עיון מראי מקומות חג פסח תשפ"א

 

 

 

לחג הפסח  [חוה"מ ושביעי של פסח]

   (קישורים להורדה חינם)

 

 

 

לבקשת רבנים ומגידי שיעורים אנו מפיקים זה כמה שנים גיליון אלקטרוני "מראי מקומות" המופץ מדי שבוע ברשימת תפוצה.

על מקבלי הגיליון נמנים ראשי כוללים, אברכים, מגידי שיעורים, אנשי עסקים ברחבי העולם, ועוד...

מה זה "מראי מקומות" ואיך זה עובד?

קובץPDFהנשלח חינם מדי שבוע לכתובת המייל הפרטית, ובו תקציר וקישור לעלונים של פרשת השבוע הנוכחית או החג הקרוב, כאשר הם ממוינים ומסווגים לפי נושאים בפרשה או החג.

להצטרפות באופן קבוע לקבלת הקובץ מידי שבוע ישירות לדוא"ל יש לשלוח את המילה "צרף" לכתובת: kishurtora@gmail.com

 

בברכת פסח כשר ושמח           

  מערכת "מראי מקומות" לפרשות השבוע

 

הערה [לבקשת העוסקים בדיני ממונות]: טקסט הצבוע צהוב

שיעורים הלכתיים הקשורים לשולחן ערוך חושן המשפט

 

 

קישורים לעלונים שבועיים בנושאי חג הפסח  [לפי סדר א' ב']

 אוסף גליונות - מבית 'צוף'

אוצר פניני החסידות

אורות הגבעה

אז נדברו

איש לרעהו

אספקלריא

אשיחה בחוקיך

אשכול יוסף

באר הפרשה

בארה של תורה

בינת המשפט

בית מדרש - ישיבת מיר

במחשבה תחילה

במשנת הפרשה

דברי אמת

דברי יושר

דברי ישרים

דברי שי"ח

דרישה וחקירה

דרכים בתורה

האיחוד בחידוד

היא שיחתי

המצוות בפרשה

וישמע משה

וכל מאמינים

זרע ברך

זרע שמשון

יחי ראובן

יסודות החינוך

יקרא דאורייתא

יתרון דעת

כאיל תערוג

לאור הנר

להתעדן באהבתך

לקראת שבת מלכתא

מאור השבת

מאורות הפרשה

מגישי מנחה

מדי שבת בשבתו

מדשן ביתך

מחמדי התורה

מים זכים

מלאכת מחשבת

משנתה של תורה

מנחת אשר

מעדני אשר

מעינות בני יששכר

נוה ההיכל

נועם אליעזר

נחלתנו

נשיח בחוקיך

נר יששכר

נר לשולחן שבת

סיפורים להלכה שלמה

סיפורי צדיקים

עולמות

עומקא דפרשה

עיון הפרשה

פאר מקדושים

פניני אי"ש

פניני דעת

פניני הסופר

פנינים משולחן רבינו

פרי ביכורים

קב ונקי

קובץ גליונות

קול יעקב

שבילי פנחס

שיעורי הגר"א עוזר שליט"א

שיעורי הרב יו"ט זנגר שליט"א

שיעורי הרב רוזנבלום שליט"א

שלמים מציון

שמעתא עמיקתא

שפת אמת

תורה והוראה 

 

קישורים לעלונים שבועיים בנושאים שונים  [לפי סדר א' ב']

 

 

 

 

חוברות עבודה - הלכות ליל הסדר מתוך ההגדה המפורשת 'תנו שבח' הכנות לליל הסדר א'

חוברות עבודה - הלכות ליל הסדר מתוך ההגדה המפורשת 'תנו שבח'[קדש ורחץ כרפס יחץ] הכנות לליל הסדר ב'

חוברות עבודה - הלכות ליל הסדר מתוך ההגדה המפורשת 'תנו שבח'[מגיד]הכנות לליל הסדר ג'

חוברות עבודה - הלכות ליל הסדר מתוך ההגדה המפורשת 'תנו שבח'[רחצה-כורך] הכנות לליל הסדר ד'

חוברות עבודה - הלכות ליל הסדר מתוך ההגדה המפורשת 'תנו שבח'[שולחן עורך-צפון]הכנות לליל הסדר ה'

חוברות עבודה - הלכות ליל הסדר מתוך ההגדה המפורשת 'תנו שבח'[ברך-נרצה] הכנות לליל הסדר ו'

חוברות עבודה - הלכות ליל הסדר מתוך ההגדה המפורשת 'תנו שבח'שו"ת בהגדה של פסח

מבחר שאלות לליל הסדר עם תשובות לצידן [נג שאלות ותשובות]להתעדן באהבתך, תש"פ

 

 

הגדות של פסח להדפסה:

 

הגדה של פסח - עם ביאור צמוד בשפה קלה וברורה להבנת נוסח ההגדה ומהלכה [שאלות ותשובות המלוות את ההגדה לביאור המנהגים, הרעיונות והתוכן הפנימי, הנחיות ברורות לקיום מצוות ומנהגי החג]  (113 עמ')  נפש יהודי, תש"פ

הגדה של פסח - עם פירוש מקוצר מתוך פירושי השל"ה, מהר"ל, אברבנאל (34 עמ')תש"פ

הגדה של פסח מלוקטת מספרי ה'כלי יקר'[על התורה, עיר גיבורים, עוללות אפרים, אורח לחיים, שפתי דעת](105 עמ') כלי יקר, תש"פ

שפת אמת המבואר - הגדה של פסח  שפת אמת, תרל"ב-תרמ"ז

הגדה של פסח - זהב יושר [מתוך גליונות דברי יושר](77 עמ')   דברי יושר

הגדה של פסח עם ביאור קל ומשולב על פי ביאורי הראשונים (50 עמ')   הגדת 'והגדת'

הגדה של פסח בשילוב ליל הסדר בזמן בית המקדש (181 עמ')ועשה פסח לה', תשע"ו

הגדה של פסח מבוארת ע"י ש. גד בהסכמת הרב אברהם יוסף (42 עמ')  הגדה להדפסה

 

 

 

 

 

הלכות הפסח בצל נגיף הקורונה [בחו"ל]

 

סיום מסכת, מכירת חמץ  בשבילי אורייתא, תש"פ   קונטרס 'בדד ישב', תש"פ (כב' עמ)   שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א

ההבדל בסיום בין שידור ישיר, בטלפון, או בשיתוף קבוצתי [זום] הרב יצחק מרדכי הכהן רובין, קהילת בני תורה

מכירת חמץ בלא קבלת קנין [שליחות אינה צריכה קנין, מנהג לעשות קנין, מנהג הסותר דין תורה, בין מינוי שליחות למכירת חמץ למינוי שליחות אחר, חתימה על שטר השליחות האם היא מעכבת, מכירה מדין 'זכין']  שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א

הפר את בידוד בחו"ל נקנס בסכום גבוה והוטל עיקול על ביתו, כיצד ימכור את חמצו בערב פסח? [אינו ברשותו, יבטל בפיו, יעשה קנין 'אודיתא' למכירת החמץ לגוי] שיעורי הגר"י זילברשטיין שליט"א-אוצר הפרשה, תש"פ (עמ' טו)

הנחיות לפסח לאור המצב [הגעלת כלים, סיום מסכת בערב פסח, הלכות שונות הנוגעות לבידוד, טיפול בחולה, מי שלא מזדמן לו סיום שלא יתענה כלל השנה]דמשק אליעזר, תש"פ

אגר מזון לקראת פסח, האם יכול למכור חמץ בעין במכירת חמץ בשונה מהרגלו בכל שנה? [התרת נדרים, לסמוך על מסירת מודעה, חריגה חד פעמית ממנהגו אינה פוגעת בנדר]פרי עמלנו, תש"פ  עין יצחק, תש"פ

אדם שרגיל לאכול "מצות יד" וקשה לו להשיגם בעקבות המצב, האם יכול לאכול "מצות מכונה"? [האם צריך 'התרת נדרים']אספקלריא, תש"פ (עמ' לד)

השימוש באלכוג'ל בשבת ביום טוב ובפסחאספקלריא, תש"פ (עמ' לא)

דיני ומנהגי ליל הסדר בקצרה [תמצית הלכות למעשה -מיועד בפרט לעורכי הסדר] הלכה סדורה(מד), תש"פ (ו' עמ')   אוצרות אורייתא, תש"פ

הלכות למגיפת הקורונה[חולה קורונה שאיבד חוש הטעם האם מברך ברכת הנהנין, האם יברך על אכילת מרור, הכשרת כלים בבית, מכירת חמץ בטלפון, סיום בכורים, אכילה לני סיום, סיום בטלפון, שריפת חמץ בבית, הלל בליל הסדר בערבית למתפלל ביחידות] גליון עיטורי מרדכי, תש"פ

הלכות לחג הפסח [הכשרת כלים או קניית חדשים, הכשרת כלים ביתית, הכשרת השיש וכלי המטבח, מינוי שליחות למכירת חמץ בטלפון, סיום בכורים בטלפון][רבי נפתלי נוסבוים שליט"א]  משיב כהלכה, תש"פ

הלכות נקיון הבית לקראת חג הפסח -בצל הקורונה[לבני חול שנשארו בבתיהם בארץ הקודש, ובדרך כלל נוסעים למשפחתם בחו"ל] התאחדות הדיינים ליוצאי ארצות הברית בארץ ישראל, תש"פ

ליל הסדר שאינו ב'סדר' [ליקוט הלכות ליל הסדר במקרים מיוחדים ובמקרים בלתי צפויים שעלולים להתרחש ולהזדמן בבתי החולים ובבתי האשפוז, לחולים ומשמשיהם, ליולדות ומיילדות, לרופאים ולאחיות, אשר נאלצים לשהות בליל הסדר בין כותלי בית החולים]  [הרב יצחק לוי]  מהדורת ביקורת, תש"פ (לה עמ')

מכירת חמץ שנשאר בחדר בישיבה -כשעזבו את הישיבה בחופזה מחמת הנגיף הרב יצחק מרדכי הכהן רובין שליט"א, תש"פ

שאלות ותשובות בעקבות הקורונה והלכות מכירת חמץ [תפילה ביחידות בנץ, מנחה עם תפילין, טבילת כלים, מכירת חמץ]הרב יהודה אריה הלוי דינר שליט"א- מתיקות ההלכה, תש"פ

הוראות שעה לפסח תש"פ [טבילת כלים, הגעלת כלים, הכשרת הכיור העשוי מתכת או חרסינה, הכשרת משטח המטבח סביב הכיור, פלטה של שבת, כירים גז, כירים חשמליות אינדוקציה, תנור פירוליטי, מיקרו גל, מדיח כלים, מיחם מים, הגעלה ברותחים, בדיקת חמץ]  קהילת מחזיק הדת אנטוורפן, תש"פ

פסקי הלכות לחג הפסח בעת חירום -קורונה (א) [בעיות יחוד בערב ברחוב השומם, למתפלל בחצרות הבתים להזהר מתפילה סמוך לפחי אשפה ולצינורות ביוב העשוים חרס]מבית לוי, תש"פ

פסקי הלכות לחג הפסח בעת חירום - קורונה (ב) [שינוי מנהגים טובים לפסח באופן חד פעמי ללא התרת נדרים, מכירת חמץ גמור, מכירת חמץ ללא קניין, הגעלת כלים חדשים מחשש שומן מן החי, בדיקת חמץ במקום עבודה ולימודים לכלול במכירת חמץ, טפט שיש למטבח, כירים אינדוקציה – כיסוי במשטח סיליקון]מבית לוי, תש"פ

פסקי הלכות לחג הפסח בעת חירום - קורונה (ג) [הכשרת כלים]  מבית לוי, תש"פ

פסקי הלכות לחג הפסח בעת חירום - קורונה (ד) [בדיקת חמץ]  מבית לוי, תש"פ

האם לחזור מחו"ל לארץ ישראל לחג הפסח כשיאלץ לשהות בבידוד? [הפסד תפילה בציבור ועוד מצוות] [הגר"י זילברשטיין שליט"א]ווי העמודים וחשוקיהם (עט), תש"פ (עמ' נג)

האם ניתן לקיים השנה מצוות שמחת יום טוב בנתינת כסף לאשה שתקנה בו לאחר הסגר? [במקום קניית בגד או תכשיט] [הגר"י זילברשטיין שליט"א]ווי העמודים וחשוקיהם (עט), תש"פ (עמ' עז)

אי שימוש בתוכנת "זום" ביום טוב כדי לצורך ליל הסדר  [הגר"י זילברשטיין שליט"א]ווי העמודים וחשוקיהם (עט), תש"פ (עמ' פט)

קריאת 'כל דכפין ייתי ויכול' - בתנאי ההסגר בתקופת הקורונה [ואמירת 'כל דצריך ייתי ויפסח' על קרבן פסח בכל שנה, ח' תירוצים] אשכול יוסף, תש"פ

דיני פסח בשעת הסכנה [איסור חמץ, מכירת חמץ לגוי, ניקיון לפסח, חומרות ומנהגי הפסח]חוקי חיים, תש"פ

דיני פסח בשעת הסכנה - ח"ב [טבילת כלים כשהמקווה סגור, זריקת החמץ, ליל הסדר באדם בודד, אי שימוש ב'זום' בחג, אכילת מרור כשאבד לו חוש הטעם, הלכות חולה בליל הסדר]חוקי חיים, תש"פ

אדם הרגיל לאכול מצות "יד" וקשה לו להשיגם בעקבות המצב, האם יכול לאכול מצות "מכונה"? [התרת נדרים, כשרות, לשמה][הרב נחום אייזנשטיין שליט"א]  אספקלריא, תש"פ (עמ' לד)

ליל פסח - ליל שימורים[האם מותר לקיים ליל סדר משפחתי כנהוג למרות סכנת הנגיף, האם אחראי האבטחה במפעל יהלומים שהשאיר את המפעל ללא שמירה - פטור בטענת 'ליל שימורים', מאיזה מזיקים הלילה שמור, השמירה בלילה זה תלויה בדרגת הנקיות מעוון, ומי יעיד על עצמו ועל מי שהוא מכניס לסכנת הדבקה שהם נקיים ומטוהרים מכל חטא ועוון. ליל הסדר משומר ממזיקים בדבר שלא מצוי היזק, נגיף הקורונה הוא בגדר שכיח הזיקא. ליל הסדר אינו משמר ממזיקים שהאדם מביא על עצמו.ליל הסדר משומר ממזיקים רוחניים דוקא, ולא מנגיף הקורונה שבא לעורר את כל בית ישראל לתשובה מאהבה ולהכין עצמנו לקראת ביאת משיח צדקינו בב"א] אשכול יוסף, תש"פ

כלים הצריכים טבילה ומקוה הכלים סגור [להפקיר את הכלי, להקנות לגוי את הכלי בקניין 'אודיתא', אודיתא בפני עדים, אודיתא לגוי, כיצד יזכה בחזרה בכלי, שואל שלא מדעת בכלי של גוי, כשכוונתו לשלם לו]שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א

אמירת הלל בערבית של ליל פסח למתפלל ביחידות [זכר להקרבת קרבן פסח, להוציא מי שלא יודע לקרוא בבית, פרסומי ניסא, נפק"מ בטעמים לגבי יחיד, הכרעת הגרי"ש שלא לומר ביחיד]   שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א  ויעודם, תש"פ (עמ' צא)

אכילת מצה ומרור למי שאיבד את חוש הטעם [קורונה] אורחות חיים במשפטי התורה, תשפ"א   קובץ אבקת רוכל (יג), תשפ"א (עמ' כט)

מכות מצרים והקורונה [שמונים אחוז מבני ישראל נשארו במצרים כי הם לא ראו את יד ה' בבריאה, הם ראו רק 'עשר מוטציות' - עשרת המכות, בשנה שעברה ראינו את 'ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר' והשנה אנו אמורים לראות את יד ה', ולא לשיר 'פרעה בפיג'מה באמצע הלילה', נקום ונצא ממצרים, לצפות לגאולה אך במקביל לרצות לכבות אחרון את האור]אז נדברו, תשפ"א

איך מתגברים על הקורונה? ברוך שאמר -שיעורי הרב ברוך רוזנבלום שליט"א, תש"פ

 

התבוננות ומחשבה לקראת חג הפסח [לאור הנגיף והסגר]

 

מה נשתנה הלילה הזה - הוציאה ממסגר נפשי[לחם עוני - חירות, לראות את עצמו, לקראת פסח בתקופה זו] שיחת המשגיח הגרח"י קפלן שליט"א, תש"פ

הרהורי הלב בעקבות מגפת הקורונה [ניתנה רשות לרופא לרפא, עולם פנימי של יחיד ולא המוניות  בגשמיות וברוחניות, כל העולם כולו שותק, ומוכן לקבלת תורה מחדש, הדר קיבלוה ביחידות ובפנימיות]הרב ראובן לויכטר שליט"א, תש"פ

ללמוד מהאפיקומן[לא מצטערים על כך שהתינוקות 'גונבים' את האפיקומן, סילוק מחצית המצה והסתרתה במפה וסילוקה במהלך הסדר, היא הופכת למצה החשובה לאכילת האפיקומן, המחזיק בה מקבל מתנות, א-ל מסתתר בשפריר חביון, ישועת ה' כהרף עין, כאדם המתעורר ולא מוצא עצמו] [רבי אלימלך בידרמן שליט"א] לקראת שבת מבית דרשו, תש"פ (עמ' יא)

מה נשתנה הלילה הזה - פסח שנת תשועת השם כהרףעין מתוקים מדבש-אוסף גיליונות, תש"פ (עמ' ל)

מה נשתנה הלילה הזה [הרב שלמה מינצברג שליט"א] כליל תפארת (א), תש"פ (עמ' יב)

מהסגר אל הסדר [להתרומם לשמחת החג, הזורעים בדמעה ברינה יקצורו, מי שחווה את התהליך ישמח שמחה אמיתית בסיומו הטוב, מילויה של הכינרת למי שלא ידע בחסרונה]היא שיחתי, תש"פ

בהירות דברים בעניני השעה[ושח גבהות האדם ושפל רוח אנשים ונשגב ה' לבדו, הרים נזלו מפני ה' – ובני ישראל לא נעו] שיחת הגר"ח פיינשטיין שליט"א, תש"פ

למה הרעותה לעם הזה?[קושי השעבוד מתגבר לפני הגאולה, הדמיון בין גאולת מצרים לגאולה העתידה]  אספקלריא, תש"פ (עמ' ט)

נסיון הבידוד ביציאת מצרים [ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר]נאה דורש, תש"פ

העולם עצר מלכת [דברי הרב דסלר זצ"ל שחורבן 'אדום' יהיה כשיחרב ה'עולם הזה', שמירת שבת המלכה]היא שיחתי, תש"פ

הקב"ה קורא לנו - קריאה ראשונה, שניה ושלישית [נגיף הקורונה]אז נדברו-אוסף גיליונות, תש"פ (עמ' ק)

מהות התקופה הנוכחית לאור נגיף ה"קורונה" בלבבי משכן אבנה, תש"פ

המסר מנגיף הקורונה[האדם מטבעו יצור 'מדיני', חיה 'חברתית', וכאשר הוא פוגם ב'בין אדם לחברו', הוא נשלח לבידוד]בארה של תורה, תש"פ

מהבידוד - אל האחדות  אספקלריא, תש"פ (עמ' קלא)

מה שומר עלינו מן הקורונה? [השתדלות לפרנס פועל יהודי, חסד חפצתי ולא זבח, גם אם המחיר יקר יותר, עבודה עברית]משנתה של תורה, תש"פ

נגיף אשר קרך  אספקלריא, תש"פ (עמ' קמ)

ובחרת בחיים - מסרים קצרים ומחזקים בענייני השעה[רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א]קול הלשון, תש"פ

הקב"ה מרעיש את כל העולם בקול חוצב להבות אש כדי להעיר אותנו מתרדמת הזמן להזכירנו שיש מנהיג לבירה [דרשות הר"ן, ניפוץ כוחי ועוצם ידי, המסכה האלוקית אשר על האדם]   שבילי פנחס, תש"פ

פרשת החודש - על רקע נגיף הקורונה [כל המברך על החודש בזמנו כאילו מקבל פני השכינה, א-ל מסתתר, יושב בסתר עליון, זכר למעשה בראשית]מתוקים מדבש-אוסף גיליונות, תש"פ (עמ' כח)

לתאוה יבקש נפרד - האחדות וה'בידוד' [איחוד אמיתי בכלל ישראל]עשר עטרות, תש"פ

ועמך כולם צדיקים[שומרים נגיעה, עושים התבודדות, חוסמים את הפה] עשר עטרות, תש"פ

כאשר העולם חרב זה הזמן לעסוק בבנינו [נטיעת כרם על ידי נח אחר המבול, כוח התורה והתפילה שניתן לכל יהודי, תפקידו של בן תורה, מחשבה על הזולת] ארחות חיים, תש"פ

התמודדות עם נגיף הקורונה[גישה תורנית] עמוד החסד, תש"פ

המראה שהוצבה לאנושות  [פרופורציות, חתונות הקורונה]עמוד החסד, תש"פ

קול ה' בכוח - ע"י הקורונה עמוד החסד, תש"פ

 

תוכן עניינים של הנושאים לחג הפסח:

[לחיצה על שורת הנושא, תעביר אל מיקומו של הנושא]

 

ערב פסח שחל בשבת

חומר מרוכז לפסח:

טבילת כלים:

הגעלת כלים:

הכנות לפסח:

מוצרים שונים האם הם בחשש חמץ או לא:

ניקיונות לפסח:

ערב פסח:

אפיית המצות:

בדיקת וביטול חמץ:

תענית בכורים - סיום מסכת בערב פסח:

שריפת והשבתת חמץ:

איסור בל יראה ובל ימצא:

איסור הנאה מחמץ:

מכירת חמץ:

פסח שחל בשבת:

שבת בפסח:

ונשלמה פרים שפתינו - הקרבת קרבן פסח: פסח מצרים

ונשלמה פרים שפתינו - הקרבת קרבן פסח: פסח דורות

הלל השלם בפסח:

נשמת כל חי:

חלב ומוצריו בפסח:

מנהגי אכילה בפסח:

קטניות בפסח:

הגדות של פסח להדפסה:

ליל הסדר והלכותיו הנהגות רבותינו:

סימני הסדר - קדש ורחץ:

ארבע כוסות:

כרפס:

יחץ:

דיני הסבה בליל הסדר:

והגדת לבנך - סיפור יציאת מצרים:

עשרת המכות: דם, צפרדע, כינים, ערוב, דבר, שחין, ברד, ארבה, חושך, מכת בכורות

רחצה:

מוציא מצה:

מצת "מכונה":

אכילת מצה כל שבעה: [דעת הגר"א ועוד]

מצה עשירה:

מצה "שרויה":

אכילת מרור וחרוסת:

שולחן עורך:

ליל שימורים:

צפון - אפיקומן:

שיר השירים:

ביאורים להגדה של פסח:

שיחות מוסר לפסח:

תחילת אמירת "ותן ברכה" במוצאי חג ראשון:

יו"ט שני של גלויות:

הלכות החג:

שמחת החג:

ספירת העומר:

חול המועד:

שביעי של פסח:

קריעת ים סוף:

שירת הים:

חמץ בפסח, ושעבר עליו הפסח:

 

ערב פסח שחל בשבת [לשנת תשפ"א]

 

מלאכה ביום שישי כשערב פסח חל בשבת  [שריפת חמץ]  מעדני אשר, תשפ"א

ביאור תשובת תרומת הדשן בדין תענית בכורים בערב פסח שחל בשבת [הרב אהרן אמויאל שליט"א]ירחון האוצר (נא), תשפ"א (עמ' רכב)

תענית בכורות - כשערב פסח חל בשבת  בירורים בהלכה, תשפ"א

מתי מברכים 'שבת הגדול מבורך' בשבת זאת או בשבת הבאה? מפיק מרגליות, תשפ"א

העלמת המצות בערב פסח שחל בשבת מפני הקטנים [איסור הכנה משבת למוצאי שבת, מצות אינן מוקצה] הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"א

 

כללי

 

קיצור הלכות פסח – יערב פסח שחל בשבתהרב קולודצדקי שליט"א, תשפ"א(לב עמ')

הלכות ערב פסח שחל בשבת [באנגלית] [הרב שלמה יהודה הברפלד שליט"א]   בית הוראה ליקווד, תשפ"א

לקט הערות מעשיות לחג הפסח - וערב פסח שחל בשבת - על פי פסקי המשנה ברורה במשנתו של הגרי"ש אלישיב זצ"ל [הרב נחום אייזנשטיין שליט"א]דבר הלכה, תשפ"א (טו עמ')

קיצור הלכות ערב פסח שחל בשבת [החל משבת ז' ניסן ועד מוצאי שבת ליל הסדר, זמני היום, שיעור מצה ומרור, נוסח התפילות וסדר הבדיקה והביעור בשנה זאת]קונטרס פרי אליעזר, תשפא (לב עמ')

עניני ערב פסח שחל בשבת [זמן בדיקת חמץ כשחל ערב פסח בשבת, בדיקת חמץ או אכול למי שהתענה, קרבן פסח בערב פסח שחל בשבת, המצה האסורה לאכילה בערב פסח, מדוע אין המצה מוקצה בליל הסדר מחמת היותה מוקצה בשבת, מוקצה מחמת יום שעבר, ברכה על המשך הסעודה בערב פסח שחל בשבת – סילוק החמץ והפרורים האם הוא הפסקת הסעודה, תענית בכורים ביום חמישי או שישי, סעודת שבת במצה מבושלת או במצה עשירה, חלקות סעודת ליל שבת לשתיים, פסח מדבר בערב פסח שחל בשבת, בדיקת חמץ בליל שבת, ביטול כלי מהיכנו בכפייתו על חמץ, השלכת חמץ לבית הכסא, ביעור חמץ בהשלכתו לבית הכסא, ג' סעודות, אכילת מצה בערב פסח, טעימת תבשיל דגן סמוך למנחה, סעודה שלישית בערב פסח]עומקא דפרשה, תשפ"א

ערב פסח שחל בשבת [הרב דב יונה בקשט שליט"א]בית המדרש 'למד דעת', תשפ"א (נה עמ')

קיצור הלכות ערב פסח שחל בשבת [הרב בן ציון נשר שליט"א] בית הוראה אבן פינה, תשפ"א

הלכות ערב פסח שחל בשבת[לוח זמנים מדוייק לשנת תשפ"א, טבלת סיכום שיעורי כזית ורביעית לליל הסדר] [הרב מרדכי יעקב מאיר שליט"א]עיטורי מרדכי, תשפ"א (מד עמ')

דיני ערב פסח שחל בשבת [ההכנות] שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א, תשפ"א

הלכות לחג הפסח וערב פסח שחל בשבת [הרב נפתלי נוסבוים שליט"א]אספקלריא, תשפ"א (עמ' קנה-קעז)

ערב פסח שחל בשבת [אסור לאכול אחר חצות היום חמץ או מצה. מתי וכיצד מתקיימת הסעודה שלישית [שזמנה לאחר חצות], סעודה שלישית בשבת, חיובה וזמנה, חלוקת הסעודה בבוקר לשני חלקים בכדי לקיים את הסעודה השלישית, חיוב הסעודה בפת או ב"מיני תרגימא". מנחה קודם הסעודה השלישית, שיעור האכילה ומה יאכל. זמני הסעודות בערב פסח שחל בשבת - שיטות רבותינו הראשונים והאחרונים. רבי שמעון בר יוחאי היה מקיים סעודה שלישית בשבת זו בלימוד מעשה המרכבה. קיום הסעודות בפת או במצה עשירה. המנהג לחלק את הסעודה בבוקר כדי לקיים סעודה שלישית בפת • יעשה הסעודה השלישית קודם שעה עשירית. חשש "ברכה שאינה צריכה" בחלוקת הסעודות. חיוב סעודה שלישית בשחרית מדין "תשלומין" לחיוב הסעודה לאחר חצות. שיעור הזמן הראוי להפסקה בחלוקת הסעודה בבוקר. קם מאוחר ולא יספיק להתפלל קודם סוף זמן אכילת חמץ. האם יאכל סעודה קודם התפילה, ביעור החמץ שנשאר מהסעודות. פירור החמץ לבית הכסא. לכת הפירורים בפח האשפה המשותף או ברשות הרבים. השבת אינו יום של ביעור הרע אלא תיקונו. שיטת הרמב"ם שאין לבער את החמץ בשבת, והלימוד לעניינו של ערב פסח שחל בשבת]עולמות, תקמ"ח

הלכות ומנהגים לערב פסח שחל בשבת [דרשת שבת הגדול, תענית בכורים, בדיקת חמץ, י"ג ניסן, שריפת חמץ, הכשרת כלים, מצות מצוה, עשיית מלאכה, הקזת דם, הכנת המאכלים לשבת, ההכנות לחג בערב שבת, שבת קודש - ערב פסח, סעודות השבת, ביעור החמץ שנותר בשבת, מהמנחה ולמעלה, סעודה שלישית, אמירת סדר קרבן פסח, הכנה משבת ליו"ט, מוצאי ש"ק - ליל פסח, תפילת ערבית והבדלה, הדלקת נרות, קידוש בליל יו"ט שחל במוצש"ק, הלכות יו"ט, ברכת שהחיינו לנשים, ביצה בקערה בליל פסח שחל במוצ"ש, נוסח ברכת אשר גאלנו, מלוה מלכה, קידוש לבנה, בכור שהגדיל בשבת י"ד בניסן - האם אביו צריך להתענות עליו ביום חמישי, בדיקת חמץ, מכירת חמץ בער"פ שחל בשבת, בית כנסת שמתפללים מאוחר כיצד ינהג בער"פ שחל בשבת, סעודה שלישית בער"פ שחל בשבת ביין, האם יש חיוב לבער את החמץ בפועל בשבת ער"פ, הכנה משבת ליו"ט ע"י נכרי, דיני טעות ושכחה בהבדלה ביו"ט שחל במוצ"ש, אזהרות מנהגים וידיעות נחוצות לפסח, כרוז רע"א זצ"ל לא להכשיר יי"ש לפסח, דרשות חת"ס, לקט מנהגים הערות ואזהרות מתוך משנה ברורה הל' פסח, הערות נחוצות לקראת ער"פ שחל בשבת, אגרת חזון אי"ש, שעורי המצוות, זמני פסח תשפ"א - מודיעין עילית] [הרב ישראל ש. זיכרמן שליט"א] אחוזת ברכפלד-מודיעין עילית, תשפ"א

הלכות פסח - וערב פסח שחל בשבת  [ברכת האילנות, בדיקת חמץ, ביעור חמץ, מקומות החייבים בבדיקה, תענית בכורות, הלכות לשבת שחל בה ערב פסח, הגעלת כלים, דיני יו"ט שחל במוצאי שבת, יקנה"ז הוא כדיני קידוש או הבדלה: דינו כקידוש לגבי ישיבה, דינו כקידוש לגבי שתיית נשים, אין צריך לגדוש הכוס כבהבדלה, אפשר לעשותו על מצה כקידוש. הכנת נר הבדלה מיום שישי. דיני ליל הסדר, שו"ת בדיני ליל הסדר, כשרות תרופות בפסח, רשימת מוצרי חמץ ושאינם חמץ, קטניות, סדר והלכות מכירת חמץ, מזון בע"ח בפסח, הלכות יו"ט ודיני רחיצה ביום טוב הלכה למעשה, שביעי של פסח שחל בשבת, שו"ת בהלכות פסח, רשימת סוגי המוצרים הצריכים הכשר לפסח ומוצרים שאינם חמץ] אזמרה לשמך, תשפ"א

דיני ערב פסח שחל בשבת  מנחת שאול, תשפ"א (עמ' מא)

שיעורי הלכה בדיני ערב פסח - וערב פסח שחל בערב שבת [הרב שריאל רוזנברג שליט"א] תשפ"א (יג עמ')

דיני ערב פסח שחל בשבת [תענית בכורות, בדיקת חמץ, מאכלי חמץ חמים, ביעור חמץ, איסור מלאכה ביום שישי, הכנות לליל הסדר מערב שבת, ומי ששכח, שכח לבדוק חמץ קודם שבת, סעודות השבת, אכילת חמץ וכשר באותו שולחן, אכילת מצה בהעדר חלות, עירובי חצרות, מצה עשירה, רגילה, מבושלת, עוגה מקמח מצה, מצה מטוגנת, קניידלך, קטניות, ביעור וביטול חמץ, הכנות בשבת לצורך יום טוב, הדלקת נרות בליך הסדר ודיני יקנה"ז, דיני ליל הסדר שחל במוצאי שבת, רשימת החזון אי"ש][הרב מרדכי פירר שליט"א] הלכה סדורה, תשפ"א (כח עמ')

ערב פסח שחל בשבת [חלוקת סעודת היום לשתיים, איסור אכילת מצה בערב פסח, ממתי חל איסור אכילת מצה בערב פסח, שיטת הרז"ה, הכרעת המחבר, ארבעת השיטות במן איסור אכילת מצה, הדמיון בין חמץ לארוסה]ותתענג בדשן, תשפ"א

הלכות ערב פסח שחל בערב שבת  אוצר הלכות-שבט הלוי, תשפ"א   מים חיים, תשפ"א   לעשות רצונך, תשפ"א  משא ומתן, תשפ"א(חלק א) משא ומתן, תשפ"א (חלק ב)  אוהל מועד, תשפ"א  שמעתא עמיקתא, תשפ"א   ירחון יתד המאיר (ריג), תשפ"א (עמ' ט)

