בדעה קלושה האם יסתכנו בהולדת נוספים, כשהדור פרוץ] באר ההלכה, תשפ"ב [הרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א] גם אני אודך, תשפ"ב (עמ' יב) [הרב רועי תמיר שליט"א] גם אני אודך, תשפ"ב (עמ' כה)

אדם שיודע שילד ילדים חולים האם חייב לעסוק בפריה ורביה? [האם חייב אדם לקיים מצוה כאשר יודע מראש שתתבטל, ספירת העומר, בנית סוכה כשיודע שלא יוכל להשתמש בה, טענת נשי למך, סברת עמרם בפרישתו מאשתו] שיעורי ליל שישי-ברכת יצחק, תש"פ

מדוע מוטל חיוב מצוות פרו ורבו על הזכרים? [צער העיבור, קודם חטא אדם הראשון, בימי נח, איזה מהם 'ציווי' ואיזה מהם 'ברכה'] משנתה של תורה, תשע"ט בינת החכמה על משך החכמה, תש"פ

הערות להלכה במצוות פריה ורביה [נתעברה באמבטי קיום המצוה בלא ביאה, קיום המצוה הביאה או ההולדה, קיים המצוה כשהיה שוטה או פטור, גדר המצוה ותכלית המצוה, פריה ורביה ו'שבת', פו"ר מול מילה] [הרב שרון שרפי שליט"א] מנורה בדרום (טז), תשפ"א (עמ' קעה)

הלכות החיוב לישא אשה ולפרות ולרבות ממנה [אבן העזר סי' א] [הרב צבי משה הלוי דוידוביץ שליט"א] מנורה בדרום (טז), תשפ"א (עמ' עט)

הערות בענין פריה ורביה [פריה ורביה בנכדים] אספקלריא, תשפ"א (עמ' קסו)

 

שונות:

 

החיוב לשמח חתן וכלה [והברכה המיוחדת שנתקנה לשמחם כדמות אדם הראשון וחוה, מחמת מעלת קדושת הנישואין בעם ישראל, מה טובו אוהליך יעקב, וכהן גדול ביום הכיפורים היה נשוי, ועושין כך להוציא מליבם של צדוקים, המשמח חתן וכלה זוכה לתורה] גליון תורת רבותינו-קובץ גיליונות, תשע"ט (עמ' יא)

פריה ורביה בבני נח מחמדי התורה, תשע"ג

לשדך בין גוי לגויה מעדני אשר, תשע"ז

קובץ מיוחד בעניני נישואין עיון הפרשה, תשע"ח (עמ' קמט-קעז) [חטא מניעת פריה ורביה, ברכה על יצירת האדם, שליחות אליעזר לקדש, שבועת אליעזר לאברהם, קידושי רבקה קודם שראה אותה יצחק, קידושי ציפורה למשה] עיון הפרשה ליקוט תשובות (תפז-תקמד)

הנישאת בזיווג שני וחפצה לצאת בהינומא [ולהקיף החתן שבע פעמים, ההבדל בין שטר שנכתב שלא כדין לבין הנהגה שיש מי שיטעה בה] שואלין ודורשין, תשפ"א

האם אשה יכולה להתעבר משני אנשים? (ואת פתרוסים ואת כסלוחים אשר יצאו משם פלישתים, ברש"י) [י, יד] נועם אליעזר, תשע"ט

אשתו כגופו - ובעלה כגופה [קללת הוריו, גוף ונשמה, שליח לחרטת הבעל בהתרת נדרים] קב ונקי, תשפ"א

אלוקים מושיב יחידים ביתה [זכר ונקבה בראם, צריך ל'מצא' את השידוך ולא ל'ייצר' אותו] אז נדברו, תש"פ

שידוכים [זיווג מהקב"ה, קשה כקריעת ים סוף, מושיב יחידים ביתה, לשמוע לקול הוריו, מה' אשה משכלת, רחל אשת רבי עקיבא] יאיר נזרו, תשפ"א

עניני נישואין [תפילה תחת החופה, כבוד האישה, אין לחנך את השני, ברכה לשלום בית ויתור, זהירות בשלום בית, בריאה חדשה] (על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו) [ב, כד] כאיל תערוג, תשע"ז

 

 

נושא בפרשה: האכלת בעלי חיים לפני אכילת האדם

 

מאכלים מיוחדים שהכניס נח לתיבה [זכוכית מאכל הנעמיות, הנעמיות במלאכת המשכן] פקודיך דרשתי, תש"פ

אסור לאדם לאכול ולטעום לפני שנותן מאכל לבהמתו אספקלריא, תשע"ט (עמ' צח, קיד)

האכלת בעלי חיים לפני האדם [אסור לאדם ש'יאכל' קודם שיתן מאכל לבהמתו, או ש'יטעם', שיעור האכילה האסורה, טעם האיסור לאכול קודם שיאכיל בהמתו, מהתורה או מדרבנן, אם שכח להאכיל בהמתו, להפסיק בין המוציא לטעימת פת הלחם, הבדל בין אכילה ושתיה, כמות האוכל שצריך לתת לבהמה להתיר אכילה, כמה פעמים ביום צריך להקדים האכלת הבהמה, יצא מביתו ושכח להאכיל מהו שיעור הטורח שמחויב בו, מינה אדם להאכיל בהמתו האם רשאי לאכול, מי קודם בהמתו או ילדיו הקטנים, נתן לחברו אוכל במתנה האם צריך להאכיל קודם את בהמותיו, האם דין האכלה שווה לגבי כל בעלי החיים, משמעות הפסוקים אצל נח, משמעות הפסוקים לגבי שמיטה, משמעות הפסוקים אצל אליעזר ורבקה, בשבת ויום טוב [שיש מצוה בסעודה] האם מחוייב להקדים מאכל בהמתו, המנהג להאכיל עופות ב'שבת שירה'] נוה ההיכל, תשע"ה זרע שמשון, תשע"ו הגר"א גניחובסקי, תשע"ג עולמות, רכז הגר"א גניחובסקי, תשע"ד מאור השבת, תשע"ג אשכול יוסף, תשע"ג אשכול יוסף, תשע"ו שלמים מציון, תשע"ז זרע שמשון, תשע"ח אספקלריא, תשע"ח (עמ' כג) תשע"ט אספקלריא, תשע"ט (עמ' קטו) נועם אליעזר, תשע"ט אספקלריא, תשפ"א (עמ' פה)

אכילת נח לפני בעלי החיים בתיבה [כיצד הזיקו הארי, האם היה מצווה להאכילם לפני אכילתו, הטעם לחיוב האכלת בעלי חיים לפני האדם, כשבעלי החיים אינם שלו, האם נח זכה בבעלי החיים בקנין חצר, בעלי חיים שאינם טהורים, ניסויים רפואיים בבעלי חיים, צער בעלי חיים בזבובים ופרעושים, המגדל כלב רע בתוך ביתו, בזמן המבול קדם האדם לבעלי החיים במאכלו] אוצרות אורייתא, תשע"ט

האם היה חייב נח בהאכלת בעלי החיים בתיבה לפני מאכלו? [בעלות על בעלי החיים, לא היה לו בהם היתר אכילה, קנין פירות, כקנין הגוף או לא, שוכר בהמת חברו האם חייב בהקדמת מאכלה, הבדל בין בהמות טהורות לשאינן טהורות בתיבת נח, זכיית נח בימי המבול בקניין חצר בתיבה, זוטו של ים והפקר] האיחוד בחידוד, תשע"ט האיחוד בחידוד, תש"פ

היאך הקדים הקב"ה לנח אכילתו לפני אכילת הבהמות, והרי יש חיוב להקדים אכילת בהמתו? אשכול יוסף, תשע"ג אשכול יוסף, תשע"ו

עניני האכלת בעלי חיים [איסור אכילה קודם לבהמתו, האכלת דגים לפני אכילת האדם, האכלת בעלי חיים ביום טוב, בחול ובשבת, נתינת מאכל אדם לבעלי חיים] עומקא דפרשה, תשע"ז

אדם קודם לבעל חיים בשתייה [השקית אדם לפני בהמה] נוה ההיכל, תשע"ה זרע שמשון, תשע"ו

האם מותר לאדם לאכול לפני בהמתו כשהאוכל של בהמתו טרם הגיע? [הבדל בין אכילה לשתיה, כמות מים ואיכות המים] מים זכים, תשע"ט

הקדמת בעלי החיים להאכלה [מעשה באלכסנדר מוקדון ומלך קציא, המובא ביד אפרים על שו"ע] פרי עמלנו, תשע"ט

יכול להציל את בהמת ראובן או את נכסי שמעון, מה יעשה? [הבדל בקנינים, בהמה קשורה יותר לשרשרת המזון, בהמה שייכת בשביתת שבת, בהמה בעל זכות בעולם כאמור אצל מלך קציא] פניני חשוקי חמד, תשע"ט (עמ' ו)

צער בעלי חיים הנלמד מחובת הקדמת אכילת בהמה קודם לאדם [מיקום הלכה זאת בקריאת שמע - קבלת עול מלכות שמים, צדיקים ממונם חביב עליהם, מדוע הטריח שאול את שמואל הנביא לחפש את אתונות אביו, הלכות נוספות בענין היחס הראוי לצער בעלי החיים, תורים או בני יונה, שחיטת ציפור המצורע שלא בפני חברתה, המסר הנלמד מכך לבן אדם לחברו] ברוך שאמר - משיחותיו של הרב ברוך רוזנבלום שליט"א, תשס"ז

 

נושא בפרשה: שמירת שבת למי שאינו ישראל

 

אסופי [ספק ישראל] שחילל שבת האם נהרג? (כל העושה בו מלאכה) [לה, ב] אורות הגבעה, תשע"ד

גר מדאורייתא וגוי מדרבנן [טבל לשם גירות והיתה חציצה במיעוט המקפיד, או טבל שלא בפני שלושה, טבל בפני בי"ד בלילה, גר שמל ולא טבל, ספק ישראל ספק עכו"ם, אסופי, דינו בגזל מדרבנן, חילול שבת באיסורים דרבנן] פניני הלכה - אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח (עמ' ל)

גוי שקיבל עליו כל התורה - האם דינו כעכו"ם ששבת (יום ולילה לא ישבותו) [ח, כב] פניני אי"ש, תשע"ח תש"פ

איסור שביתה וחידוש דת לבני נח [גוי ששבת חייב מיתה, שבת ביום חול, אימוץ דת ישראל או המצאת דת אחרת, קיום מצוות לשם קבלת שכר עליהן, שמירת שבת בכדי לקבל שכר עליה,] [הרב אליהו גרינצייג שליט"א] מקרא העדה, תשע"ז (עמ' ר)

איסור שביתה על ישראל [ביום ובלילה שאחריו או בלילה וביום שאחריו, מהי יממה לגבי שמרית שבת קודם מתן תורה ואחר מתן תורה, יום ולילה לא ישבותו, שבת ויום הכיפורים בסמיכות, חצי שיעור בזה וחצי שיעור בזה, שיעורים לישראל ולבני נח] [הרב אליהו גרינצייג שליט"א] מקרא העדה, תשע"ז (עמ' רד)

ספק ישראל ספק גוי כיצד ינהג בשמירת שבת? עיוני מנחת חינוך, תשפ"א

דין הטבילה קודם מעמד הר סיני [גר שמל ולא טבל] (וכבסו שמלותם, באונקלוס) [יט, י] בינת המשפט על משך חכמה, תשע"ח

שמירת שבת לגר שמל ועדיין לא טבל [מעשה בירושלים בשנת תר"ח] (יום ולילה לא ישבותו) [ח, כב] נוה ההיכל, תשע"ד נוה ההיכל, תשע"ה פניני אי"ש, תשע"ח תש"פ שיעורי ליל שישי-ישיבת ברכת יצחק, תשע"ב

גוי שקיבל עליו כל התורה - האם דינו כעכו"ם ששבת (יום ולילה לא ישבותו) [ח, כב] פניני אי"ש, תשע"ח תש"פ

כיצד קיימו האבות את התורה אם היו כבני נח? [שמירת שבת, דין בני נח, מצא תינוק מושלך בעיר שמחצה גוים ומחצה ישראל שדינו כישראל לחומרא מה דינו לגבי שבת, יום גויי ויום יהודי מאימתי, בשבת ויום כיפור סמוכים, אברהם עצמו קידש את החודשים, לצאת בשבת לרה"ר לבוש ציצית דלבן נח הוי משאוי, יציאת אשה בשבת לרה"ר בציצית האם הוי משאוי, תינוק שנמצא והטיל בעצמו ציצית מקיים בה לא תשבותו] (יום ולילה לא ישבותו) [ח, כב] שלמים מציון, תשע"ח עיון הפרשה, תשע"ט (עמ' ר) ל' תירוצים שבעים פנים לתורה-דרישה וחקירה, תש"פ (ל' תירוצים) נועם אליעזר, תש"פ אספקלריא, תש"פ (עמ' מב) תורת רבותינו-קובץ גיליונות, תש"פ (עמ' יד) פרשת דרכים על חומש בראשית, תשפ"א (קא עמ') מפיק מרגליות, תשפ"א

שמירת שבת לגוי - מאימתי, מליל שבת או מיום שבת? [ח, כב] הגר"א גניחובסקי, תשע"ד

מי שהוא ישראל וגם בן נח - כיצד ינהג בשבת? [ח, כב] הגר"א גניחובסקי, תשע"ד

גוי ששבת [איסור גוי ששבת, שמירת שבת לגר שמל ולא טבל, לפני מתן תורה] (יום ולילה לא ישבותו) [ח, כב] עומקא דפרשה, תשע"ז

גוי ששבת ביום טוב ועשה מלאכה לצורך אוכל נפש האם נחשב עדיין גוי ששבת? [גוי ששבת מל"ט מלאכות אבל טרח בשבת האם נחשב הוא גוי ששבת, גוי ששבת ולא התכוון כלל לקיים בזה איזה מצוה, האם נחשב הוא לגוי ששבת, בן נח שעשה שאר מצוות, האם מקבל הוא שכר או עונש, גר שמל ולא טבל האם ישמור שבת, האם גוי ששומר שבת עובר על איסור גזל] פרשת דרכים על חומש בראשית, תשפ"א (עמ' עה)

גוי ששבת [מדוע חייב מיתה, סיבת האיסור חיוב מלאכה או חידוש דת, גר שמל ולא טבל, האבות קודם מתן תורה, מלאכה שאינה צריכה לכופה] מסביב לשולחן, 636

 

נושא בפרשה: קרבנו של נח אחר המבול

 

קרבנו של נח [ח, כ] מעדני אשר, תשע''ה משך חכמה [בינת החכמה], תשע"ח

מקום המזבח של נח [בהרי אררט סמוך ליציאתו כבאבן עזרא, או בירושלים כברמב"ם, השתנות הטבעים בעולם אחר המבול האם חלה על נח, לגבי קצב הליכתו וקצב שכרותו] שלמים מציון, תשע"ט

האם מותר ל'בן נח' לאכול בני מעיים של קדשים קלים? [ממשקה ישראל, מן המותר לישראל, דבר העתיד להיות ניתר מאליו, מקטירין בני מעיים של קרבן נדבת הגוי, ממשקה ישראל האם נבחן מהדיוט לגבוה, איכלת סולת של 'חדש', בשר מתה מאליה היה מותר לאדם] עשר עטרות, תשפ"ב

בנין מזבח 'לשמה' זרע ברך, תש"פ

'ממשקה ישראל' בקרבנו של נח [כיצד הביא קרבן טרם שהותרו לו הבהמות לאכילה, מן המותר בפיך] זרע ברך, תש"פ

האיך הביא נח בני יונה הרי עברו שנתם? אספקלריא, תשפ"א (עמ' מט)

בהמה אשר איננה טהורה בקרבנות נח ובדין פסול נרבע ונעבד בקרבנות בני נח בנתיבות העיון-אוסף גיליונות, תשפ"ב (עמ' עג)

איזה קרבן הקריב נח? [תודה כפי המתבקש, עולה כפי המבואר בפסוק או שלמים שיש בו אכילת בעלים, האם היה בשר באותו זמן מותר לו, מן המותר בפיך לגבי שלמים, האם דינו כבשר מן השמים שאכל אדם הראשון] שלמים מציון, תשע"ט

מדוע ה' לא ציוה את נח בפירוש שיביא קורבן וחיכה שיבין מעצמו? [העיקר זה היגיעה] אספקלריא, תש"פ (עמ' נז)

קרבנו של נח - קרבן בבמה [העלאה, הקרבה, הוראת שעה, קרבנו של מנוח, במה קטנה ובמה גדולה, המותרים לאכל מקרבן שהועלה בבמה, שליח המקריב בבמה שאינה שלו, כשליח לגרש אשת חברו] [הרב אליהו גרינצייג שליט"א] מקרא העדה, תשע"ז (עמ' קצא)

קרבן בני נח [אבר מן החי, הקריבהו נא לפחתך, פסול טמאים, פסול נעבד, למינהו] [הרב אליהו גרינצייג שליט"א] מקרא העדה, תשע"ז (עמ' קצה)

טריפה בקרבנו של נח נועם אליעזר, תשע"ט

בעלי החיים שהקריב נח - האם מותרים באכילה? [ח, כ] זרע ברך, תשע"ה

אתגר ימי הנעורים (וירח ה' את ריח הניחוח) [ח, כא] היא שיחתי, תש"פ

נח התחייב בכל ארבעת חיובי התודה [יורד ים, אסור, הולכי מדבריות, חולה. סדר החיובים אצל נח ואצל יונה] אספקלריא, תש"פ (עמ' יט)

ריח הניחוח - עיקר חשיבות האדם בעמידתו בניסיון [הבהוב נרות בליל שבת, הדלקה מיידית וכיבוי, מעלת הדלקת נר שכבה, 'איתות' עובד כשהוא נדלק ונכבה מידי רגע, נר ה' נשמת אדם] באר הפרשה, תש"פ (עמ' טו)

מהות קרבנו של נח אספקלריא, תשפ"ב (עמ' קא)

האם נח הקריב את קרבנו או שם בנו? [מצוה בו יותר מבשלוחו, בעל מום] קב ונקי, תשפ"א

 

 

נושא בפרשה: יצר הרע ותפקידו בגוף האדם

 

יצר הרע - והתנהגות מולו אשיחה בחקיך, תשפ"א

שלש רגלי כסאו של המלך הזקן וכסיל [יצר הרע, חזן שוחט וסופר סתם, או רב או אחראי על המקוה] נחלתנו, תשפ"א

"עובר" ויצר הרע במעי אמו אספקלריא, תשע"ח (עמ' ח)

יצר הרע סיבת החורבן והמבול אך גם לימוד סכות אחר המבול [שני הפסוקים] נאה דורש תשפ"ב

מאימתי יצר הרע שולט באדם? אספקלריא, תשע"ח (עמ' יא) אספקלריא, תשע"ז (עמ' כא) קב ונקי, תשפ"א

'חדוותא דשמעתתא' בזכות יצר הרע... [עשו ויעקב] מאמרי 'עינינו גל', אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח (עמ' 29)

המלחמה עם יצר הרע במנוסה לבית המדרש [בריחת יעקב מלבן לבית המדרש] פניני זאת ליעקב-אוסף גיליונות, תשע"ט (עמ' יא) בארה של תורה, תשע"ט הגר"ש גלאי שליט"א-אוסף גיליונות, תשע"ט (עמ' כו)

היצרים שהחריבו את בתי המקדש והטפול בהם [מדוע בוטל יצר הרע של עבודה זרה ולא של שנאה, האם ניתן לבטל את יצר השנאה, רבי עקיבא למדנו להפוך את שנאת תלמיד החכמים לואהבת לרעך כמוך] הרב מרדכי דוד נויגרשל שליט"א - אוסף גליונות, תשע"ט (עמ' עו)

לקחי המבול והשלכותיהם על ימינו [יצר לב האדם - טענת קטרוג או טענת סניגוריה והגנה] משנתה של תורה, תשפ"א

עקרון השוויון - השוואת בעלי הדין במשפט יצר הטוב מול יצר הרע [בצדק תשפוט עמיתך, קריאת שמע, יזכיר לו יום המיתה, ילבש מלבושים נאים או סמרטוטים, יעסוק בתורה, מתיקות התורה] נחל אליהו-אוסף גיליונות, תשע"ט (עמ' יב)

מדוע רק לאחר המבול אמר הקב''ה ששוב לא יביא כיון שלאדם יש יצר הרע? [מדוע זה לא הגן שלא יבא מבול] מעדני אשר, תשפ"א