דינים מיוחדים לערב פסח שחל בשבת  הגרב"מ זילברברג שליט"א(יב עמ')

הוראות רבינו מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל בשאלות המצויות במיוחד בערב פסח שחל בשבת [הרב שמואל דרזי שליט"א]  פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר, תשפ"א

ספיקם של בני בתירא לגבי פסח בשבת [הלא גם פסח מדבר היה בשבת?]  נוה ההיכל, תשע"ג

 

סעודות השבת

 

אכילת 'מצת חמץ' בערב פסח שחל בשבת  פניני אי"ש, תשפ"א

אכילת מצה האפויה שלא לשם מצה - בערב פסח שחל בשבת פניני אי"ש, תשפ"א

דיני ערב פסח שחל בשבת [סעודות השבת]שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א, תשפ"א

מדוע לא עושים שתי סעודות בליל שבת בשבת ערב פסח? נהורא דשמעתתא, תשפ"א

זמן איסור אכילת מצה בע"פ שחל בשבת [הגר"ד שוורצמן זצ"ל]בנתיבות ההלכה - פסח (עמ' רסו)

קידוש במקום סעודה בסעודת שבת [מחמת חמץ בחוץ והמשך בפנים] אספקלריא, תשפ"א (עמ' נ)

מנהג העולם שלא לברך על המשך הסעודה בער"פ שחל בשבת [כשבוצעים על הפת במרפסת וממשיכים הסעודה בפנים הבית-מסלקין הפת, היסח הדעת, עקירת השולחן, החלפת מפת השלחן והמשך סעודה באותו חדר][הרב חיים הלפרט שליט"א] פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר, תשפ"א

שיעור זמן ההפסק בין הסעודות בערב פסח שחל בשבת [הילוך ד' אמות, רבע שעה, חצי שעה, הפסק בין סעודות: כדי להחשיב כשתי סעודות, הפסק בין סעודת חלב לבשר, בין סעודה גדולה לסעודה מפסקת בערב תשעה באב, הפסק כדי להנצל מברכה שאינה צריכה, הפסק ומעבר לחדר אחר, האם מותר לגרום ברכה שאינה צריכה בחילוק סעודות, ולסעודה שלישית, האם יש ענין להרבות בברכות בשביל מאה ברכות או למעט]  [הרב אברהם זנגר שליט"א] פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר, תשפ"א

אכילת מצה עשירה - וביאור 'הא לחמא עניא' האיחוד בחידוד, תשפ"א

האם יש לחוש שלא לאכול פיתה בערב פסח שחל בשבת? [שמא הפיתה לא החמיצה והיא כשרה למצה, דעת הגר"ה זאקס זצ"ל, אין להכין עשרה פתיתים לבדיקת חמץ מפיתה] עומק הפשט, תשפ"א

עירוב חצרות בערב פסח שחל בשבת[הרב חיים קלמנוביץ שליט"א] [עירוב החצרות בפת חייב להיות בפת הראויה לכל השבת, השנה פת אסורה בהמשך השבת, והמצה אסורה ביום השבת, מקפיד על עירובו, שריפת חמץ, בעלות על הפת וזיכויה לכל בני העיר, מכירת הפת לנוכרי מערב שבת, מכירה לנוכרי בערב שבת בתנאי לכלול מה שישאר, קניין בשבת, מכירת חמץ נפרדת בשכונות רבות בעיר, הפת נמצאת בבעלות של גויים שונים, עשיית העירוב במצה המותרת לאכילה לקטנים שאינם יודעים מסיפור יציאת מצרים, עירובי חצרות ליום טוב]עירוב לשבת הלכה למעשה, תשפ"א

 

ביעור חמץ

 

טלטול פירורי החמת אחר סעודת שבת בערב פסח שחל בשבת  לענין הלכה, תשפ"א

סדר פינוי הפירורים במקרים שונים בערב פסח שחל בשבת  לענין הלכה, תשפ"א

ערב פסח שחל בשבת האם יש איסור לפורר את החמץ ולפזרו ברוח בשבת? מעדני אשר, תשפ"א

ערב פסח שחל בשבת - מאיזו שעה אסור לטלטל את החמץ? [מוקצה] מעדני אשר, תשפ"א  מעדני אשר, תשפ"א

האם במכירת חמץ בערב פסח שחל בשבת כוללים גם את החלות לסעודות השבת? [למכור ולאכול משל הגוי, לעשר חמץ שנמכר לגוי, חמץ של ישראל ובטלו ונמצא ברשות הגוי האם עובר ישראל בבל יראה מדרבנן]מעדני כהן, תשפ"א

ביעור חמץ בערב פסח שחל בשבת [הרב משה מרדכי אייכנשטיין שליט"א] ירחון האוצר (נא), תשפ"א (עמ' קטו)

נוסח ביטול חמץ בערב פסח שחל בשבת [להלכה השו"ע לא הביא 'להוי הפקר', אך המ"ב הביא להוסיף כן מכוח כמה אחרונים לצאת ידי חובת כל השיטות, האם מותר להפקיר בשבת, המ"ב סתם ולא כ' שכשחל בערב שבת אין אומרים כן, הפקר ומתנה דוממים למקח וממכר האסור בשבת, במקום אחר כתב דמתנה לצורך מצוה בשבת מותרת, האם כאן הוא הפקר ממש או רק גילוי דעת, למצוה המוטלת על האדם ביום השבת - כביעור חמץ ועירוב תבשילין - המתנה מותרת, אך מצוה שנוח לו לעשותה היום כהקדש או פסיקת צדקה לעניים, אין לעשותה בשבת]פניני אי"ש, תשפ"א

ביעור חמץ שנמצא בפסח [נמכר לגוי, כשלא נמכר לגוי האם יש לברך על ביעורו, האם נכלל בברכת בדיקת חמץ, ביעור חמץ בהשלכתו לבית הכיסא, קיום מצווה בבית הכיסא, הדלקת נר חנוכה כשבית הכיסא הוא המקום היחיד, ע"י כניסה לבית הכיסא או מבחוץ ללא כניסת הגוף]צבא הלוי, תשפ"א

ביטול חמץ בערב פסח אחר זמן איסורו[חולה שאושפז בבית חולים ושכח למכור חפצו, אך בטלו אחר חצות, האם הביטול חל. וכן השנה בשבת אין שורפין בשבת יתכן וישכחו אנשים לבטל את חמצם, ומה דינו אם לא מכרוהו כדין, גילוי דעתו, ניחא ליה לבעלים, תחולת ביטול למפרע כשברור שזו היתה כוונתו, מחלוקת קצות החושן ונתיבות המשפט, קושיית באר יצחק מהפרשת תרומות ומעשרות בשבת, האם פעולה יכולה לחול אחר שהנכס אינו ברשותו,  הרשות להשתמש באתרוג חברו אינה למפרע אלא מדין ניחותא דבעלים כאילו אמר מפורשות מראש, האם ביטול חמץ הוא פעולת הפקר ממונית, או כדברי הר"ן מניעת האדם להכנסת החמץ לרשותו, ובזה מועיל דעת אף לאחר זמן]  שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א, תשפ"א

השלכת חמץ ל'שוט אשפה' בשבת ערב פסח  אספקלריא (כו), תשפ"א (עמ' ט)

 

סעודה שלישית

 

זמן אכילת סעודה שלישית בערב פסח שחל בשבת [הגר"נ פרצוביץ זצ"ל] בנתיבות ההלכה - פסח (עמ' רסו)

סעודה שלישית בערב פסח שחל בשבת  האיחוד בחידוד, תשפ"א  לענין הלכה, תשפ"א

אכילת מצה בערב פסח כשאין באפשרותו לאכול מיני תרגימא לצורך סעודה שלישית? מעדני כהן, תשפ"א

סעודה שלישית וזמנה בערב פסח שחל בשבת [הרב צבי הירש וילנסקי שליט"א]מנורה בדרום (כא), תשפ"א (עמ' לה)

 

ליל הסדר שחל במוצאי שבת

 

ערב פסח שחל בשבת [המתארח אצל אחרים בליל הסדר והולך לשם מבעוד יום לא יטול עמו הקיטל או מצות, האוכל בליל שבת במרפסת ונרות השבת דולקים בסלון, ברכת הנרות, סילק ידו בסעודת שבת מאכילת פת מחמת זמן איסור אכילתו, האם רשאי להמשיך בסעודה ללא ברכה ראשונה]לענין הלכה, תשפ"א

הטבלת המוציא במלח [בליל שבת, בליל יום טוב, ובליל יום טוב שחל במוצאי שבת, הקרבת איברי חול בשבת, והקרבת איברי שבת ביום טוב, הטבלת מצה-פת נקיה במלח, כשחל ליל הסדר בחול וכשחל במוצאי שבת, אי אמירת 'והוא רחום' בערבית של מוצאי שבת, אם מתפללים ערבית מוקדמת]צבא הלוי, תשפ"א

שכח לברך יקנה"ז בקידוש בליל הסדר שחל במוצאי שבת [נזכר אחר התחלת ההגדה, נזכר קודם הכרפס][הרב שמואל דרזי שליט"א]פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר, תשפ"א

קידוש הבדלה יקנה"ז [ללא הזכרת יציאת מצרים בקידוש, בקידוש מזכירים את שם היום טוב, אך ביקנה"ז לא, שכח לומר ותודיענו]  צבא הלוי, תשפ"א

 

חומר מרוכז לפסח:

 

פניני חיזוק, עובדות הדרכות והנהגות, לרגל גיליון ה- 400 [ארבע מאות ערכים מתוך השיחות מסודרים לפי הא"ב]  דרכי החיזוק, תשע"ט

הערות ביאורים ומאמרי חיזוק בעניני פסח בהלכה ובאגדה - מרן הגרי"ג אדלשטיין שליט"א  [עניני בדיקה וביעור חמץ, איסור אכילה והנאה מחמץ, איסור בעל יראה ובעלו בחמץ, ערב פסח, קרבן פסח, ליל הסדר]אסיפת שמועות, תשע"ח (רכט עמ')

500 פניני חיזוק - לקט שיחות – מרן הגרי"ג אדלשטיין שליט"א  [תורה , תפילה, מוסר, מידות]דרכי החיזוק, תשפ"א (מח עמ')

שיחות הרב אברהם אלימלך בידרמן שליט"א באר הפרשה, תשפ"א (מז עמ')

גיליון פסח מורחב אוסף גיליונות מבית 'צוף הוצאה לאור', תשפ"א (קנב עמ')

גיליון פסח מורחב  אוסף גיליונות מבית 'צוף הוצאה לאור', תש"פ (קמד עמ')

קובץ גיליונות  - אוסף עלונים לפסח ממרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור (כ- 180 עמ') פסח תשפ"א

קובץ גיליונות -  אוסף עלונים לפסח ממרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור לחג הפסח, תש"פ (קמד עמ')

קובץ גיליונות - אוסף עלונים לפסח ממרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור (כ- 90 עמ')פסח תשע"ו

קובץ גיליונות - אוסף עלונים לפסח ממרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור (כ- 90 עמ') פסח תשע"ז

קובץ גיליונות - אוסף עלונים לפסח ממרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור (כ- 150 עמ')  פסח תשע"ח

קובץ גיליונות - אוסף עלונים לפסח ממרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור (כ- 130 עמ')  פסח תשע"ט

אוסף גיליונות - מבית צוף הוצאה לאור - גיליון ליל הסדר (כ-50 עמ')מהדורת פסח תשע"ח

אוסף גיליונות - מבית צוף הוצאה לאור - גיליון פסח מורחב (כ-100 עמ')מהדורת פסח תשע"ח

אוסף גיליונות - מבית צוף הוצאה לאור - גיליון חג הפסח (כ-150 עמ')מהדורת פסח תשע"ט

ספר זיו המועדים הערות ופלפולים בעניני חג הפסח (271 עמ')  אמרי זיו, לונדון

פסקי הלכות לחג הפסח (46 עמ')  ישיבת חכמת שלמה, תשע"ד

הלכות מפסח עד ל"ג בעומר (32 עמ') אשכול יוסף, תשע"ו

הלכות מצויות לחג הפסח וספירת העומר (116 עמ')  שמעתא עמיקתא, תשע"ו

אוסף 34 דרשות הרב ברוך רוזנבלום שליט"א, לפסח (315 עמ')  פסח תשע"ו

קונטרס "את פתח לו" (32 עמ')מגיליונות 'אז נדברו'  אז נדברו, תשע"ו

עניני פסח ויום טוב, ממשנתו של הגראי"ל שטיינמן זצ"ל (86 עמ') כאיל תערוג, תשע"ו

לקט הלכות מעשיות לחג הפסח [ע"פ המ"ב ופסקי הגרי"ש אלישיב זצ"ל]הרב אייזנשטיין, תשע"ז

עניני הלכה לפסח [היכר לתינוקות, הסבה, יין אדום או לבן, מיץ ענבים לד' כוסות] דברי הלכה, תשע"ו

קונטרס עומקא דפרשה בעניני פסח (32 עמ')עומקא דפרשה מודיעין עילית, תשע"ב

קונטרס עומקא דפרשה בעניני פסח (36 עמ')עומקא דפרשה מודיעין עילית, תשע"ג

קונטרס כהלכות הפסח - הלכות והליכות (75 עמ')יגדיל תורה בעלזא, תשע"ה    תשע"ז

הלכות חודש ניסן וחג הפסח לעשות רצונך, תש"פ

קיצור וסדר דיני ליל הסדר ומצוותיו  תש"פ

קיצור הלכות פסח (16 עמ')  תשע"ו

שו"ת בהלכות הפסח, מתורת הגר"נ קרליץ זצ"ל  נשיח בחוקיך, תשע"ו   תשע"ז

פסקי הגרי"ש אלישיב זצ"ל בנתיבות ההלכה - פסח (עמ' תמג, תמז, תנ, תנב, תנה)  עיון הפרשה, תשע"ט (עמ' קעא)

פסקי הגר"ח קנייבסקי שליט"א  בנתיבות ההלכה - פסח (עמ' תעו, תפא, תפה)  בנתיבות ההלכה - פסח (עמ' תסו)  

דיני פסח וחודש ניסן הרב זילברברג, תשע"ז   ח"ב, תשע"ז

הלכות לחג הפסח - הגאון רבי נפתלי נוסבוים שליט"א  תש"פ, (כד עמ')

הליכות והנהגות חג הפסח וימי ספירת העומר - הרב יעקב יצחק פוקס שליט"אתש"פ, (לא עמ')

שמו של חודש ניסן על שם הניסים  הרב יעקב ישראל סטל-המעין, תשע"ב

הלכות פסח [ביעור חמץ, ליל הסדר שחל בשבת הלכות חול המועד][הרב יהודה אריה דינר שליט"א]  מים חיים, תשע"ו

נידונים בהלכות פסח [תרופות ללא טעם המכילות חמץ - נטילתן בפסח, סירופים שיש בהם טעם, הוראות מעשיות – נטילת תרופות בפסח, כשרות לפסח בבשמים תמרוקים וסיגריות, מגורים בבית שיש בו חמץ והערות בדיני מכירת חמץ, בדיקה ביעור וביטול חמץ, מצות מצה, שיעור אכילת מצה, הקפדה שלא למכור חמץ בעין, מכירת חמץ מוקדמת]אזמרה לשמך, תשפ"א (36 עמ')

קובץ הנהגות ופסקים לפסח ממהרי"ל דיסקין זצ"ל אהל יהושע, תש"פ(ה' עמ')

עניני פסח - שנלקטו מתלמידי הגאון רבי רפאל אביגדור יחזקאל ברטלר זצ"ל  אמרי יחזקאל, תש"פ (יז עמ')

הלכות פסח וספירת העומר - עם פסקי גדולי הוראה שליט"א בפרט הגרמ"ש קליין שליט"א [בדיקת חמץ, הגעלת כלים, הלכות ליל הסדר, הלכות ספירת העומר, הלכות ימי העומר, מילואים] [הרב מרדכי יעקב מאיר שליט"א]עיטורי מרדכי, תש"פ (שסט עמ')

לקט הלכות לפסח [א. קיצור דינים מעשיים לערב פסח, יו''ט וחוה''מ. בלשון קלה ומתומצתת. ב. הכנה לליל הסדר (למתחילים) ולחג הפסח בהלכה ובאגדה, ערוך בדרך שו''ת. ג. סיפור יציאת מצרים ע''פ מדרשי חז''ל, ערוך בצורה מחודשת.  ד. וארטים לחג הפסח. ה. מאמרי מוסר וסיפורים על ענייני יציאת מצרים.  ו. חידות על ההגדה וענייני חג הפסח.] תש"פ (כא עמ')

הכנה לליל הסדר [השראת אוירה נעימה בבית, לילה כיום יאיר, כאילו הוא יצא ממצרים,  שליטת הקב"ה במצרים ונתתי את חן העם, מדה כנגד מדה][המשגיח הגר"ב פינקל שליט"א] להשיב נפש, תשפ"א

הלכות פסח עם מקורות וציונים מדברי הראשונים והאחרונים [בדיקת חמץ: תפילת ערבית,  איסור עשיית מלאכה, שינה, אכילה ולימוד קודם בדיקה,  אור הנר, ברכת הבדיקה, הפסק בדיבור ובמעשה, כיבוד הבית, חיוב הבדיקה אחר שכיבד את הבית, בדיקה קודם ליל י"ד,  בדיקת נשים וקטנים, חובת בדיקה וביעור לפירורים פחות מכזית, מקומות שחייבים בבדיקה, כלי חמץ, רכוש משותף, צעצועים,  אחר הבדיקה, לא בדק בלילה, מקום שעומד להיות מושכר לגוי, מצא חמץ בפסח. הכשרת המטבח: שיש ושולחן מטבח, כיורים, ברזים, כירים של גז, תנור, פח של שבת, 'בלע"ך', ארונות מטבח. ערב פסח: תענית בכורים, לא לומר 'הרי זה לפסח', הקזת דם, שריפת חמץ, אכילת מצה בערב פסח, מצה עשירה, מצה מבושלת, עשיית מלאכה מחצות. אפיית מצות: מחמשת מיני דגן, מצה 'שמורה' לליל הסדר ולימות הפסח, מאמתי צריך 'שמירה', לישה ועריכה ע"י עכו"ם וחש"ו, מצת מכונה וריחים של מכונה, אמירת 'לשם מצת מצוה', שמורה לכל ימי הפסח, מצות אכילת מצות כל שבעה, ח"י דקות, מצת מצוה אחר חצות, מאפיית המצות, מעלת 'חבורה' באפיית מצות. ליל הסדר: הכנות לליל הסדר, בתי חולים ובתי אבות, הקערה, מרור, חרוסת, כרפס ומי מלח, מצוות הנוהגות בליל הסדר, חיוב אכילת מצה, שיעורי אכילת מצה, אפיקומן קודם חצות, סיפור יציאת מצרים כל הלילה, חיוב ד' כוסות, שיעור כל כוס, שתיית הכוס, יין ומיץ ענבים, חיוב האשה, תינוק, יין של שביעית, אכילה בזמן אמירת ההגדה, הסבה, אשה בהסבה, אכל או שתה בלא הסבה. מנהגים וחומרות בפסח: קטניות, ספק קטניות ומצת קטניות, אבטיח, ג' קולות בקטניות, כלים שנתבשלו בהם קטניות, טלטול קטניות לבני אשכנז, שרויה, ג' אופנים שאפשר להקל, פירות יבשים, מים מסוננים, כלי ומאכל שנפלו על הארץ. הגעלת כלים: סוגי הכלים והכשרן, ניקוי קודם ההגעלה, הגעלה בכלי ראשון, עירוי ע"י אבן או ברזל מלובן, שינוי מבשרי לחלבי ולהיפך, רוב תשמישו, ליבון, עירוי ע"י קומקום, שרייה ג' ימים, סכינים, שיניים תותבות. טבילת כלים: הכלים המחוייבים, כלי סעודה, הכנת הכלי לטבילה, הברכה, הטבילה, טבילה ע"י קטן או גוי, כלי מומר, שאל או שכר כלי סעודה.  חמץ ותערובתו בפסח: חמץ בעין, תערובת חמץ בפסח, תערובת חמץ בערב פסח משש שעות, לערב חמץ על מנת להשהותו אחר הפסח, חוזר וניעור, בישול בטעות בכלי חמץ, כלי שני ודבר גוש, הכניס מזלג או כף חמץ בקדירת פסח, נגיעת חמץ חם במצה חמה, כלי חמץ שנתערב בכלי פסח, חתך עם סכין חמץ,  כלי חמץ שנתערב בכלי פסח, חמץ נוקשה, נפסל מאכילת אדם ואכילת כלב, תרופות, סבונים ותמרוקים, איסור אכילת חמץ בתערובת, איסור הנאה בתערובת חמץ, בל יראה ובל ימצא בבליעת טעם. מכירת חמץ: מכירת חמץ לגוי, שליחות והרשאה במכירת חמץ, מכירת הבית או חלק ממנו לפוטרו מבדיקת חמץ, מכירת י"ג, מכירת הבלוע בכלים, בחורי ישיבה, מוכר שאינו שומר תורה ומצוות. חמץ שעבר עליו הפסח: מוצרי חמץ אחר הפסח, רשימת מוצרים לענין חמץ המעורב בהם, קמח שנטחן קודם הפסח, השהיית חיטה שהיתה שרויה במים זמן קצר, תרופות וויטמינים, להזהיר מחמץ שעבר עליו הפסח, תערובת טעם חמץ. הפרשת חלה: ממצות, שכח להפריש קודם הפסח, הלכות הפרשת חלה לימות השנה. שיעור אכילה ושתייה בליל הסדר: ד' כוסות, שיעור הכוס, שתיית הכוס, שתיה תוך זמן קצוב, הפסקה בין הכוסות, כוס שלישית בלא בהמ"ז, אינו יכול לשתות ד' כוסות, אכילת מצה, כזית הראשון, שיעור המינימלי של הכזית הראשון, שיעור כזית מצה של 'כורך', שיעור האפיקומן, משך זמן אכילת כזית, ריכוך המצות, אכילת מרור, שיעורו, שיעור מרור של 'כורך', אינו יכול לאכול 'כזית' מרור, הקאה אחר אכילת מצה או מרור. עירוב תבשילין: הנחת פת ותבשיל, שיעור התבשיל והפת, נוסח הברכה, זמן הנחתו, חיוב אשה, שכח ולא הניח עירוב או כשנאכל קודם השבת, הכין הכל מערב יו"ט. שבת שאחר הפסח: קטניות בשביעי של פסח, בישול בשביעי של פסח, אכילת קטניות בשבת, שימוש בכלי חמץ ואכילת חמץ, מצה שרויה בשבת שאחר הפסח]  מכון דברי אליעזר, תשע"ח (קנח עמ')

הלכות פסח  [כיבוס הטלית, הגעלה וליבון, הגעלת הכיור, טבילת כלים, מכירת חמץ, בדיקת חמץ וביטול חמץ,  ביעור חמץ, דיני המצות, דיני ערב יום טוב, פסח שחל בשבת, פסח שחל במוצאי שבת, הכנה לסדר, הסבה, יין לקידוש, סימני הסדר, הלכות חול המועד, עירוב תבשילין]פרי אברהם, תש"פ (פג עמ')

זמן חירותנו - ליקוטים חשובים ויקרים בעניני פסח מחכמינו ורבותינו ז"ל [ל' יום קודם החג,  חודש ניסן, א'- י"ג בניסן, קמחא דפסחא, הכנות לפסח, שבת הגדול, ביעור חמץ, בדיקת חמץ,  ביטול חמץ, ביעור יצר הרע, איסור חמץ, י"ד ניסן, ערב פסח, הכנות לסדר של פסח, הנהגות כלליות לפסח, ליל פסח, ערבית, החיוב לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, הגדה של פסח,  מצות סיפור יציאת מצרים, מצות אכילת מצה, יום א' של פסח, יום ב' של פסח, שבת חול המועד, שביעי של פסח, אחרון של פסח, ובסופו סיפור יציאת מצרים מלוקט מחז"ל] מכון אסיפת זקנים, תש"פ (פב עמ')

הדרכה לליל הסדר [מדוע יש מצוה 'והגדת לבנך' טרם הגיעו לבר מצוה, עיקרי האמונה, פמליא של מעלה, האם המטרה היא חיזוק באמונה או בעבדות ה', בן קטן או בן גדול, עבדי ה'] אוהל מועד, תשפ"א

הלכות ליל הסדר [יין ומיץ ענבים, הסבה בד' כוסות, ברכות ושתייה בין הכוסות, שטיפה והדחת הכוסות, מוציא מצה, שיעור כזית מצה למצוות החג] אוהל מועד, תשפ"א

שיעורי הגאון רבי שריאל רוזנברג שליט"א לקראת הפסח[בהכשרת המטבח בדיקת ומכירת חמץ, ליל הסדר] תש"פ (ח' עמ)

שיעורי הלכה - בהלכות ההכנה לפסח וליל הסדר [ביעור ובדיקת חמץ, בל יראה וחובת ביעור, מאכלים שצריך לבער, דברים הזקוקים להכשר, מכירת חמץ, שריפת חמץ, קטניות, הכשרת המטבח לפסח, דיני ליל הסדר][הרב דוד שרייבר שליט"א]  מקדשי שביעי, תשע"ח (נט עמ')

ערב פסח וליל הסדר הלכה למעשה פסח כהלכתו [הרב דב יונה בקשט שליט"א] בית המדרש 'למד דעת', תש"פ (מד עמ')   בית המדרש 'למד דעת', תשפ"א (נה עמ')

הלכות ומנהגי חודש ניסן וחג הפסח חודש ניסן [קמחא דפסחא, ברכת האילנות, שבת הגדול , איסור חמץ, מכירת חמץ, חומרים שיש [ושאין] בהם תערובת חמץ, הכשרת כלים, ניקיון הבית, בדיקת חמץ, ביעור חמץ, תענית בכורות, ערב פסח, אפיית מצות, ערב פסח שחל בשבת, קיצור דיני ליל הסדר, חג הפסח, הכנות לליל הסדר, ליל הסדר, ארבע כוסות, כוס חמישית,  הסיבה, ג' מצות, סימני הסדר, מוריד הטל, מוצאי פסח] [הרב שאול סעיד שליט"א] מנחת שאול, תש"פ (סג עמ')   תשפ"א (סח עמ')

מהלכות הפסח  מים חיים, תש"פ

דיני ומנהגי ליל הסדר - מהשולחן ערוך ומשנה ברורה ועד פוסקי זמננו[דיני ליל הסדר מהגר''ע אויערבאך בתוספת הערות והוספות, ערב פסח, הכנה למצות והגדת לבנך, הפרשת חלה, בדיקת הכפולות, קדש, כוס ד' אחר חצות,  מי מקדש,  אמן דשהחיינו לנשים,  קטנים בד' כוסות, מיץ ענבים לד' כוסות, חמר מדינה לד' כוסות,  כשהיין יגרום לו חולי, הסיבה בשתיית היין, נשים בהסיבה, שתיה בעמידה אי הוי דרך חירות, אריכות ההגדה לענין קידוש במקום סעודה, אריכות ההגדה לענין שיעור עיכול, שתיית היין בד' כוסות, ורחץ, נט''י לדבר שטיבולו במשקה, כוונה בכרפס לפטור את המרור, ברכה על סלרי חי, אכילת הכרפס פחות מכזית, מתי עושים יחץ, יחץ על מצה שלימה, בין זכירת יצי''מ כל השנה לסיפור יצי''מ בליל פסח, להסב בהגדה, מצות על השולחן בעת אמירת ההגדה, הפסק בהגדה, גיל קטנים למצות והגדת לבנך, נשים בסיפור יצי''מ, אופן התחלת הסיפור, רחצה, שומר ידיו בנקיות מנטילה ראשונה, מוציא מצה, תשלום קודם הפסח,  הקנאה לאורחים,  אכילת ב' הכזיתים,  שיעור המצה לילדים או לחולה,  זמן של כדי אכילת פרס, גיל חינוך לקטנים במצה,  כזית לכורך ואפיקומן ומרור, מרור, "לכם" במרור,  חסה מתוקה,  חסה שמגדלים ע''ג מצע מנותק לענין ברכה,  ברכה אחרונה על הכרפס,  שיעור כזית למרור, כורך, שיחה קודם כורך,  שולחן עורך,  שיעור המצה לכורך, צפון, זכר לפסח ולמצה,  סוף זמן אכילת אפיקומן,  אם יש עצה להאריך בסעודה אחרי חצות,  שיעור המצה לאפיקומן, הכשרת מיקרוגל לפסח, שיעור זמן אכילת כביצה וכעדשה איך משתער ולענין אכילת מצה, דיני חיוב בדיקת חמץ לבחורי הישיבות, כשבודקים קודם ליל י''ד,  כשבודקים בליל י"ד,  חיוב בדיקה בפרוזדור וחדרי המדרגות. דינים הנוגעים לפסח שחל בשבת: ברכת מעין שבע בליל שבת, אמירת שלום עליכם, שפיכת יין אדום ליין לבן אם יש בו אסור צובע, טעיות בנוסח הקידוש, הכנת מי מלח בשבת, הכנת חרוסת בשבת, לשקול המצות לשיעור כזית בשבת,  לפורר החריין במגרדת בשבת, הכנת חרוסת בשבת, שכח רצה בברהמ''ז אחרי ששתה הכוס השלישי – אם כשחוזר לברך צריך לשתות הכוס השלישי שוב. עישון סיגריות בפסח.  פסקים בדיני הכשרת והגעלת כלים.  אכילת פיתות בער''פ,  שיניים עם סתימות, כלי שנפל על הרצפה,  אוכל שנפל על הרצפה, חמץ שבתוך האבנית שבמיחם או קומקום,  לשקול בשבת למצוה,  הפרשת חלה מהכפולות. הפשרת מרק ביו''ט,  שכח להדליק נרות ביו''ט,  נסיעה ביו''ט שני , פתיל צף לחברו ביו''ט, טלטול מפתח ביו''ט,  הדלקת נר ע''י עכו''ם ביו''ט,  הדלקת חשמל ע''י עכו''ם,  פתיחת שימורים ביו''ט,  טלטול מנורה ביו''ט, בדיקת מבחנים בחוה''מ, לחתום על דואר רשום בחוה''מ,  הברשת בגדים בחוה''מ, לעבוד בחוה''מ, תיקון משקפיים בחוה''מ, הפקדת צ'ק בבנק בחוה''מ, תשלום קניה בחוה''מ, תיקון אמבטיה בחוה''מ, התקשרות מיותרת בחוה''מ, טבילת כלים בחוה''מ.  דין "לכם" במצה ובענין הקנאת המצות לאורחים ובני ביתו הסמוכים על שולחנו] קונטרס מאור יעקב (21), תש"פ(נא עמ')

לקט הלכות מעשיות לחג הפסח - ע"פ פסקי המשנה ברורה במשנתו של מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל [הגעלת כלים, הכשרת תנורים, מכירת יינות לגוי במכירת החמץ, תמרוקים לפסח, כדורי Tums  לפסח, הפרשת חלה מהמצות, מוצרים לפסח, בדיקת חמץ, מקומות קשי נגישות, כלי חמץ, בגדים, ספרים, בית משותף, חדר מדרגות, מכירה או השכרה  (כו עמ')לגוי, מלאכה בערב פסח, ליל הסדר ומצוותיו]הגר"נ אייזנשטיין שליט"א, תש"פ

ענינים בפסח - בהלכה ובאגדה - ממשנת ראש הישיבה הגאון רבי חיים שלמה ליבוביץ זצ"ל משנת הפסח, תש"פ (מח עמ')

הערות ובירורים בעניני חג הפסח ומצוותיו  - בצורת שאלות ותשובות [קמחא דפסחא, ערב פסח, ביעור חמץ ומצות תשביתו, בדיקת חמץ, אכילת מצה, מצות הסבה, ליל הסדר, פסח מצרים והניסים שהיו בו, המכות, סיפור יציאת מצרים, קרבן פסח, חול המועד פסח]משנת הפסח-משיב כהלכה, תשע"ח (פג עמ')

הלכות והנהגות ליל הסדר [והגדת לבנך בבן נשוי אצל אביו או חמיו, אפיקומן על הכתף, בציעת המצה, שיעור זמן אכילת כזית, עיסוק בסיפור יציאת מצרים כל הלילה, היכר לקטנים שלא ישנו, דיני הסבה, יין אדום, מיץ ענבים]  דברי הלכה א, תשע"ז    ב, תשע"ז

הכנה לחג הפסח ולקיום מצוות הלילהמסמרות נטועים-רבי אליעזר גינזבורג זצ"ל-אוסף גיליונות פסח, תשע"ט (עמ' טז)

הלילה הקדוש [מקבץ הלכות ועניינים מתובלים בעשרות עצות ושלל דקדוקים הלכתיים שנערכו על סדר 'קדש ורחץ' בצורה המסייעת לקיים את הסדר בהידור]מבית 'עין לא ראתה', תש"פ

כללי הלכות פסח  גליון אוצר הפסקים, תשע"ו

שיעורי פסח - הגרמ"מ לובין שליט"א[דין שימור המצות, לשמה, שימור משעת קצירה או משעה שנחית לשימור, דין לתיתה,  לתיתה בזמנינו, שימור משעת קצירה אם הוא לעיכובא, שימור במחובר, חשש מי גשמים בעוד החיטין מחוברים, עשיית המצות על ידי גוי וחש"ו, דין עשייה במצה, עשיית המצות על ידי חש"ו וגדול עומד על גביהן, דין שמירה בעשיית המצות על ידי חש"ו, מלאכות שאינם מעיקר הפת נעשות על ידי חש"ו, בצק שהיה ביד חש"ו לכמה רגעים האם נפסל,  עשיית עכו"ם וחש"ו קודם לישה וישראל עומד על גביהן, ב' דינים ב"ושמרתם" א. דין שמירה ב. ודין עשייה לשמה, דעת החזו"א, ריחיים של מים וריחיים של גוי, ריחיים של מכונה, גושי בצק הנוצרים מחמת הטחינה, גדר השימור, שימור המצות משעת קצירה וטחינה, שימור במחובר, מצות לאחר חצות, המנהג לעשות המצות קודם חצות, ביטול משהו חמץ במצות קודם הפס, שרויה מערב פסח, איסור התעסקות בדברים אחרים בשעת עשיית המצות, איסור לישה בחמה, לישה בין חמה לצל, חמה נגד החלון,דיבור בטלפון בשעת האפיה, החלפת המקלות בשעת האפיה, שהייה לאחר התעסקות או במקום חם, מה נחשב לעסק שמונע חימוץ, שיעור מיל, כפולה, כפולה בתנור וכפולה מחמת לישה, בל יראה במצה כפולה, צינון הידים בשעת העסק במצות, מים צוננים מעכבים חימוץ, מים מחומצים ופירורי חמץ, לגרום לבצק להחמיץ לאחר זמן האיסור, חשש חמץ במרדה  שהייה פחות ממיל כשמתעסק במצות  עשיית המצות תוך ח"י דקות, פירורי חמץ בכלים, שרויה וקמח ודאי במצות, עשיית המצות על ידי גוי וע"י מכונה, איזה פעולות בעשייה בעינן ע"י גדול, שימור בכל המצות, בן י"ג לעשיית המצות, נתינת המים לקמח ע"י קטן, טחינה על ידי גוי, ריחיים של מכונה, הפרשת חלה מהמצות, שיעור עישרון למצות, הפרשת חלה מהמצות, צירוף סל על מנת לחלק, צירוף סל לאחר אפייה, צירוף סל לחייב המצות בחלה, חלה מקמח של שנה על חברתה, עיסה שנילושה במי פירות, מצות מחיטי כודנייתא, מצות ללא גלוטן, מצות מקמח קלוי, באלו מי פירות אין יוצא יד"ח, חולה וזקן, במי פירות שהוציא מהם הטעם,ביטול בשישים בחמץ נוקשה, מיעוט מי פירות והרבה מים, שלא יתערבו מינים אחרים בחיטים, בדיקת חמץ, חובת ביעור ל' יום קודם פסח,חמץ שנמצא במקום שאין חשש שיבוא לאכלו, מקומות שאין רגילים להשתמש בהם חמץ, מקומות שיש חשש שהגיע לשם חמץ בלא שהניח שם חמץ, בדיקת הכיסים,  חשש פירורים בספרים, מקום שאין משתמשים בו חמץ ויש חשש שהגיע לשם חמץ, חולדה שגיררה חמץ קודם י"ד, חורין וסדקים, ביעור חמץ בפירורים, חורי הבית העליונים והתחתונים, מקומות שיש לחוש שקטנים הכניסו חמץ, נשים וקטנים בבדיקת חמץ, מקומות שיש בהם חובת בדיקת חמץ, חמץ הנמצא במקום שאין דרך להכניסו האם יש עליו חובת בדיקה, בדיקת חמץ במקומות שהחמץ נכנס שם באין מתכוין, ארון מגבות ובגדי תינוקות שלפעמים מוציאים מהם בסעודה, מכירת חמץ, מכירה או השכרה, אופן מכירת החמץ,  מחיצה או כיסוי בחמץ של גוי,  חיוב בדיקה ביוצא מבית ואינו דר בבית אחר,  מכירת י"ג, האם מכירת חמץ סותרת את ביטול החמץ, להוציא החמץ הנמכר מרשות הישראל, חמץ שאחריות ישראל עליו, ספק טעם חמץ בפסח חשיב דבר שיש לו מתירין,  טעם חמץ שנתערב קודם פסח אפשר שמותר בפסח בלא דין ביטול, בליעות איסור בכלים האם חשיב יש לו מתירים, ביצה אחת איסור ושתים היתר שנתערבו בעוגה, מים שנתבשלו בהם ביצים ונמצא באחת דם האם יש ביטול במים, תבשיל שהותר מדין ספד"ר לקולא האם הכלי צריך הגעלה, ביטול בשישים במין במינו אין צריך להגעיל הכלי מדין דבר שיש לו מתירין, חמץ שנפסל מאכילה, ותערובת חמץ, חרכו קודם זמנו מותר בהנאה, אחשביה הוא דאורייתא או דרבנן, באכילת תרופות איכא אחשביה, סיכה כשתייה באיסורים כשאינם ראויים לגר, איסורי הנאה שלא כדרך מותרים לחולה שאין בו סכנה, איסור לחולה במקום שיש דרך היתר,  תרופות עם תערובת חמץ,  כדורים בפסח מדין נותן טעם לפגם, ליל הסדר, זהירות בקיום הלכתחילה במצוותכוס ראשון, וקידוש במקום סעודה, ברכה אחרונה על כוס ראשון, זמן כוס של קידוש, עד מתי זמן מצוות הלילה, בליעת כזית מצה בבת אחת, אכילת פרס מהלעיסה או מהבליעה,  אכילת כזית מהשלימה וכזית מהפרוסה, כזיתחסה מתוקה למרור, שיעור כזית לכרפס, איבוד חריפות החריין, הפרשת תרו"מ וחלה מהמצות, הדלקת נרות ביו"ט שחל בשבת, חמץ מבוטל שעבר עליו הפסח]  שיעורי פסח, תשע"ח (141 עמ')

אזמרה לשמך -פסקי הלכות ותשובות [הגר"ע פריד שליט"א]   אזמרה לשמך, תשע"ט (52 עמ')  

חוברת לימוד לימי בין הזמנים -לחודש ניסן [לאבות ובנים הלכות ומוסר]עמלנו אלו הבנים, תשע"ט (112 עמ')

ניצול הזמן - קושיות ונדונים בעניני פסח לעידוד ניצול הזמן זכר יחיאל, תש"פ (עט עמ')

 

טבילת כלים

 

חובת טבילת כלי אלומיניום ושאר מתכות חדשות [כגון טיטניום ומגנזיום]נוה ההיכל, תשע"ו

שימוש חוזר בבקבוקים צנצנות וקופסאות שיוצרו ע"י נכרים אם מחייב טבילה אספקלריא, תשע"ח (עמ' קח)   פניני אי"ש, תשע"ח

שימוש בכלי סעודה קודם טבילה, שלא לצורך אכילה  [טרמוס חדש לא טבול, למלא בו מים חמים לצורך רחיצת תינוק] שלמים מציון, תשע"ה   נשיח בחוקיך, תשע"ז

טבילת כלים  [חיוב טבילת כלי גוי מדאורייתא או מדרבנן, כלי מתכות וכלי זכוכית, השימוש בכלים שאינם טבולים, דין האוכל שהיה מונח בכלים שאינם טבולים, כלים השאולים או שכורים מגוי, כלים העומדים לסחורה, כשאין באפשרותו לטבול הכלים, חיוב הטבילה על בעל הכלי או על המשתמש, מאימתי חלה חובת טבילה, שימוש בכלים בבתי מלון ומסעדות, מאכלים הנקנים בתוך כלי, כלים חשמליים גדולים שאינם נכנסים למקווה]עולמות, קיב   שלמים מציון, תשע"ה    נשיח בחוקיך, תשע"ו   מנחת אשר, תשע"ו   תורה והוראה, תשע"ז   פניני אי"ש, תשע"ח

שימוש ארעי בכלים שאינם טבולים לצורך 'קירוב רחוקים' [ספק לא טבול, ודאי לא טבול, כלי זכוכית, דברים יבשים כעוגה ופרי המוגשים בכלי ואינם טעונים כלי] פניני אי"ש, תשע"ח

האם מותר לתת קפה לפועל נכרי בכוס לא טבולה  פניני אי"ש, תשע"ח

טבילת כלי גר שנתגייר  פניני אי"ש, תשע"ח

ברכה על טבילת כלים של אחר ללא ידיעתו  פניני אי"ש, תשע"ח

"הכשר" על כלי חשמל המיוצרים ע"י גוי [הקנאת חומרי הגלם למשגיח]למניעת צורך בטבילת כלים  שיעורי ליל שבת, הרב זילברברג, תשע"ח

הכשרת וטבילת כלים חדשים[חשש למשיחת הכלים בשומן מן החי, הקנאת חומרי הגלם למשגיח, מתקן מיני בר והצורך בהטבלתו, האם מיני בר נחשב מחובר לקרקע, הכשרת כיריים קרמיות ואנידוקציה, הכשרת סירי אבן ושיש] נתיבים לכשרות (7), תש"פ

הכשרת כיריים גז עם משטח זכוכית לפסח  אספקלריא (כו), תשפ"א (עמ' יט)

כיריים אינדוקציה לפסח  אספקלריא (כו), תשפ"א (עמ' כד)

הכשרת המטבח לפסח  אוצר הלכות ערב פסח, תשפ"א

הגעלה במים שהורתחו בחשמל  ותתענג בדשן, תשפ"א

הכשרת הבית לפסח ומוצרים כשרים לפסח  אספקלריא, תשפ"א (עמ' לט)

הלכות בדיקת חמץ ומוצרי מזון הכשרים לפסח [הנחת פתיתי לחם קודם הבדיקה, המתארח אצל קרובים או במלון, בל תשחית בשריפת מזון חמץ, מכירת חמץ בעין לגוי, עוגיות פפושדו] הלכות מעשיות, תשפ"א

האם צריך להטביל כלי חדש [טבילת כלים, יוצר ע"י גוי] שנועד להגשה ולא לאכילה [כמו במשלוח מנות]?   שמעתתא עמיקתא, תשע"ב    קהילת בני תורה, תשע"ב

טבילת כלים בסל ורשת בתוך בור הטבילה  פניני אי"ש, תשע"ח

טבילת כלים בשלולית מים שנוצרה ברחוב ויש בה בודאי 40 סאה  מאיר דרך, תשע"ט

הלכות טבילת כלים בנותן מתנה[משלוח מנות בכלי לא טבול, כשכוונת הנותן להעניק במתנה את הכלי למקבל, האם מותר או יש לציין במפורש שהכלי אינו טבול, כלי חד פעמי] משנתה של תורה, תשע"ט

ברכה על טבילת כלים [כלי שהיה בשותפות גוי וישראל וקנה הישראל את חלקו של הגוי בשותפות טבילת הכלי בברכה או בלא ברכה, כלי שנוצר בחברה שיש בין בעלי מניותיה יהודים וגוים, מניה בודדת, מניה עם זכות הצבעה בהנהלה, כלי שיוצר בישראל או בארה"ב, כלי שיוצר במדינות בהם אין מצויים יהודים, עצה להטביל בברכה קניית כמות גדולה של כלים קטנים שודאי חייבים ולצרף אחד מהם לכל הטבלה]עומק הפשט, תשע"ט

ברכה על טבילת כלים [הגאון רבי זבולון המבורגר זצ"ל] מה טובו אהליך יעקב (ט), תש"פ (עמ' סג)

כיסויי כלים החייבים בטבילה והפטורים [טבילת כלים, חצובה, כשהמשקה לא מגיה לכיסוי רק זיעת התבשיל, כיסוי קדרה לבישול כלים, כיסוי מכונה או קדירה ליצירת פופקורן, כיסוי קדירה המחובר לקרקע, טבילה בברכה, כיסוי פלסטיק או זכוכית, מכסה לפת, כיסוי מאכלים בבישולם בתוך מיקרו, כיסוי הנוגע בתבשיל שלא בכוונה או באקראי, כיסוי כלי אכסון, כיסוי כלי כסף לדבש לראש השנה, כיסוי לטרמוס, פקק של בקבוק, פקק לשתיה מוגזת, כיסוי לקופסת בשמים כיסוי לקופסת תרופות, כיסוי מלחיה וכלי לאבקת סוכר, כיסוי זכוכית לכלי לישה, כיסוי כלי שני כמו כוס קפה, כיסוי קערת מרק להגשה על השלחן, כיסוי סיר הטשולנט, כיסוי תבנית אלומיניום, כלים חד פעמיים, כיסוי המחובר לכלי] [רבי יחיאל מיכל הכהן טרעגער שליט"א]מה טובו אהליך יעקב (ט), תש"פ (עמ' תצ)

טבילת כלים [מצוה המוטלת על האדם או רק הכשר אכילה](הטהרו והחליפו שמלותיכם)[לה, ב] עיון הפרשה, תשע"ז (עמ' כט)

טבילת כלי של 'תינוק שנשבה'  עולמות, ס

לא למכור כלי חמץ במכירת החמץ [טבילת כלי גוי, והדין במי שמכר]  פניני אי''ש, תשע"ז    תשע"ח

קומקומים, מיחמים ביתיים, ותרמוסים חשמליים - טבילה ושימוש  אספקלריה, תשע"ט

טבילת כלי אלומיניום חד פעמי [נחשב כלי או לא, נחשב לכלי ברשות ישראל, שימוש חד פעמי או שימוש נוסף, כלי רעוע, נוהל ועדי כשרות]עומק הפשט, תשע"ט

טבילת כלים, הכשר כלים [נותן טעם לפגם] (370 עמ')  ויאמר גבריאל

טבילת כלי גוי שנועדו למכירה [האם חייב המוכר לטבול, האם מועילה טבילתו]שלמים מציון, תשע"ו

טבילת אריזות מתכת או זכוכית המשמשות לשיווק מזון  [כלים שיוצרו ע"י גוי ומכילים מזון כשר, בקבוקי שתיה, פחיות שימורי מזון, כלי חד פעמי, כלי למיחזור, החזרת קפה לקופסה, כלי מסחר, שימוש בדרך סעודה]   נוה ההיכל, תשע"ג   שלמים מציון, תשע"ו   נשיח בחוקיך, תשע"ז

 

הגעלת כלים:

 

הלכות הגעלת כלים בקצרה הרב יצחק מרדכי הכהן רובין שליט"א, תש"פ

הכשרת המטבח וכליו לפסח - ניקיונות פסח מים חיים, תשע"ט

הכשרת כלי זכוכית: שיטות ומנהגים תורה והוראה, תשע"ח

מדיני הגעלת כלים [הכשרת חצובה לפסח, כלי זכוכית, כלי פיירקס, כלי פלסטיק] דבר הלכה, תשע"ז

הלכות הגעלת והכשר כלים לפסח הלכות מעשיות, תשפ"א

הלכות הגעלת כלים [הגר"פ שרייבר זצ"ל]בנתיבות ההלכה - פסח (עמ' תלד)

השימוש בחצובות כיריים ותנורים לפסח ולבשר וחלב  הרב יצחק רובין, קהילת בני תורה הר נוף

הכנת והגעלת כלים לפסח [ניקוי כלי חמץ, מכירת כלי חמץ לגוי, נוסח שטר מכירת חמץ האם כולל מכירת החמץ הבלוע בכלים, הגעלת כלים לפסח, ברכה על הגעלת כלים, הגעלה מבשרי לחלבי ולהפך, שבעה אופנים בהם מותר להגעיל מבשרי לחלבי ולהפך: כשהכלי הוטרף, בהגעלה לפסח, כשלא השתמשו בכלי י"ב חודש,  כשמגעיל כלי לפרווה, נתערב סכו"ם חלבי בסכו"ם פרווה, קנה כלי או קיבלו במתנה, כשאינו יודע אם הכלי בשרי או חלבי. כלי בן יומו ושאינו בן יומו, סוגי הכלים שניתן להגעיל, ידיות הכלים, כלי כסף, כלי זכוכית, פיירקס ודורלקס, פלסטיק, כיריים חשמליות, פורצלן, אמייל, פלטה של שבת, בלעך של שבת, תנור אפיה, מיקרוגל, כיריים גז, דוד מים וקומקום חשמלי, כיור וברז, שולחן, שיש, חרסינה סביב השיש, טבעות של נשים] שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א, תשפ"א

הכשרה לפסח של כיריים חצובות ומכשירי סינון מים [מיני בר] למיניהם [עירוי ממכשיר סינון מים וחזרת אדי חמץ אליו, זיעה, חצובה, פלטה חשמלית, כירים אינדוקציה, סירים מצופים אמייל טפלון אבן וקרמיקה] היכל ההוראה, תשפ"א

כלי חמץ שנתערב בכלים של פסח [דבר שיש לו מתירין, ביטול ברוב, אחר י"ב חודש]צבא הלוי, תש"פ

הנחת כלי חם על משטחים הבלועים בחמץ בפסח [שיש במטבח, חצובות, עיטוף בנייר כסף, מדפי המקרר, כבוש כמבושל] מאור השבת, תשע"ט

הגעלת כלים חדשים [מריחת שומן על כלים חדשים, כיצד מגעילים: מים רותחים מבפנים ומבחוץ, מים רותחים בפנים, הרתחה, טעמי המתירים] עומק הפשט, תשע"ט

הגעלת כלים חדשים מחשש שומן מן החי בתהליך היצור [הגעלה לחומרא בלא הסרת ידיות הפלסטיק, מכשירי חשמל כטוסטר או גריל חשמלי, כלים המצופים אמאייל, טפלון, ציפוי קרמי,  תבניות אלומיניום, נייר כסף] נשיח בחוקיך, תשע"ז

האם מותר להגעיל כלי מבשרי לחלבי? [בכל השנה, בערב פסח, אם נטרף, אם עברו י"ב חודש]מעדני אשר, תשע"ג

הגעלה וטבילת כלים [הגעלת וטבילת כלים - הכשרת מנגל חדש מתוצרת גוי, הגעלת כלים בבית או במקום הנופש, כלי צליה שיש בו ספק אם נצלה בו בב"ח, שתיה מפחיות, שימוש בכלי מסעדה ובתי מלון כשאינם טבולים, בועות קטנות של אויר שנשארים בטבילה האם הוי חציצה, החליף דירה ונשתמש במקרוגל חלבי לשימוש בשרי, עצה לפטור כלי החייב בטבילה ואין מקוה במקום]  קובץ קו ההלכה - "עיון ההלכה", תשע"ח  (קלד-קנט) (271 עמ')

הוראות למגעילים ולציבור  אזמרה לשמך, תשע"ט (עמ' 10)

הגעלת כלים  [כלי בן יומו, סוגי הכלים, אין ברכה על ההגעלה]  עומקא דפרשא, תשע"ד

הכשרת ציוד מטבחים חדיש ומיכשור מודרני והשימוש בהם בפסח [כיריים קרמיות חשמליות (הלוגן(, כיריים אינדוקציה, תנורי פירוליטי לניקוי עצמי Self- Clean)), קולט אדים, מיני ברים וברי מים]  אספקלריה, תשע"ט   תש"פ

הכשרת כלי קורנינג לפסח [זכוכית]אספקלריה, תשע"ט

האם מועילה הכשרה למכשיר מיני בר לפסח?נתיבים לכשרות (7), תש"פ

רשימת תנורים המאושרים ע"י המכון מדעי טכנולוגי להלכה אספקלריה, תשע"ט

כלי מתכות מודרניים שאינם בולעים [כלי נירוסטה - פלדת אל חלד, נסיונו של הרדב"ז בבדיקת בליעה, ושחיזור נסיון זה בכלים בני זמננו, כלי זכוכית שאינם בולעים כמעט, וכלי נירוסטה הבולעים לכל היותר כ1/30,000 מהחומר הבושל, ותמיד יש שישים כנגדו. בדיקת טעימה בסיר בן יומו חלבי שהרתיחו בו מים ולא נמצא בהם טעם חלב]  ירחון האוצר (לח), תש"פ (עמ' רס)

 

הכנות לפסח:

 

האם יש חובה לעסוק בדיני הפסח קודם הפסח? שמעתא עמיקתא, תשע"ט

שלושים יום קודם החג, בפסח או בכל חג? מחמדי התורה, תשע"ט

הלכות ומנהגי חודש ניסן וחג הפסח [חודש ניסן, קמחא דפסחא, ברכת האילנות, שבת הגדול, איסור חמץ, מכירת חמץ, חומרים שיש בהם תערובת חמץ, הכשרת כלים, בדיקת חמץ, ביעור חמץ, תענית בכורות, ערב פסח, אפיית מצות, קיצור דיני ליל הסדר, חג הפסח, הכנות לליל הסדר, ארבע כוסות, כוס חמישי, דיני הסיבה, ארבע כוסות, כוס חמישי, דיני הסיבה, ג' מצות, סימני הסדר, מוצאי פסח, שיעורים לליל הסדר] (56 עמ')מנחת שאול, תשע"ט

חיוב קמחא דפסחא - מדין מצוות צדקה או מצד קיום מצוות שמחת החג? [הרב ערן כברה שליט"א] מנורה בדרום (כא), תשפ"א (עמ' קכג)

הנחיות חג הפסח תשע"ט - לקראת החג  אספקלריא, תשע"ט (עמ' יח)

קונטרס ואמרתם זבח פסח - הלכה ואגדה לפסח באנגלית NETZACH  ISRAEL

מקבץ ענינים בדיני פסח - הרב לוי גרוסברד שליט"א [אמירת "דבערתיה" בביטול חמץ,  בדיקת חמץ, לימוד ההלכה שמחייב את המעשה, "סיפור ההגדה",  גדר ד' כוסות ובשיטת התוס', שתיית ד' כוסות בקשית, קיום מצוות הלילה בהליכה ועמידה, כל דאלים גבר במצות מצה, אכילת מצה בערב פסח ומצה שלא לשמה ועשירה, מצה כל ז' ובדעת רש"י, פסח מצרים ופסח ומדבר, פסח שני אם יבוא משיח, מסירות נפש וקידוש השם, ספירת העומר בלא ברכה במקום שאינו נקי, והארות בהגדה של פסח וספירת העומר, רשימה שתביא תועלת למסדרי הסדר בהשתתפות צעירי הצאן]   קובץ בחוזק יד , תשע"ח (עז עמ')

הזהירות הגדולה מכעס והשמחה בעבודות לקראת פסח ובימי הפסח [טוב להודות להשם, להינצל ממצב של -"על השם יזעף לבו", הלילה היחיד המסוגל להנחיל לבנים את האמונה, נסיונות של כעס, בין דורינו לדורות קודמים, בניסן יש הרבה נסיונות של כעס, הערה מעשית ונחוצה מאד לבדיקת חמץ"  כדי שלא לבוא לכמה וכמה עבירות של כעס - מהגר"ש דבליצקי זצ"ל, האם ראוי  להאכיל קורבן פסח למי שכועס, לאכול שמורה - או לא לכעוס מה עדיף, "משהו חמץ", או משהו כעס, להידורים אין מקום אם יש חשש כעס, האם מותר לכעוס בשביל דבר מצוה, על ידי לימוד התורה וההלכה יחיו בשלום, לשמור עצמו מלב רגז, עבודת קשר"ק, לא ללוש מצות עם 'דם', חג המצות תשמור, החמץ - לשון הרע וכעס פוגע בפנימיות הנשמה. ליל הסדר: בשלום והנחה, בשמחה וגילה, נעילת דלת בפני היצר הרע, מצוה ראשונה קבלו בשמחה - הכנה לכל, לשמוח במצוות בליל הפסח, הברכות והאיחולים לפסח,  בפסח עלולה הכשרות לעבור אל הרגזנות, המהרי"ד מבעלזא הי' מקפיד שלא להניח לנשים לעבוד יותר מדאי - לפני פסח, הנהגת הרב מבריסק - לאחר אפית המצות. שיעורים לנשים כדי שלא יתאמצו יותר על הראוי, להזהיר שלא לענות את הנשים, בדקדוקים, שאין רוח חכמים נוחה מהם] ביעור חמץ - הכעס, תש"פ (נא עמ')

 

מוצרים שונים האם הם בחשש חמץ או לא:

 

אלכוהול ומוצריו לחג הפסח  תורה והוראה, תשע"ד

תרופות עם תערובת חמץ לחולה שאין בו סכנה  שמעתתא עמיקתא, תשע"ד

תערובת חמץ בערב פסח  ירחון האוצר (כז), תשע"ט (עמ' לח)

תערובת חמץ שאינה ראויה למאכל אדם [הרב מנשה בן פורת שליט"א] ירחון יתד המאיר (ריג), תשפ"א (עמ' ט)

כשרות משאפים לפסח ושאר ימות השנה נתיבים לכשרות (7), תש"פ

כשרות מוצרי 'אבוט' ו'מודלן' לפסח נתיבים לכשרות (7), תש"פ

תרופות בתערובת חמץ בפסח  מאורות הכשרות (6), תשע"ט

תרופות עם תערובת חמץ לחולה קטן שאין בו סכנה   עיון הפרשה, תשס"ט (עמ' לח)

בושם בפסח [כופת שאור שיחדה לישיבה, אלכוהול ברוסיה שהיה מעורב בו רעל][הרב אריאל בוקוולד שליט"א] עלון איתרי (ט), תשפ"א

תמרוקים וחומרי ניקוי בפסח ["אחשביה"רק באכילה או גם בהנאה, חמץ שנפסל מאכילת כלב, כאשר משתמש בו בכוונה תחילה כדי ליהנות ממנו, נפקא מינה: האם כשרות מיוחדת לפסח למוצרי קוסמטיקה, מיני  בשמים וחומרי נקיון - היא חיוב מעיקר הדין, או חומרא והידור מחשש איסור חמץ, תערובת שניתן להפריד ולהוציא מתוכה את רכיבי החמץ, ואז ניתן יהיה לאוכלו - האם יש בה היתר מדין "נפסל מאכילת כלב", דברי הפוסקים בנדון כתיבה בדיו של חמץ או הדלקה בשמן למאור המיוצר מדגן שמעורב בו רעל, הגורם שלא יהיה ראוי לאכילה אלא למאור בלבד, הנאה מחמץ שבטל ממנו "שֵׁם אוכל" - דין "כופת שאור [גוש בצק שהחמיץ] שייחדה לישיבה",  "כל דפריש מרובא פריש" - האם האלכוהול שממנו מייצרים את הבשמים והתמרוקים מקורו בחמץ, בסבון לניקוי כליםעישון טבק וסיגריות בפסח, "סיכה כשתיה" בחמץ ובשאר איסורים [דין סיכה של תענוג], והמסתעף לשימוש בסבון רחצה, משחה וקרם, שמעורב בהם חמץ שנפסל מאכילת כלב, משחת שיניים, אודם ושפתונים - "אחשביה" באכילה ללא כוונה, תמרוקים וחומרי ניקוי שמעורב בהם חמץ שנפסל מאכילת כלב - האם מותר להשהותם בביתו בפסח או שצריך לבערם או למוכרם לנכריעולמות, שלח

תרופות וויטמינים בפסח [חמץ שאינו ראוי לאכילת כלב, מותר בהנאה אך אסור באכילה, היות ובאכילתו "מחשיב" את החמץ כדבר הראוי לאכילה ודנו הפוסקים האם דין "אחשביה" נאמר בנטילתתרופות שמעורב בהם חמץ שנפסל מאכילת כלב, חצי שיעור אסור מהתורה גם בתערובת, ומה הדין בתערובתחמץ, בליעת כמוסות שמעורב בהם חמץ שאינו ראוי לאכילה כדרכו, האם נחשבת "דרך אכילה" •אימתי נחשבת התרופה כאינה ראויה לאכילת אדם, האם צריךלעטוף את הגלולות בנייר [דין "כורכו בסיב"], תרופות שיש להם טעם - סירופ ממותק, כדורי מציצה ולעיסה ותרופות הומאופטיות ממותקות, מריחת משחה שמעורב בה חמץ לרפא פצעים, שיטות תזונה שמעורב בהם חמץ, ויטמינים עם רכיבי חמץ,  האם נאמר דין "אחשביה" בתרופות לשימוש חיצוני [זריקות, טיפות עיניים ואזניים], גדר החולה שרשאי להתרפא בתערובת חמץ [חולה שיש בו סכנה, חולה שאין בו סכנה, שימוש בתרופות להקלתמיחושים, כגון כאב ראש וכאב גרון, היאך והיכן קונים ומאחסנים תרופות חמץ במשך ימי הפסח] עולמות, שלח

חשש חמץ במוצרים [מגבונים, כלים חד פעמיים, כפפות חד פעמיות, מי הדחת פה, מאכל דגים, פרחים מלאכותיים, ציפורן להרחה, סבונים ותמרוקים ומשחות וטיפות לרפואה, חומרי ניקוי, זהירות בקניות מחנויות שמוכרים חמץ שעבר עליו הפסח]  שעורי הגר"י זנגר שליט"א, תשע"ט

השימוש בתמרוקים ומיני בשמים בפסח   הרב יצחק רובין, קהילת בני תורה הר נוף

כשרות לפסח בבשמים תמרוקים וסיגריות אזמרה לשמך, תשע"ט (עמ' 25)   תשפ"א (36 עמ')

כשרות סיגריות, סיגריות אלקטרוניות ושפתונים לפסח  אזמרה לשמך, תשע"ט (עמ' 48)  

קוסמטיקה ותמרוקים בפסח [שימוש בתרופות בפסח]  רץ כצבי, תשע"ז

רשימת מוצרי חברת אלטמן מאושרת לפסח תשע"ט  מאורות הכשרות (6), תשע"ט

פטריות לפסח עם חומצת לימון  מאורות הכשרות (6), תשע"ט

כשרות לפסח בחברת נספרסו  מאורות הכשרות (6), תשע"ט

רשימת התרופות הכשרות לפסח  מאורות הכשרות (6), תשע"ט

תרכובת מזון לתינוקות [תמ"ל] ומזון רפואי לפסח  מאורות הכשרות (6), תשע"ט

לזרוק? לשמור? או לבער? - הטבלה המלאה  מאורות הכשרות (6), תשע"ט

 

ניקיונות לפסח:

 

אינדקס הכשרת כלים לפסח ע"פ פסקי הגר"ע יוסף זצ"ל  תפארת ישראל, תשע"ח

הכשרת מיקרוגל לפסח [הגר"ע אויערבך שליט"א]בנתיבות ההלכה - פסח (עמ' רצב)

הכשרת כלי מטבח לפסח  מאורות הכשרות (6), תשע"ט

ניקיונות פסח - גיליון הלכות הרב יהודה אריה דינר שליט"א   מים חיים, תשע"ו

ניקיון הבית והכשרתו לפסח  [מכשירי בישול ואפיה, משטחי עבודה, רהיטי מטבח, חדר שינה, חדר ילדים, סלון, כללי, שטח בבית משותף, סיגריה רגילה ואלקטרונית בפסח]אזמרה לשמך, תשע"ט (12 עמ')

ניקיון הבית והכשרתו לפסח אזמרה לשמך, תש"פ (נב עמ')

ניקיון הבית לפסח [ניקיון, בדיקה וביעור] (52 עמ')  ניקיון לפסח, תשע"ז

ניקיון הבית והכשרתו לפסח [המטבח, מכשירי הבישול והאפיה, משטחי העבודה, רהיטי המטבח, חדר שינה, חדר ילדים, סלון, כללי, שטח משותף, חדר מדרגות אשפה, חצר, מקלט]אזמרה לשמך, תשע"ט

דינים השייכים לפני פסח [הכשרת המטבח, תנור פירוליטי, חצובה וכיריים, כיריים חשמליות ואינדוקציה, פלטה, מיחם, טבעת, הגעלת כלי חדש מחשש שומן איסור, בדיקת חמץ, תערובת חמץ, תרופות, מלאכה בערב פסח, אכילת מצה בערב פסח, אכילה משעה עשירית] הלכה סדורה(מד), תש"פ (לב עמ')

הלכות מצויות לפסח[הכשרת המטבח, כשרות המוצרים]   שמעתא עמיקתא, תשע"ו   מים חיים, תשע"ו

הלכות מצויות לפסח  [הכשר כלים, הכשרת המטבח, כשרות המוצרים לפסח, בדיקת חמץ, מכירת חמץ, ביעור חמץ, קטניות, תענית בכורות, סעודה בערב פסח, מלאכה בערב פסח, ליל הסדר, שיעורי אכילה, מצה עשירה, שביעי של פסח בערב שבת] שמעתא עמיקתא, תשע"ט   תש"פ  (יב עמ')

מדריך להכנת המטבח לפסח באנגלית (35 עמ')KOSHER  KITCHENTHE

האם לשתף נוכרי בניקוי ספרי הקודש בבית הכנסת לקראת פסח?  האיחוד בחידוד, תשע"ד

במסגרת סידור הבית לפסח - קיום מצות השבת אבדה  תורה והוראה, תשע"ו

קניות לפסח [העדפת מוכר יהודי על שאינו יהודי, שיקולי נוחות ומחיר]   תורה והוראה, תשע"ד

הכשרת ונקיון הבית לפסח  מאורות הכשרות (6), תשע"ט

התחייב לנקות את בית הכנסת לקראת פסח בתשלום והוזמן לצאת לטיול[חזרת עובד מהסכם עבודה, עובד או קבלן]   לחם אבירים, תשע"ט

 

ערב פסח:

 

דיני ערב פסח   אספקלריא, תשע"ט (עמ' טו)

ערב פסח  [ביטול חמץ ע"י אשתו ובני ביתו, המלאכות המותרות והאסורות בערב פסח, להסתפר בערב פסח אחר חצות ע"י נכרי או ע"י עני שאין לו מה לאכול כפי הצורך ליו"ט, כתיבת חידושי תורה אחרי חצות, הפעלת מכונת כביסה לפני חצות כשיכבס גם אחר חצות, גיהוץ בגדים אחרי חצות, גזיזת צפרניים אחרי חצות, בירך על נטילת ידים בערב פסח ונזכר שאסור לאכול מצה]  שעורי הגרי”ט זנגר שליט"א, תשע"ט