לא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע זרע שמשון, תשע"ז

היצר הרע והמלחמה בו מדי שבת, תשע"ו

כוחו של יצר הרע [הלימוד מנמרוד ומפרעה] ממגד גרש ירחים, תשפ"א

אבינו מלכנו כלה דבר וחרב ורעב...ויצר הרע [מה ענין יצר הרע לשם] קולמוס יוסף, תשע"ז

מה מקומו של יצר הרע בין כל רשימת החלאים? [אבינו מלכנו כלה דבר וחרב ורעה ושבי וביזה ומשחית ומגפה ויצר הרע וחלאים רעים מבני בריתך] אשכול יוסף, תשע"ג

מדוע מבקשים על 'יצר הרע' בתפילת 'אבינו מלכנו' בתוך הבקשות על חולאים ומחלות? אשכול יוסף, ראש השנה, תש"פ (עמ' יא)

אל חטא שחטאנו לפניך ב"יצר הרע" [איזה חטא חוטאים ללא יצר הרע] מעדני אשר, תשע"ח

מעלת תקיעת שופר להכנעת היצר הרע [מעשה המלכה, הכנעת היצר הרע, שופר של חירות] פניני זאת ליעקב-אוסף גיליונות, תש"פ (עמ' יב) משנת רבי חיים שלמה על התורה והמועדים-אוסף גיליונות, תש"פ (עמ' יד)

יסוד התשובה - לזבוח יצרו על ידי התורה פניני אי"ש, תשע"ח

התמודדות מול היצר הרע כיצד נתמודד עם יצר הרע] שיעורי הרב ברוך רוזנבלום שליט"א, תשע"ד

ביום הכיפורים יוצאים מרשות היצר הרע ונכנסים לרשות הקב"ה - ועל ידי זה נמשך הטהרה פניני זאת ליעקב-אוסף גיליונות, תשע"ט (עמ' י)

גודל מעלת התורה שהיא יסוד הקדושה, והצלה מיצר הרע - באהבתה ישגה תמיד נחל אליהו - אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח (עמ' עד(

קביעת מזוזה בפתח הבית מונעת מיצר הרע דריסת רגל בפתח הבית שבילי פנחס, תשע"ה

ק"נ פרקי תהילים, נגד היצר הרע, המטהר את השרץ בק"נ טעמים שבילי פנחס, תשע"ד

הקשר בין היזק ראיה - נזקי שכנים, להרחקת יצר הרע מהאדם הגר"א גניחובסקי, תשע"ח

שני ש' בתפילין של ראש [מבטלים ב-ז' ראשיהם את ז' ראשי יצר הרע] (וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך) שבילי פנחס, תשע"ח

חיים של תורה [הכל מודים בעצרת דבעינן נמי לכם, להראות שנוח ומקובל יום זה לישראל שניתנה תורה בו, חג השבועות נקרא בשם "עצרת" רק על ידי חז"ל ולא נזכר בשם זה בתורה, דווקא בחג השבועות הקריבו בבית המקדש את הקרבן היחיד הבא מן החמץ - קרבן "שתי הלחם", מדוע קרבן שתי הלחם הוקרב לאחר ספירת העומר, ה"תבלין" בתורה המתנגד ליצר הרע, השקפת התורה להשתמש בכלי הגוף הגשמי לקדש את החומר, דרגת "קודש קודשים" אליה מגיעים על ידי התורה, "עטרות הקדושה" שזכו בם ישראל במתן תורה, עליונות האדם על כל הנבראים, מעלת ישראל על אומות העולם, כיצד מקיימים את מצות ה"דבקות" בה', "כל כוונותיו יהיו לשם שמים" - הלכה למעשה, עבודת ימי הספירה, ההכנה לקבלת התורה, טעמי המנהג לאכול מאכלי חלב בחג השבועות, אכילת "לחם משנה" בשבת, "שבת קודש" הוא יום שנועד להתענג בתענוגים ברוב מטעמים ורוח נדיבה, סוד ה"נשמה היתירה" בשבת] עולמות, שו

 

נושא בפרשה: השיכור בהלכה

 

קריאת הרבנים - הזהירות בשתיה משכרת בפורים ובשמחות שמחה כהלכה, תשע"ט

שתיה לשוכרה בראי ההלכה [מפנקסו של רופא - סוגיות ודילמות באתיקה, ברפואה ובהלכה] הרב ד"ר מנחם חיים ברייר - שתיה ושכרות בהלכה (ח"ב), תשע"ט

הוראת הרבנים משנת תשע"ט נגד התרחבות תופעת שתיית האלכוהול בשמחות ובימי הפורים הרב ד"ר מנחם ברייר - בית חולים מעייני הישועה, 'עונג שבת' מגזין תורני לקוראי 'יום ליום' תשע"ט

האם חובה להשתכר בפורים? או שמא אסור?! תוספת שבת - אוסף גליונות, תשע"ט (עמ' עב) לענין הלכה - אוסף גליונות, תשע"ט (עמ' צ)

איסור כניסת שתויי יין לעזרה [כהנים וישראלים] זרע ברך, תשע"ו

שיכור המכה את סובביו האם נחשב כ'רודף' מעת שתיתו? שיעורי ליל שישי-ברכת יצחק, תשע"ח

הלכות שתיית יין לפוסקים ודיינים [הגדרת רמת השכרות] תורה והוראה, תשע"ו נשיח בחוקיך, תשע"ז

איסור הוראה לשתויי יין הגר"א גניחובסקי, תשע"ג תורה והוראה, תשע"ו

איסור שתויי יין לכהנים בזמנינו [שתיית יין לארבע כוסות] הגר"א גניחובסקי, תשע"ד תשע"ז

שתיה ושכרות [בפורים ובשאר השנה] אמרי עזר, תשע"ו

דיני השיכור בהלכה [שיכור, שתוי, שיכור כלוט, אם התפלל האם יצא, ברכות, הוראת דין, נזק] עולמות, עז

חיי רוממות של בן תורה - סתירה לשכרות ['הכתר והכבוד'-כבוד האדם בדורינו, צורבא דרבנן המשתכר-נזם זהב באף חזיר] קובץ גיליונות, תשפ"א (עמ' מב)

שתה יין בסעודת פורים, האם מותר לו לענות בדבר הלכה? שמעתא עמיקתא, תשע"ב

חילק כספים מרובים לצדקה כשהיה שיכור, האם חייבים להשיבם? פרי עמלינו, תשע"ח

שמירת גופו של שיכור דפי עיון, תשע"ו מכתלי בית הדין, תשע"ז פניני חשוקי חמד - קובץ גיליונות, תשע"ח (עמ' כה)

שיכרות בהלכה [הגבול בין השתיה הראויה לבין השכרות המאוסה. מה הם המשקאות המשכרים [יין, משקאות חריפים, מיץ ענבים, חלב] דין היינות בזמן הזה, מי מוגדר כ'שיכור' ומי 'שתוי'. מיהו "שיכור כלוט', ומה גדר 'שיכור מועט'. ההבדל בין 'שתוי' ל'שיכור' בהלכות תפילה, קריאת שמע, ברכת המזון, הוראה, הזיק בשכרותו - בכל השנה בכלל, ובפורים [או שעת שמחה] בפרט, דברי מוסר] [ט, כא] תורה והוראה, תשע"ד עולמות, עז במשנת הפרשה, תשע"ו

דיני שתיה ושכרות בפורים ובשאר השנה אמרי עזר, תשע"ו

שכרות בפורים [חובה או מצוה, וכמה צריך לשתות, חיוב קטנים בשתיית יין בפורים, אב שאסר על בנו להשתכר בפורים, חיוב נשים בשתיית יין, האם בעל רשאי לאסור על אשתו להשתכר בפורים] רץ כצבי, תשע"ח אספקלריא, תשע"ח (עמ' כח)

חייב איניש לבסומי - גדרי חיוב שכרות בפורים [חיוב או מצוה בעלמא, עד בכלל או לא בכלל, יציאת ידי חובה בשינה, נשים, כשהוריו אוסרים זאת] עולמות, שלה מחמדי התורה, תשע"ז

מה ענין השכרות בחג הפורים? אספקלריא, תשע"ח (עמ' ט)

השיכור בהלכה [שיכור, שתוי, שיכור כלוט, אם התפלל האם יצא, ברכות, הוראת דין, נזק] עולמות, עז

שתיית יין בפורים [עד דלא ידע, גבולות השתיה] תורה והוראה, תשע"ג שמעתא עמיקתא, תשע"ב במשנת הפרשה, תשע"ד עומק הפשט, תשע"ז

הזיק בפורים מחמת שכרות [דין שיכור שהזיק, אדם מועד לעולם, מדוע לא נחשב כשוטה שפטור, מכניס עצמו למצב של אונס, שתה בפורים כפי הדין והשתכר] ירחון האוצר (יג) תשע"ח (עמ' נב)

שיכור כלוט [ומדוע לא כנח שהיה השיכור הראשון] (ותשקין את אביהן יין) [יט, לג] קב ונקי, תשע"ח דורש ציון, תשע"ח

התעורר משכרותו בליל שבת - ואין בכוחו לקדש על היין פניני הלכה - אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח (עמ' מג)

שיעור איסור בשתיה [כזית או רביעית, יין קרוש, בנזיר שיעור שכרות, דרך אכילה או דרך שתיה] (לא תוכל לאכול בשעריך) [יב, יז] עיון הפרשה, תשע"ז (עמ' פב) לו תירוצים

המתפתה ביינו - יש בו מדעת קונו [התפייסות מהיין שלו עצמו אף אם אינו צריך לו] ידבר משה, תשפ"א

 

נושא בפרשה: אבר מן החי

 

האם הותר אבר מן החי לאנשי המלחמה? מגישי מנחה, תשע"ד

אבר מן החי [ט, ד] הגר"א גניחובסקי, תשע''ה הגר"א גניחובסקי, תשע"ו

אבר מן החי בבהמה מפרכסת [היתר שחוטה לבן נח] נועם אליעזר, תשע"ח בינת החכמה על משך החכמה, תשע"ט תורת רבותינו-קובץ גיליונות, תש"פ (עמ' טו)

איסור אבר מן החי האם נאסר רק מנח ואילך או אף לאדם הראשון [האם הותר לאדם הראשון בשר בהמה שמתה מאליה] שיעורי הגר"נ שיינין, תשע"ה