איסור אכילת מצה בערב פסח  עומקא דפרשה, תשע"ט

הפרשת חלה [זמן הפרשת חלה מן המצות, הפרשת חלה מן המצות בברכה או בלי ברכה, אופן צירוף סל בהפרשת חלה ממצות, הפרשת חלה ביו"ט כששכח להפריש בערב יו"ט, האם לסמוך על רב העיר שהפריש חלה עבור כל מי ששכח להפריש, שריפת חלה בזה"ז, אזהרה שלא להכשל בבליעת איסור בזמן שריפת חלה]  שעורי הגרי”ט זנגר שליט"א, תשע"ט

הכנה לליל הסדר עיטורי מרדכי, תשע"ט

ההכנות לליל הסדר בכניסת הלילה ודיני שולחן עורך נועם אליעזר, תשע"ח

מקום שנהגו - בזמננו בארץ ישראל ירחון האוצר (כז), תשע"ט (עמ' קלט)

דיני עובד זר בבית ישראל ביו"ט ובפסח [כיבוס ותספורת ע"י נכרי בערב פסח אחר חצות, בישול ביו"ט לצורך עובד זר שגר עמו בבית, הזמנת ישראל לאכול אצלו ביו"ט כשהוא מלווה בעובד זר שלו, בדיקת חמץ בחדר של העובד זר, אסור להרשות לעובד זר להכניס חמץ לחדרו, האם מותר לתת כסף לעובד זר כדי לקנות אוכל שהוא חמץ, הזמנת חמץ בחוה"מ פסח ע"י עובד זר, בישול בחוה"מ עבור העובד זר, ליתן לנכרי ממצת מצוה] שעורי הגרי”ט זנגר שליט"א, תשע"ט

דיני עובד זר [במשק הבית או בסיעוד]לגבי איסור סתם יינם [נכרי שאינו עובד ע"ז שנגע ביין, יין מבושל או מפוסטר, נכרי שהיה לבד בבית עם בקבוקי יין, מתי יש להקל להשאיר נכרי לבד עם יין שאינו חותם בתוך חותם, זקן שהיה בבית עם הנכרי] שעורי הגרי”ט זנגר שליט"א, תשע"ט

ביעור מעשרות [מקור חיוב ביעור מעשרות, זמן החיוב, מהו מצות ביעור, חילול מטבעות מעשר שני, חילול מטבע של מעשר שני על אוכל, ביעור מעשרות בקופסאות שימורים, דמאי, דיני ביעור למי שמחמיר להפריש תרו"מ מכל מה שקונה, האם יש מצוה להשתדל לקיים מצות ביעור מעשרות, עבר הפסח ולא ביער, הקונה אחרי פסח, עצה לעשות פרוטה חמורה מיד אחרי פסח, האם עני צריך לגמור לאכול המעשר עני שקיבל לפני פסח, וידוי מעשר] שעורי הגרי”ט זנגר שליט"א, תשע"ט

הלילה הקדוש - הלכות וענינים בעשרות עצות ושלל דקדוקים הלכתיים [על סדר 'קדש ורחץ' בצורה המסייעת לקיים את הסדר בהידור] מבית "עין לא ראתה" אוסף גיליונות, תשע"ט 24 עמ' (מעמ' כח ואילך)

 

אפיית המצות:

 

שימור מצה לשמה  הגר"א עוזר, תשע"ב

עשיית המצוות מתוך חביבות [שיירי מצוה, האכלת מצה לגוי, האכלת פרוסה הבציעה לבעל חיים]  (משארותם צרורות בשמלותם על שכמם)  נשיח בחוקיך, תשע"ו   מחמדי התורה, תשע"ו

כיצד נאפתה מצת מצרים ומדוע? [פת הנאפית בחמה, לענין חלה, לענין אפיה בשבת, שבח עצים בפת, דין "מן" עליה, מזון רוחני]  שיעורי חומש הגר"ח פיינשטיין, תשע"ח   נועם אליעזר, תשע"ח

שימור המצה לשמה [הגרז"ד צ'ציק זצ"ל][חיוב כונה לשמה על השומר ולא על העושה, אין אדם משמר מה שביד חברו, שמירה כדין ארבעת השומרים תשומת לב, או שמירה מחימוץ, שמירה בנתינת המים ללישה] בנתיבות ההלכה - פסח (עמ' רעב)

שימור המצה לשמה [ריחיים של יד, קצירה במכונה] בירור הלכה-אוסף גיליונות, תש"פ (עמ' קיט)

לשמה בעשיית המצה  עומקא דפרשה, תשע"ט

לשמה במצות שנאפו בטומאה לשם קרבן פסח הנאכל בטהרה [ציפיה לישועה, מהרה יבנה בית המקדש, האם מועיל שימור לשם מצה הרגיל, אם צריך שימור לשם מצת ערב פסח, האם צריך שימור לשם מצה דקרבן פסח, מצות לפסח שני]אהלי טהרות (נח), תשפ"א (עמ' ז)

מצת חיטין או מצת כוסמין מה קודם לברכה?אספקלריא, תשפ"א (עמ' קיח)

נקרמו פניה של המצה ולפעמים נשאר בפנים כעין עיסה[הגרש"ז גרוסמן שליט"א]אוסף גיליונות פסח, תשע"ט (עמ' קטו)

ושמרתם את המצות[לשם מצוה או למניעת חימוץ] בירור הלכה-אוסף גיליונות פסח, תשע"ט (עמ'  צט)

 האם יש דין 'לכם' במים שלשים בהם המצה ['לכם' ב'מים שלנו', האם המים מצטרפים לשיעור כזית, האם שואב המים קונה את המים בכניסתם לדלי, או בהגבהה, וכשהשואב הוא קטן]מנחת דבר-קובץ גיליונות, תשע"ח (עמ' כב)

חומרת הגר"י מסלנט זצ"ל בדין שימור מצה לשמה [שמירה שלא יחמיץ, לא מועיל 'הריני מכוין', מועיל בישראל עומד על גביו, קצירה ע"י גוי בהשגחת ישראל, שמירה במחובר לקרקע]בנתיבות ההלכה - פסח (עמ' רפ)

פולמוס כשרות מצות אריזונה[מצות עשירות בנתרן בשל תנאי הקרקע, האם דינן כמצות שנאפו עם מלח]יסודות החינוך, תשע"ג

מלח בקמח לאפיית מצה [בחיטה מלוחה, מצות אריזונה, או הוסף מלח בעיסה]  נוה ההיכל, תשע"ה

סימן על המצה וסימן על החלה [חלת מפתח בשבת אחר הפסח][הרב משה גוטליב שליט"א] כליל תפארת (א), תש"פ (עמ' כד)

האם ניתן לצאת ידי חובת מצה ממין שלא יגיע לידי חימוץ? [מצת מצוה בזמן ירידת המן] נועם אליעזר, תשע"ט

המים שבמצה האם הם חלק מהמצה? [הגרב"ד דיסקין שליט"א]בנתיבות ההלכה - פסח (עמ' שטו)

מצת מצוה שנאפתה ע"י קטן [עבודות במצה שאין לעשותן ע"י קטן, ביטול ברוב במצה שנערכה ע"י קטן, ביטול היתר בהיתר, ביטול ברוב להחשיבו 'לשמה', פת חמץ שנתבטלה ברוב מצה]  נוה ההיכל, תשע"ב  תשע"ז

חבורת מצות שהחליפה והשתמשה בקמח של חבורה אחרת [חשש מצה גזולה, כלולב הגזול, האם יוצאים בה ידי חובה, כשהמצה אינה גזולה והקמח שנגזל כבר נקנה ב'שינוי', כשקיים חיוב הדדי בין שתי הקבוצות ולא שייכת חובת השבה, האם נקנה החפץ לגזלן, קנייני גזילה כשאין כוונה לקנות, האם במאפיות כאלו יש מחילה הדדית מראש]מכותלי בית הדין, תשע"ח

לשו מצות, ולא אמרו 'לשם מצת מצוה' [ולא שימרו מחמץ, המשגיח עמד שם הזהיר והזכיר לומר לשם מצת מצוה, וגם שימור מחמץ]האם המצות כשרות למצות מצה בליל הסדר?נועם אליעזר, תשע"ט

גזל מים ואפה בהם מצה[והמים משלימים לשיעור כזית]הגר"א גניחובסקי, תשע"ז

 

בדיקת וביטול חמץ:

 

בדיקת חמץ - מצוה אחת או כמה מצוות נפרדות?[מבוגר שיש לו דירה בת כמה חדרים ומתקשה לבדוק את כולם, האם יבדוק חדר אחד לפחות בברכה, או מדובר במצוה אחת ואם אינו מקיימה אינו יכול לברך על חלק ממנה]שיעורי הגר"ש גוטפריד שליט"א, תשע"ט

בדיקת חמץ במקדש [היכן, האם הוא מוטל על הלויים, חמץ של גבוה, כיבוד העזרה]תורת הקרבנות, תשע"ז

ביאור המשנה הראשונה בפסחים - וזמן בדיקת חמץ [הרב אביחיל לוי שליט"א]  מנורה בדרום (כא), תשפ"א (עמ' קלט)

ברכת בדיקת חמץ [הרב יאיר מינקוס שליט"א]  מנורה בדרום (כא), תשפ"א (עמ' קמד)

בדיקה וביטול  [הגר"מ גיפטר זצ"ל] ירחון האוצר (לט), תש"פ (עמ' טו)

נאמנות קטן בבדיקת חמץ  הגר"א גניחובסקי, תשע"ה

בדיקה וביטול חמץ [הגר"ש אויערבאך זצ"ל] עלון איתרי (ט), תשפ"א

כמה פרטים במצות בדיקת חמץ [בדיקת חמץ למי שמוכר דירתו לכל ימי החג, חיוב בדיקת חמץ לאורח במלון או אצל בעה"ב, חתן המתארח אצל חמיו פטור מלבדוק שם, גג הזזה מעל הסוכה, להשאיר כזית חמץ למצות תשביתו] שעורי הגרי”ט זנגר שליט"א, תשע"ט

גדר בדיקת חמץ בפירורים [שיטת השאגת אריה דאין דין חצי שיעור בב"י וב"י, חובת ביעור פירורין פחות מכזית, בדיקת פירורים ברצפה, בדיקת פירורים בחדר מדרגות, בחצר ובמסילות התריסים, חמץ הנמצא במקומות שקשה להגיע שם, פירורים בכלי אוכל, בדיקת חמץ בספרים, דעת המקילים שאינם בודקים הספרים, זהירות מלהניח ספרים על השלחן בזמן סעודתו]שעורי הגרי”ט זנגר שליט"א, תשע"ט

המבטל חמץ או מפקירו על דעת ליהנות ממנו אחר הפסח [הרב שלום גלבר שליט"א] עלון איתרי (ט), תשפ"א

בדיקת כיסים קודם י"ד או על ידי אשה  עומקא דפרשה, תשע"ט

עצות לאופנים שכיחים שחמץ של חילוני נמצא ברשותופניני הלכה-מרבני ישיבת מיר-אוסף גיליונות פסח, תשע"ט (עמ' עד)

קניית חמץ בליל י"ד לאחר שבירך על ביעור חמץפניני הלכה-מרבני ישיבת מיר-אוסף גיליונות פסח, תשע"ט (עמ' עה)

ביאור מנהג העולם לקצר בבדיקת חמץ [כיבוד הבית כבדיקה, בדיקה קודם זמנה,  שלא תחלוק בין בדיקה לבדיקה, האם אחר כיבוד הבית יש חיוב בדיקה לאור הנר, בדיקה בהעברה בעלמא, בדיקה מתולעים]ירחון האוצר (יד), תשע"ח (עמ' יב)

כיצד יתכן שאדם יבדוק חמץ ולא יברך? פניני חשוקי חמד, תשע"ט

כיצד מספיקים לבדוק את כל החמץ בלילה אחד?   אספקלריא, תשע"ט (עמ' ס)

האם מברכים על בדיקת חמץ במכונית? פניני חשוקי חמד, תשע"ט

חובת בדיקה בחורים ובסדקים בזמננו בליל י"ד [אכסדרה הנבדקת לאורה, גדר 'אכסדרה', שלא תחלוק בין בדיקה לבדיקה, בדיקה אחר שניקו את הבית]ירחון האוצר (יד), תשע"ח (עמ' כו)

בדיקת חמץ ליוצא לדרך [בחור ישיבה העוזב את חדרו בפנימיה בראש חודש ניסן, האם חיוב בדיקתו זהה לבדיקתו בביתו בליל י"ד, גדר מצות 'תשביתו' בשב ואל תעשה, ומטרתה היא שלא יהיה חמץ, ולכן אדם מברך על הבדיקה כל השנה בכל עת שנצרך לבדוק ואין הוא מברך שהחיינו משום שאין היא מצוה מזמן לזמן, ואם שכח ולא בירך בשעת הבדיקה לא שייך לברך בשעת הביעור, או שמצוה זו מתקיימת בקום ועשה, ובשביל לקיימה צריך להשבית חמץ בפועל, כגון שריפתו או לפוררו ברוח, הנעשית באור לי"ד, שהיא נחשבת תחילת המצווה של תשביתו, ' ולכן מברכים דווקא על בדיקה זאת ולא על בדיקה המתבצעת במשך השנה, ולכן שייך לברך בה ברכת שהחיינו (ומה שלא נוהגים, כבר כתבנו בשם הרא"ש שסומכים על ברכת שהחיינו בליל הסדר). ואם שכח לברך בשעת הבדיקה, שייך שיברך בשעת הביעור, שהרי הוא עדיין עוסק באותו מצות תשביתו שהחלה בבדיקה ותכליתה בביעור]   ירחון האוצר (יד), תשע"ח (עמ' לד)

שכר דירה בחזקת בדוקה, ומצא שאינה בדוקה, מי חייב בהוצאות הבדיקה? [מום במקח, מום הניתן לתיקון, התנה במפורש שהבית יהיה בדוק, מנהג המדינה כיום] שמעתא עמיקתא, תשע"ט

בדק חמץ ולא בירך, האם יברך בשעת השריפה?  הגר"א גניחובסקי, תשע"ה

האם בבדיקת חמץ יש להניח את עשרת הפתיתים קודם הלילה? שיעורי ליל שישי - הרב זילברברג שליט"א, תשע"ח

האם נכון להניח את הפתיתים גם ע"י האדם עצמו? [חיפוש מיוסף ולא חיפוש אצל לבן, כי יוסף ידע אודות הטמנת החמץ]א ישיבישער חומש, תשפ"א

האם חולה מקיים מצוה כשממנה נוכרי לבדוק את חמצו? [שליחות לנוכרי, ברכה על בדיקת חמץ ע"י שליח, ברכה על בדיקת חמץ ע"י נוכרי]פניני חשוקי חמד, תשע"ט

בדיקת חמץ בהעברה בלא חיפוש  שלמים מציון, תשע"ו

שיטת הרמב"ם בדין 'חצר אינה צריכה בדיקה' ירחון האוצר (כז), תשע"ט (עמ' יא)

קונטרס בענין ביעור וביטול חמץ [חמץ של הפקר שלא ביטלו, בל יראה ובל ימצא משש שעות, חמץ שעבר עליו הפסח]  אמרי עזר, תשע"ז

נאמנות אשה בבדיקת חמץ [נאמנות אשה - לעדות, בכשרות ובבדיקת חמץ, עד אחד נאמן באיסורין, אתחזק איסורא, ועדות "בדבר שבערוה", נאמנות חיה [מיילדת] לומר זה כהן וזה לוי זה נתין וזה ממזר [כאשר יש ספק על יחוס הוולד], בית שהוחזק שלא בדקו בו חמץ, נאמנת אשה לומר שבדקה אותו. בדיקת חמץ מדרבנן [כי מדאורייתא די בביטול בעלמא], איכא טרחא יתירה וצריך דקדוק גדול "נשים עצלניות", נאמנות אשה בדינים הבאים: דיני ממונות, נזיקין ואיסורין, "גילוי מלתא", מקומות שאין גברים מצויים [כגון בעזרת נשים], הפרשת תרומות ומעשרות וניקור בשר, בירור דגים טהורים מטמאים, בדיקת תולעים, ברירת קטניות ובדיקת חמץ [כשיש טורח בדבר], נשים בזמן הזה, אשה כמשגיחת כשרות, לתפקיד שיש בו "שררה", נאמנות על ייחוס העובר בהפריית מבחנה, גדר נאמנות "קים לה בגוה" באיסורין, אב שומר תורה ומצוות האם רשאי לאכול אוכל המוגש לו בבית ילדיו שאינם שומרים כשרות, כשלדבריהם הוא כשר,המתארח בבית שאין בעליו מקפידים על הכשרות]  עולמות, קמז

בדיקת חמץ  גיליון מעשה כהן, תשע"ח (עמ' תרע"ט)

בדיקת חמץ בבית כנסת שיעורי הגרי”ט זנגר שליט"א

לדור בדירה שאינה בדוקה מחמץ[שאל דירה לשינה לכמה מימי החג ממי שאינו שומר מצוות] שיעורי הגרי”ט זנגר שליט"א

פרטים בצורת הבדיקה גיליון מעשה כהן, תשע"ח (עמ' תשס"ב)

דיני בדיקת חמץ  דברי הלכה, תשע"ו  תשע"ז   תורה והוראה, תשע"ב

חיוב בדיקה בחמץ שאינו עובר עליו בב"י, ובחמץ שאינו שלו [בדיקה ברכב ששכר בתוך הפסח]  עיון הפרשה, תשע"ח (עמ' קנח(  

נשים בבדיקת חמץ[האם הן זריזות יותר מגברים או להיפך]עיון הפרשה, תשע"ג (עמ'פב ועמ' צא) (כא תירוצים)

בדיקת חמץ [ברכוש משותף, רכוש שותפים, קודם י"ד] שיעורי ליל שבת-הגרב"מ זילברברג שליט"א, תשע"ט

בדיקת חמץ בבית אדם אחר מדין ערבותעיון הפרשה, תשע"ה (עמ' קצג)

בדיקת חמץ במשכיר ביתו לגוי לכל ימי הפסחעיון הפרשה תשע"ד (עמ' קכז(

בדיקת חמץ קודם י"ד [במחנות צבא או במקומות ציבוריים כמרפאות וכיו"ב, מחשש שלא יספיק לבדוק היטב בי"ד]בברכה? מנחת אשר, תשע"ז   תשע"ח

בדיקת חמץ [היוצא מביתו קודם פסח, מתי עדיף לקיימה, האם מברכים על בדיקה זו? האם מכירת חמץ פוטרת מן הבדיקה? ומה הדין במי שמשאיר אחרים בביתו?]  תורה והוראה, תשע"ז

האם צריך לכבות את התאורה בזמן בדיקת חמץ?   נר לשולחן שבת, תשע"ז

שכיבה על הקרקע לצורך בדיקת חמץ [איסור אבן משכית]  שלמים מציון, תשע"ז

האם לאפשר לנוכרי להשתתף בניקוי ספרי הקודש בביכנ"ס לפסח? האיחוד בחידוד, תשע"ד

קונטרס "עיטורי מרדכי" הלכות בדיקת חמץ [זמנה, פנס, חשמל, שתי דירות, בחור בבית הוריו, כיסי בגדים, מכונית, בחור ישיבה, בית מלון, בבית חולים, משכיר לגוי, אורח הגר בחו"ל, זוג אחרי לידה, מקומות שמצוי חמץ, ברכת המצות, נוסח הברכה, דיבר בין ברכה לבדיקה, שכח לברך, דיבור באמצע הבדיקה, שליח לבדוק ולבער, שליח לבדוק ולא מבער, קנה חמץ ביום יד, שליח לבער ולא לבדוק, כמה שליחים, שליח שבירך והפסיק באמצע, הפסק באמצע בדיקת חמץ, הכניסו חמץ אחרי הבדיקה, הפסיק באמצע הבדיקה, שנת קבע, בדיקת חמץ מוקדמת, בדיקה בלי נר, יום יג, ליל יג, ליל יב, לכתחילה, בדק את כל ביתו לפני ליל יד, מרפסת, חלון, חיוב נר, מישוש, דוגמאות מעשיות של "חורין וסדקין", ג' ימים, מנהג להניח פתיתים, כמה פתיתים, מנהג או חיוב, גודל הפתיתין, מי יניח, בדיקת פירורין, מנהג ישראל, פירורים מטונפים, כזית מטונף, פירורים שלא רואים, פירורים הנדרסים,  בצק פחות מכזית, ספרי קודש, זמירון לשבת, כיסים, מצות תשביתו, לקנות חמץ, יכול לבער חלק, זמן הביעור, אוכל חמץ, בל יראה, שליח שבודק חמץ בעל הבית, ג' שליחים לבדוק חמץ ואחד בירך, בדיקת חמץ מוקדמת, בדיקת פירורים, שני חצאי זיתים בבית אחד, ערב פסח שחל בשבת, בדיקת חמץ על חצי בית, בודק ב' בתים, קיום מצוה בלי ברכה, הפסיק בדיבור]  עיטורי מרדכי, תשע"ח (71 עמ')   תשע"ט (96 עמ')

בדיקת חמץ במקום שאינו בעלים [אורח, תלמיד, עובד, חייל]  מנחת אשר, תשע"ה

בדיקת חמץ אחר ניקוי הבית [כיבוד] הנהוג כיום  אספקלריא, תשע"ח (עמ' קח)  נוה ההיכל, תשע"ח

בעלים ומקומות החייבים בדיקה[מכירה, שכירות, מסירת מפתח, חדר במלון]  משא ומתן, תשע"ט

דיני בדיקת חמץ - עם פסקים חדשים מפוסקי זמננו [זמנה, ערבית ובדיקה, הכנות לבדיקה, דברים האסורים קודם בדיקה, הנחת י' פתיתים, נר לבדיקת חמץ, נוסח הברכה וטעותה, בין הברכה לבדיקה, הפסקה באמצע הבדיקה, אמירת כל חמירא, שיעור החמץ שצריך לבדוק, המקומות שבודקים, בדיקת ספרים, בדיקת כיסי בגדים, פחי אשפה, מקומות אחרים בבדיקה, צורת הבדיקה, ע"י שליח, בדיקה שלא בזמנה, המתארח]  סוכת חיים, תשע"ט(57 עמ')

ביאור שיטות הראשונים בענין שח באמצע הבדיקה אספקלריא, תש"פ (עמ' מו)

ביטול החמץ כדת וכדין  רוממות, תשע"ו

השבתת חמץ שחייב באחריותו[הגר"ד לנדו שליט"א] תש"פ

ביטול חמץ של בנו  עומקא דפרשה, תשע"ט

הביטול  גיליון מעשה כהן, תשע"ח (עמ' תרצ"ט)

דין ביטול דיום י"ד  גיליון מעשה כהן, תשע"ח (עמ' תשכ"ז)

ביטול חמץ ע"י שליח [הגרמ"ה הירש שליט"א] קובץ גיליונות, תשע"ח (עמ' כג)

ביטול חמץ של קטן[קטן שקבל חמץ במתנה מאחר וזכה בו מקנין דעת אחרת מדאורייתא, כיצד יבוטל ע"י אביו] שיעורי ליל שישי - הגרמ"ב זילברברג שליט"א, תשע"ז

ביטול חמץ [הגר"ש כהן שליט"א] בנתיבות ההלכה - פסח (עמ' שו)

ביטול חמץ בלב  זרע ברך, תשע"ה   תשע"ט

בודק עד מקום שידו מגעת - אין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו  באר הפרשה, תשע"ח (עמ' י)

השבתת חמץ ואכילת המצה[הגר"נ רוטמן שליט"א]אוסף גיליונות פסח, תשע"ט (עמ' מב)

ביעור וביטול חמץ   אמרי עזר, תשע"ט

ביטול חמץ בלב ללא אמירה בפה  מאורות הכשרות (6), תשע"ט

 

תענית בכורים - סיום מסכת בערב פסח:

 

בגדר סיום מסכת וגדר האחרים המשתתפים, ובמה שהוא פוטר מתעניות ירחון האוצר (לט), תש"פ (עמ' עט)

מנהג סיום במקום תענית בערב פסח נר לשלחן שבת, תשפ"א

תענית בכורים [הרב עמרם דייטש שליט"א]כליל תפארת (א), תש"פ (עמ' כד)

תענית בכורים בערב פסח [המנהג להיפטר מהתענית על ידי סיום מסכת, במסכת סופרים מובא שהבכורים מתענים, מנהג זה לא הוזכר בתלמוד בבלי, מדוע דווקא הבכורים צריכים להתענות בערב פסח, האם ראוי להיפטר מהתענית בהשתתפות בסעודת סיום מסכת, והטעם למנהג העולם להקל בזה. [דברי האדמו"ר מזידיטשוב שהגירסא במסכת סופרים שהבכורות "מתענגים" בערב פסח ולא "מתענים"], הפטור נובע מההשתתפות בסיום או בסעודה, מדוע לאחר האכילה בסעודת הסיום אין חיוב להמשיך ולהתענות, או להשלים התענית ביום אחר, מה וכמה צריך לאכול: האם צריך לאכול או לשתות שיעור "כזית" או "מלוא לוגמיו" הפוטרים מתענית, או די ב"טעימה", פטור מתענית באכילת "שיריים" שנשלחו מסיום המסכת, שמיעת סיום בטלפון, כאשר בדעתו להיפטר בסיום מסכת, האם רשאי לאכול בבוקר לפני הסיום, הקדמת  או איחור סיום המסכת לערב פסח, חיוב בכורות [נקבות] בתענית, חיוב האב להתענות במקום בנו הבכור הקטן, קטן בכור והאב בכור - האם צריכה אמו להתענות, פטור מתענית בהשתתפות בסעודת ברית מילה, פדיון הבן, בר מצוה ושבע ברכות, חיוב תענית בכורים: לכהנים • לוויים • גר צדק • "יוצא דופן" • הבא אחר נפלים, תענית וסיום מסכת כאשר ערב פסח שחל בשבתעולמות, תנב

עניני "סיום" [השמחה בסיום מסכת, סיום רוב מסכת, השתתפות בסיום עם המסיים, ברכת שהחיינו בסיום חיבור ספר תורני]  עומקא דפרשה, תשע"ו

הדרן עלך [מקור אמירתו, ויעיל לשכחה או לזכרון, האם הוא נדר ללמוד שוב את המסכת, הדר מלשון יופי]עומק הפשט- אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח (עמ' ל)

סיום מסכת [סעודה סיום מסכת האם נחשבת סעודת מצוה, איזו סעודה נחשבת סעודת מצוה,  'שלום זכר', 'שלישי למילה' בר מצוה, סעודה שדורשים ת"ח בדברי תורה, סיום כריתת עצי המערכה, הקדמת או איחור הסיום לתאריך רצוי, מסכת בש"ס, סדר משניות, שו"ע, ספר הזוהר, חיבור ספר תורני, פטור מתענית בכורים, שיעור אכילה בסעודה הפוטרת מתענית, שמע סיום בטלפון, אכילת בשר ויין בסיום מסכת בתשעת הימים, אמירת תחנון ביום הסיום, השתתפות חתן ביום חופתו בסעודת סיום לפוטרו מתענית, סיום לפטור מתענית בערב ר"ה, פטור נשים מתענית בהשתתפות בסיום]  עולמות, רטז

סיום מסכת בערב פסח  דברי שי"ח, תשע"ז

מדוע אין בכורות מתענות בערב פסח? הלא גם הם ניצלו במכת בכורות? אשכול יוסף, תשע"ג

תענית בכורים [בדברי הספורנו] והקשר בין וידוי מעשרות לתענית בכורים  ירחון האוצר (כז), תשע"ט (עמ' קלט)

סיום מסכת [סעודה סיום מסכת האם נחשבת סעודת מצוה, איזו סעודה נחשבת סעודת מצוה,  'שלום זכר', 'שלישי למילה' בר מצוה, סעודה שדורשים ת"ח בדברי תורה, סיום כריתת עצי המערכה, הקדמת או איחור הסיום לתאריך רצוי, מסכת בש"ס, סדר משניות, שו"ע, ספר הזוהר, חיבור ספר תורני, פטור מתענית בכורים, שיעור אכילה בסעודה הפוטרת מתענית, שמע סיום בטלפון, אכילת בשר ויין בסיום מסכת בתשעת הימים, אמירת תחנון ביום הסיום, השתתפות חתן ביום חופתו בסעודת סיום לפוטרו מתענית, סיום לפטור מתענית בערב ר"ה, פטור נשים מתענית בהשתתפות בסיום]  עולמות, רטז

פסקי הגר"ח קנייבסקי שליט"א  [סיום בשמיעה או בהרהור, קטן שסיים, להוציא גדול, האם צריך סיום עם פרש"י, ש"ס משניות, סיום מסכת שחולקה בין משתתפים, סיום בטלפון]  בנתיבות ההלכה - פסח (עמ' תסט) 

סיום ופדיון תענית בכורות בערב פסח [הרב אוריאל ראובן אייזנבאך שליט"א] מנורה בדרום (כא), תשפ"א (עמ' מח)

 

שריפת והשבתת חמץ:

 

המקדש אשה בחמץ האסור מדרבנן  [יב, טו]  אורות הגבעה, תשע"ד

חיוב ביעור חמץ הזולת  (בכל גבולך)  [יג, ז]  מעדני אשר, תשע"ג

מצוות השבתת חמץ - חיוב גברא או חפצא  [יב, טו]  אורות הגבעה, תשע"ג

שריפת מיכל אשפה המכיל חמץ אך גם בשר וגם חלב  [הגרי"מ ווייל שליט"א]בנתיבות ההלכה - פסח (עמ' שמו)

דברי המגן אברהם בגדרי השבתת חמץ ירחון האוצר (יד), תשע"ח (עמ' נה)

שריפת חמץ ברשות הרבים  הגר"א גניחובסקי, תשע"ה

מדוע בפסח הברכה היא : 'ביעור חמץ' ובחנוכה: 'להדליק'?  דרישה וחקירה, תש"פ

גדרי השבתת חמץ  הגר"א עוזר, תשע"ד

שריפת ומכירת חמץ[בשנת תש"פ מינתה עירית בני ברק שליחים לשריפת חמץ, האם החמץ 'אינו ברשותו' של בעליו, האם חמץ הנמכר לגוי חלה המכירה, מצא חמץ בפסח שנמכר האם ישרפנו, מזיק או גזל הגוי]שיעורי הגר"נ נבנצאל שליט"א, תשפ"א

השלכת חמץ לפחי אשפה בע"פ ובדיקת חמץ בחדר מדרגותפניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר-אוסף גיליונות, תש"פ (עמ' ק)

שריפת חמץ שנמכר לגוי בפסח ע"י קטןצבא הלוי, תשפ"א

האם יש איסור לשרוף חמץ שמצא בפסח אם מוכרו לגוי? [חשש גזל הגוי]מעדני אשר, תשפ"א

איך מותר לשרוף חמץ של נכרי שקיבל עליו אחריות הרי עובר על איסור גזילה?מעדני אשר, תשפ"א

דין תשביתו בתוך הפסח  מחמדי התורה, תשע"ה

שריפת החמץ [לא לפסול קודם, שריפה ע"י קטן]  שלמים מציון, תשע"ו

מצוות תשביתו ומצוות מילה מה יקדים?עיון הפרשה תשסט עמ' מח

ביעור חמץ [חמץ באשפה, הביתית, העירונית, בית משותף, חמץ הנמצא בפחי אשפה, 'בל יראה ובל ימצא' מהתורה, ודין החמץ לאחר שביטלו, מצות 'תשביתו', האם מקיים החיוב ב"שב ואל תעשה", או שמוטל עליו חיוב ב"קום ועשה" שיהיה לו חמץ ויבערו, חיוב בדיקת חמץ, והטעמים שחייבו חכמים לבדוק חמץ לאחר שביטלו, גדרי ביטול חמץ, ואימתי הזמן הראוי לבטלו, חמץ מאוס - האם נחשב כמבוער [מכיון שאינו ראוי לאכילה], או שעדיין מוטלת חובה לבערו [קיום מצות ביעור חמץ בהשלכתו לבית הכסא],  האם בהוצאת הפח לרשות הרבים מתקיימת חובת הביעור [חיוב ביעור חמץ כאשר הוציא חמץ מרשותו קודם זמן הביעור ואחר זמן הביעור], ובתוך כך יש לברר מה הדין כשפח האשפה בבעלותו, שאז לכאורה החמץ נחשב ברשותו גם כשמוציאו לרשות הרבים, ועדיין מחוייב בביעורו, חיוב ביעור חמץ הנמצא בפח אשפה השייך לרשות המקומית, ונמצא ברשות הרבים או בחצרו של בעל החמץ, עצות לקיום מצות ביעור בחמץ שהושלך לפח האשפה בשעה שהגיע זמן הביעור, כיצד ינהג הדר בבית שמתגוררים בו דייריםהמשליכים בפסח חמץ בפח, סיכום דיני ביעור חמץ: שריפת החמץ כהוגן, זמן שריפת החמץ, להטיל לאש שיירי מצוה, מנהגים בשעת השריפה, המצה והחמץ - היצר טוב והיצר הרעעולמות, קצח

השבתת חמץ [הגר"ש כהן שליט"א]  בנתיבות ההלכה - פסח (עמ' שו)

זמן השבתת החמץ גיליון מעשה כהן, תשע"ח (עמ' תש"ט)