טעם כעיקר באבר מן החי בבני נח צבא הלוי, תשפ"א

אבר מן החי - האם נאסר לאדם הראשון? שיעורי הגר"נ שיינין, תשע"ה

מנין שמותר לשתות חלב [מדוע אינו כאבר מן החי, או כתוצר הדם, ודין חלב לנוכרי] הגר"א גניחובסקי, תשע"ז

תרנגול חי שנפל לחמאה רותחת ומת, אסור בהנאה [עוף דרבנן אך אבר מן החי דאורייתא] (לא תבשל גדי בחלב אמו) הגר"א גניחובסקי, תשע"ד

גר קטן שהגדיל ומחה ובטלה גירותו, האם יתחייב מיתה על אכילת אבר מן החי כדין בן נח? הגר"א גניחובסקי, תשע"ח

בן נח שהוא חולה מסוכן האם ניתן להאכילו אבר מן החי [פיקוח נפש, וחי בהם] עיוני מנחת חינוך, תשפ"א

גיד הנשה בבהמה האסורה באכילה [וכן איסור אבר מן החי] זרע ברך, תשע"ה

אבר מן החי בגידין ובעצמות [בטריפה, באכילה שלא כדרכה, בפיקוח נפש] אורות הגבעה, תשע"ח

אבר מן החי בישראל ובבן נח [מחלוקת יוסף ואחיו] הגר"א עוזר, תשע"ד הגר"א גניחובסקי, תשע"ד שלמים מציון, תשע"ו תשע"ז

אבר מן החי באבריו של אדם [אכילת בשר אדם] עשר עטרות, תשע"ח

אכילת בשר אדם אספקלריא, תשפ"א (עמ' קמד)

לפני עיוור לבני נח [הושטת אבר מן החי שנתבטל ברוב, אך בעכו"ם לא הולכים אחר הרוב] הגר"א גניחובסקי, תשע"ח

'בשר מן החי' אספקלריא, תש"פ (עמ' יא)

בשר מתאי גזע [בשר שפותח בתנאי מעבדה מרקמת שריר של פרה, והותקן לאכילה, האם מותר באכילה רק מבהמה כשרה, היוצא מן הטמא, האם מותר להוציא את רקמת השריר מבהמה חיה, אבר מן החי, מבהמה שלא נשטה כדין, מאיברים שאינם מוגדרים 'בשר', האם המוצר הינו בשרי, ביטול בשישים, האם תא הוא מיא בעלמא, האם תא אינו בר אכילה, איסור אכילה על דבר שלא נראה בעין] עולמות, שצ

 

נושא בפרשה: איסור חבלה באדם [או בעצמו]

 

האם מותר לתרום דם תמורת תשלום? [תרומת דם, האם מותר לעבור איסור חבלה, כשאין חולה בפנינו] [ט, ה] מעדני אשר, תשע"ז ניתוח

מילת בני העולים מרוסיה [איסור חבלה] אספקלריא, תשע"ח (עמ' ס)

מילת תינוק שהוא ספק יהודי [איסור חבלה בספק בן נח, לא בדרך ניציון, תועלת רפואית] אספקלריא, תשע"ח (עמ' נז)

מילת אברהם את עצמו רק אחר הציווי [בשל איסור חבלה עצמית] עיון הפרשה, תשע"ז (עמ' רז) מד תירוצים קולמוס יוסף, תשע"ח

סיכון עצמו להצלת הזולת [מידת הסיכון המותרת לחבלן בפירוק מטעני חבלה להציל נפשות, בשדה הקרב האם חייב חובש להסתכן להציל חייל, יציאה ממרחב מוגן בעת התקפה כדי להציל נפגעים, הסתכנות כדי להביא חללי ישראל הי"ד לקבורה] עולמות, שיג

המקלל עצמו האם חייב מלקות? [נתן רשות לאחר לקללו והלה קללו, קללה] מעדני אשר, תש"פ

כורת לעצמו חלק מאבר כדי להעלות אחוזי נכות [נפצע ברגלו ונאלצו הרופאים לקטוע את רגלו עד מקום מסוים, החולה ביקש מהרופא שיקטעו לו שני ס"מ נוספים, כדי שיוכל לקבל תגמולים גדולים יותר מחברת הביטוח, מבחינה רפואית לא יהיה לו נזק מתוספת קטיעה זו, האם יש בזה איסור חבלה, איסור קטיעת גדם יותר מהנצרך, איסור בל תשחית באדם, חבלה באבר שאינו שימושי] פניני חשוקי חמד, תשע"ט

הריגת אנשי שכם [איסור חבלה במל עצמו שלא לשם גרות] משך חכמה בינת המשפט, תשע"ח

האם מותר לחבול בגופו לצורך פרנסה? [השתתפות בניסוי רפואי היוצר חבלה בגוף, מכירת אבר מגופו להשתלה] שיעורי ליל שישי ברכת יצחק, תשע"ז

חבל באונס [הכה לאפרושי מאיסורא ע"פ עדים, והוזמו, האם חייב לשלם על החבלה, אדם המזיק] הגר"א גניחובסקי, תשע"ז

האם מותר לרופא שיניים לטפל באביו ואמו [כבוד אב ואם, חבלה, רפואה] ירחון האוצר(כב), תשע"ט (עמ' רסח)

לחבול בעצמו שלא לצורך רפואת עצמו? [איסור חבלה עצמית, חבלה לצורך, לצורך יפוי הגוף, ניתוח קוסמטי, לגרד פצע ויוצא דם, לתרום דם תמורת ממון] פניני הלכה-אוסף גיליונות, תשע"ט (עמ' סו)

ניתוח פלסטי [קיצור האף או הסרת קמטי עור, איסור חבלה, מדאורייתא או מדרבנן, לצורך נישואין, מפני כבוד הבריות, מניעת צער, ניתוח לריפוי עקרה מלידה, רשות לרופא לרפאות, כשאינו דרך ניציון או ביזיון, סכנה בניתוח] נוה ההיכל, תשע"ט

מצוות שבן אדם לחברו שהותרו מחמת הצורך [גזילה וגניבה לטהרת ממזר ולתועלת יתומים, חבלה בשומרי המקדש שהיו נרדמים, הלבנת פנים כשהאחר התחיל, ביזוי אדם לתועלת, ניוול המת לבירור ירושה] מנחת אשר, תשע"ח

נזק חבלה בפחות משוה פרוטה [שיעור לגזילה, או מחילה, חבלה ונזק, יאוש] [א, א] הגר"א גניחובסקי, תשע"ה שלמים מציון, תשע"ו

חבלה בעמלקי כשא"א להמיתו הגר"א גניחובסקי, תשע"ה אורות הגבעה, תשע"ז

האם הותרה חבלה להורדת כתובת קעקע עולמות, תכד תורה והוראה, תשע"ז אוצרות אורייתא, תשע"ט

איסור אדם להזיק לעצמו [חבלה, תענית, ניתוח קוסמטי] יגדיל תורה, תשע"ה תורת המעדנים, תשע"ט

האם מותר לקבל מכות כדי להתפרנס? [חופש העיסוק, איסור הכאה, איסור חבלה, האם מותר לאדם לחבול בעצמו, האם מותר לאדם לעסוק לפרנסתו בעיסוק מסוכן, בנפשו יביא לחמו] פניני חשוקי חמד, תשע"ח (עמ' כט)

האם יש איסור לתרום דם בתשלום? [איסור חובל בעצמו] מעדני אשר, תשפ"ב

איסור הכאת חברו [חייב לבחור בן להכות את חברו בגופו לבין להזיקו בממונו, מה יעדיף, האם הורג חברו עובר גם על איסור הכאה, תשלומי חבלה במי שהמית את חברו, קם ליה בדברבה מיניה] הגר"א גניחובסקי, תשע"ח

תשלומי קנס בחובל בחברו בזמננו מעינות בני יששכר, תשע"ח

תשלומים בחובל בחברו [תשלומי נזיקין, חובות הפיצוי של החובל בחברו. האם רשאי הניזק לתפוס את פיצויו מנכסי המזיק, האם מותר לו לפנות לערכאות כדי להשיג את דמי נזקו] תורה והוראה, תשע"ג

חולה ציליאק האם יברך על מאכל המזיק לו? [האם מותר להזיק לעצמו, האם צריך כפרה כשחבל בעצמו, חומר העוון בחובל בעצמו, האם מועילה מחילה על גופו, ברכה על מאכלות אסורים, ברכת המצוות וברכת הנהנין, ברך על מאכל ונודע שהוא אסור, ברך על מאכל ונזכר שהיום תענית, ברכה בזמן האסור באכילה האם היא ברכה לבטלה, ברך על חלב ונזכר שהוא עדיין בשרי, ברכה על מאכל המזיק לו, חובת ברכה על הנאת החיך, חולה שאסור לאכול מצה האם יוצא בה ידי חובה] אוצרות אורייתא, תשע"ח תשע"ט

מילה בשבת ע"י מי שזו ברית המילה הראשונה שהוא מבצע [חשש חובל בשבת, התלמד כבר על גויים, האם מותר לו לעשות מציצה] עיון הפרשה, תש"ע (עמ' מ)

 

נושא בפרשה: עברית ושפות זרות

 

לימוד א"ב עברי או שפה עברית לגוי [לימוד תורה לגוי] עולמות, שדמ שמעתתא עמיקתא, תשע"ג

לימוד תורה לגוי [מצד אחד איסור 'מורשה' קהילת יעקב, ומאידך נכתבו דברי התורה בשבעים לשון על האבנים סמוך לכניסתם לארץ, עבור אומות העולם] עיון הפרשה, תשע"ח (עמ' צה) נ' תירוצים

באיזו שפה דיבר אברהם עם אורחיו [מלאכים יודעים ערבית, ארמית, שאר לשונות] בארה של תורה, תשע"ז

מעלת לשון הקודש [איש ואשה] האיחוד בחידוד, תשע"ז

קריאת המגילה בלועזית, לדוברי אותה שפה הגר"א עוזר, תש"ע

לטינית ואנגלית בהלכה [הגדרת שפות לעז, קריאת שמע, כשמבין שפה זרה, הגדרת שבעים לשון] (הבה נרדה שם ונבלה שפתם) [יא, ו] עיון הפרשה, תשס"ט (עמ' נב)

שמות שווים בשידוכים [כלה וחמותה, צוואת רבי יהודה החסיד, שם אחד עברי והשם השני לועזי] עיון הפרשה, תשע"ו (עמ' צ)

דור הפלגה – הקשר עם הפנימיות ויוסף המדבר לפני פרעה [מעלת לשון הקודש, דברים אחדים] (הבה נרדה שם ונבלה שפתם) [יא, ו] הרב מרדכי דוד נויגרשל שליט"א, תשפ"ב

לשון הקודש [תפילות פרטיות בלשון הקודש, לשון הקודש באשור, הגיית שם ה' כראוי, שינוי מבטא בלשון הקודש, בריאת העולם בלשון הקודש, בלבול הלשון בדור הפלגה, לשון ארמי] עומקא דפרשה, תשע"ט

לשון הקודש וכתב אשורית [לשון הקודש לשון בעצם ושאר הלשונות שהתחדשו בדור הפלגה הן הסכמת אומות, מדוע נקרא הכתב אשורית, אשור נינוה ויונה, כתיבת דברי חול בכתב אשורית, כתיבת הזמנות לחתונה בכתב אשורית, גניזה, בס"ד ולא אי"ה על מכתב, כמין גאם ולא כמין דלת, כיבוס מפה שרקומים עליה פסוקים] שלמים מציון, תשע"ט

שבעים לשון - אז והיום [יא, ט] תורה והוראה, תשע"ו

שבעים לשון ולשון לעז [אדם הראשון ושבעים זקנים ידעו שבעים לשון, כתיבת התורה על האבנים בשבעים לשון, לשון שאין אנשי המדינה מדברים בה, קריאת פרשת סוטה בכל לשון במקדש, דובר השפה, קריאת שמע בכל לשון, קדושת לשון הקודש, מוקף גויל בכתב האומות, שבעים לשון, שמירת הלשון] מסביב לשלחן-קובץ גיליונות, תשע"ט (עמ' לג)

כוח מעלת עם ישראל בלשון הקודש אספקלריא, תשע"ז (עמ' כא)

קריאת שמות עבריים ולא שמות בהשפעה זרה פרי ביכורים, תשפ"א

לשון נקיה אספקלריא, תשע"ז (עמ' נג) אספקלריא, תשע"ט (עמ' צד)

מדוע הקפיד יעקב לומר לעשו ששמר תרי"ג מצוות, ומדוע בלשון הקודש? [בל תוסיף ובל תגרע, והיה כאשר תריד, 'גרתי' ולא 'דרתי' תרי"ד] האיחוד בחידוד, תשע"ד

הזכרת ב"ה או פסוקים בראש מכתבים העתידים להיזרק [פסוקים על הזמנות, הזכרת ה' במכתב, האם יש הבדל בין שם בלע"ז לבין בלשון הקודש, משמעות האות ה'] תורה והוראה, תשע"ג

ספירת העומר בלשון הקודש [שאינו מדבר בה, אמירה או ספירה] עולמות, ב הגר"י רובין שליט"א - קהילת בני תורה, תשע"א

ששת מיליון הקדושים [הגדרת קידוש ה', במי שנהרג מחמת יהדותו בשואה, 'עברי' ואלוקי ה'עברים' מול 'עובר עבירה', עם קדוש לשון הקודש וארץ הקודש, הבדלה בין קודש לחול, שנאת האומות לישראל] הגר"ג בקינרוט שליט"א-אוסף גיליונות, תשע"ט (עמ' ק)

שפת השילוט 'מקלט' בדרך לעיר המקלט [מי מימן את תיקון הדרכים והשילוט לעיר מקלט, אבנים בתימן שכתוב עליהם מקלט מקלט] פקודיך דרשתי, תשע"ט

לימוד א"ב עברי או השפה העברית לגוי עולמות, שדמ

 

נושא בפרשה: יציאת אברהם מאור כשדים ללא אביו

 

סגולת אמירת שם אמו של אברהם אבינו - אמתלאי בת כרנבו (ויחי תרח שבעים שנה ויולד את אברם) [יא, כו) קב ונקי, תשע"ח קב ונקי, תשפ"א פיקודיך דרשתי, תשע"ט

הכוח למסור את הנפש ולקבל דין שמים באהבה - ירושה מאברהם אבינו (וימת הרן על פני תרח אביו בארץ מולדתו באור כשדים) [יא, כח] דברי אמת, תשע"ט

חשיבות הדלקת נרות בבית הכנסת (ויצאו מאור כשדים, ברמב"ן) [יא, לא] זרע ברך, תשע"ז

מדוע לא השאיר אברהם עם תרח עבד לשמשו באור כשדים? [כיבוד אב משל אב, כיבוד אב ואם בבני נח, כיבוד אב ואם כמצוה שכלית, לא תחנם] (וימת תרח בחרן, ברש"י) [יא, לב] מים זכים, תש"פ

הדגשת מיתת תרח בחרן, ללמד שאין אברהם מתייחס אחר תרח נועם אליעזר, תשפ"א

כיבוד אב באב רשע [תרח, מראית העין] ממגד גרש ירחים-קובץ גיליונות, תש"פ (עמ' מא)

מצות כיבוד אב רשע [בישראל בגר בבן נח] (וימת תרח בחרן, ברש"י) [יא, לב] מחמדי התורה, תשע"ט מעדני אשר, תש"פ

האם האבות היו חייבים במצות כיבוד אב ואם? [תרח אביו נשאר בחרן, כיבוד אב ואם כמצוה שכלית אצל בני נח, כיבוד אב מדין רוב, שנות יעקב שלא בבית יצחק] (וימת תרח בחרן, ברש"י) [יא, לב] אספקלריא, תש"פ (עמ' צב) שיעורי ליל שישי-ישיבת ברכת יצחק, תשע"ח

תרח אבי אברהם אספקלריא, תש"פ (עמ' קכא)

יחוס הגר אחר אביו הגוי [האם נכון לקרא ולכתוב בגט לגר במקום שם אביו 'בן אברהם', אב המון גוים, האם הגר מתייחס אחר אביו, רחמנא אפקריה לזרעו, כתיבת 'אברהם' מדין 'חניכה', ירושת אביו הגוי מדרבנן, מדין הפקר בית דין הפקר, או ירושה דרך 'אברהם' אבינו שהוא אב גם לגוי וגם לגר, גר שנתגייר כקטן שנולד, תרח אבי אברהם, אברהם הוא גר אך קרוי בן תרח, דברי רבינו יואל בגר ובעבד משוחרר, עבד משוחרר האם יורש את אביו] [הרב אליהו גרינצייג שליט"א] מקרא העדה, תשע"ז (עמ' רסג)

תחילת העולם מאברהם [אינו מתייחס אחר אביו, העולם נברא במידת החסד, מידת אברהם] (וימת תרח בחרן, ברש"י) [יא, לב] משנת מהר"ל, תש"פ תשפ"א

 

 

שאר עניני הפרשה:

 

מוסרי הפרשה אשיחה בחקיך, תש"פ תשפ"ב

מאוצרותיו של הגרח"ב נבנצאל שליט"א א ישיבישע'ר חומש, תשפ"ב

חידות לפרשת נח אוצר החידות והידיעות, תשפ"א

שאלות ותשובות מענייני הפרשה משיב כהלכה, תשע"ח

חן מצלת (ונח מצא חן בעיני ה') [ו, ח] אספקלריא, תשע"ח (עמ' פ)

נח מצא חן בעיני ה' בזכות נכדו אברהם אבינו שזכה להכיר בנ"ח השנים האחרונות מימי חייו שבילי פנחס, תשפ"ב

הסוד למציאת חן ברוך שאמר-שיחות הרב ברוך רוזנבלום שליט"א, תשע"ט

נשיאות חן [מעלת נשיאות חן, מצוות הגורמות נשיאות חן, כיצד יגרמו מעשינו לנשיאת חן] אורחות חיים במשפטי התורה, תשפ"א

אימתי נעשים מן המצוות תולדות? (אלה תולדות נח, ברש"י) [ו, ט] שפת אמת, תרל"א

המעשים שנותיר אחרינו [תולדות נח, המוני התולדות בעולם נמחו ללא זכר, ומעשיו הטובים של נח קיימו אותו גם כשכל העולם נמחה, ומהם קיום העולם עד היום] עמוד החסד, תשפ"א

חינוך עצמו קודם לחינוך ילדיו [לא להזניח עצמו מחמת חובת חינוך ילדיו] (אלה תולדות נח, ברש"י) [ו, ט] שואלין ודורשין, תשפ"א

האם הולכים אחר הרוב בבני נח? [יוחסין, והלכות נוספות] מנחת אשר, תשע"ז שיעורי ליל שישי-ישיבת ברכת יצחק, תשע"ו

מה היא "הליכה" לפני ה'? [ויתהלך חנוך לפני האלוקים, לך לך אל הארץ] (את האלוקים התהלך נח) [ו, ט] מרבה תורה, תשע"ז

האם לחלל שבת [או שאר איסורים] לרפואה סגולית? [אין בה ממש, הוחזקה כמועילה, אליהו שנטמא לבן הצרפית, תמים תהיה, כתיבת השם ע"י דוד לסגירת מי התהום, כתיבת שם חולה בקוויטל לצדיק בשבת] (נח איש צדיק תמים) [ו, ט] עיון הפרשה, תש"ע (עמ' נב)

אם אין יראת אלוקים, והרגוני [קריסת התיאוריות החברתיות ללא יראת שמים] (ותשחת הארץ לפני האלוקים, ותמלא הארץ חמס) [ו, יא] מדי שבת, תשע"ז

איסורי עריות [מתעסק, האיסור במעשה או בהנאה] (כי השחית כל בשר, ברש"י) [ו, יא] המצוות בפרשה, תשע"ז תשע"ט תשפ"א

החטא ועונשו [חטא דור המבול, השחתה או רבה רעת האדם, העובר עבירה אחת קונה לו קטגור, נושא עוון, הנברא מכל חטא, החטא עצמו יפרע מעושהו, מלאך משחית, חטא העגל, טעם מצוות סמיכה על הקורבנות, הבא לטהר מסייעים בידו להכניע את כוחות הרע שנבראו מהחטא, דרך ההצלה מידי היצר הרע באמצעות התורה הקדושה, הקטגור גורר לעבירה נוספת, עבירה גוררת עבירה, העושה מצוה אחת קונה לו סניגור, במעשה טוב יתאווה לטוב] שיעורים בחומש עם פירוש אור החיים-עולמות, ב