השבתת חמץ בערב פסח  (תשביתו שאור מבתיכם)  [יב, טו]  המצוות בפרשה, תשע"ו  תשע"ח  תש"פ

האם מותר לאכל בפסח חמץ שביטלו כדין [כעפר הארץ]? מעדני אשר, תש"פ

האם יש איסור לדעת רבי יהודה למכור להשחית ולהפקיר חמץ תוך שלושים יום לפסח? גיליון מעשה כהן, תשע"ח (עמ' תשי"ז)

השבתת חמץ המצוות בפרשה, תשע"ח

הנהגות בביעור חמץ ובערב פסח [הגר"ח קנייבסקי שליט"א] דברי שי"ח, תשע"ו

השבתת חמץ בתוך ימי הפסח  מחמדי התורה, תשע"ז

שריפת חמץ בי"ד  עומקא דפרשה, תשע"ט

דחיית השבתת חמץ לברית מילה  עומקא דפרשה, תשע"ט

ביעור פירורים [שיעור בדיקת ושריפת חמץ, ההבדל בין בצק לפרורי לחם, בדיקת כיסי בגדים]עומק הפשט, תשע"ו

ביטל חמצו ונפטר בערב פסח קודם חצות, האם בנו ירש את החמץ וחייב לבטלו שוב? [הגר"ד לנדו שליט"א]מנחת דבר-קובץ גיליונות, תשע"ו(עמ' נא)

בדיקת ושימוש בספרים בפסח [דעת החזון אי"ש, מכירת ספרים לא בדוקים במכירת החמץ, הקמת מחיצה מול הספרים, ספרים מיוחדים לפסח, מדף מיוחד לפסח] עומק הפשט, תשע"ו

היה לו כזית חמץ וביער חציו, האם קיים מצוות ביעור חמץ? נוה ההיכל, תשע"ב

האוכל חמץ בפסח, האם מקיים "תשביתו"?  מעדני אשר, תשע"ז

תשובה על אכילת חמץ [בטעות הקניידלך נעשו מקמח חמץ]בנתיבות ההלכה -פסח (עמ' תיז)

לא ביטל חמצו, ומצא בפסח חמץ, האם צריך כפרה? [עבירה בשוגג, בשב ואל תעשה]  מעדני אשר, תשע"ז

החמץ הרוחני והשבתתו [ביערו חמץ בשלוות הנפש בלא כעס, שיאור שהכסיפו פניו- רמזי החמץ בבן דם לחברו, משהו חמץ - יצר הרע השוכן בקרבנו] באר הפרשה, תשע"ח (עמ' ו, ח, ט)

תשלום עשרה זהובים בחוטף מצוות 'תשביתו'   אספקלריא, תש"פ (עמ' לט)

שאור שבעיסה ושעבוד מלכיות   אספקלריא, תש"פ (עמ' סה)

 

איסור בל יראה ובל ימצא:

 

האם עוברים איסור בל יראה בחמץ מבוטח?  עיון הפרשה, תשע"ב עמ' נב

קניית חמץ לפני פסח בחנות הפטורה ממכס ('דיוטי פרי') והשארתו לשמירה עד אחר הפסחעיון הפרשה, תשע"ג עמ' מד

מדוע המוצא חמץ ביום טוב אינו מחויב להפקיר את המקום שנמצא בו החמץ?שיעורי ליל שבת-הגרב"מ זילברברג שליט"א, תשע"ט

חמץ בפסח במשהו [הרב אריאב עוזר שליט"א] עלון איתרי (ט), תשפ"א

האם סומא הקונה חמץ בפסח עובר בלאו אך לא ילקה על 'בל יראה'? צבא הלוי, תש"פ

תערובת חמץ של שני שותפים[האם חמץ מכור וחמץ מופקר הם שתי בעלויות, חידושו של רבי עקיבא איגר, ללמוד מדיני שותפות לדיני תערובת, המשמעות של "שותפות" מחודשת זו, הן בביטול והן במכירה - יש תפקיד בעל חשיבות גם לצד השני, הזוכה בחמץ. בפעולת המכירה מתקבל הגוי כשותף בתערובת, ובפעולת ביטול והפקרת החמץ נוצרה ישות חדשה - "רשות ההפקר". התוצאה לעניין דיני חמץ: לא כל מה שרצה המוכר או המבטל, שיעבור לצד שני, אכן עבר, אלא עדיין יש שותפות בכל חלקיק גם ליהודי המוכר או המבטל, וממילא עובר הוא בבל יראה ובבל ימצא, ביטול חמץ למי שחשב בטעות שהוא כשר, דברים שבלב במכירת חמץ] דפי עיון, תשפ"א

שיעור כזית בחמץ[איסור בל יראה ובל ימצא אינו עובר בפחות מכזית, איך שייך כלל שיעור אצל חמץ, הא כיון שיש מצוה לשרוף את החמץ א"כ כתותי מכתת שיעוריה, ונמצא שאין כאן כזית,  שיעור איסור חמץ עד שיעור דאורייתא לא בטיל - מצוות שאני ומשום חשיבות החמירו בשיעורן - בהכי חייביה רחמנא - איסורי אכילת לית בהו כתותי מכתת שעוריה, השבתתו בכל דבר-כתמ"ש הוי חסרון בדבר שלם - דינו בשריפה הוי רק בפסח עצמו - ביעור חמץ אינו דין בחמץ עצמו - ביעור חמץ הוי דין במקום - דבר שדין ביעורו בכזית לית ביה כתמ"ש] (ולא יראה לך חמץ)  עיון הפרשה, תשע"ב (עמ' עד)  י"ב תרוצים

האם חמץ נחשב לממונו, ואם נחשב לבעלים בכל איסור הנאה שלו?ירחון האוצר (לט), תש"פ (עמ' כג)

טעה והשתמש בכף של חמץ כדי לערבב תבשיל שהיה בסיר על האש בפסח  שעורי הגרי”ט זנגר שליט"א, תשע"ט

לפסול חמץ מאכילת כלב ע"י ריח המתנדף לאחר זמן [הריח ישאר כל ימי הפסח ויתנדף מעצמו אחר הפסח, גונב פירות בוסר]  פניני אי"ש, תשפ"א

אזהרת לאו דלא יראה [לדעת הסוברים שלא לוקים על לאו של בל יראה ובל ימצא, מדוע נחלקו ב"ש וב"ה בשיעור חמץ לעבור עליו ,הרי ממה נפשך לא לוקה ואיסור יש כבר בחצי שיעור?] (ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאר בכל גבולך)  עיון הפרשה, תש''ע (עמ' סז')  ט''ז תירוצים

בל יראה ובל ימצא בהפרשי שעות[האם האיסור נקבע לפי ה"גברא" - המקום שבו נמצא הבעלים של החמץ, או ה"חפצא" - מקום החמץ. ונפקא מינא לדינא, כאשר יש הפרשי שעות בין המקום שבו נמצא הבעלים למקום שבו נמצא החמץ, חמץ בישראל והבעלים בארצות הברית - במקום החמץ [ישראל] כבר נאסר החמץ - האם עובר בבל יראה ובל ימצא, האם לאחר הפסח נאסר החמץ בהנאה, וכיצד יסדר למעשה את מכירת החמץ, חמץ בארצות הברית והבעלים בישראל - כשחל זמן האיסור במקום שנמצא הבעלים [ישראל] החמץ עדיין מותר במקום הימצאותו [ארצות הברית] - כיצד מסדרים את מכירת החמץ, ומה הדין כאשר הבעלים בישראל ובני ביתו נמצאים בארה"ב, בן חו"ל הנמצא בישראל -  שנתן הרשאה למכירת החמץ בארה"ב, והרב מכר את החמץ בארה"ב לאחר זמן איסורו בישראל - מה דינו של החמץ לאחר שעבר הפסח, מוצרי חמץ שנרכשו במוצאי חג הפסח ממאפיה בבני ברק בשעה שאחד מבעלי המאפיה שהה בארצות הברית, ונשאלה השאלה האם יש לחשוש שהקונים בישראל רכשו חמץ שעבר עליו הפסח [הכרעות הפוסקים בנדון], האם יש לחשוש מאכילת חמץ השייך לבעלי המאפיה השוהה בארה"ב עד לסיומו של אחרון של פסח בארצות הברית, האם באיסור בל יראה אזלינן בתר החפצא או הגברא, והמשא ומתן בראיות לשני הצדדים • האם ניתן לחלק בין איסור הנאה שהוא איסור חפצא לאיסור בל יראה שהוא איסור גבראסיכום הדינים הלכה למעשה, סדר קניית החמץ מהגוי אחר הפסח לישראלי הנמצא בחו"ל ולבן חו"ל הנמצא בישראל, ולמי שנוהג בזמן צאת הכוכביםכדעת רבנו תםעולמות, תנג

חבר קיבוץ האוכל בחדר האוכל המשותף לקיבוץ ומוגש בו גם חמץ["בעלותו" של חבר הקיבוץ על החמץ המשותף, בעבר ובהווה, האם דינו כחברה] רץ כצבי, תשע"ח

האם מותר לילדים לשחק ב"בר בצק"? [משחק דמוי פלסטלינה העשוי מקמח ומים וחומרים נוספים, בצק שיחדו אותו לישיבה]וישמע משה, תשע"ח

האם בל יראה תמיד ניתק לעשה דתשביתו, או יש מקרים בהם שבהם ביטל את העשה סופית? [כמו בשילוח הקן ופאה, פירר וזרה לרוח, ביטלו ברוב]הגר"א גניחובסקי, תשע"ט

לקיים 'תשביתו' במניעת ה'בל יראה' הגר"א גניחובסקי, תשע"ט

חמץ נכרי אצל ישראל  עומקא דפרשה, תשע"ט

חמץ כבוש בכלי זכוכית  עומקא דפרשה, תשע"ט

חימוץ בעיסות שונות בחמשת מיני דגן [ערכי התרכובת הכימית של חמשת מיני דגן לגבי חמץ בפסח במשנת חז"ל והראשונים] אספקלריה. תש"פ

חמץ על סיר רותח  עומקא דפרשה, תשע"ט

חמץ מבוטח בפסח[בעלות חברת ביטוח על חמץ מבוטח, תביעת חברת ביטוח על חמץ שנשרף בפסח, קבלת דמי ביטוח חמץ שנשרף בפסח] רץ כצבי, תשע"ח

מחיצה לחמץ [כופה עליו כלי]  גיליון מעשה כהן, תשע"ח (עמ' תשל"א)

דיני פרורי החמץ [כזית ופחות מכזית]  גיליון מעשה כהן, תשע"ח (עמ' תשמ"ט)

חמץ גוי באחריות ישראל[גורם לממון] [הגרמ"ה הירש שליט"א] בנתיבות ההלכה - פסח (עמ' שז)

בל יראה [הגר"ש כהן שליט"א] בנתיבות ההלכה - פסח (עמ' שו)

פדה את בנו בחמץ בערב פסח בתוך ל’ יום ללידתו [נתן אבי הבן לכהן את הכסף בתוך ל’ יום, חל הפדיון ביום שלושים ומועיל הפדיון, ולכן מי שפדה את בנו בחמץ, באופן שיום שלושים ללידתו חל בתוך הפסח או לאחר הפסח, ונמצא שהחמץ שפדה בו לא יהיה שוה פרוטה בבוא שעת החיוב, אבל בשעה שמסר אבי הבן את החמץ לכהן היה שוה חמש סלעים. האם הבן פדוי או לא]וישמע משה, תשע"ו

מצא פת בפסח  מאור החג, תשע"ט

חוט השערה המבדיל בין חמץ למצה [החלטות קטנות בחיים הנראות חסרות משמעות]תורה והוראה, תשע"ט

 

איסור הנאה מחמץ:

 

איסור אכילה והנאה בחמץ בפסח ובשאר מאכלות אסורות ירחון האוצר (כז), תשע"ט (עמ' כז)

מוכר חמצו לגוי אם מקיים מצות תשביתו [הנאה מאפרו של חמץ שנשרף, שריפת חמץ לאחר זמן איסורו, מצות שריפת חמץ ע"י הבעלים או גם ע"י אחרים, מצות השבתת חמץ קודם זמן איסורו]  ירחון האוצר (יד), תשע"ח (עמ' לט)

הנאה מחמץ שניתן במתנה לישראל קטן בערב פסח[שיטת האחיעזר דאסור ליתן חמץ לקטן לפני פסח כדי ליהנות ממנו אחר פסח, מרן הגרשז"א זצ"ל הסתפק אם מותר ליתן חמץ לקטן לפני פסח כדי ליהנות ממנו אחר פסח, המהרי"ל דיסקין והגרשז"א זצ"ל אסרו להקנות כלי שאינו טבול לקטן בשבת בכדי לשאלו ממנו, סתירה בשיטת הפמ"ג בדין חמץ של קטן שעבר עליו הפסח, היאך שייך לאסור חמץ של קטן שעבר עליו הפסח מדין קנס דהרי לא שייך קנס בקטן, יישוב הסתירה בפמ"ג דתלוי אם הקטן כבר הגיע לגיל חינוך, שיטת החלקת יואב דחמץ של קטן שעבר עליו הפסח אסור, הוכחת הקובץ שיעורים שחמץ של קטן שעבר עליו הפסח אסור, קושיית הלהורות נתן על שיטת החלקת יואב, שיטת המ"ב בחמצו של קטן שעבר עליו הפסח, האם יש איסור ספייה כשנותן דבר לקטן לפני זמן איסורו, שיטת האמרי יושר שאסור למכור החמץ לישראל קטן לפני פסח, הקנאת החמץ לנכרי בקנין אודיתא, האם חמץ הוא איסור גברא או איסור חפצא] שעורי הגרי”ט זנגר שליט"א, תשע"ט

הנאת ריח מחמץ של גוי [איסור הנאה בפסח מחמץ של גוי, הנאת ריח מדבר העומד לריח כורד והדס, הנאה מריח הפת האם מברכים עליה, בפסח שאיסורו במשהו באם גם הנאת ריח הפת אסורה, הרחק מן הכיעור, שמא יבוא לאוכלו, הנאת ריח בלא מכוין, בדרך הליכתו]האיחוד בחידוד, תשע"ט   עולמות, תצג

הנאה ממוצרים שנפסלו מאכילת כלב - תמרוקים וחומרי ניקוי בפסח ["אחשביה"רק באכילה או גם בהנאה, האם מותר להשהותם בביתו בפסח או שצריך לבערם או למוכרם לנכריעולמות, שלח

האם מותר לשבת בפסח על שק של חמץ?  מעדני אשר, תשע"ט

אדם שיש לו בביתו חמץ של איסורי הנאה האם אינו עובר בבל יראה כיון שאינם שלו?  מעדני אשר, תשע"ט

האם מותר להאכיל חמץ של נכרי לבהמה של הפקר?   עשר עטרות, תשע"ט

 

מכירת חמץ:

 

חיוב הוצאת חמץ הנמכר מן הבית[דעות הפוסקים, טעמי חיוב ההוצאה: מראית העין, שמא יבוא לאוכלו, הוצאה מרשות ישראל ע"י הגוי - קנין משיכה, לכתחילה ובדיעבד, ראוי לייעד מקום ציבורי להוצאת החמץ ואחסנתו]ירחון האוצר (לט), תש"פ (עמ' כט)

בירורי הלכות בעניני מכירת חמץ[ערב קבלן, שליח על חמץ שעדיין אינו ברשותו, האם מי שאינו שומר תורה מתכוין למכירת חמץ] [הרב ח.י. זאב דייטש שליט"א] כליל תפארת (א), תש"פ (עמ' כד)

מכירת חמץ לבן ארץ ישראל הטס לחוץ לארץ לימי הפסח[הפרשי שעות, מכירת חמץ לפי מקום המצאות החמץ או לפי מקום הימצאות הבעלים, מזרחה לא"י או מערבה לא"י, קו התאריך בהלכה, לגבי דינים נוספים, בר מצוה, ברית מילה, טבילה, מכירה לתשעה ימים, שתי מכירות לבני ארץ ישראל ולבני חו"ל, יום טוב שני של גלויות, מכירה לאחד עשר יום הכוללת את כל הטווח, בעלות על מניות במקומות שונים בעולם, מכירת י"ג]ירחון האוצר (לט), תש"פ (עמ' לו)

מחיצה בחמץ הנמכר לגוי [חמץ בביתו או מחוץ לביתו, מחיצה חמץ בארונות ספרים, מכירת חמץ כהערמה, מכירת חמץ של אדם שאינו שומר מצוות, מכירת קרקע לגוי בארץ ישראל, לא תחנם, ללא העברה בטאבו]  אוהל מועד, תשפ"א

משכיר חלק ממשרד שלו לגוי [הגר"י זילברשטיין שליט"א] המאור (תצד), תש"פ (עמ' נח)

מכירת חמץ דרך כמה בתי דין [לחזקם]אך לכל אחד מכר חדר אחר פניני אי"ש, תשע"ט

שטר הרשאה למכירת חמץ[ומכירת י"ג][הגאב"ד הגר"ש רוזנברג שליט"א]  בשליחות בעל החמץ  

שטר הרשאה למכירת חמץ[ומכירת י"ג]לבעלי עסקים [ע"י בעל העסק] בד"ץ שארית ישראל, תשפ"א

שטר הרשאה למכירת חמץ[ומכירת י"ג] לבעלי עסקים [ע"י שלוחו של בעל העסק]בד"ץ שארית ישראל, תשפ"א

שטר הרשאה למכירת חמץ[ומכירת י"ג] לאדם פרטי [ע"י שלוחושל בעל החמץ]בד"ץ שארית ישראל, תשפ"א

שטר הרשאה למכירת חמץ[ומכירת י"ג] לאדם פרטי [ע"י בעל החמץ]בד"ץ שארית ישראל, תשפ"א

שטר הרשאה למכירת חמץ [הגר"ע פריד שליט"א] אזמרה לשמך, תשע"ט (עמ' יג)

מכירת חמץ  הלכה יומית חברת יגדיל תורה, תשע"ו

הערה בדין שליחות למכירת חמץ עקב המצב [שליח עושה שליח, האם הרב ממנה שליח במקומו או מוכר החמץ ממנה רבנים נוספים]  ויעודם, תש"פ (עמ' עח)

האם מותר למכור חמץ לנכרית הנשואה לישראל?  ירחון האוצר (כז), תשע"ט (עמ' כ)

התחייבות להעביר חלק מהכנסות "מכירת חמץ"[אסמכתא]  וישמע משה, תשע"ז

כיצד חלה מכירת החמץ הנכנסת לתוקף אחר ביטול החמץ, אחר שהחמץ אינו שלו?פניני הלכה - אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח (עמ' מט)

מכירת מחלה לגוי יחד עם מכירת החמץ [מכירת חפצים רוחניים, קניין מצוות ועבירות] דפי עיון, תשפ"א

מכירת חמץ לגוי - הרב יו"ט זנגר(עמ' י"ג ואילך)ווי העמודים, תשע"ז

פרטים במילוי שטר המכירה  - הרב יו"ט זנגר  (עמ' כ' ואילך)  ווי העמודים, תשע"ז

האם ניתן לסמוך על מי שאינו שומר מצוות שילך לרב למכור את חמצו?עולמות, תצא

מכירת חמץ לגוי קטן[הגוי הקבוע התעכב ומכרו את החמץ לבנו בן האחת עשרה, קנין כשדעת אחרת מקנה אותו, דעת אחרת מקנה בגוי, דעת החת"ס דבגוי אין שיעורים וכל שהוא בר דעת קנינו קנין, גוי שנתגייר אחר שכבר נהיה בר דעת, האם שייך לקנות את החמץ במוצאי פסח מגוי קטן, קניית החמץ במוצאי פסח מגוי גדול שנתפס לבית הסוהר]שיעורי הרב יו"ט זנגר שליט"א, תשע"ח

מכר כל חמצו ומצא חמץ בביתו בפסח[האם יבערו, או שמא הוא חמץ של הגוי ואסור לשורפו]שיעורי הרב יו"ט זנגר שליט"א, תשע"ח (עמ' 10)

מכירת חמץ שנשאר בחדר בישיבה - כשעזבו את הישיבה בחופזה מחמת הנגיף הרב יצחק מרדכי הכהן רובין שליט"א, תש"פ

כיצד חלה מכירת חמץ גם לאחר הביטול אע"פ שאין החמץ שלו? פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר-אוסף גיליונות, תש"פ (עמ' ק)

קיצור דיני הרשאה ומכירת חמץ משא ומתן, תש"פ

מכירת חמץ לגוי[ע"י הרב, מכירה עצמית, מכירה מרוכזת]  הלכה יומית יגדיל תורה בעלזא, תשע"ז   עשר עטרות, תשע"ט

רכב שנמכר לגוי במכירת החמץ, האם ניתן למוכרו בפסח לישראל? וישמע משה, תשע"ד

מכירת חמץ השותפין בבעלויות שונות[שותפין, בית כנסת, דירה שכורה, אינו בבית בפסח]  הלכה יומית יגדיל תורה, תשע"ז

הצעת נוסח לשטרות מכירת חמץ  [יפוי כח מהמוכר לרב השליח, שטר מכירת חמץ והשכרת קרקעות בי"ד ניסן בשחרית, שטר שכירות מקום למכירת י"ג]  ירחון האוצר (יד), תשע"ח (עמ' סו)

מכירת חמץ לאדם שבבעלותו מניות בכמה חברות שיש לכולן או לחלקן בעלות על חמץ [בעלות חברה על חמץ, בעלי מניות וחברה בע"מ, חברה בע"מ כשותפות, חברה בע"מ כסיטומתא, הגדרות נוספות לחברה בע"מ, חמץ שאינו ברשותו, חמץ השייך למשקיע מחמת שותפותו בחברה, מכירת המניות למשך הפסח, איסור חמץ שעבר עליו הפסח, תערובת חמץ שעבר עליו הפסח] דפי עיון, תשע"ט

הבטיח שמונים אחוז מהכנסות ממכירת החמץ לוועד הכשרות[אסמכתא]וישמע משה, תשע"ז

מכירת חמץ[מקור מכירת חמץ, סוגי הקנינים, הערמה במכירת חמץ, מכירת חמץ דרך הטלפון]עין יצחק, תשע"ח

כמה פרטי דינים במכירת חמץ[השכרת יחידת דיור לנכרי בלי רשות מהמשכיר, זמן ביטול חמץ בערב פסח - לפני חלות המכירה או אחריה]  שעורי הגרי”ט זנגר שליט"א, תשע"ט

האם צריך ערב קבלן למכירת חמץ?  [קושיית השואל ומשיב על חומרת השו"ע הרב שצריך ערב קבלן, שיטת החת"ס דהאיסור של רוצה בקיומו הוא רק כשירויח מזה ולא כשהוא למנוע הפסד, חיזוק המכירה ע"י הפקדת שיק]  שעורי הגרי”ט זנגר שליט"א, תשע"ט

מכירת חמץ בדירה שכורה [השוכר יחידת דיור מרוהטת או חדר במלון, בשטר המכירה בין הרב לגוי מופיע במספר נוסחים שיש לגוי רשות לפנות חפצים, בשאין לו רשות להשכיר את הדירה לאחר, לא ישכיר לגוי חלק מהמושכר]מאיר דרך, תשע"ט

טעם מנהג מכירת כלי חמץ לגוי [חמץ שעבר עליו הפסח, מכירת חמץ לגוי, טבלית כלים שנמכרו, מכירת חמץ ע"י רב מוסמך] בינת ההלכה, תשפ"א

מכירת חמץ שבטלה, האם הואיל ביטול החמץ   מחמדי התורה, תשע"ה

מכירת חמץ של חברה העומדת למכירה במכרז שייסגר אחר הפסח וישמע משה, תשע"ה

מכירת חמץ של חולה, בלא ידיעתו[מדין אפוטרופוס, מדין השבת אבדה, זכין לאדם, האם חמץ שלא נמכר באונס נאסר] מכתלי בית הדין, תשע"ז

הורים המתארחים אצל בנם בימי הפסח ומכרו את ביתם לגוי, האם עשו כהוגן?[המפרש ויוצא בשיירה] שיעורי ליל שבת-הגרב"מ זילברברג שליט"א, תשע"ט

מכירת חמץ בלא ידיעת הצדדים[מדין זכיה, זכין מאדם, אופנים אחרים] דפי עיון, תשע"ד

גוי שקנה חמץ הקהילה ומת, והשאיר בן גוי ובן שהתגייר[האם יכולים לשוב לקנות חמץ זה אחר הפסח, האם עבר הבן שהתגייר אך ירש את מחצית החמץ מאביו, עבר על בל יראה ובל ימצא, האם דין החמץ כחמץ שעבר עליו הפסח]דפי עיון, תשע"ח

מכירת חמץ בזמנינו  תורת יקותיאל, תשע"ה    נוה ההיכל, תשע"ה

מכירת חמץ לגוי - האם מותרת לכתחילה? ירחון יתד המאיר (198), תשע"ט (עמ' 387)

האם ראוי שלא לסמוך על מכירת חמץ?שמעתא עמיקתא, תשע"ט

מנהג העולם במכירת החמץ הנכנסת לתוקף אחר שביטלו ואינו שלופניני הלכה - אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח (עמ' מט)

הוראות למכירת חמץ  אזמרה לשמך, תשע"ט (עמ' 11)

מכירת חמץ מוקדמת  [חמץ שיקנה לאחר מינוי השליחות, שליחות על דבר שלא בא לעולם]אזמרה לשמך, תשע"ט (עמ' 35)  

שומר שלא מכר את החמץ המופקד אצלו[רשלנות, שליח להבאת אתרוגים שהביאם אחר סוכות גזל מצות והחזירן אחר פסח]  נוה ההיכל, תשע"ט

ביאור כמה מנוסחאות ודיני שטר מכירת חמץ[מכירת או השכרת הכלים שדבוק בהם חמץ, מכירת חמץ גמור ומה צריך לפרט בשטר המכירה, מכירת חמץ אשתו או אשה עבור בעלה] אזמרה לשמך, תשע"ט (עמ' 36)  

חמץ בארץ ישראל אחר זמן איסורו, האם יכול למוכרו ליהודי תושב ארה"ב הנמצא שם ועדיין לא חל איסורו שם?[הפרשי שעות, מבחן תושבות, חמץ איסור חמץ כרגלי החמץ או כרגלי הבעלים, פרסונלי או טריטוריאלי, האם יכול למכור לו, האם יכול לזכות לו, האם יכול להקנות לו בקניין חצר] הגר"א גניחובסקי, תשע"ט

מכירת חמץ ומכירת בהמה מבכירה [להמנע מקדושת בכור, האם כוללת גם מכירת אתון מבכירה להמנע מפדיון פטר חמור]  לקראת שבת מלכתא-דרשו, תשע"ט (עמ' כט)

מכירת חמץ של ילדים ע"י רבי בן ציון פלמן זצ"ל   לקראת שבת מלכתא-דרשו, תשע"ט (עמ' ד)

מינוי שליחות למכירת חמץ[האם מוכרים את החמץ לרב או רק ממנים אותו כשליח ומורשה למכירת החמץ לגוי, האם יש צורך בחתימה על יפוי כח והרשאה לרב או די במינוי הרב כשליח בע"פ או בטלפון, כאשר אדם סבור שמכר את החמץ לרב]  משא ומתן, תשע"ט

מכירת חמץ לגוי  [זמנה, מתנה לגוי, לא תחנם, האם שליח יכול למנות שליח, מכירה בהערמה, מכירה של רבים, מכירה לפני או אחרי הביטול, מכירת חמץ המופקד בידי ישראל, חברת הפצה ומשלוחים 'אמזון']  משא ומתן, תשע"ט

 

ליל סדר פסח שחל בשבת: [לא בשנת תשפ"א]

 

יו"ט ראשון של פסח שחל בשבת   אספקלריא, תשע"ט (עמ' סז)

קידוש בליל פסח שחל בשבת [ויכולו, טעה בקידוש, נשים בברכת שהחיינו, שכח רצה או יעלה ויבוא בברכת המזון ונזכר אחר ששתה כוס שלישית] שיעורי הגרי”ט זנגר שליט"א, תשע"ח

מדוע לא אסרו חכמים אכילת מצה בפסח שחל בשבת?[שמא יוציאה לרשות הרבים, כשם שאסרו לולב, שופר ומגילה]עיון הפרשה תשע"ה, עמ' קצו (מ"ג תירוצים)

דיני ליל הסדר שחל בשבת  אזמרה לשמך, תשע"ט  אזמרה לשמך, תשע"ט (עמ' 15)   מים חיים, תשע"ט

יו"ט ראשון של פסח שחל בשבת   אספקלריא, תשע"ט (עמ' נד)

מדוע לא אסרו קריאת ההגדה לאור הנר מחשש 'שמא יטה'? [הגדה היא ראשי פרקים, הגדה שגורה על פה, סיפור ההגדה הוא מצוות עשה מהתורה, לא חוששים להטית הנר כי הלילה 'ליל שימורים', מדוע מצוות תלמוד תורה בכל ליל שבת אינה דוחה חשש שמא יטה, בכל ליל שבת יכול ללמוד דברים אחרים בלא ספר] מחמדי התורה, תשע"ח

שיעור כוס הקידוש בליל הסדר שחל בשבת  ראשי חבורות ישיבת מיר-אוסף גיליונות, תשע"ח (עמ' כג)

 

שבת בפסח: 

 

אי אמירת ברכת מעין שבע כשחל פסח בשבת  האמת תורה דרכה, תשע"ו   הראשל"צ הגר"י יוסף שליט"א, תשע"ה (200 עמ')    מנורה בדרום (כא), תשפ"א (עמ' נב)

האם אומרים 'שלום עליכם' ו'אשת חיל' בפסח שחל בשבת?  נר לשולחן שבת, תשע"ט

שכח להזכיר שבת בקידוש או בברכת המזון ונזכר אחר שתיית הכוס? [האם יחזור ויקדש או ימתין לכוס שניה לאחר ההגדה ויקדש שם, ואם שכח בברכת המזון האם דינו כמי ששכח יעלה ויבוא והוי כלא ברך כלל, או יצא כבר בשתיית הכוס הראשונה]  ראשי חבורות ישיבת מיר-אוסף גיליונות, תשע"ח (עמ' כג)

היה עייף אחר הסדר וטעה והתפלל תפילת שבת חוה"מ במקום יום טוב שחל בשבת  שיעורי הגרי”ט זנגר שליט"א, תשע"ח

יום א' דפסח שחל בשבת שיעורי הגרי”ט זנגר שליט"א, תשע"ט

 

ונשלמה פרים שפתינו - הקרבת קרבן פסח: פסח מצרים

 

הגדרת 'שכן' בפסח מצרים [והשלכה להלכות צדקה, ומקח וממכר, שכן ממש, בר מצרא ובן העיר] ירחון האוצר (ב), תשע"ז (עמ' נ)

האם יש מצוה ב"דם המילה"? [שתי מצוות דם מילה, ודם פסח](ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הערביים)  אספקלריא, תשע"ח (עמ' כז)

איך מלו ישראל בליל פסח? [ברית מילה שלא בזמנה אינה דוחה יו"ט]מחמדי התורה, תשע"ח   עיון הפרשה, תשע"ו (עמ' לח) לז תירוצים     דרישה וחקירה, תש"פ

הלל בשחיטת פסח מצרים (ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הערביים) זרע ברך, תשע"ה

ציפית לישועה - מדוע נצטוו על מצוות שילוח עבדים טרם צאתם ממצרים? [מדוע נסמך עניין זה לציווי לגאול את עם ישראל ממצרים, מדוע נשלחו משה ואהרן ראשית אל עם ישראל ורק לאחר מכן אל פרעה, במה תלויה הגאולה, מדוע היה חשוב ליעקב לגלות לבניו את הקץ, המיוחד שב''עיקר'' השנים עשר הנוגע לאמונה בביאת המשיח] עמל משה, תשנ"ח

''והיה הדם לכם על הבתים'' - מדוע נצטוו ישראל  ''ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר'' [הקב"ה יודע להבחין בין צדיק לרשע, מאיזה משחית היה לישראל לירא, מה מסמלת נתינת הדם על המשקוף והמזוזות וכיצד יש בה כדי להגן, מדוע בזמן החורבן נתינת ה''תיו'' על מצח האנשים לא הגנה עליהם בסופו של דבר, מה בין ''שה לבית אבות'' ל''שה לבית'']   עמל משה, תשסג

נתינת הדם על המזוזות ועל המשקוף  מקרא העדה, תשע"ז (עמ' רז)

פסח מצרים  מקרא העדה, תשע"ז (עמ' רי)

האם קראו את ההלל בשחיטת פסח מצרים?  זרע ברך, תשע"ז

מה החידוש בכך שגם משה ואהרן קיימו את פסח מצרים? [לא היו בשיעבוד, לא היו צריכים זכויות, הקרבן היה לשמירה, מלאכה בתלמיד חכם, חברוה שכולה זקנים]  מחמדי התורה, תשע"ו   תשע"ח

קרבן פסח נלקח בעשור ביום השבת [ר"ת לבתי מקדש: הר שדה בית תפילה]  שבילי פנחס, תשע"ח

מחשבת לאוכליו ושלא לאוכליו בשחיטת הפסח   זרע ברך, תשע"ט

טעם הציווי לאכל את הפסח כשהם חגורים במתניהם (מתניכם חגורים נעליכם ברגליכם ומקלכם בידכם)  אספקלריא, תשע"ח (עמ' לג)

מה המיוחד בכך שאף משה ואהרן לקחו שה בעשור לחודש? זרע ברך, תשע"ז

כיצד זבחו משה ואהרן את הפסח במצרים? [הנס הגדול, הרי הבטיחו שלא יזבחו במצרים]זרע ברך, תשע"ח

כיצד קשרו בני ישראל את השה בשבת? [בעשור לחודש]  אספקלריא, תשע"ח (עמ' קב)

מדוע לא הקריבו קרבן פסח בשנות המדבר? [אונס ורצון יחד] הגר"א גניחובסקי, תשע"ג  אורות הגבעה, תשע"ז

המהפך הרוחני ערב יציאת מצרים, כל ראש משפחה הפך ל'כהן' כל בית ל'בית מקדש' וכל אחד ניסה להשפיע על שכניו [קירוב]פניני אי"ש, תשע"ח

"סדנת הגמילה" לעקירת תופעות שליליות, הנלמדת מקרבן הפסח מחשבה תורנית, תשע"ח

טלטול הנותר מקרבן פסח ביום טוב [ביציאת מצרים]  הגר"א גניחובסקי, תשע"ה

השוני בין ציווי ה' למשה לבין מה שאמר לישראל [בציוי ה' למשה: א. כתוב "קהל עדת ישראל". ב. לא כתוב "סף". ג. לא כתוב אגודת אזוב. ד. הקדים הזאת מזוזות למשקוף. בציוי משה לישראל כתוב: א. "זקני ישראל". ב. "בדם אשר בסף". ג. אגודת אזוב. ד. הקדים המשקוף לשתי המזוזות. הסיבה: ישראל נגאלו ממצרים בזכות דם מילה ודם פסח. להזות על המשקוף ועל המזוזות להזכיר מעשי האבות שמלו והקריבו קרבן פסח. טומאת עבודה זרה חמורה כצרעת, היו צריכים לטהר ביתם ולכן הציווי לישראל להזות באגודת אזוב ומתוך כלי חרס שהוא הסף, כטהרת נגעי בתים. אך שבט לוי לא עבדו עבודה זרה, ומלו עצמם, לא הוצרכו לטהר ביתם כטהרת צרעת, אלא רק להזכיר להם זכות יצחק ויעקב בקרבן. פסוקי ציווי ה' למשה היו לשבט לוי, לכן כתוב 'קהל עדת ישראל', שהם שבט לוי, ולכן לא היה אגודת אזוב, ולא כלי חרס, ולכן הקדימו הזאת המזוזות שהם העיקר, להזכיר קרבן פסח של יצחק ויעקב, ורק לאחר מכן את המשקוף. אבל ציווי משה לכלל ישראל היה בו אגודת אזוב וכלי חרס, ולכן הקדימו הזאת המשקוף של אברהם על ברית מילה, ואח"כ המזוזות]משך חכמה עם בינת החכמה, תש"פ

מי הם 'עדת ישראל' שמשה נצטווה לדבר אליהם? [אל מי דיבר משה בפועל לזקנים, לבני ישראל או לשניהם, חלוקת הכבוד לזקנים, העברת המסר לעם בנחת ובאופן המתקבל ע"י קרוביו, ביאור דברי אור החיים]פנינים מרבנו אור החיים, תש"פ

האם גם שבט לוי קיימו הזאה באגודת אזוב?[לא מטעם צרעת, אלא משום טומאת מת, וכן בישראל, נראה שלא היזו בגלל נגעי בתים שהרי יצאו מהם, אלא הם עצמם היו כטמאי צרעת, שצריכים הזאה על טהרת צרעת גופם, שהעובד עבודה זרה, ומי שלא מל עצמו, גופו טמא כטומאת צרעת, וכיון שהיה הבדל גדול בין סיבת ההזאה של שבט לוי לשאר ישראל, לכן דקדק הכתוב לפרש דין הזאה רק אצל ציוי לישראל ולא אצל שבט לוי, אבל למעשה גם שבט לוי היו מזין באגודת אזוב כטהרת טמאי מת] משך חכמה עם בינת החכמה, תש"פ

מה החידוש בכך שגם משה ואהרן קיימו את פסח מצרים? [לא היו בשיעבוד, לא היו צריכים זכויות, הקרבן היה לשמירה, מלאכה בתלמיד חכם, חברוה שכולה זקנים](וילכו ויעשו ... כן עשו, ברש"י) [יב, כח] מחמדי התורה, תשע"ו   תשע"ח

הטלה של מצרים והטלה של קרבן פסח  הרב מרדכי נויגרשל - אוסף גיליונות, תשע"ט (לד)

מדוע לא הקריבו קרבן פסח בשנות המדבר? [אונס ורצון יחד]   הגר"א גניחובסקי, תשע"ג  אורות הגבעה, תשע"ז

הערות בדיני קרבן פסח מצרים (מהגרי"ז הלוי זצ"ל) מלאכת מחשבת, תשע"ט

האם עכבה ערלת בני ישראל בעת עשיית פסח מצרים? [ברית מילה, ערל]  מלאכת מחשבת, תשע"ט

דם פסח ודם מילה - עי"ז נחשבו כ'זרעו של אברהם' לקיום ההבטחה  אספקלריא, תשע"ט (עמ' ט)

דם פסח ודם מילה  אספקלריא, תשע"ט (עמ' מא)  משנת מהר"ל, תש"פ

ואומר לך בדמייך חיי ברוך שאמר-שיעורי הרב ברוך רוזנבלום שליט"א, תשע"ט

מדוע דווקא אלו נצטוו בני ישראל במצוות דם פסח ודם מילה?  אספקלריא, תשע"ט (עמ' נ)

למה במצרים לקחו למרור תמכא ועולשין ולא חזרת?אספקלריא, תשע"ט (עמ' קיח)

צביעה [בשבת] בנתינת הדם על המשקוף  אספקלריא, תשע"ט (עמ' עד)

האם פסח מצרים נאכל בשלוש כיתות? [הנס בקולו של משה]  אספקלריא, תש"פ (עמ' יט)

בענין שחיטת פסח מצרים בג' כתות   אספקלריא, תש"פ (עמ' קד)

 

ונשלמה פרים שפתינו - הקרבת קרבן פסח: פסח דורות

 

אחד הוא אלוקינו - לזכור אחדות הבורא ולתלות בו תקווה ומבטח [בטחון בה', בפרנסה](שה תמים זכר בן שנה יהיה לכם)  באר הפרשה, תשע"ח (עמ' ה)  

צליית הפסח על גבי אסכלה [הרב אוריאל ראובן אייזנבאך שליט"א] מנורה בדרום (כא), תשפ"א (עמ' מו)

מדוע היה צריך סכין לשחיטת פסח לכל אחד בפני עצמו [בסכין היתה בליעה של קרבן הפסח מכח הדם הרותח, והיה צורך להכשיר בין אחד לשני,  קשירת הסכין בשערות הקרבן האם אינה מלאכה בקרבן, לצורך הקרבן] צבא הלוי, תשפ"א

שליחות בשחיטת הפסח ושאר הקרבנות [הרב מרדכי אליפנט זצ"ל] עלון איתרי (ט), תשפ"א

אחדות - היסוד לקיום הלאום  אספקלריא, תשע"ט (עמ' נב)

הקרבן קרבן פסח ע"י יצחק אבינו[הקרבת קרבן פסח כשבנו ערל, שלא למנויו, בפחות מחמישים איש, בבמת יחיד]  מעדני אשר, תשע"ג   עיון הפרשה, תשע"ג (עמ' 69)י"ד תירוצים

קריאת פרשת פרה מהתורה [חלק ממצוות קרבן פסח] שיעורי הגר"ע מדלוב שליט"א-אוסף גיליונות, תש"פ (עמ' כב)

בדיקת חמץ במקדש [היכן, על מי הוא מוטל - על הלויים, חמץ של גבוה, כיבוד העזרה]תורת הקרבנות, תשע"ז

האם כוהני בית אב ששרת בחג הפסח שתו בליל הפסח ד' כוסות? [איסור כוהן 'כונן' בשתיית יין, שתיה של מצוה, בלילה, כשאין מקריבים אברים, לא גזרו בליל פסח, שתו מיץ ענבים, האם מצוות ד' כוסות דוחה עבודה]תורת הקרבנות, תשע"ט

האם יש מצוה לאכול הרוטב בקדשים ובפסח? תורת הקרבנות, תשע"ט

אכילת פסח חי  תורת הקרבנות, תשע"ט

שחיטת קרבן פסח לשם המנויים  תורת הקרבנות, תשע"ט

שחט הפסח קודם התמיד, אימתי ידליק הנרות?  תורת הקרבנות, תשע"ט

כיצד נמנים על קרבן פסח?   ירחון האוצר (כז), תשע"ט (עמ' קיח)

ערל באכילת פסח  בנתיבות ההלכה - פסח (עמ' רסב)

מחוסר כיפורים בערב הפסח  בנתיבות ההלכה - פסח (עמ' רפח)

האם ברכו שהחיינו בשחיטת קרבן פסח?   מעדני אשר, תשע"ג

עשה שיש בו כרת האם דוחה לא תעשה שיש בו כרת [פסח דוחה שבת, מל מילה שלא בזמנה בחייב חייב חטאת]  עשר עטרות, תשע"ח

האם יש איסור למלוח קרבן פסח לפני צלייתו? מעדני אשר, תשע"ז

האם קרבן פסח היה נצלה יחד עם גיד הנשה? מעדני אשר, תשע"ז

האם בבית המקדש היו אוכלים קרבן פסח בהסבה? מעדני אשר, תשע"ז

גדר מצוות הקרבת קרבן פסח [שחיטתו מצוה בפני עצמה]  זרע ברך, תשע"ו   תשע"ז  תשע"ז

שלוחו של אדם כמותו בקרבן פסח  (ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל)  שלמים מציון, תשע"ו

האם היתה מחיצה באכילת קרבן פסח בין הגברים לנשים? [בתפילת חנה במקדש, מחיצה בשמחת בית השואבה, בבית הכנסת בשעת התפילה, גובהה, כשניתן לראות את הנשים מעזרת הגברים, חתונה, ברכת השמחה במעונו]תורה והוראה, תשע"ח

הוצאות למצוה עד חומש מנכסיו, במצוה שיש בה כרת  כאיל תערוג, תשע"ח

בין פסח מצרים לפסח דורות - המשקוף ושתי המזוזות כיום  אז נדברו, תשע"ט

קנין 'קרבן פסח' בכסף ומשיכה[דיני קניין בארבעת המינים, במטלטלין ובדבר מצוה, תקנת חכמים שמעות אינן קונות](משכו וקחו) נועם אליעזר, תש"פ

מדוע הוצרכו לקחת ד' ימים קודם השחיטה את הקרבן?  מלאכת מחשבת, תש"פ

קרבן פסח שביקרו אך לא ביום השחיטה ושחטו בשבת האם חייבים עליו קרבן חטאת? מלאכת מחשבת, תש"פ

מצות הפסח - מצות הבית  אספקלריא, תשע"ט (עמ' סב)

אחד הוא אלוקינו - לזכור אחדות הבורא ולתלות בו תקווה ומבטח [בטחון בה', בפרנסה](שה תמים זכר בן שנה יהיה לכם)  [יב, ה]  באר הפרשה, תשע"ח (עמ' ה)

מעלת ה'שכן' בקרבן פסח [בשאר מצוות, נתינת מתנה, דין בר מצרא] נועם אליעזר, תשע"ט

החסד שעשו במצרים [הרב מאיר שמעון שפיצר שליט"א] עלון איתרי (ט), תשפ"א

האם אפשר להביא חגיגת י"ד ביום י"ג ולאכול מבשרה בליל ט"ו? [חגיגת י"ד הבאה עם הפסח אינה באה כשחל י"ד בשבת, דא"א לשוחטו בשבת, ובער"ש נמי א"א דזמן אכילתו ב' מים ולילה אחד ולא יוכל לאכול ממנו בליל ט"ו. הרא"ש  הביא מהר"י מאורלינש והר"י מקורביל ז"ל, דכשחל י"ד בשבת, שוחטין החגיגה הבאה עם הפסח בי"ג, ונאכל לב' לילות ויום אחד, וא"כ יוכל לאכול ממנו בליל ט"ו. שבות יעקב הביא קושית בנו דמוכח דבער"פ שחל בשבת ליכא חגיגה. שבו"י תי' דיסברו כרש"י ז"ל דכלי שנטמא בטומאה דרבנן מותר לטבלו בשבת, וקופיץ שנמצא טמא רק מדרבנן, וא"כ לצורך החגיגה יכול בעליו לטבלו בשבת. מצות שלמים שיאכל ממנו מקצת ביום הראשון, חגיגת י"ד הוי שלמים הרי מצותו שיאכל ממנו קצת בליל י"ד. עיקר המצוה שיאכל ביום הראשון ולא בלילה שלאחריו, ובחגיגת י"ד א"א לאכלו ביום זבחו, וא"כ שוב מותר להניחו כולו ללילה השני. או המצוה שיאכל כולו ביום הראשון ולא מקצתו ודלא כהק"א ז"ל, וכיון דבחגיגת י"ד א"א שיאכל כולו ביןם הראשון, שוב מותר להניח כולו ללילה השני. נפק"מ האם מותר גם בפסח שחל בחול, לשחוט החגיגה בי"ג, לצל"ח אסור ולחכ"צ מותר] עשר עטרות, תש"פ

הטהרה הנדרשת להקרבת קרבן פסח  שאל נא - תורה הטהרה, תשע"ח

האם אדם מצווה לחייב עצמו [להתקרב לירושלים]במצוות קרבן פסח עיון הפרשה, תשס"ט (עמ' מד)   מנחת אשר, תשע"ז

הפקרת נכסיו לפטור מחיוב עליה לרגל, וכן לפטור מקרבן פסח הגר"א גניחובסקי, תשע"ד  מלאכת מחשבת, תשע"ז

הכנה למצוה בקרבן פסח (וילכו ויעשו בני ישראל כאשר צוה ה')  נועם אליעזר, תשע"ח

טומאה בציבור בקרבן פסח   הגר"א עוזר, תש"ע

האם יתכן קרבן פסח המתבשל בחמי טבריה? [אם יביאו את המים לירושלים יתקררו, ואם יביאו את הפסח לטבריה הרי הוציאוהו חוץ לחומת ירושלים ונפסל כ"יוצא", בזמן היתר הבמות, הרמב"ם הביאו להלכה, תולדות האור או תולדות חמה, הבאת המים ב"טרמוס", טרמוס ככלי ראשון, עירוי לטרמוס האם הוי הטמנה, בישול בכלי שני, דבר חריף בכלי שני, חמי טבריה האם הם 'דרך בישול', המבשל בשר בחלב בחמי טבריה, מליח כרותח האם הוא כבישול, כבוש כמבושל בפסח]אוצרות אורייתא, תשע"ח

עיון הפרשה, תשע"ד (עמ' קכט) כז תירוצים

שריפת עצמות קרבן הפסח האם אסורה כשבירתן?   הגר"א גניחובסקי, תשע"ג

הערות במצוות הפסח לפי ספר החינוך  מגישי מנחה, תשע"ה

האם יש מצוות אכילת קדשים בקרבן פסח? [לא בא לכפרה, אכילה ע"י ישראל] זרע ברך, תשע"ה

סדר אמירת קרבן פסח [בערב פסח אחר מנחה]מסידור רבי יעקב עמדין זצ"ל  תורת הקרבנות, תשע"ו

מדוע אסרה תורה לאכל קרבן פסח מבושל? מעדני אשר, תש"פ

האם שאר הקורבנות מותר לאוכלם מבושל? מעדני אשר, תש"פ

צלי אש בקרבן פסח  [יב, ח]  הגר"א עוזר, תש"ע

גדר מצוות הקרבת קרבן פסח [שחיטתו מצוה בפני עצמה]  זרע ברך, תשע"ו   תשע"ז  תשע"ז

ספיקם של בני בתירא לגבי פסח בשבת [הלא גם פסח מדבר היה בשבת?]  נוה ההיכל, תשע"ג  תשפ"א  

בדין אכילת שובע בקרבן פסח  מלאכת מחשבת, תשע"ו

הקרבת קרבנות בזמן הזה[כניסה למקדש בטומאת מת, האיסור לבנות מקדש ומזבח כתבניתם ולהקריב קרבנות ללא נביא וללא סנהדרין, טומאה דחויה בציבור, אין ריצוי ציץ, אין כהנים "מיוחסים" לעבודת הקרבנות, בניית המזבח וקניית קרבנות ובגדי הכהונה מכספי שקלים שלא נאספו, המקום הראוי למזבח, הכנת בגדי כהונה בהעדר חלזון לצביעת התכלת, מהו הארגמן ממנו נעשה האבנט, הקרבת קרבנות לשם "ריח ניחוח"] עולמות, תכ

הקרבת פסח במקדש ובזמן הזה פרי ביכורים, תשע"ט

מומר באכילת קרבן פסח  מגישי מנחה, תשע"ו

איסור אכילת קרבן הפסח חי  הגר"א גניחובסקי, תשע"ג

האם האיסור לשחוט קרבן פסח כשיש לו חמץ בבית אפילו כשיש לו משהו חמץ?  מעדני אשר, תשע"ט

כל דצריך? הרי הפסח נאכל רק למנויו?  הגר"א גניחובסקי, תשע"ג

צלי אש בקרבן פסח  הגר"א עוזר, תש"ע

קרבן פסח - אכילתו   עומקא דפרשא, תשע"ב

אכילת קרבן פסח על השובע  (האם הוא מדין 'למשחה') א גליציאנער שטיקל תורה, תשע"ה

אכילת קרבן פסח בחצר הבית  (בבית אחד יאכל)  מעדני אשר, תשע"ג

האם מותר לאכול את מוח העצם [בשר שבתוך העצם]למרות איסור שבירת עצם [מחמת מצוות אכילת הפסח]? הגר"א גניחובסקי, תשע"ט

איסור שבירת עצם בקרבן פסח [ע"י גוי, ע"י קטן, שנים ששברו עצם] צבא הלוי, תשפ"א

אכילת קרבן פסח על גגות בתי ירושלים ובבתים רבי קומות או רק בקומת קרקע? [קדושת גגות ועליות בירושלים, גגות העזרה וגגות ירושלים]ירחון האוצר (יד), תשע"ח (עמ' קה)

טעם ביטול 'קרבן תודה' בפסח [מדוע לא אפשרה התורה להקריב קרבן תודה מחלות מצה הכשרות לפסח? הודאה על הנס בפרסום או בצנעה]עינינו גל - אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח (עמ' ל)

הגדה של פסח בשילוב ליל הסדר בזמן בית המקדש (181 עמ')ועשה פסח לה', תשע"ו

איך מותר להקריב נדרים ונדבות בערב פסח הרי ממעט זמן אכילתן שהרי אסור לאכול אחרי אפיקומן?  מעדני אשר, תשע"ט

קרבן פסח קרבן צבור   זרע ברך, תשע"ט

ונאכל מן הזבחים ומן הפסחים [ונשלמה פרים שפתינו, הציפיה להקרבת הקרבנות והשבת העבודה לבית המקדש, חשיבות אמירת הקרבנות בכל יום]  משנתה של תורה, תשע"ט

ונקריב לפניך באהבה [תיאור חי ומפורט של קיום מצות "הקרבת קרבן פסח" והעליה לרגל בבית המקדש, סדר אמירת קרבן פסח לגר"א עם פירוש משולב, סדר הקרבת קרבן פסח ליעב"ץ, תיאור הרומאי שהובא ביעב"ץ]  לדביר ביתך, תשע"ט (105 עמ')

אכל קרבן פסח שלא לשם מצוה [מצוות צריכות כוונה, ביטל מצות עשה פעם בחייו האם נקרא רשע, האם יצא ידי חובת אכילת בשר קדשים]  עיון הפרשה, תשע"ט (עמ' קעח) כג תירוצים

מהודר או נותר [כשיש לפניו ב' אפשרויות איזה שה לקחת לקרבן פסח, או שה כחוש אבל לא יבוא לידי נותר, או שה מהודר שיבוא לידי נותר, כגון שיש בה הרבה בשר לאכול, איזה מהם עדיף]הגר"א גניחובסקי, תשע"ט

קרבן אחד שיודע שיהא נותר [האם למול בשבת כשידוע שאח"כ יצטרכו לחלל את השבת משום פיקוח נפש] הגר"א גניחובסקי, תשע"ט

זריזין או הידור[האם יקריב קרבן מהודר אע"פ שעל ידי זה יתעכב ויבטל זריזין למצוות, קידוש לבנה מיד או במוצאי שבת]הגר"א גניחובסקי, תשע"ט

מטרת הקרבנות וקרבן פסח - שבת הגדול [רמב"ם במורה ורמב"ן, משך חכמה, דין 'קרבן' ודין 'קדשים' בקרבן פסח, פסח מצרים 'קרבן' ופסח דורות 'קדשים']  מפיק מרגליות, תשפ"א

האם מותר לזר [ישראל]לשחוט קרבן בשבת? [קרבן פסח]דרישה וחקירה, תשפ"א

אכילת פסח עם מצה טמאה [ציפיה לישועה, מהרה יבנה בית המקדש, אך המצות כבר נאפו בטומאה, וכן היין כבר נבצר בטומאה, החששות במצה ויין טמאים: שהמצה והיין הטמאים לא יגעו בקרבן פסח. שהידים לא יגעו במצה והיין הטמא, ואם נגעו באוכל הטמא יצטרך לטהר את ידיו קודם שיגע בקרבן. שלא יהיה טמא משום אכילת כביצה ומחצה אוכל טמא, ומשום שותה רביעית משקה טמא. שהכלים לא יקבלו טומאה מהיין, או שעכ"פ לא יגעו הכלים הטמאים בקרבן פסח. שבגדיו לא יטמאו מהמשקה הטמא וקרבן פסח לא יטמא מבגדיו. סדר קיום ליל הסדר בזהירות: כוס ראשון ושני יקדש על כלי שאינו מקבל טומאה, וכן שאר הכלים והכלי שמתחת יהיו כלים שלא מקבלים טומאה, על המפה יפרוס מפת ניילון כדי שהמפה לא תקבל טומאה. וכן יקפיד שלא ינטוף מהיין על בגדיו. לא ישתה רק רוב רביעית. ואם יהיה עדיין מחלוקת בשיעור הרביעית יצטרך לטבול גופו קודם האכילה כמו שיתבאר בהמשך. טבילת הכרפס במי מלח, אם יהיה לו כרפס טהור, יוכל להטבילו במים טהורים, ואם בכוס ראשון של קידוש נגעו ידיו ביין הטמא, יטול ידיו קודם טיבול הכרפס, וא"צ לטבול ידיו, דחולין שנעשים על טהרת הקודש אינן צריכים טבילת ידים כלקודש, את קרבן הפסח לא יביא לשולחן בשעת ההגדה או יכסנו במפת ניילון שלא יקבל טומאה]אהלי טהרות (נח), תשפ"א (עמ' ו)

קרבן פסח נבלע באיברים כמו המן במדבר  אספקלריא, תשפ"א (עמ' קלז)

מעשר בהמה עד כ"ט אדר בכל שנה [ויסות השוק ע"י חכמים למנוע חסר לקראת חג הפסח] הלכה למעשה - אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח (עמ' לז)

האם בבית המקדש השלישי יהי ניתן להתקין מערכת לצפיה במעגל סגור ומערכת מחשבים כדי לחזות בעבודת הכהנים והלויים ובשמחת בית השואבה? [רמקולים, מראות הצובאות] קב ונקי, תשפ"א

 

פסח שני:

 

שחטו עליו קרבן פסח והגדיל, האם צריכים לשחוט עליו קרבן בפסח שני?  [קטן שהגדיל בספירת העומר, האם יכול להמשיך ולספור בברכה, ספירת קטן, האם נחשבת כמעשה מצוה, וכן יש לדון האם נחשבת כמעשה ספירה, גדרן של מצוות שעושה קטן בקטנותו, אכל מצה בשעת שטותו שצריך לחזור ולאכול כשנשתפה, שחטו עליו קרבן פסח והגדיל, האם צריכים לשחוט עליו קרבן בפסח שני, קטן שאכל לפני השקיעה ובירך ברכת המזון, וכשהגדיל נתעכל המזון במעיו, האם צריך לחזור ולברך ברכת המזון, קיים מצוות בקטנותו האם מקבל שכר כ'מצווה ועושה', ברכת התורה בליל היותו בן י"ג, תמימות בספירת הקטן]   מאורהשבת, תשע"ד  הגר"אגניחובסקי, תשע"ד   עולמות, ג

הערות בדיני פסח שני  [דרך רחוקה בפסח שני, איסור אכילת מצה בערב פסח שני]  מעדני אשר, תשע"ב

דרך רחוקה - בזמן הזה [אמצעי תחבורה מהירים]בירורים בהלכה, תשפ"א

הקרבת קרבן פסח שני כשלא קרב פסח ראשון [במידה ויתאפשר לחדש את עבודת קרבנות בין פסח ראשון לפסח שני: האם מותר והאם חובה לעשות פסח שני. במידה ואין אפשרות להקריב פסח שני במצב כזה משום שאין ציבור נדחים, יש לדון האם יחידים מתוך הציבור יכולים לעשות פסח שני משום שהם אינם ציבור או שדין אחד לכל הציבור ואף היחידים שבציבור אינם יכולים לעשות פסח שני.  האם מה שנאמר שאין ציבור נדחה לפסח שני הוא דין כללי ועקרוני, הנוהג בכל אופן שבו נוצרה מציאות של רוב ציבור שלא יצאו ידי חובה בפסח ראשון, או שזהו דין מסוים בטומאת מת, שנאמר כחלק מהכלל שטומאה דחויה בציבור וכחלק מההיתר לעשות פסח ראשון בטומאת מת, ואז במקרה של רוב ציבור שנדחו לפסח שני שלא מחמת טומאת מת אלא מסיבה אחרת ניתן לעשות פסח שני] ירחון האוצר (טו), תשע"ח (עמ' סג)

אופן חישוב הטמאים והטהורים להקרבת פסח בטומאת רוב ציבור [כיצד מחשבים בפועל את מניין טמאי המתים, הטהורים והזבים: האם מונים אותם מתוך כל ישראל, או שמונים דווקא את הקרובים שאינם בדרך רחוקה, או הגדרה אחרת, ציבור, כל כת וכת בפני עצמה, אופן חישוב הטמאים והטהורים בפסח חזקיהו ובפסח שבימי עזרא, רוב זבים במקרה של טומאת מת בכהנים או בכלי שרת, צירוף אנוסים ומזידים המתבטלים מפסח למניין הטמאים והטהורים, צירוף ערל ומשומד למניין]  ירחון האוצר (כח), תשע"ט (עמ' לג)

 מדוע יש דין 'תשלומין' רק להקרבת פסח? [פסח שני]  ירחון האוצר (כח), תשע"ט (עמ' נג)

 

הלל השלם בפסח:

 

האם אפשר לומר הלל בבהכ"נ בזמן תוספת יו"ט?  פניני הלכה-מרבני ישיבת מיר-אוסף גיליונות פסח, תשע"ט (עמ' עז)

אמירת הלל בפסח [גדרי אמירת הלל בפסח, ביום א' של החג, בחול המועד ובשביעי של פסח, במסכת ערכין מבואר מדוע אין "גומרים" את ההלל בחול המועד ובשביעי של פסח "דפסח אין חלוקים בקרבנותיהם" והבית יוסף הביא עוד טעם בשם המדרש "לפי שנטבעו המצרים, ובנפול אויבך אל תשמח" ותמוה מדוע נצרך הבית יוסף גם לטעם המבואר במדרש, ולא הסתפק בטעם המבואר בגמרא וביותר פלא על המשנה ברורה שהביא רק את דברי המדרש, טעמים נוספים מדוע אין חיוב לגמור הלל בימי חול המועד ושביעי של פסח, בעיקר גדר דין אמירתהלל בפסח יש לעיין, האם החיוב מדין הודאה על יציאת מצרים או מדין המועד, אמירת הלל "בדילוג" בחול המועד פסח היא מנהג או חיוב, האם חיוב הלל שלם מהתורה או מדרבנן, וצ"ע בשיטת הרמב"ן שחיובו מהתורה האם בחול המועד פסח חיובו מהתורה, לא אמרהלל שלם ביום טוב הראשון, האם יש חיוב"תשלומין" לאומרו בחול המועד ובשביעי של פסח[וצ"ע האם יש נפק"מ בין חול המועד לשביעי של פסח, ומה הדין אם לא אמרו עד שביעי של פסח], קטן שהגדיל בחול המועד פסח ואמרהלל שלם ביום טוב הראשון כשלא היה בר חיוב, האם חייב לשוב ולאומרו בחול המועד כשנהיה גדול, באמירת הלל בימי פסח מקייםמצות שמחת יום טוב, ועל כן"ראוי לדקדק לאומרו במתינות ובשירה כהלל דיום טוב, ולא כבראש חודש, חיוב נשים באמירת הלל בליל פסח וביומו הראשון, בחוה"מ ובשביעי של פסח, יישוב דברי המדרש שאין אומרים הלל על טביעת המצרים, הסותרים את דברי הגמרא שדוד המלך לא אמר הלל עד שראה במפלתן של רשעים, ההבדל בין אמירת הלל שלם לאמירתו בדילוג, והסבר אמירת הלל בדילוג בחול המועד ושביעי של פסח] עולמות, שפא

מדוע אין גומרים את ההלל בכל ימי הפסח? ירחון האוצר (כז), תשע"ט (עמ' קצה)

מדוע אין אומרים הלל שלם בט"ז בניסן? [לכבוד קרבן העומר, העומר חובת היום או מתיר בלבד, העומר חובת היום אץ מדין 'מחרת השבת', נספח לקרבן המוסף, שלא יהיה חמור משביעי של פסח]ירחון האוצר (ב), תשע"ז (עמ' כח)

החליט להשתקע בחוה"מ בחו"ל האם מתחייב שוב בהלל שלם? [תושבות, התאזרחות, ירידה, שהחיינו ביום טוב שני]פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר-אוסף גיליונות, תש"פ (עמ' סט)

קריאת ההלל בפסח מצרים ובפסח דורות   זרע ברך, תשע"ו

הלל בליל הפסח, ובשחיטת הפסח  הגר"א עוזר, תשע"ה

הלל בבית הכנסת בליל הפסח  בנתיבות ההלכה - פסח (עמ' תכא)    מלאכת מחשבת, תשע"ט

מנהג גמירת ההלל בתפילת ערבית של ליל פסח [הרב אלון ארביב שליט"א] ירחון יתד המאיר (ריג), תשפ"א (עמ' ל)

קריאת ההלל בליל הפסח, בבית הכנסת ובתוך הסדר, מקורו וטעמו  רוממות, תשע"ו

ברכת השיר ירחון האוצר (לט), תש"פ (עמ' קנג)

כוס חמישית והלל הגדול מנורה בדרום (כא), תשפ"א (עמ' קסט)

כוס חמישית בליל הסדר (והבאתי אתכם אל הארץ) [ו, ח] מקרא העדה, תשפ"א (עמ' צט)

 

נשמת כל חי:

 

יחוס סגולת אמירת 'נשמת' לרבי יהודה החסיד [ליוצא לדרך, לכל צרה]הרב יעקב ישראל סטל, תשע"ט

אמירת 'נשמת כל חי' בימות החול ובכל יום  הרב יעקב ישראל סטל-ירושתנו, תשע"א

 

חלב ומוצריו בפסח:

 

הכשרת רפתות לפסח [מחלבות תנובה לפסח, מחמצת שיוצרה מחומרים שאינם כשרים, החלפת מזון הפרות, סימון הכשרות לפסח במוצרי תנובה, סימון הכשרות לפסח ע"י מדבקות, מריחת חמאה או גבינה על מצה למחמירים בשרויה, חלב דל לקטוז בפסח, שמן קנולה בפסח, מוצרי מהדרין שבפסח הם בכשרות רגילה] [הרב זאב ויטמן שליט"א] בנתיב החלב - ועדת מהדרין תנובה, ח (עמ' לט) בנתיב החלב - ועדת מהדרין תנובה, ב (עמ' ה-כב)

האם ראוי להקפיד בפסח להשתמש במוצרי חלב שרשום עליהם "כשר לפסח ערב פסח"? [פרה שאכלה איסור, זה וזה גורם, אכלה חמץ בפסח, האכילה עכו"ם] שמעתא עמיקתא, תש"פ

מוצרי חלב בפסח [הרב זאב ויטמן שליט"א] בנתיב החלב - ועדת מהדרין תנובה, ג (עמ' נז) 

סוגיות הלכתיות בתעשיית החלב [אלכוהול ממי גבינה, הכשרה מחלב נכרי ולפסח ללא המתנה מעת לעת, שימוש באריזות נייר ופלסטיק בפסח]  בנתיב החלב - ועדת מהדרין תנובה, ח (עמ' סד) בנתיב החלב - ועדת מהדרין תנובה, ז (עמ' נו, פה)

סוגיות הלכתיות בתעשיית החלב [אריזות גבינה בפסח, חומרות בפסח, תחמיץ דגן בפסח, קש חיטה כמרכיב כשר, תפעול רפת - סוגיות הלכתיות, אריזות גבינה כשרות לפסח, ייצור במפעל שבו לא ניתן לפגום את הקיטור, חומרות בפסח - ההיבט ההלכתי, פסקי הגרי"ש אלישיב זצ"ל בענייני כשרות החלב בתנובה] בנתיב החלב - ועדת מהדרין תנובה, ח (עמ' סד)  בנתיב החלב - ועדת מהדרין תנובה, ד (עמ' נד-קיט)

שתיית חלב בבעלות גוי המאכיל פרותיו בחמץ בפסח [כשהחלב מושגח משעת חליבה, חמץ קשה ביעורו ע"י פירורו, זה וזה גורם]נועם אליעזר, תש"פ