תשובה בבני נח (והנני משחיתם) [ו, יג] מעדני אשר, תשע"ו

דרך התוכחה בזמנינו (עשה לך תבת עצי גופר) [ו, יד] נשיח בחוקיך, תשע"ח

איזו מצות עשה דאורייתא מקיימים ב"טיש" (עריכת השלחן)? [מאכל הצדיק] (ואתה קח לך מכל מאכל אשר יאכל ואספת אליך והיה לך ולהם לאכלה) [ו, כא] אספקלריא, תשפ"א (עמ' קיג)

המטריה בהלכה [ז, יב] במשנת הפרשה, תשע"ה

איסור הרבעה בדגים [ז, כב] מעינות מהרצ"א, תשע"ד-ח"א ח"ב ח"ג ח"ד ח"ה תשע"ט

כלאי בהמה [איסור הרבעה, מין בשאינו מינו, סוס וחמור ותולדותיהם, פרד ופרדה, חוששים לזרע האב, הנהגה בשני מינים, שעטנז, מין בפני עצמו או שני מינים, חצי עבד וחצי בן חורין האם מוציא עצמו בתקיעת שופר בראש השנה] [הרב אליהו גרינצייג שליט"א] מקרא העדה, תשע"ז (עמ' ריד)

טעם איסור הרכבת האילן בבני נח אספקלריא, תשפ"ב (עמ' קטו)

איסור כלאים בבני נח [הרבעת בהמה והרכבת אילן, האם נכללים בז' מצוות, האם אינו נכלל אך גלוי שהוא נגד רצון ה', האם כיצד ומתי יצר אדם הראשון פרד, לענה היו פרדות, פרדותיו או פרותיו של יצחק, פרדה ראשונה האם נבראה, איסור כלאי זרעים רק בארץ ישראל, תושבות, אינו חל על בני נח שעיקר מגוריהם בחו"ל, איסור הרכבה באילן סרק] [הרב אליהו גרינצייג שליט"א] מקרא העדה, תשע"ז (עמ' ריט)

האם יש איסור כלאים בשני עציצים המונחים זה לצד זה? שמעתא עמיקתא, תשפ"ב

טומאת ארץ העמים (וימח את כל היקום) [ז, כג] מלאכת מחשבת, תשע"ח

אחרי המבול [שיקום העולם מחדש] היא שיחתי, תש"פ

שמע קולנו (ויצא נח ובניו ואשתו ונשי בניו אתו) [ח, יח] היא שיחתי, תש"פ

מתי פוחדות החיות מן האדם? (ומוראכם וחתכם יהיה על כל חיית הארץ) [ט, ב] אספקלריא, תשע"ח (עמ' עב)

מתי הותרו הדגים לאכילה ומדוע? [יונקים שבים] (כל רמש אשר הוא חי לכם יהיה לאכלה) [ט, ג] מלאכת מחשבת, תשע"ז

סיבת היתר הריגת בעלי חיים ואכילתם - השקפת התורה מול ה'טבעונות' (כירק עשב נתתי לכם את כל) [ט,ג] אספקלריא, תשע"ט (עמ' ט)

מותר לישראל ואסור לבני נח [ט, ד] הגר"א גניחובסקי, תשע"ו

קטן פיקח שפטור מן המצוות האם חייב במצוות בני נח? [מי איכא מידי, קטן בן נח חייב במצוות, מצוות שכליות] פניני חשוקי חמד, תשע"ט

ספיקא דאורייתא לחומרא במצוות בני נח [בשבעת מצוות בני נח, האם ספיקא דאורייתא לחומרא, ולדעת הרמב"ם שבישראל מדאורייתא לקולא כנלמד ממזר, בגוי אולי לחומרא, האם יש לו חיוב מדרבנן לחומרא, החייב במצוה מספק האם צריך כוונה למצוה, אשה המסופקת אם היא חייבת ברכת המזון האם יכולה לצאת ידי חובה מקטן] עשר עטרות, תש"פ

פיקוח נפש בישראל ובבן נח [ט, ה] הגר"א עוזר, תשע"ג נשיח בחוקיך, תשע"ו

נאמנות עד אחד [בתביעה מול בן נח הקנוי או מושכר לישראל, בקבלת לשון הרע מפיו שנתאמרה באפי תלתא, באיסורין ובדבר שבערוה, באיתחזק איסורא, 'בידו', כש'בידו' אך אינו עתיד לעשותו, כשיש לו טעות במציאות, כשקטנים אומרים על בית שלא נבדק מחמץ ע"י גדול אך הם בדקוהו, נאמנות המוכר למי נתרצה למכור את החפץ] (מיד איש אחיו) [ט, ה] הגר"א גניחובסקי, תשע"ט

היולדת בשבת, פיקוח נפש [ט, ה] שמעתא עמיקתא, תשע"ו

פיקוח נפש בשבת [למנוע אדם מחילול שבת בפני עדים והתראה שדינו חיוב מיתה, ע"י פעולה של חילול שבת, רודה פת בתנור, כשהדין יהרג ועל יעבור האם מותר לחלל שבת כדי שיברח, לחלל שבת להציל את הנרדף ללא הריגת הרודף, כשהריגת הרודף אינה מלאכה בשבת, כשהנרדף יכול להינצל בהיתר אך הוא מתרשל, האם מותר להרוג את הרודף] (ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש) [ט, ה] הגר"א גניחובסקי, תשע"ט

הימנעות מדברים בטלים [ט, ה-ו] מעינות מהרצ"א, תשע"ו

ציצית (ויכסו-ברש"י) [ט, יג] תורה והוראה, תשע"ה

מה בין "טלית של ציצית" ל"חוט של תכלת"? (ויכסו-ברש"י) [ט, יג] אספקלריא, תש"פ (עמ' ח)

האם צריך להקפיד בטלית קטן של ילד שיהיה בכשרות [בגודל הבגד ובשאר דיני הציצית, לעיתים הציציות נפסלות, האם מהני לקטן טלית שאולה, קטן שהגיע לחינוך, ומה הדין בקטן שלא הגיע לחינוך, מדין חינוך ומדין ספיה] (ויכסו-ברש"י) [ט, יג] בירור הלכה, תשפ"א

טלית עם ציצית [לבגד הטלית זכו בני שם, ולציצית עצמה זכו בזכות אברהם, מעלת בגד נאה בציצית, אע"פ שאין דין הידור בבגד, קולמוס נאה לכתיבת ספר תורה אע"פ שהמצוה היא הכתיבה והקולמוס הוא רק מכשירי מצוה, הידור בתקיעת שופר בתקיעות או בגוף השופר, מכשירי מצוה, כותבי סת"ם האם הם בכלל עוסקין במצווה, מצווה הבאה בעבירה ביצור בשבת של מכשירי מצוה, ברכה בשעת עיטוף בציצית או קשירת הציציות, האם יש בלבישת שתי טליות עם ציצית משום 'בל תוסיף', האם יש חובה לבוש בגד עם ציצית בכל היום, בכל יום, בשעת התפילה, קישרת ציצית ע"י האדם עצמו או גם ע"י שלוחו, בין ציצית לתפילין, בין ציצית למזוזה, לבישת ציצית בלא עטיפה, לבישת טלית גדול בלא ברכה שלא לצורך תפילה, טלית בתפילה כבגדי כהונה בשעת עבודה במקדש, בגד הטלית שכבר השתמש בו הדיוט שימוש קודם, בטלית גדול ובטלית קטן, חובת הברכה לפני העטיפה, וברכה במעומד] [הרב אליהו גרינצייג שליט"א] מקרא העדה, תשע"ז (עמ' רמח)

האם גם בגד הציצית נחשב כחפצא דמצוה? (ויקח שם ויפת את השמלה) [ט, כג] אספקלריא, תשע"ח (עמ' יא)

השראת השכינה בבית שני [עליה חלקית ועלית כל ישראל לארץ ישראל, אלו שאינם עולים מעכבים את בניית בית המקדש, קדושה ראשונה וקדושה שנייה, בניית בית המקדש ע"י בני שם או ע"י בני יפת, עבודה עברית, כתיבת ספר תורה יוונית, חכמה יוונית, גופן יווני] (יפת אלוקים ליפת וישכון באהלי שם) [ט, כז] [הרב אליהו גרינצייג שליט"א] מקרא העדה, תשע"ז (עמ' רסג)

האם ברך נח את יפת בנו בעברית או בארמית? (יפת אלוקים ליפת וישכון באהלי שם) [ט, כז] אספקלריא, תשפ"ב (עמ' סה)

מקום העיון הגדול בתורה [שאלת המסורת] (ויהי או ויהיו כל ימי נח) [ט, כט] קובץ גיליונות, תשפ"א (עמ' מז)

מה שקנה עבד קנה רבו (ארור כנען עבד עבדים יהיה לאחיו) [ט, כה] הגר"א עוזר, תשע"ו

מה שקנה עבד קנה רבו [קנין ארץ ישראל, מתנה מהאדון לעבד, מתנה מאדם אחר לעבד, גיטו וידו באין כאחת] (עבד עבדים יהיה לאחיו) [י, כה] הגר"א עוזר, תשע"ו

כיצד הותר לשעבד את צאצאי כנען הרי הם בכלל 'לא תחיה כל נשמה'? (עבד עבדים יהיה לאחיו) [י, כה] עיון הפרשה, תש"פ (עמ' קנו) כב תירוצים

דור הפלגה [יא, א] עומקא דפרשא, תשע"ג

לעומקה של פרשת דור הפלגה אספקלריא, תשע"ט (עמ' נה)

חובת זכירת דור הפלגה פרי ביכורים, תש"פ

חטא דור הפלגה - מידת הגאווה ופחיתותה [מציאת בקעה להתגדר בה] גליון תורת רבותינו-קובץ גיליונות, תשע"ט (עמ' יא)

חטא נמרוד ודור הפלגה - במשנתו של האבן עזרא אספקלריא, תשע"ט (עמ' מד)

חטא דור ההפלגה - גדול השלום אספקלריא, תשע"ט (עמ' סא,עז)

קופים כמשל לדור הפלגה היא שיחתי, תש"פ

ברכת משנה הבריות על קוף ופיל [אחר דור הפלגה, האם לא היו קודם] צבא הלוי, תשפ"א

גודלו של כח הרצון [יא, ד] עשר עטרות, תשע"ט

 

מעניני דיומא: דברים לפתיחת זמן "חורף"

 

הגראי"ל שטיינמן זצ"ל כאיל תערוג, תשע"ז

הגר"ח קנייבסקי שליט"א דברי שי"ח, תשע"ח

הגר"י מאיר זצ"ל נר יששכר, תשע"ו

ניצול זמן "חורף" [האופה הטוב והאופה הרע] בארה של תורה, תשע"ט

מעלת ההתחדשות בתחילת הזמן באר הפרשה, תשע"ט (עמ' טז)

הישיבה - המטרה אספקלריא, תשע"ט (עמ' כח)

מעלת ההתחדשות - הרתיחה מחדש לפני שתיית הקפה הפושר באר הפרשה, תש"פ (עמ' יז)

המחדש בטובו בכל יום תמיד - גם בעסק התורה [הגר"י איכנשטיין שליט"א] עומק דעת, תשפ"א

ה'זמן החדש' אחר היציאה מהתיבה – תחילת זמן חורף מתוקים מדבש, תשפ"ב

 

לעילוי נשמת הגר"נ קרליץ זצ"ל

 

שו"ת נדיר ממרן הגאון האדיר רבי נסים קרליץ זיע"א [הגר"מ חליוה שליט"א] [30 שאלות] אספקלריא, תש"פ (עמ' סט)

שו"ת בענייני גזל מהגר"נ קרליץ זצ"ל נשיח בחוקיך, תשע"ז

ליקוט מהגר"נ קרליץ זצ"ל על תוספת שבת וקדושת השבת תוספת השבת-אוצר הפרשה, תש"פ (עמ' טז)

שיחת הגרי"ג אדלשטיין שליט"א לזכרו של הגר"נ קרליץ זצ"ל - הבא ליטהר מסייעין אותו דרכי החיזוק-קובץ גיליונות, תש"פ (עמ' לט)

רשימת שביבי זיכרון מהידידות בין הגר"ח קנייבסקי שליט"א לגר"נ קרליץ זצ"ל נשיח בחוקיך, תש"פ

הדרכות לשידוכים במשנת הגר"נ קרליץ זצ"ל נשיח בחוקיך-קובץ גיליונות, תש"פ (עמ' לג)

חוברת מהנהגות והליכות הגר"נ קרליץ זצ"ל נשיח בחוקיך-קובץ גיליונות, תש"פ (עמ' לט) (מ' עמ')

רסיסי אורה, זכרונות ורשימות [הגר"א ויזל שליט"א] אחר מיטתו של הגר"נ קרליץ זצ"ל אוסף גיליונות, תש"פ (עמ' ז)

דברי הספד [הגרי"מ רובין שליט"א] לגר"נ קרליץ זצ"ל אוסף גיליונות, תש"פ (עמ' יג)

הוראות לכלל מאת הגר"נ קרליץ זצ"ל [הגר"י שמואלי שליט"א] משנתה של תורה, תש"פ

 

 

 

לעילוי נשמת הגר"ע יוסף זצ"ל

 

ג' חשון - יום הזיכרון לגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל [האם ביום זה יש לקיים הילולא ושמחה או שמא צער ואנחה, תלמידיו וחסידיו האם חייבים להתענות ביום זה, מה נשתנה ל"ג בעומר מג' חשון] אשכול יוסף, תש"פ

כל האומר נח נפשיה דרבינו עובדיה יוסף זצ"ל ידקר בחרב! [מדוע הכריזו שהאומר רבי מת ידקר בחרב] אשכול יוסף, תשפ"ב (יא תירוצים(

ששה אנשים בשיעור קבוע חשובים יותר מטקס פרס ישראל בארה של תורה, תשפ"ב

'המיקל לא הפסיד' או 'המחמיר תבוא עליו ברכה' שתי דרכים ביהדות שסופם ידוע - דברי הספד לגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל בן עליה-קובץ גיליונות, תשפ"א (עמ' מט)

 

נושאים אקטואליים:

 

הלכות מוריד הגשם - טל ומטר [טעה, טל ומטר לפני ז' בחשוון בטעות, שאילת גשמים בארץ ישראל ובחו"ל, תושבות, ספק, מנין בני חו"ל בארץ ישראל, טל ומטר בברכה אחרת, חזר בטעות לברך עלינו, ש"ץ ששכח טל ומטר בתפילת לחש] מים חיים, תשפ"ב בינת ההלכה, תשפ"ב

הלכות ברכת התורה [ברכת התורה של העולה מסיימת את העליה שלו ולכן אין חשש לסיים במיתת תרח בחרן שכן ברכת התורה היא סיום העליה, בשניים מקרא ואח תרגום יוסיף פסוק מפרשה אחרת, עניית קדיש אחר ברכת התורה, סח בין ברכת התורה ללימוד, טעה בברכה השלישית, כותב דברי תרוה, שהה יותר מכדי דיבור, מסופק אם ישן חצי שעה, ביום ובילה, ברך ברכת התורה והתכוין לאשר יצר, חיוב אשה בברכת התורה] הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"ב

התכנית לבניית רכבל על גבי בית קברות בירושלים [טומאת כהנים, אוהל, מחיצה, רכבל מפלסטיק, מעמיד ממתכת] [הרב חיים סלומון שליט"א] פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר, תשפ"ב

טיסת כהן מעל בית קברות ע"י לבישת צמיד פתיל [טומאת כהנים, מלבוש אטום, כניסת אשת כהן מעוברת לאוהל המת, ספק טומאה ברשות הרבים לגבי איסור כהונה, הרחקה מן הטומאה או איסור בפני עצמו, האם איסור כניסה לאוהל המת תלוי בטומאה, לעלות למטוס כשיש ספק אם יש מת בתא המטען, הצלת בלוע והצלת צמיד פתיל, בלוע לענין בשר בחלב ולעניין איסור בל יראה בפסח] [הרב אברהם זנגר שליט"א] פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר, תשפ"ב

חפצים שעפו מרכב במהלך נסיעתו [נהג לקח ברכבו דפנות וקורות לסוכה וקשרם לגגון שבמכוניתו. אלא שבמהלך הנסיעה התרופפו החבלים שבהם נקשרו, וכתוצאה מכך נפלו חלק מהקרשים ופגעו בשני מכוניות חולפות ונגרם להם נזק המסתכם באלפי שקלים. האם נהג הרכב חייב לשלם עבור הנזק, אם בעל הקרשים קשרם והנהג סמך עליו שקשרם היטב, ולבסוף הם נפלו במהלך נסיעתו, מי מביניהם חייב לשלם לבעלי הרכבים שניזוקו. ביקש טובה משכנו שנוסע עם רכבו לירושלים, שיקח ממנו מזוודה עבור בנו שגר בסמיכות למקום אליו הוא אמור להגיע. הנהג הניח את המזוודה בתא המטען של הרכב. במהלך הנסיעה נפתחה דלת תא המטען והמזוודה נפלה לכביש, משאית שחלפה רמסה אותה עם כל תכולתה. האם הנהג חייב לשלם לשכנו את הנזק] אורחות חיים במשפטי התורה, תשפ"ב

ברכת הגומל למחלים מקורונה [מצב סכנה, חזר לבריאותו, או כשירד ממיטת חוליו, פירוש הברכה, הודאה על עצם הנס או על תוצאתו, חולה הסובל ממיחושים, ברכת שהחיינו בספק, ברכת הגומל מספק, שהחיינו במקום הגומל] רץ כצבי, תשפ"א

הכשלת חברו באיסור כאשר בלאו הכי חברו יוכשל בשוגג ע"י אחר [הכשלת בן נח בלפני עיוור, הכשלה בלפני עיוור בריבית דרבנן, באם המלוה לא ילווה אחר ילווה, כשמצד המלווה יש פיקוח נפש] עשר עטרות, תשפ"א

נושאים אקטואליים בהלכות עירובין [מותאם לעירובין סח-עו. לערב בזמנינו בחלות שקנו לשבת והן ספורות, אנשים שאינם נזהרים לטלטל כשאין עירוב, מי שלא יחלל שבת בנוכחות הרב הראשי, דין תינוק שנשבה כיום, מתי משתמשים בביטול רשות כיום, פת המונחת במטבח בית חולים האם נחשבת כעירוב, מלון עם משפחות רבות וחדר אוכל אחד, פת העירוב היום היא עירוב או שיתוף, רגל המותרת במקומה כיום, חצר פרטית וחצר משותפת, ישן בדירה ואוכל בשבת באולם שמחות, נותן לילדיו לאכל לחמניה בדירה] פתח העירוב (יא), תשפ"א

תקלה באמצע העבודה [בעבודה מהבית] על חשבון מי? [תקלה המועת לעבוד במקום העבודה על מי ההפסד, עובד בביתו לבקשת בעל הבית כבתקופת הקורונה - ובשל הפסקת חשמל באזור המגורים לא ניתן היה לעבוד, עובד בבית בשעות הלילה המאוחרות בהסכמת בעל הבית ובשל הפסקת חשמל או תקלה במחשבי החברה לא ניתן לעבוד, הצורך להתנות מראש על מקרים כאלו, המוציא מחבירו עליו הראיה, המעסיק מוחזק בכספו, דיני עבודה] בינת המשפט, תשפ"א

הלכות שהייה והטמנה בשבת [פלטה חשמלית, ביצים בחמין, כסהו ונתגלה, תרמוס, עירוי מים רותחים לתבשיל שהצטמק] אשיחה בחקיך, תשפ"א תשפ"ב

החושן והאפוד של כהן גדול [האם נחשבים ככלי אחד לענין טומאה, האם צריכים למשוח כל אחד מהם בנפרד, כלי העוטף את הגוף וכלי המונח על הגוף] אהלי טהרה (יז), תש"פ

האם ניתן לעשות פרה אדומה בזמן הזה? [תפקידו של אלעזר הכהן, איש טהור, הפרשת כהן ללשכה, עירוב מאפר פרת משה, קידוש ידי ורגלי הכהן, חינוך הכהן בעבודה בבית המקדש] אהלי טהרה (יח), תש"פ אהלי טהרה (יט), תש"פ

האם יש אפשרות נסיעה ברכב ולהישאר טהור? [חזקת טומאה למכונית החונה ברשות הרבים, נסיעה ברכב בכפפות ובבגדים חוצצים מבלי לגעת ברכב, ספינה, סולם, משאית המיועדת לסחורה, טומאת מדרס, ציפוי המכונית כיום בחומר פלסטי, ציפוי לנוי האם הוא מטהר] אהלי טהרות (כ), תש"פ