סוגיות הלכתיות בתעשיית החלב[מצה שרויה בחלב, כשרות החמאה בפסח, שתיית מים מאגם הכינרת בפסח]  בנתיב החלב - ועדת מהדרין תנובה, ח (עמ' מא)    בנתיב החלב - ועדת מהדרין תנובה, ה (עמ' עב-פה)

סוגיות הלכתיות בתעשיית החלב [איסור קטניות בפסח, חומרות וקולות בפסח]  בנתיב החלב - ועדת מהדרין תנובה, ח (עמ' פד)  בנתיב החלב - ועדת מהדרין תנובה, ו (עמ' פד-צג)

 

מנהגי אכילה בפסח:

 

איסור אכילת מצה בערב פסח - מדוע לא אסרו אכילת מרור ושתיית יין בערב פסח?[כשם שאסרו אכילת מצה כדי שיהיה היכר, ולמרות שמרור וארבע כוסות דרבנן, מדוע לא אסרו סוכה וד' מינים בערב פסח, מדוע לא אסרו מצה משום 'בל תוסיף']עיון הפרשה תשעו (עמ' קפא)כ''ז תירוצים

איסור אכילה בערב פסח [הגרב"ד פוברסקי שליט"א]בנתיבות ההלכה - פסח (עמ' רצו)

אכילת מצות "חמץ" בערב פסח [ומצות שנאפו "שלא לשמן"]פניני אי"ש, תשע"ז

שמירת מנהגי אבות, והאם מועילה התרת נדרים של הבנים  הרב יצחק רובין, קהילת בני תורה הר נוף

אכילת אגוזים בפסח והקשר לקרבן פסח  [בין ה'וויז' ל 'ג'י.פי.אס'] 'עין לא ראתה' אוסף גיליונות פסח, תשע"ט (עמ' סט)

האוכל במקום שנוהגים שלא כמנהגו בפסח [שרויה קטניות, מנהגי האשה ומנהגי הבעל] שיעורי דעה - אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח (עמ' מז)

האם מחויבים בנים להמשיך מנהגי אכילה של אבותם? [חיוב בנים במנהגי האבות - חיוב הבנים מדין קבלת הציבור או מכוח האב לקבל גם על זרעו, אב שקיבל במפורש את המנהג גם על בניו, חיוב הבנים לנהוג במנהגי אבותיהם כאשר הבנים עצמם נהגו במנהג זה לאחר שהגדילו, או שבכל מקרה, כשנהגו כן רק בחיי האב משום כבודו בלבד, חיוב הבנים לנהוג במנהגי אבותיהם תלוי בטעם למנהג האבות [זהירות או חומרא, או הכרעת האבות כשיטת אחד הפוסקים, והבנים נוקטים להכריע כשיטה אחרת], בן שנהג כמנהג אביו אך לא ידע שיש במנהג זה משום גדר וסייג למצוה, "התרה" לבנים ממנהגי אבותיהם]  עולמות, שצח    נוה ההיכל, תשע"ו

כוח מנהגי האבות בפסח [מחייב את הבנים, חילוק בין מנהג המון העם למנהג יחידים, מנהג שהמשיכו הבנים את אבותם, תושבי חו"ל שעלו לארץ ישראל, מנהגים הצריכים התרה] עין יצחק, תשע"ט

האם ניתן להאכיל אורח המוזמן לפסח אוכל שאינו לפי מנהגו?  [לפני עוור בין אוסר למתיר - וְלִפְנֵי עִוֵּר לֹא תִתֵּן מִכְשֹׁל, הנוהג איסור במאכל [שאינו אוכל בשר שאינו "גלאט כשר"], האם רשאי להאכילו אדם הנוהג בו היתר. וכן להיפך,האםהנוהג היתר במאכל, רשאי להאכילו אדם הנוהג בו איסור, כשהאוסר נקט כן מעיקר הדין, או מחמת חומרא, כאשר האיסור ניכר, האם ממידת חסידות לא יאכילהו אפילו בדבר הניכר [המחמיר בדבר האם מותר לו לבקש מהמיקל בכך לעשותו בשבת, כגון: בן ספרד המחמיר כשיטת המחבר בהל' בישול בשבת, הרוצה לבקש מאשכנזי שיבשל עבורו על פי מה שהתיר הרמ"א, קיבל שבת האם רשאי לבקש מחברו שיעשה עבורו מלאכה, המחמיר ביציאת שבת כשיטת רבנו תם, לבקש שיעשו עבורו מלאכה, המחמיר לא לפתוח פקקי בקבוקים בשבת, לבקש מהמיקל בכך לפתוח עבורו] משלוח מנות בהכשרים שונים]  עולמות, שעח

חולה במצוות החג [ציליאק, מונו, עיכול]הגר"א וייס שליט"א (16 עמ') מנחת אשר, תשע"ו

מצות מקמח שיבולת שועל לרגישים לגלוטן  אספקלריא, תש"פ (עמ' ע)

מצת חיטין או מצת כוסמין מה קודם לברכה? אספקלריא, תשפ"א (עמ' קיח)

קיצור הלכות המצויות לרגישי גלוטן - הרב דוד שרייבר שליט"א [פסח, ליל הסדר, מצות שיבולת שועל, מצה או אפיקומן, קטן]   קונטרס צליאק בהלכה, תש"פ (ע' עמ)

אלכוהול ומוצריו לחג הפסח תורה והוראה, תשע"ד

אי אכילת דגים מלוחים בפסח  נר לשלחן השבת, תשע"ט

 

קטניות בפסח:

 

אכילת קטניות בפסח - בין חכמי פריז לחכמי איוורא [תפוחי אדמה וזמן כניסתם לאירופה, חמאת בוטנים מול קמח תפוחי אדמה] ירחון האוצר (לט), תש"פ (עמ' לט)

קטניות בפסח [באכילה, בשמן כותנה, בקינואה][הגר"א וייס שליט"א]   מנחת אשר, תשע"ג  

קטניות בפסח [בערב פסח, לקטנים, שקרויה או קטניות לילדים, שרויה בפסח, לשבת בשולחן אחד עם אחר הואכל קטניות, התרת נדרים לאשה שנשאה לאוכל שרויה, חשש חמץ במוצרי שונים] שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א, תשפ"א

קטניות בפסח [טעם האיסור, בחולה ובתינוק, כלים, כשמתארח, בתערובת בתבשיל, שמן סויה, כלי שרויה][הגר"נ אברג'ל שליט"א]  בנתיבות ההלכה - פסח (עמ' שמד)

קטניות בפסח [רק חמשת מיני דגן באים לידי "חימוץ" ולא אורז ודוחן, ולכן פסק השו"ע כי מותר לעשות בפסח תבשיל מקטניות אולם גדולי הראשונים באשכנז אסרו אכילת קטניות בפסח, האם האיסור לאכול קטניות הוא "גזירה", "תקנה", "מנהג", או איסור מחמת "נדר", וכיצד מכריעים בספק איסור קטניות - לקולא או לחומרא, עוד יש לדון האם ניתן להתיר את האיסור לבני אשכנז [אכילת קטניות בשעת הדחק בשני רעבון, מאכלי קטניות לקטן ולחולה, האם מותר לאכול קטניות ששמרו עליהם מפני חימוץ, קטניות שלא באו עליהן מים, קטניות שנחלטו ברותחים, לנוהגים איסור באכילת קטניות מותר להשהותן בביתם בפסח [האם צריך למכור קטניות במכירת חמץ], הנאה משמן קטניות שנשרף, תערובת קטניות בתבשיל של פסח, תבשיל שנתבשל בכלים שבושלו בהן קטניות, שמן ויין שנעשו מקטניות, מנהג בני ספרד באכילת קטניות, אזהרות לנוהגים היתר באכילת קטניות, בן ספרד המחמיר לא לאכול קטניות, האם רשאי לעשות התרת נדרים למנהגו, אשכנזי המתארח בבית ספרדי, אשכנזיה שנישאה לספרדי או ספרדיה שנישאה לאשכנזי, הנוהג איסור באכילת קטניות האם רשאי לבשל ביום טוב קטניות למי שאוכלם, גר צדק מארצות אשכנז באכילת קטניות, הגדרת מיני "קטניות" לענין פסח: פיצוחים [בוטנים ,פיסטוקים, קפה תה וקקאו, מדוע לא נאסרו תפוחי אדמה [כי עושים מהם קמח], לפתית וקינואה, אכילת קטניות בערב פסח מזמן איסור אכילת חמץ ועד כניסת החג]  עולמות, של

המנהג להשתמש בפסח בשומן אווז [שמאלץ] או שמן רגיל? [שמן אגוזים ושמן זית רגיל שלא נעשה בהכשר לפסח, מכתשת, דבר חריף]  וכשר הדבר, תשפ"א (חלק א)    (חלק ב)

תערובת חמץ וגזירת קטניות  מאורות הכשרות (6), תשע"ט

ויטמינים שיש בהם תערובת קטניות, האם מותרים בפסח?[טעמי איסור קטניות, לחולים, בתערובת, ביטול ברוב, ביטול ברוב לכתחילה, קטניות שנפסלו ממאכל כלב]  שמעתא עמיקתא, תשע"ז

קטניות בתעשיית החלב [איסור קטניות בפסח, חומרות וקולות בפסח]  בנתיב החלב - ועדת מהדרין תנובה, ח (עמ' נב)  בנתיב החלב - ועדת מהדרין תנובה, ו (עמ' פד-צג)  

בישול קטניות באחרון של חג עבור שבת  אספקלריא, תשע"ח (עמ' מה)   אזמרה לשמך, תשע"ט (עמ' 42)  

בישול קטניות בשביעי של פסח לצורך 'שלום זכר' בליל שבת מוצאי פסחפניני הלכה-מרבני ישיבת מיר-אוסף גיליונות פסח, תשע"ט (עמ' פב)

אכילת חמץ וקטניות באיסרו-חג פסח שחל בשבת ירחון האוצר (כז), תשע"ט (עמ' קד)

קטניות בשבת אחר פסח  עומקא דפרשה, תשע"ט

אכילת קטניות בשבת שחל במוצאי פסח [טלטול בישול]שמעתא עמיקתא, תשע"ו

 

ליל הסדר והלכותיו הנהגות רבותינו:

 

הנהגות הגראי"ל שטיינמן זצ"ל  כאיל תערוג, תשע"ו   תשע"ה

הנהגת הגרמי"ל ליפקוביץ זצ"ל בנתיבות ההלכה - פסח (עמ' תי)

הנהגות הגרי"ש אלישיב זצ"ל  פניני אי"ש, תשע"ט

הנהגות הגר"ח קנייבסקי שליט"א  דברי שי"ח, תשע"ו  תשע"ה  תשע"ז   תשע"ט

דברי שי"ח במשנתו של רבינו הגר"ח קנייבסקי שליט"א - בעניני חג הפסח (32 עמ')  דברי שי"ח, תשע"ט  תשפ"א (סד עמ')

לראותם – לראות את גדולי ישראל (לז) קובץ גיליונות, תשפ"א

ליל הסדר במחיצת החפץ חיים  מכון משנת החפץ חיים   מכון משנת החפץ חיים

הערות הלכתיות על הלכות ליל הסדר לפי פסיקות ומנהגי הגר"א מוילנא [הגר"ש דבליצקי זצ"ל]ירחון האוצר (כז), תשע"ט (עמ' ז)

מעלת ליל הסדר וחשיבותו לכל השנה [הגר"מ אויערבאך שליט"א]  לחם אבירים, תשע"ט

סגולת ליל הסדר [לדלג על ההרים ולקפץ על הגבעות בעבודת ה', האפשרות לקפץ למדרגות גבוהות בליל הסדר, פמליא של מעלה  ממתינה לשמיעת סיפור יציאת מצרים, לעשות הכל בשמחה גדולה]שואלין ודורשין, תשפ"א

דיני ומנהגי ליל הסדר [ההכנות לליל הסדר, כשחל בשבת, הסבה, ארבעת הכוסות, סימני הסדר, כזית מצה ואכילתו, כדי אכילת פרס, חולה או זקן באכילת מצה, סיכום שיעורי כזית מצה ומרור]הלכה סדורה(מד), תש"פ (לב עמ')

דיני ומנהגי ליל הסדר בקצרה [תמצית הלכות למעשה - מיועד בפרט לעורכי הסדר] הלכה סדורה(מד), תש"פ (ו' עמ')

הלכות ליל הסדרהרב יצחק מרדכי הכהן רובין שליט"א, תש"פ

קיצור סדר ודיני ליל הסדר ומצוותיו  הרב משה אברהם גולינסקי שליט"א, תש"פ(ח' עמ')

הלכות ליל הסדר - ליקוט פסקי הלכות ומנהגי קודש לפי סדר 'ליל הסדר' לבני אשכנז ובני עדות המזרח  [הכנות לליל הסדר, ארבע כוסות, שיעור, סוגי היין, הסבה, סימני הסדר, סיפור יציאת מצרים, דינים אחרי הסדר. הרחבות:  קערה של פסח אם צריך טבילה, ביצה בקערה עם הקליפה, ביצה קלופה אם מותרת באכילה אחרי ליל הסדר, צליית הזרוע על גבי החצובות, חשש גילוי במי אותיות וציורים בפקק הבקבוק כאשר מנקב בשבת, יין או מיץ ענבים בערב פסח, חתן בשנה ראשונה לנישואין, להכנס לבית הכסא עם הקיטל, כוס שיש בו נקהב, שפך הכל לכוס אחד ואמר ההגדה בינתיים, מאיזה גיל חובת חינוך לד' כוסות,  מנהג גדולי ישראל בשתיית מיץ ענבים, בקבוק יין מגולה בתוך מקרר, כפאו ואכלו מצה אם יצא, הסיבת נכד אצל סבו שהוא רבו, האם מותר לאב למזוג ד' כוסות לבנו, עמידה או ישיבה בשעת קידוש, אם רק הבעל הבית מגביה כוס או גם כל המסובין, שינוי מקום והפסק בין כוס ראשון לסעודה, האם לוקחים את הכרפס מהקערה, האם מותר לטבול את הכרפס במי לימון, אין לו ירקות מלבד מרור, אם יש ענין לא ללמד לקטנים עניני סיפור יציאת מצרים לפני פסח, אמירת מה נשתנה בניגון, שירת מה נשתנה על ידי קטנות, לשפוך יין של שביעית בליל הסדר, האם שותים היין ששופכים, אמירת הנני מוכן לפני ברכת המוציא אם הוי הפסק, הנמצא בבית מלון וקונה את המצות, כשלא כיוונו האורחים לקנות, כדי אכילת פרס משעת בליעה או לעיסה, כדי אכילת פרס לכל כזית בפני עצמו, בנשים, הברכות באופן שנותנים לכל אחד ב' מצות, הטביל את רוב המרור בחרוסת, חשש בורר כשמנער חרוסת מהמרור, האם צריך להרגיש טעם המרור, מנהגי גדולי ישראל באכילת מרור, איך מטבילים חריין בחרוסת מבחינה מעשית, האוכל אצל אביו ורוצה לאכול דוקא חריין, טעה ואכל כורך לפני אכילת מרור, אכל מרור בהסבה אם יש ענין לאכול שוב בלא הסבה, אמירת זכר למקדש הוי הפסק, מנהג גדולי ישראל באכילת כורך, לברך על שתיית תה או קפה בתוך הסעודה, ישן עם אפיקומן בכיס אם מותר באכילה (מצות תחת המטה), רופא או אחות שצריכים לטפל בחולה בליל הסדר, שתיית קולה וכדו' אחרי האפיקומן, מים אחרונים בליל שימורים, האם חייב לטבול כוס שמיוחד לאליהו הנביא, האם מותר להחזיר יין לתוך בקבוק יין בלא טבילה, מי פותח את הדלת לאליהו הנביא, טעם לאמירת שפוך חמתך, קריאת הלל בניגון, ריקוד אחר הסדר][הרב יעקב אהרן סקוצילס שליט"א] אהל יעקב, תשפ"א (קסג עמ')

 

סימני הסדר - קדש ורחץ:

 

רשימת ששים וארבע המצוות שניתן לקיים בליל הסדר  קובץ גיליונות, תשע"ו (עמ' נג)

קדש ורחץ - מעלת הפיוט והנלמד ממנו אשיחה בחקיך, תשפ"א

סימני ליל הסדר המקובלים [קדש ורחץ כרפס יחץ][הגר"י פרלמן שליט"א]  בנתיבות ההלכה - פסח (עמ' שלט)

'כשבאין מבית הכנסת ליל שימורים'  [סימן חדש לסדר ליל פסח לאחד מרבותינו הראשונים]הרב יעקב ישראל סטל, תשע"ט

סימני הסדר [כאבדה המתבקשת, ביאור שמות הסימנים וענינם]ויחי יעקב, תשפ"א

קדש ורחץ - כדרך בהנהגת האדם  אספקלריה, תש"פ

תוספת שבת ויום טוב, וקיום מצוות החג בתוספת   עולמות, קנ

'צור תעודה' סימן חדש לסדר ליל פסח  הרב יעקב ישראל סטל-מוריה, תשע"ד

חמשה סימני ליל הסדר חדשים מכתבי יד   הרב יעקב ישראל סטל-מוריה, תשע"ז

ששה סימנים חדשים לליל הסדר מכתבי יד   הרב יעקב ישראל סטל-מוריה, תשע"ח

סימן 'קדוש ידי אדם' [לליל הסדר] ופירושיו   הרב יעקב ישראל סטל-סגולה, תשע"ט

פולמוס: האם נכון ללמד את הילדים מראש את סימני הסדר?  אספקלריא, תשע"ח (עמ' נב)

קונטרס דיני ומנהגי ליל הסדר [ערוך לפי סימני הסדר, ההכנות הסימנים, השיעורים, לחולה או זקן][הרב מרדכי פירר שליט"א]  הלכה סדורה, תשפ"א

 

ארבע כוסות:

 

לחלק ליל הסדר לשניים [במקום צורך גדול האם יכול להתחיל את הסדר אצל משפחה א' עד לאחר ההגדה ואת הסעודה יאכל בבית משפחה ב', קידוש במקום סעודה, הניח חברים, בבית אחר, שינוי מקום לגבי הכרפס שלא יפטור את המרור]הגר"א גניחובסקי-קובץ גיליונות, תשע"ו (עמ' עג)

ארבע כוסות  בליל הסדר [סוג היין, שונה או דומה לקידוש ליל שבת] מקרא העדה, תשפ"א (עמ' קב)

ארבע כוסות בד' כליםפניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר-אוסף גיליונות, תש"פ (עמ' קד)

שיעור כוס של קידוש  פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר-אוסף גיליונות, תש"פ (עמ' קד)

ברכת שהחיינו במועדים ובמילת תאומים [הרב אשר שטיינמץ שליט"א] עלון איתרי (ט), תשפ"א

בירך ברכת אשר גאלנו על כוס ב' בליל הסדר ושכח לברך הגפן  פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר-אוסף גיליונות, תש"פ (עמ' קא)

יין הראוי לנסכים לענין קידוש [הרב אברהם משה וינגרטן שליט"א] עלון איתרי (ט), תשפ"א

קידש על פת האם יברך ברכה ראשונה על הכרפס [אכילה לשם מצוה, טעה ושתה יין הבדלה קודם הסעודה]הגר"א גניחובסקי, תשע"ט

חדרי אירוח שבמתחם בית הכנסת [קידוש, לינה, מקוה לטבילת ידים, בתקופת המשנה והתלמוד] הרב יעקב ישראל סטל-באר חיינו, תשע"ט

התחיל לשתות בלא הסבה ואח"כ הסב כדין, מהו לענין כוס פגום? שיעורי הגר"ע מדלוב שליט"א, תשפ"א

שינוי מקום לאחר הכרפס [קידוש במקום סעודה, ברכה ראשונה על המרור בשל שינוי המקום, הניח חברים]הגר"א גניחובסקי, תשע"ט

לערוך סדר מחדש אחר שכבר קיים את הסדר כהלכתו [ערבות במצוות , בברכת המצוות ובברכת הנהנין, עורך סדר לקירוב רחוקים, כדי שלא לפגוע בעריכת הסדר בביתו, עורך תחילה את הסדר בביתו במהרה, ואח"כ את הסדר הציבורי לקירוב רחוקים, התבקש העורך לברך בשבילם את כל הברכות של מצות הלילה.  האם יכול העורך לברך את הברכות בשבילם, אחרי שהוא כבר יצא את חובת המצות הללו.קידוש וברכת הגפן של ד' כוסות, ברכת המצה והמרור, ברכת המוציא, ברכת האדמה על הכרפס, וברכת המזון. בברכות המצות (קידוש, ד' כוסות, מצה, מרור) אף על פי שיצא מוציא, אך בברכת הנהנין יכול להוציא את השני רק אם אוכל גם בעצמו, אבל אם יצא כבר ולא מברך לעצמו אינו יכול להוציא אחרים. מה הדין לגבי ברכת המוציא וברכת האדמה, תקיעת שופר לנשים, הבדלה]  ביאורי הלכה, תשע"ט

תקנת ארבע כוסות בהלכה   עומקא דפרשא, תשע"ד

תקנת ארבע כוסות באגדה שבילי פנחס, תשע"ה

ארבעת לשונות הגאולה[פקיחת עיניים להודאה לה' על החסדים ה'קטנים', רחל אמנו - אסף אלוקים את חרפתי]נחל אליהו - אוסף גליונות ישיבת מיר, תשע"ח (עמ' יא)

מה הקשר בין ארבע הכוסות לארבע לשונות של גאולה?  משנתה של תורה, תשע"ט

אלו הן ארבעת לשונות הגאולה? [והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי, ומדוע לא 'והייתי', 'והבאתי'] (והוצאתי)[ו, ו]  אספקלריא, תשע"ח (עמ' ח)  אספקלריא, תש"פ (עמ' יד)

כוס הראשונה בארבעת הכוסות [קידוש היום, סיפור יציאת מצרים, שמחת יום טוב]  פרי ביכורים, תשע"ז

קיום מצוות קידוש בכוס ראשון במי שאינו מקדש בעצמו [כל אחד יגביה כוסו אף אם אינו אומר נוסח הקידוש, מזיגת הכוס ע"י אחר, להודיע למסובין שיכוונו לצאת ב'שהחיינו' גם על אכילת המצה]שלמים מציון, תשע"ח

יין אדום לקידוש וליל הסדר, ועירוב יין אדום בלבן   אספקלריא, תשע"ט (עמ' כג)

יין לבן שערבבו בו יין אדום לצובעו [האם צריך יין אדום ממש, או די שנראה אדום]שלמים מציון, תשע"ח

דיני ארבעת הכוסות [טעם, על הסדר, נשים וקטנים, כמה צריך לשתות, איזה יין להשתמש, שיעור כוס לארבע כוסות] בינת ההלכה, תשפ"א

ארבעת הכוסות - להמתין לסוף התהליך [כמו הליך מורכב ביצור יין]נאה דורש, תשפ"א

חג הפסח - מהות ההתבדלות וההרחקה מאומות העולם [ארבעת הכוסות – דיני הרחקה ביין נסך וסתם יינם, הגבהת היין וכיסוי המצות באמירת והיא שעמדה, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו, כדי לא להתערבב בגויים, ודתיהם שונות מכל עם-ה'שונות' היא דתם]ממעיין החיים, תשפ"א

שיעור שתיית הכוסות[בשתיה רגילה לא ישתה כוסו בבת אחת, אך בד' כוסות לכתחילה רוב רביעית בבת אחת ולא הוי גרגרן]  שלמים מציון, תשע"ח

הסבה בארבעת הכוסות [הגר"א גניחובסקי זצ"ל] המאור (תצד), תש"פ (עמ' ה)

שיעור גודל כוסו של קטן [מלא לוגמיו שלו, ולפי הרמב"ם כוס המחזיקה רביעית, וישתה פחות]שלמים מציון, תשע"ח

חינוך במצוות ליל הסדר   אספקלריא, תשע"ט (עמ' נו)

ארבע לשונות גאולה [ארבע כוסות, שיעבוד מצרים וגאולה בגברים ובנשים, ארבע כנפות]עומקא דפרשה, תשע"ד   שפת אמת, תרנ"ב

ארבע כוסות כנגד ארבעת לשונות הגאולה  הרב יצחק רובין, קהילת בני תורה הר נוף

מדוע לא תקנו חכמים ברכה על שתיית ארבע הכוסות שהיא מצווה מדרבנן? [הרב שלמה מינצברג שליט"א] כליל תפארת (א), תש"פ (עמ' יב)

ארבע כוסות [ושיעור מלא לוגמיו ורוב רביעית]אמרי עזר, תשע"ח

ד' כוסות האם מעכבין זה את זה? הגר"א גניחובסקי, תשע"ה  תשע"ג

ארבע כוסות [הגרי"ג אדלשטיין שליט"א] בנתיבות ההלכה - פסח (עמ' רצג)

ברכה אחרונה על כוס ראשון, וגדר שיעור עיכול לברכה שלאחריה  הרב יצחק רובין, קהילת בני תורה הר נוף   מאור השבת, תשע"ו   עיון הפרשה, תשס"ט (עמ' נב([הגר"י זילברשטיין שליט"א] בנתיבות ההלכה - פסח (עמ' שלו)

ארבע כוסות מחמר מדינה [האם עדיף שישתה אחד יין ויציא את כולם, או כולם ישתו חמר מדינה בעצמם]בנתיבות ההלכה - פסח (עמ' תיח)

ביסוד מצות ד' כוסות, ובדיני הסבה [הגר"א וייס שליט"א]  מנחת אשר, תשע"ו

מזיגת יין לארבעת הכוסות ע"י אביו או כהן  מעדני אשר, תשע"ח

דיני ושיעור אכילת כזיתים ושתיית ארבע כוסות ושיעורם  הרב יצחק רובין, קהילת בני תורה הר נוף

מיץ ענבים לארבע כוסות [יין משמח, יין צימוקים, יין קל, מיץ ענבים רואי לבוא לידי יין, ערבוב מיץ ענבים ויין] עומק הפשט, תשע"ז

מיץ ענבים בליל הסדר  ירחון האוצר (לט), תש"פ (עמ' צג)

סיכום דיני יין ומיץ ענבים לקידוש כפי המציאות כיום (16 עמ')מהדורה שניה, תשע"ו

ברכה אחרונה על כוס ראשון  מאור השבת, תשע"ו

ברכת הגפן על כוס שני שבסדר ההגדה   זרע ברך, תשע"ט

כוס ברכת המזון בליל הסדר אחד מארבעת הכוסות [אין עושין מצוות חבילות חבילות, במילת שני תינוקות יחד, בהשקאת שתי סוטות, במצווה שאפשר לעשותה ע"י שליח, במצווה דרבנן, הואיל ואתעביד בה מצווה חדא נעביד בה מצווה אחריתי, קידוש והבדלה]מנחת אשר, תשע"ז

היין המובחר ביותר לקיים בו מצות קידוש והבדלה - הגאון רבי אליעזר הכהן רבינוביץ שליט"א [התנאים להגדרת כשר לקידוש, משקה היוצא מענבים, יין מגולה, יין האסור בשתיה, מחמיר לא לשתות יין מסוים האם יוצא בו בקידוש ממי שמקל בזה, יין שאינו מבושל, ברכתו פרי הגפן, מזיגת יין לתוך היין, מזיגת יין למיץ ענבים, מיץ ענבים משוחזר, מיץ ענבים שאינו יכול לתסוס ולהגיע למצב יין, פיסטור כמונע תסיסה, יין מאוס, יין שריחו רע, יין שאינו מזוג, יין או מיץ ענבים, לערב יין במיץ ענבים, האם יש עדיפות לקדש על 'חביב', 'חביב' אצל המקדש או אצל השומעים, האם מיץ ענבים פוטר שאר משקים, יין שמעורב בו סוכר, יין שמוסיפים לו ביסולפיט, דעת הרמב"ם, האם נוהגים כמותו, יין 'משובח' אצל השותה או כמקובל בעולם, יין לקידוש או מיץ ענבים מסוג הכשר לרמב"ם, מיץ ענבים מעורב ביין האם יש הבדל באיזה יין, הבדלה, קידוש על יין לבן, גווני הלבן, יין אדום, עירוב יין לבן באדום, גווני האדום, יין אדום לארבע כוסות, יין לבן בחופה, עגמת נפש של הכלה, מדוע מקדשים דווקא על יין, שירה על היין, זכירה על היין, התעוררות כתוצאה משתיית היין, יין המשומר לעתיד לבוא, תיקון חטא עץ הדעת, היין הראוי לכתחילה לכל הדעות]קובץ תורני מה טובו אהליך יעקב (ז), תש"פ (עמ' קפז)

ארבע כוסות לנשים וקטנים במיץ ענבים אספקלריא, תשפ"א (עמ' נ)

יין שביעית לארבע כוסות  [ובדין אין עושין מצוות חבילות חבילות, מצוות שתיית יין שביעית ומצוות ד' כוסות, "אין עושין מצוות חבילות חבילות" - בקיום שתי מצוות שהן חובה, וכאשר שתי המצוות חלות בזמן אחד, דיניביעור יין שביעית בערב פסח - ושתיית יין זה לד' כוסות, בקידוש ובד' כוסות יוצאים ידי חובה רק ביין הראוי לנסך ע"ג המזבח האם יין שביעית בכלל זה, הבדלה ביין של שביעית [למקפידים לשפוך יין מעט יותר מהדרוש לסימן ברכה, ולנוהגים לכבות הנר ביין זה ולשים היין על עיניו], מנהג שפיכת מעט יין באמירת דצ"ך עד"ש באח"ב,  "אין עושין מצוות חבילות חבילות": בכוסות היין של שבע ברכות, ובפרט בשבע ברכות בליל הסדר, בסנדקאות ומילה על ידי אדם אחד, ברכה אחת על עירובי תבשילין ועירובי חצרות, קריאת שמע שעל המטה בכוונה לצאת בה ידי חובת ק"ש של ערבית] עולמות, מח

צער וטורח בקיום מצוות [מי שאינו שותה יין מפני שמזיקו, או שונאו, צריך לדחוק עצמו ולשתות, לקיים מצות ארבע כוסות, מה שיעור הסבל כדי לקיים את מצות שתיית ארבע כוסות, והאם מחוייב כאשר הדבר יגרום שיפול למשכב, האם גם באכילת מרור צריך לדחוק עצמו לאוכלו אם עלול לחלות, השונא מרור, האם מחוייב לאוכלו, קיום מצות מילה כשיגרם נזק לתינוק, בשאר מצוות מה הםגדרי החיוב לקיים מצוות, אם כתוצאה מכך יצטער אויפול למשכב [ובכלל זה יש לדון האם "מצטער" הואפטורבכל התורה, או בהלכות סוכה בלבד], האם יש הבדל בין קיום מצוה מדאורייתא או מצוה מדרבנן, ובין מ"ע שיש בה כרת למ"ע שאין בה כרת, וכן במצות עשה שבכל רגע ורגע עובר על ביטולה. טורח בקיום מצוות: מה מידת הטרחה שיש לטרוח בקיום מצוות עשה, האם צריך לעקור מביתו לילך לעיר אחרת לקיים מצוה, המרחק והטורח להשגת מים לנטילת ידים ולהתפלל בציבור]   עולמות, קצט

צער כאב וסבל בקיום מצוות ליל הסדר [מצטער בשתיית יין,מידת המאמץ או הצער אותו חייבים להשקיע לקיום המצוות, כשהמצווה תגרום לו חולי, שתיית יין, אכילת מרור, מצוות דאורייתא ודרבנן] תורה והוראה, תשע"ה   תורה והוראה, תשע"ט

אדם ששתיית ארבע כוסות יין תגרום לו שיפול למשכב, האם חייב בשתיית ארבע כוסות או רק חלקן? [דרך חירות]   עומקא דפרשה, תשע"ט

עניני הלכה לפסח [היכר לתינוקות, דיני הסיבה, יין אדום או לבן, ומיץ ענבים לארבע כוסות] דברי הלכה, תשע"ו

כוס ברכת המזון בליל הסדר אחד מארבעת הכוסות [אין עושין מצוות חבילות חבילות, במילת שני תינוקות יחד, בהשקאת שתי סוטות, במצווה שאפשר לעשותה ע"י שליח, במצווה דרבנן, הואיל ואתעביד בה מצווה חדא נעביד בה מצווה אחריתי, קידוש והבדלה]מנחת אשר, תשע"ז

ברכת הגפן על כוס רביעית אחר חצות [זמן קיום המצוות לכתחילה קידוש במקום סעודה, ועד חצות] פניני הלכה - אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח (עמ' נ)

שכח להזכיר פסח בברכת מעין שלוש אחרי הכוס הרביעי [האם דינו כשכח יעלה ויבוא בסעודת שבת וחג שמחויב בה, וחוזר, או שפטור שכן יכול לצאת גם ברוב רביעית או בחמר מדינה, ואינו חוזר]שלמים מציון, תשע"ח

איסור שתויי יין לכהנים בזמנינו [שתיית יין לארבע כוסות] הגר"א גניחובסקי, תשע"ד

חמשת הכוסות[יחד עם כוסו של אליהו בליל הסדר ומשמעותן, פרעה שיעבד את בנ"י בכל חמשת החושים וכנגד זה צריך לעבוד את הקב"ה בל חמשת החושים]  זרע שמשון, תשע"ט

מדוע תקנו ארבע כוסות של יין?   זרע שמשון, תשע"ט

 

כרפס:

 