טומאת משא והיסט בכלי רכב [כיצד ניתן לעלות לירושלים בטהרה בכל רכב, טומאת המכונית אם עברה תחת גשר במקביל להובלת נפטר, נהג עכו"ם או נהג ישראל, האם נהיגה בהגה נחשבת כהיסט, האם תזוזת הרכב היא 'משא'] אהלי טהרות (כא), תש"פ

אכילת דבש שנפל לתוכו איסור [האם נהפך להיתר, המושק] [הרב אוריאל ראובן אייזבאך שליט"א] מנורה בדרום (טז), תשפ"א (עמ' יא)

איסור שתיית משקים מגולים [בזמן הזה, בארון, במקרר, משקה מגולה שנתערב האם בטל ברוב, תהליך יצור הדבש, שלבים בהם מצוי חשש גילוי בדבש, רדיית הדבש הוא בכפר ומצויים בו נחשים, דבש ללא חשש גילוי] [הרב אוריאל ראובן אייזבאך שליט"א] מנורה בדרום (טז), תשפ"א (עמ' טו)

נוסח ברכת השנים [האם מזכירים טל בימות החמה בברכת השנים, אין להתפלל 'הביננו' בימות הגשמים, הנוסח הספרדי] [הרב אוריאל ראובן אייזבאך שליט"א] מנורה בדרום (טז), תשפ"א (עמ' לב)

האם המקבל עליית מפטיר יתפלל גם תפילת מוסף [משמעות הפיצוי כיום, כאשר קנה את המפטיר בכסף מלא, כשהמפטיר הוא אשכנזי והמנין ספרדי או להיפך] [הרב אוריאל ראובן אייזבאך שליט"א] מנורה בדרום (טז), תשפ"א (עמ' לו)

האומר 'מלך אוהב צדקה ומשפט' בעשרת ימי תשובה - האם חוזר? [שורש הספק, נוסח דברי רב, נוסח קדום בתפילה, נוסחאות אחרות בדברי רב, מנהג ארץ ישראל ומנהג בבל, דברי רבי אלעזר, חתימת האל המשפט היתה רק בעשרת ימי תשובה, דעת הרמב"ם וגרסאות כתב יד] [הרב אהרן גבאי שליט"א] מנורה בדרום (טז), תשפ"א (עמ' לט, רג, רכג)

קריאת פ' עשרת הדברות [הרב גרשון גולד שליט"א] מנורה בדרום (טז), תשפ"א (עמ' סח)

רחיצה במקום אחד עם רבותיו או קרוביו [במקוה] [הרב ישראל גולדברג שליט"א] מנורה בדרום (טז), תשפ"א (עמ' עג)

האם יש לאשה לדחות טבילת מצוה כדי שלא תתפרסם אפילו ליחיד? [הרב אברהם יחיאל הלר הכהן שליט"א] מנורה בדרום (טז), תשפ"א (עמ' פב)

ברכת ברוך שפטרני [בשם ומלכות או לא, לא תתגודדו, גידל בנו בשלימות, לתקן ברכה ולכוין לבן אחר, לתקן ברכה מבן לבת, עד מתי ניתן לברך, בעל תשובה, גר שנתגייר ובני עמו, ישראל שאביו הגוי נתגייר קודם בר המצוה, אם הברכה נחשבת לאחת ממאה הברכות, האם יש לברך ברכה זאת בעמידה, אב לשלישיית בנים כיצד יברך, יתום משני הוריו מי יברך, האם טופס ברכה זאת חייב בגניזה] [הרב משה חליוה שליט"א] מנורה בדרום (טז), תשפ"א (עמ' פז)

איסור להתענות בשבת ויו"ט עד חצות ובגדרי חציו לה' וחציו לכם [תענית בראש השנה לאחר חצות היום, אחר חצות כזורק אבן לחמת, או כמבטל חציו לכם, שתה לפני התפילה מים או קפה ותה, נפק"מ בין הטעמים, ממתי מחשבים את שש השעות] [הרב פנחס יצחקי שליט"א] מנורה בדרום (טז), תשפ"א (עמ' צב)

המודד לגדלותו של האדם [כוחות גדולים אצל אנשים פשוטים, הכל תלוי במזל] [הרב ערן כברה שליט"א] מנורה בדרום (טז), תשפ"א (עמ' קט)

ספיקא דרבנן באתחזק איסורא [כשרות מקוה, ספק טבילה בבעלת כתם] [הרב אוריאל כהן שליט"א] מנורה בדרום (טז), תשפ"א (עמ' קיז)

ברכת הבשמים בהבדלה במוצ"ש [תקנה וחובה, או מנהג, האם יש לחזר אחריהם, איזה בשמים להריח, מי שאין לו חוש ריח] [הרב אביחיל לוי שליט"א] מנורה בדרום (טז), תשפ"א (עמ' קלא)

שומר פתאים ה' [מילת שבט לוי למרות הסכנה במדבר, בין 'שומר פתאים ה'' ל'דשו ביה רבים', כשיש מחלוקת בציבור כיצד להתייחס לסכנה מסויימת, גדרי 'רודף' בכהאי גוונא] [הרב אמיר חזקיהו לידר שליט"א] מנורה בדרום (טז), תשפ"א (עמ' קלז)

ברכה בהכנת מצוות [הכשר מצוה, ברכה על עשיית סוכה וקשירת הלולב, עשיית שופר כתיבת מגילה עשיית נר חנוכה, מי שברך על עשיית החפץ, ברכת שהחיינו, מי שלא אכל בסוכתו בליל יום טוב, מי שלא שהה כלל בסוכתו בליל יום טוב] [הרב יאיר מינקוס שליט"א] מנורה בדרום (טז), תשפ"א (עמ' קמד)

חיוב כוס של ברכת המזון [מעיקר הדין או חומרא, בזימון או גם ביחיד] [הרב און אברהם הכהן סקלי שליט"א] מנורה בדרום (טז), תשפ"א (עמ' קנא)

איסורי עבודה ואכילה בשביעית [הרב זאב פרעס שליט"א] מנורה בדרום (טז), תשפ"א (עמ' קס) הפסק אחר ברכת נישואין [הליכת החתן והכלה לחדר יחוד שהוא מעשה הנישואין, והפסק באמירת מזל טוב לחתן ולכלה ע"י קרוביהם, ברכת נישואין ברכת השבח או ברכת המצוות, האם הליכה מרובה היא הפסק, חופה בחצר האדמו"ר והליכה רגלית לאולם, חתונה] מנורה בדרום (טז), תשפ"א (עמ' קסד)

ענייני קורונה בעשי"ת ויוה"כ [הנמצא בבידוד האם יכניס גם את משפחתו לבידוד כדי שלא ישן לבד בעשרת ימי תשובה, אם חלקו את המתפללים ביום כיפור האם יעדיף להתפלל בבית כנסת בערבית שחרית או תפילה אחרת] [הרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א] מנורה בדרום (טז), תשפ"א (עמ' קסח)

הערות להלכה בענייני המבול [דור המבול, דור הפלגה, ברכת הקשת על קשת חלקית או מלאה, השחתת העולם, ההבדל בין אנשי דור המבול לאנשי דור הפלגה, זה נהנה וזה אינו חסר - כפייה על מידת סדום, מעשה בסוכה בשכונה צפופה] [הרב שרון שרפי שליט"א] מנורה בדרום (טז), תשפ"א (עמ' קע)

הערות להלכה בכפיה על מידת סדום [זה נהנה וזה אינו חסר - כפייה על מידת סדום, מעשה בסוכה בשכונה צפופה, השיג רשיון בתקופת הקורונה לבנות סוכה בחצר בית ספר, והצטרפו אליו שכנים ובנו גם הם סוכה, האם יכול לבקש מהם השתתפות בהוצאות לקבלת האישורים] [הרב שרון שרפי שליט"א] מנורה בדרום (טז), תשפ"א (עמ' קפא)

עניני שנת השמיטה:

 

קדושת שביעית בפירות נכרים עשר עטרות, תשפ"ב

טיפול בעציצים בשמיטה אספקלריא, תשפ"ב (עמ' קטו)

גרם הפסד פירות שביעית [קילוף פירות שביעית, צורת הקילוף, לצורך קטנים, קילוף הקליפה לחומרא לצורך פסח, שימוש במאכל אדם שנפסד לצורך רפואה או למאכל בהמה, האם יש חיוב להאכיל לבהמה מאכל אדם שנפסל מאכילת אדם, קדושת שביעית בקליפות תפוזים, דרך זריקת קליפות לפח, הנהגה הראויה בשיירי אוכל, פח שמיטה, קטן המפורר את האוכל, הדחת סירים וצלחות, גרעיני אבטיח מילון ומשמש, בליעות של פירות שביעית במאכלים אחרים שנתבשלו יחד איתם, עצמות שנתבשלו במרק ירקות, תפוחי אדמה שבושלו במים, מי בישול סלק, מים שבשלו בהם ירקות, האם חובה להכניס מרק שביעית לשמירה במקרר, שיעור זמן קלקול רוטב דגים, פירות שביעית שנשארו תחת המיטה, צנון ובצל חתוכים שעבר עליהם לילה, יין של שביעית שנשאר מגולה, הנוהג קדושת שביעית בפירות נוכרים ומתארח במקום שלא מקפידים] שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א, תשפ"ב

טיפול בעציצים והנבטת נבטים בשמיטה [שמיטה בזמן הזה, מלאכות האסורות, נטיעות על גג הבית, בתוך הבית, ספק דרבנן לקולא בספק שנולד בדין תורה, ס"ס להחמיר באיסורים דרבנן, ספק דרבנן לקולא בדיני שביעית, עציץ נקוב / שאינו נקוב בבית, גדר בית לענין זה, הבית מיטיב לגידול העציצים או הזרעים, חצר לא מקורה, להכניס עציץ לתוך הבית להפקיע ממנו דיני שביעית, להנביט נבטים, גידולי מים] שמעתא עמיקתא, תשפ"ב

השקיה שלא במתכוין בשנת השמיטה [מלאכה שלא בכוונה, בגרמא, אינו מתכוין בפסיק רישא, מלאכת מחשבת, הפעלת מזגן, תליית בגדים לייבוש, גינה שלו וגינה של שכנו, הדשא של השכן, מים נקיים מים עם חומרי ניקוי, ניחא ליה, גינה מרוצפת, חצר מרוצפת, חיים שעוברים בה רבים, ריבוי מים שמקלקל את הצמח, גינה שכבר נרטבה מהגשם או באופן אחר] עומק הפשט, תשפ"ב

 

 

 

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 

לגיליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרות [לחץ]