קידש על פת האם יברך ברכה ראשונה על הכרפס [אכילה לשם מצוה, טעה ושתה יין הבדלה קודם הסעודה]הגר"א גניחובסקי, תשע"ט

שינוי מקום לאחר הכרפס [קידוש במקום סעודה, ברכה ראשונה על המרור בשל שינוי המקום, הניח חברים]הגר"א גניחובסקי, תשע"ט

השיעור המובחר לאכילת כרפס ירחון האוצר (כז), תשע"ט (עמ' קסח)

הכרפס אכילתו וטיבולו [הכנת מי המלח מבעוד יום, שיעור הכרפס פחות מכזית או כזית, כזית קטנה, ברכה אחרונה אחר הכרפס, אכילת הכרפס שבקערה, הסבה בכרפס][הגר"צ ובר שליט"א] בנתיבות ההלכה - פסח (עמ' תפז)

ברך בטעות על נטילת ידים קודם אכילת כרפס האם יאכל כזית? מעדני כהן, תשפ"א

אכל כרפס בלא הסבה ורוצה לאכל שוב בהסבההגר"א גניחובסקי, תשע"ז

אכל כרפס ושתה אחריו מים [ברכת בורא נפשות מבטלת ברכת פרי האדמה למרור]הגר"א גניחובסקי, תשע"ז

טעה ובירך בנטילת ידים לאכילת הכרפס? פניני הלכה - אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח (עמ' נו)

ספר הכרפס - לקט בענין אכילת כרפס בליל הסדר מחברי מערכת אספקלריא אספקלריא, תש"פ (מט עמ')

שינוי מקום לאחר הכרפס [קידוש במקום סעודה, ברכה ראשונה על המרור בשל שינוי המקום, הניח חברים]הגר"א גניחובסקי, תשע"ט

קידש על פת האם יברך ברכה ראשונה על הכרפס [אכילה לשם מצוה, טעה ושתה יין הבדלה קודם הסעודה]הגר"א גניחובסקי, תשע"ט

 

יחץ:

 

יוצאי מצרים עשו 'יחץ' ונתנו חלק ממצותיהם למי שלא היה לו [לחם עוני, לחם עני, פשט נוסף במה שאומרים: הא לחמא עניא די אכלו אבהתנא] שבילי פנחס, תש"פ

גדרי מצוות יחץ [הדינים הנלמדים מ"לחם עוני", באיזה מצה יוצאים ידי חובה, על איזה מברך המוציא, כמה מצות צריך ללחם משנה, כמה מצות מניח בקערה, מתי מקיימים מצוות יחץ, היכן מניח את הפרוסה בשעת הברכה, יש לו רק שתי מצות מתי יבצע, האם יוצאים ידי חובה במצה פרוסה, אין לו מצה האם חייב בסיפור יציאת מצרים][הגר"נ קסטנר שליט"א] בנתיבות ההלכה - פסח (עמ' שכא)

 

דיני הסבה בליל הסדר:

 

האם יש מצוות הסבה גם בזמן "מגיד", והאם ניתן להוכיח זאת מתוך ההגדה? אספקלריא, תש"פ (עמ' קכו)

אכל מצה בלא הסבה, האם כשחוזר ואוכל צריך גם לברך? הגר"א גניחובסקי, תשע"ה

התחיל לשתות בלא הסבה ואח"כ הסב כדין, מהו לענין כוס פגום? שיעורי הגר"ע מדלוב שליט"א, תשפ"א

שני דינים בהסבה [הרב אליעזר איינהורן שליט"א] מנורה בדרום (כא), תשפ"א (עמ' יא)

אשה שאכלה מצה בעמידה, האם יצאה ידי חובה? מעדני אשר, תשע"ו

האם מותר להסב כבר בברכה או רק באכילת המצה ושתיית היין?  מעדני אשר, תשע"ו

הסבה בכפיה [ומתי חז"ל הפקיעו קיום מצוה מהתורה]שיעורי הגר"ע מדלוב שליט"א-אוסף גיליונות, תש"פ (עמ' עז)

שתיית ד' כוסות, כשהתחיל לשתות בלא הסבה שלמים מציון, תשע"ו

ספק הסבה [מסופק אם הוא חייב, כגון שסועד עם רבו, או מסופק בפועל האם אכל בהסבה]  הגר"א גניחובסקי, תשע"ז

הסבה בד' כוסות[פסקי מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל]בנתיבות ההלכה - פסח (עמ' תמג)

הסבה במצה ובארבעת הכוסות  [הגרא"ב פינקל זצ"ל] בנתיבות ההלכה - פסח (עמ' רסט)

אכל בלא הסב, ואוכל שוב והגיע רבו או חלה ואינו יכול להסב [שכח יעלה ויבוא במנחה של ר"ח האם יתפלל בערבית תשלומין][הגר"א גניחובסקי זצ"ל]   בנתיבות ההלכה - פסח (עמ' רעז)

הסבה בתלמיד אצל רבו  מגיד דבריו ליעקב, תשפ"א (עמ' מב)

חיוב הסבה[ג' מחייבים במצוות הסבה, אנשים, נשים]הגר"ע מדלוב שליט"א-אוסף גיליונות, תש"פ (עמ' לו)

הסב בפני רבו [כי סבר שרבו אינו שם,או טעה בזיהוי הרב, כשרבו מוחל]הגר"א גניחובסקי, תשע"ט

מצוות הסבה ואופן קיומה [בזמננו, הסבה דרך ישיבה, כשרגליו על מטה, הסבה דרך שכיבה, הסבה על ברכי חברו, לא יטה על פניו, הסבה ליד שולחן, הסבת נשים, שתיה ע"י קשית, הסבת ימין] פניני הלכה - אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח (עמ' פג)

גדרי הסבה בליל פסחירחון האוצר (ב), תשע"ז (עמ' יג)

הסבה בליל הסדר [דעת רוב הראשונים והפוסקים שגם בזמנינו יש חובת הסבה כדרך חירות, דעת הראבי"ה היא שבאשכנז אין בהסבה דרך חירות גם שאר ימות השנה. מן המובחר להסב על כורסא, או כסאבעל משענת וידית עם כרית על המענת, יש אומרים שזוית ההסבה היא 45 מעלות - ממוצע בין שכיבה לישיבה. אכל בעמידה או ישב זקוף לא יצא ידי חובה. לכתחילה יסב כל הסעודה, ולפחות באכילת כזיתים וארבע כוסות]   עומק הפשט, תשע"ז

הסבה בנשים [רווקה, נשואה, אשה חשובה]  עומק הפשט, תשע"ז

דין הסבה, בזמן המשנה, ובזמן הזה [שכח ולא היסב האם צריך לחזור ולשתות, דעת הרמב"ם שחיוב ההסיבה בשעת אכילה ושתיה, ובשאר אכילתו אם היסב הרי זה משובח וצ"ב בדעתו בדין אכל ושתה בלא הסיבה, הסבה - מצוה מיוחדת בפני עצמה או חלק מחיוב מצות אכילת מצה ושתיית ד' כוסות, לדברי הגרי"ז נחלקו הרא"ש והרמב"ם ביסוד גדר חיוב ההסבה, אם הוא מצוה מיוחדת לעצמה [הרא"ש] או חלק ממצות אכילת מצה ושתיית ד' כוסות [רמב"ם] ונפק"מ לענין אכל בלא הסבה אם צריך לחזור ולאכול שנית, וכן לענין חיוב הסבה בשאר הסעודה, דברי הגרי"ז צ"ע מדברי הרמ"א שנקט הן כהרא"ש והן כהרמב"ם, ביאור הגרצ"פ פרנק דאין מחלוקת, ולכו"ע ההסבה היא מצוה נפרדת, וכשצריך לחזור ולאכול היינו כדי לקיים את מצות ההסבה, אשר קיומה הוא דווקא בשעת האכילה והשתיה כי בכך מראה דרך חירות[וכשאכל ללא הסבה, ידי חובת מצות אכילת מצה יצא, ורק ידי חובת קיוםמצות הסבה לא יצא], פרטי קיום מצות הסבה למעשה] עולמות, רחצ

הסבה בעבד עברי בזמן הזה [כיצד שייך דין עבד עברי כיום] פניני חשוקי חמד, תשע"ח (עמ' יג)

הסבה בליל הסדר [מה אופי החיוב ומה מקורו, כיצד יש לקיים את מצוות ההסבה, האם נשים חייבות בהסבה, אכל מצה או שתה את ארבעת הכוסות ללא הסבה]  תורה והוראה, תשע"ט

 

והגדת לבנך - סיפור יציאת מצרים:

 

חג החינוך - כיצד נערוך 'ליל-הסדר' מעניין לכל המשפחה?[הדרכות, מאמרים, דוגמאות, עוזי ועזריה שיחת נערים 'בימים ההם' להקראה בסעודת החג] [מתוך כתבי המחנך רבי מאיר הכהן מונק זצ"ל]תורת אמת, תש"פ (פו עמ')

סיפור יציאת מצרים [מעובד ומנוקד לילדים] אספרה שמך לאחי , תש"פ (סא)

סיפור יציאת מצרים [נשים, אב או אם, בית בנו או בית בתו, כשבנו אינו מחוייב ביום טוב שני, סיפור לבן חכם וגדול, מי קודם בן או נכד]שואלין ודורשין, תשפ"א

סבא ניצח - ה'רשע' מההגדה חזר הביתה היא שיחתי, תשפ"א

חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים דעת ואמונה, תשפ"א

פנינים וביאורים על סדר ההגדה [שובי שובי השולמית]וידבר משה, תשפ"א

האם יש ראיה מתוך ההגדה שצריך להסב בזמן קריאת ההגדה? אספקלריא, תשפ"א (עמ' קעב)

למען תספר באוזני 'בנך' [מעלת בן שהוא תלמיד]  עשר עטרות, תשפ"א

כאילו הוא יצא ממצרים - יסוד מהלך ההגדה באזני בנך-קובץ גיליונות, תשפ"א ( עמ' סז)

מדוע אב אינו מחויב לדאוג שבנו יהיה עימו בליל הסדר כדי לקיים מצוות 'והגדת לבנך? [האם המצוה מוטלת על האב, והבן הוא רק ההיכי תימצי לקיום המצוה, ככל חפצא של מצוה כדוגמת סוכה ולולב, או שמצוה זו היא מהמצוות של הבן המוטלות על האב כדוגמת מצות מילה.  ונפק"מ בבן חו"ל שהגיע להתארח אצל בנו בארץ ישראל, האם הוא מחוייב במצות "והגדת לבנך" ביו"ט שני, דאם זה ממצוות הבן המוטלות על האב, האב פטור שהרי בנו הגר בא"י אינו חייב ביו"ט שני, אך אם זה ממצות האב גרידא אין מצב הבן משנה מאומה, וכן במי שיש לו כמה בנים סביב לשולחנו, האם צריך שכל אחד מן הבנים ישאל את שאלת "מה נשתנה", או מספיק שרק בן אחד שואל, דאם זה חיוב של הבן א"כ על כל בן ובן מוטל החיוב לשאול את אביו, אך אם זה חיוב שמוטל על האב בדרך שאלה ותשובה א"כ די בבן אחד כדי לקיים את מצות האב. אברך שיש לו בן יחיד, וחמיו של בנו יחידו הזמין אותו אליו לליל הסדר לחו"ל, והסתפק האם לאפשר לבנו לנסוע אליו, או להשאירו בארץ כדי לקיים על ידו מצות "והגדת לבנך", והשיבו שאין ענין למונעו מלנסוע, שהרי אם בנו לא שואלו, אשתו שואלתו, ואף שהתורה אמרה "והגדת לבנך" דיבר הכתוב בהוה שבדרך כלל הבן שואל אבל המצוה מתקיימת באשתו כמו בבנו]שיעורי ליל שישי, הגרמ"ב זילברברג שליט"א, תשע"ז

עניני יציאת מצרים [הלקח והלימוד מסיפור יציאת מצרים, ליל שימורים לדורותם, מצוות סיפור יציאת מצרים, מצוות סיפור לבן רשע וחיוב סיפור לכל בן, סיפור יציאת מצרים עד שתחטפנו שינה, זכרון ביזת הים בסיפור יציאת מצרים, השתא הכא, מדוע יצאו ממצרים אחר רד"ו שנים, השמירה על ישראל במכת בכורות, ממצרים גאלתנו בחיתום בכורתנו, מילת בני ישראל ביציאת מצרים, יציאת מצרים בחיפזון, מצות מצה ויציאת מצרים]עומקא דפרשה, תש"פ

והגדת לבנך אב ובן לא באותו מקום חיוב [אב העורך ליל סדר שני ובנו פטור מכך, אב קיבל תוספת יום טוב והבן, עומדים משני צידי קו התאריך, דין על האב או על הבן, כשיש מחלוקת הפוסקים לגבי מבחן התושבות של האב או הבן]הגר"א גניחובסקי, תשע"ט

חיוב סיפור יציאת מצרים [השמחה בשמים בשעת סיפור ההגדה, ישן באמצע ההגדה האם חייב להמשיך, לספר את הסיפור לפרטיו, אמירת ההגדה בשבת הגדול, שבת הגדול בערב פסח, בל תוסיף באמירת ההגדה קודם זמנה, מדוע אין ברכה על אמירת ההגדה, והשוני מזכירת יציאת מצרים שבכל יום, נשים בחיוב ההגדה, אשה העורכת סדר לנשים, כהנים ולוים בסיפור ההגדה, אחר חצות, כשהזמן קצר איזה מצוה להקדים, חלוקת ההלל, הלל בישיבה]  אוצרות אורייתא, תשע"ט

כי ישאלך - טעמי ודיני ליל הסדר [ערוכים בדרך שאלה ותשובה ע"פ שולחן ערוך הרב בתוספת דינים מהמשנה ברורה][הרב צבי קופרברג זצ"ל] נקודה, תש"פ (לח עמ')

סיפור יציאת מצרים ירחון האוצר (לט), תש"פ (עמ' צח)

יציאת מצרים חידשה מציאות בעולם ורק על ידה יכולה להתגלות התורה [החשיבות בזכירת היציאה ב"אביב", החיוב לספר ניסים שנעשו ע"י משה רבנו, היציאה ממצר-ים, הים הוא 'מים שאין להם סוף' יציאת מצרים יוצרת מציאות חדשה בעולם כולו וכך נתפסת התורה בלי גבול, יציאת מצרים היא מאורע עולמי ולא רק יציאה פרטית שלנו, הייחוד בניסים שנעשו ע"י משה רבנו]  חשבתי דרכי - ע"פ הגר"מ שפירא זצ"ל - אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח ( עמ' ה)

בן חו"ל המבקר בארץ את בנו הישראלי, ונוהג יו"ט שני, האם חייב בסיפור יציאת מצרים שוב? [האם יש ענין לבן לשאול את הארבע קושיות מאביו, האם מקיים האב מצות סיפור יציאת מצרים והגדת לבנך, כשהבן פטור ממצה ומרור?]  מעדני אשר, תשע"ז    שלמים מציון, תשע"ח    פניני חשוקי חמד, תשע"ט

הקשר בין סיפור יציאת מצרים למצוות והגדת לבנך - יסוד האמונה בהעברת אב לבנו[הגר"ש  גלאי שליט"א]אוסף גיליונות פסח, תשע"ט (עמ' כו)

הגדה של פסח - הודאה וקבלת עול [הגר"ד כהן שליט"א]  אוסף גיליונות פסח, תשע"ט (עמ'  לב)

"והגדת לבנך"[רבי יהושע אייכנשטיין שליט"א] אוסף גיליונות פסח, תשע"ט (עמ' לו)

מדוע לא נתקנה ברכה על מצוות סיפור יציאת מצרים? מעדני אשר, תשע"ו    שיעורים על סדר המצוות - הגרי"ב בונם שרייבר שליט"א-אוסף גיליונות פסח, תשע"ט (עמ'  מ)

קונטרס בענין "חינוך" במשנתו של הגראי"ל שטיינמן זצ"ל  כאיל תערוג פסח, תשע"ו

מבחר שאלות לליל הסדר להתעדן באהבתך, תשע"ז

חידות הלכתיות לפסח [היכן מצינו אופן שאפר חמץ יהא חמור יותר מהחמץ עצמו. היכן מצינו מצה שמותר לאכלה בליל פסח ראשון ואסור לאכלה בפסח שני. היכן מצינו מצה שאסורה בפסח ראשון, ומותרת בפסח שני. האם עבד כשר לצלית הפסח. האם יש סברא לומר שסומא שקונה אף שעובר בלאו מ"מ לא ילקה על 'בל יראה'. כיצד יתכן שע"י ששורף חמץ מבטל תשביתו ועובר על בל יראה.כיצד יתכן שעשה מלאכה בשבת ומותר בשבת ליהנות ממנה ובמוצ"ש יהא אסור. היכן מצינו דין 'בסיס לדבר האסור' שלא בהל' שבת]  צבא הלוי, תשפ"א

מה העבודה הזאת לכם?  אספקלריה, תשע"ט

סיפור יציאת מצרים - כשמצה ומרור מונחים בפניו [הגר"ד כהן שליט"א]בנתיבות ההלכה - פסח (עמ' ש)[הגר"י בורגר שליט"א]   בנתיבות ההלכה - פסח (עמ' שלא)

סיפור יציאת מצרים - כל הלילה [הגר"ח פיינשטיין שליט"א]בנתיבות ההלכה - פסח (עמ' שיא)

דעת הרמב"ם בעניין סיפור יציאת מצרים ירחון האוצר (כז), תשע"ט (עמ' קנט)

השינויים בליל הסדר ירחון האוצר (כז), תשע"ט (עמ' קסג)

הפסקה מסיפור יציאת מצרים לקריאת שמע[מדוע הפסיקו התנאים שהיו עסוקים במצוות סיפור יציאת מצרים בשביל קריאת שמע, והרי 'העוסק במצווה פטור מן המצווה', המצוה אינה עוברת כי רק הגיע זמן קריאת שמע ולא סוף זמן קריאת שמע]  עיון הפרשה, תשס"ט (עמ' צה)  י' תרוצים

סיפור יציאת מצרים בחדר מיון כשהאדם מצוי בצום מסיבה רפואית  [או בשואה כשלא היה מצה ויין] [הגר"י ליברמן שליט"א]  בנתיבות ההלכה - פסח (עמ' שלח)

האם יכלו בשואה לקדש על חלות בליל הפסח? [חיוב אכילת הפת מדין פיקוח נפש, כתותי מיכתת שיעוריה, האם מותר לו לאכל בשבת את הפת היותר טריה מדין עונג שבת, ברכת הנהנין וברכת הזימון כשאוכל בהיתר]דרישה וחקירה, תש"פ

חבר קיבוץ האוכל בחדר האוכל המשותף לקיבוץ וגם חמץ לנגד עיניו, האם יצא ידי חובת סיפור יציאת מצרים? [כשמצה ומרור מונחים לפניך, ולא כשמצה וחמץ מונחים לפניך] רץ כצבי, תשע"ח

אסיר יהודי בחו"ל הצריך לאכול חמץ משום פיקוח נפש האם יכול לקדש על הפת?שיעורי ליל שישי - הגרמ"ב זילברברג שליט"א, תשע"ז

מצוות סיפור יציאת מצרים - והגדת לבנך [האם מצות הסיפור רק לבן ולא לבת, האם בת קטנה מותרת לאכול מצה בערב פסח, כשסבא מספר את ההגדה לנכד - האב יוצא מדין שליחות, כשם שיוצא מצוות תלמוד תורה כמלמדו תורה בתלמוד תורה ולא בעצמו]  שלמים מציון, תשע"ח

מדוע הרמב"ם השמיט את מצות זכירת יציאת מצרים בכל יום, ומה את מצות סיפור יציאת מצרים?פניני זאת ליעקב-אוסף גיליונות פסח, תשע"ט (עמ' יג)

חיוב נשים בסיפור יציאת מצרים - מצות עשה שהזמן גרמא [האם מותר לנשים לברך על קיום מצות עשה שהזמן גרמא [כגון: ציצית, שופר, סוכה ולולב], פרטי המנהגים למעשה, הגדרת מצוות עשה שהזמן גרמא, [ספירת העומר והבאת ביכורים], דעת החינוך שנשים חייבותבמצות סיפור יציאת מצרים, והרי זו מצות עשה שהזמן גרמא, מחלוקת הפוסקים האם נשים חייבות בזכירת יציאת מצרים, במצות קידוש לבנה, בהבדלה וברכת הנר בהבדלה,  בפסוקי דזמרה, ברכות השחר, ברכת האילנות,   בספירת העומר - ההלכה והמנהג למעשה](והגדת לבנך) עולמות, רמ  הגר"א עוזר, תשע"ד

סיפור יציאת מצרים [אנוס, כגון יולדת חיל רופא - האם יקרא רק חלק מהאגדה, קרא את שירת הים האם יצא, יש לו בן קטן ובן גדול עם מי ירחיב בסיפור, השוני בסיפור יציאת מצרים וחיוב זכירתו בכל לילה]   אספקלריא, תש"פ (עמ' קלא)

מצוות סיפור יציאת מצרים בליל הסדר (והגדת לבנך ביום ההוא)[יג, ח]  נשיח בחוקיך, תשע"ז

כוחה של שאלה [המיוחד בזכירת מצרים של ליל הסדר שהוא בדרך שאלה ותשובה, השאלה כבסיס לתשובה, אפילו הוא לבד שואל לעצמו, דרך הלימוד של הגרי"ש אלישיב זצ"ל, חברותא ביחיד](והיה כי ישאלך בנך) [יג, יד]  אספקלריא, תשע"ט (עמ' יז)

חינוך קטנים למצוות[חינוך האב, חינוך אחרים, הפרשת קטן מאיסורים, לברך עם קטן ולענות אמן על ברכתו, ספייה לקטן לעבור על איסור תורה או איסור דרבנן, הרחקה בין בשר לחלב בקטן](והגדת לבנך ביום ההוא)[יג, ח]  עיון הפרשה, תש"פ (עמ' ס)

האם שייך לחנך את כל הילדים בצורה אחידה? [ארבעת הבנים והיחס השונה לכל אחד מהם, לדעת היכן לשתול כל צמח, חנוך לנער על פי דרכו, להכיר את תכונות הילד ולנווט אותם, להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים, הרש"ר הירש זצ"ל, הרב מפוניבז זצ"ל]  מהיכן ידע משה איזה מכה אמורה להגיע? מדוע דווקא במכת ארבה נאמר- 'ולמען תספר באזני בנך ובן בנך'? איזו 'התעללות' מיוחדת הייתה במכה זו?] (והיה כי ישאלך בנך) הפרשה המחכימה-אוסף גיליונות, תש"פ (עמ' סח)

לנסוע לנכדו לקיים מצוות סיפור יציאת מצרים כשאשתו תשאר לבד [והגדתך לבנך, שמחת יום טוב מול הידור במצוות סיפור יציאת מצרים, שמחת יום טוב מול עיקר מצוות סיפור יציאת מצרים, סיפור יציאת מצרים לנכד, כשיש לנכד אב וכשאין לו] (והגדת לבנך ביום ההוא)[יג, ח]  פניני חשוקי חמד-קובץ גיליונות, תשע"ט (עמ' ז)

המרבה לספר 'הרי זה משובח' או חיוב מעיקר הדין  מעדני אשר, תשע"ה

מדוע לא נזכר משה בסיפור יציאת מצרים?[בין לשון הרמב"ם והגר"א] [הגר"פ בירנצוויג שליט"א] בנתיבות ההלכה - פסח (עמ' שכט)

דיני סיפור יציאת מצרים  מעיינות מהרצ"א, תשע"ה  מאור החג, תשע"ה

כיסוי המצות באמירת "והיא שעמדה" שלמים מציון, תשע"ו

אחד קורא את ההגדה וכולם שומעים, וכאשר יש סב אב ובן כיצד ינהגו  הרב יצחק רובין, קהילת בני תורה הר נוף   מעדני אשר, תשע"ו

שומע כעונה בסיפור יציאת מצרים  עולמות, רא

מי שיש לו כמה בנים האם יש חיוב לספר לכל אחד מהבנים או שדי לספר לאחד?  מעדני אשר, תשע"ט

וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח   עשר עטרות, תשע"ט

האם כשמקיימים מצות סיפור יציאת מצרים גורמים שיבא אותם הנסים בזמננו?  מעדני אשר, תשע"ט

מצות סיפור יציאת מצרים  מאור החג, תשע"ט    מלאכת מחשבת, תשע"ט

תפקידנו בליל הסדר [להכשיר אותנו להיות גאולים, בלילה הזה מתגיירים מחדש]   משנתה של תורה, תשע"ט

והגדת לבנך - עניני חינוך [שיחת הדרכה שו"ת בכינוס מנהלי תתי"ם]   דרכי החיזוק, תשע"ט

דרשה בעניני יציאת מצרים וחג הפסח לדרשן ביזנטי משלהי תקופת הראשונים   הרב יעקב ישראל סטל-ישורון, תשע"ט

הנס שביטל את גזירת המצרים על פריה ורביה  הרב יעקב ישראל סטל-מוריה, תשע"ב

 

עשרת המכות:

 

סיכום השיטות במכות מצרים - חלק א' [כמה שיטות: א. כל המכות היו רק למצרים, ובני ישראל ניצלו מכולם. ב. כל מכה היתה תחילה רגע אחד גם בישראל. ג. ג' מכות ראשונות היו בבנ"י. ד. מכת כינים לא נזכר בתורה שניצלו ממנה בני ישראל, אבל לא הזיקו לבני ישראל. ה. במכת כינים הלכו מהמצריים לגושן, והכו המכות גם שם. ו. מכת ערוב לא היתה בארץ גושן, גם למצריים שהיו שם. ז. מתו בהמות לישראל בדבר. ח. מכת שחין פגעה קצת בבני ישראל. ט. מכת ארבה שימשה בארץ גושן. י. פרעה ועוד אנשים במצרים לא סבלו מכמה מכות [חוץ ממכת בכורות שמבואר כן לגבי פרעה בפירוש]. הפדות וההפלאה הנזכרת בתורה במכת ערוב, ההפלאה הנזכרת בתורה במכת דבר, והפסיחה הנזכרת במכת בכורות. האם אומות אחרות לקו בעשרת המכות]  אספקלריא, תש"פ (עמ' צ)

סיכום השיטות במכות מצרים - חלק ב' [בארץ גושן, אצל בני ישראל ומי סבל מהם]   אספקלריא, תש"פ (עמ' פח)

סיכום השיטות במכות מצרים - חלק ג'  אספקלריא, תש"פ (עמ' עא)

הסימנים במכות מצרים מחמדי התורה, תשע"ו

הקשר בין מכות מצרים לשמירת הלשון  בית שלמה, תשע"ו

הקשר בין מכות מצרים לאמונה בה'  נר יששכר, תשע"ה

מתי היו  עשרת מכות מצרים - נגוף ורפוא [כמה זמן היו: א] דעת רבינו בחיי אחר מעשה הסנה והגעתו של משה מצרימה בחודש ניסן ב' תמ"ז, חזר משה למדיין ונכסה שם שלושה חודשים, אייר סיון תמוז, ובתשע החודשים אב אלול, תשרי, חשון, כסלו, טבת, שבט, אדר, ניסן, שימשו תשעת המכות דם, צפרדע, כינים, ערוב, דבר, שחין, ברד, ארבה, חושך ומכת בכורות היתה גם כן בניסן. ב] ספר זרע ברך על התורה משה רבינו אכן התכסה שלושה חודשים, אבל זה היה לאחר מכת דם. מכת דם היתה בסוף ניסן או בתחילת אייר, ואז התכסה משה אייר סיון תמוז, ובחודשי אב, אלול, תשרי, חשון, כסלו, טבת, שבט, אדר, שימשו המכות צפרדע, כינים, ערוב, דבר, שחין, ברד, ארבה, חושך. ובניסן היתה מכת בכורות. ג] שפתי כהן על התורה משה רבינו לא נכסה אחר התגלותו, וסובר שעשרת המכות מחולקים  לחמש ועוד חמש. וחמשת המכות הראשונות אירעו בחודשי ניסן, אייר, סיון, תמוז, ואב. ד] מדרש שמות רבה סובר שמשה רבינו התכסה שישה חודשים מניסן עד תשרי. לפי מדרש זה, כל עשרת מכות מצרים נפרסו על פני תקופה של שישה חודשים בלבד תשרי עד ניסן]  אספקלריא, תש"פ (עמ' קטו)

מכות מצריםשפתי כהן-הגר"ד קוק שליט"א-אוסף גיליונות פסח, תשע"ט (עמ'  נ)

מכות מצרים באמצעות המטה - הכאה רוחנית בשם המפורש [יציאת מצרים ע"י הקב"ה בעצמו לקיים הבטחה לאברהם] שיעורי הגר"ח פיינשטיין, תשע"ט

מדוע לא נגאלו ישראל במכה הראשונה? [התבונות בין פרשה לפרשה]   אספקלריא, תש"פ (עמ' סא)    

האם הכשיל משה את החרטומים בלפני עיוור?[חילול שבת שיגרם ע"י שוטרים או צלמים אם תתקיים עצרת בשבת] שיעורי הגר"נ נבנצאל שליט"א-אוסף גיליונות, תש"פ (עמ' לא)

מהות ומטרת מכות באח"ב  אספקלריא, תשע"ט (עמ' נג)

מכות מצרים ושבת קודש   אספקלריא, תשע"ט (עמ' קח)

עשרת המכות   אספקלריא, תש"פ (עמ' קז)

בין שבעת המכות הראשונות לשלש המכות האחרונות  מלאכת מחשבת, תש"פ

מכות מצרים - ומידה כנגד מידה  כלי יקר, תש"פ

יציאת מצרים - להוציא את מצרים מבני ישראל  ממעיין החיים-קובץ גיליונות, תש"פ (עמ' יג)

לימוד יסודות האמונה מפרעה  שואלין ודורשין-קובץ גיליונות, תש"פ (עמ' יט)

דצ"ך עד"ש באח"ב  עשר עטרות, תשע"ט   

פשר הניקוד ב - דצ"ך עד"ש באח"ב  אספקלריא, תש"פ (עמ' קכח)  

 

דם

 

האם היה הנילוס עבודה זרה? [מאגר מים טבעי או מאגר מים שנבנה בידי אדם]מקרא העדה, תשפ"א (עמ' קלא)

האם היה ניתן לקיים מצות טבילה במים שהפכו לדם? מקרא העדה, תשפ"א (עמ' קלג)

תיאור מכת דם ע"פ מדרשי חז"ל  ערב פסח, תשע"ו

הכרת הטוב לדומם [בור ששתית ממנו, זכויות אדם או חובות אדם]מרבה תורה, תשע"ז

הכרת הטוב, מאי הכאת משה את היאור[הכרת הטוב לדומם]  במשנת הפרשה, תשע"ו   מרבה תורה, תשע"ז    בית מדרש ישיבת מיר, תשע"ז    שיחת הרב אליהו אליעזר דסלר, תשע"ז

הכרת הטוב, מאי הכאת משה את היאור['אדם' מכיר טובה, ושאינו מכיר טובה נקרא נבל, כבהמה במותה שהיא נבלה, וכצמח שנותק מן החיות שהוא נובל, הכרת הטוב לדומם]  משנתה של תורה, תשע"ח  

ההכרה בחסדי ה' - היסוד לעבודת הבורא  [גם כעבור שנים רבות, הזכרת הטעם לקריאת שמות בניו של משה רבנו בפרשת יתרו, לזכור תמיד את חסדי הבורא, משה רבנו לא רצה להסיר ממנו כבדות הפה, בעבור שהיה בו ממעשה נס. זכירת חסדי היציאה ממצרים - יסוד עבודת הבורא, כי הוא פדה אותם מעבדות מצרים.  מטעם החיוב לזכור תמיד את הנסים שהיו ביציאת מצרים, אין לחודשי השנה שם בתורה.עבודת הא-ל בנויה על יסוד הכרת הטוב. תכלית יציאת מצרים היא לא רק לחזק את האמונה, אלא גם ליצור השתעבדות לבורא מכוחה של הכרת הטובה על שהוציאנו מבית עבדים. ענין זה עומד ביסוד החיוב המוטל על כל אחד ואחד לראות עצמו כאילו הוא יצא בעצמו ממצרים.  הקשר בין מצות סיפור יציאת מצרים ומצות הביכורים, הבא לידי ביטוי בפרשת "ארמי אובד אבי", הנאמרת בעת הבאת הביכורים ובתוך סדר ההגדה של פסח - בכדי שנחיה בהכרה שהכל מאתו יתברך בחסדיו המרובים.  חובת זכירת חסדי הבורא ורחמיו על כל מעשיו, עומדת ביסודן של מצוות שביתת השבת ושמחת המועדים. שירת האזינו - זכרון חסדי ה" מששת ימי בראשית ועד עולםשיעורים בחומש עם פירוש הרמב"ן [עולמות], יז

התעשרות ישראל ממכירת מים למצרים במכת דם [הנאה ממעשה נס, נס על טבעי ונס הנראה טבעי, צירוף למנין אדם שנברא בספר יצירה] עומקא דפרשה, תשע"ג  שיעורי ליל שבת, תשע"ז

האם היתה מכת דם גם בבית פרעה? [ולא שת לבו גם לזאת]צבא הלוי, תש"פ

האם יש איסור לאכול דגים שמתו במים?מעדני אשר, תשע"ט

מדוע נענשו הדגים שמתו ביאור, במה חטאו?מעדני אשר, תשע"ט

המיוחד במכת דם ב'יאור' בשונה מכל מצרים דרישה וחקירה, תש"פ

 

צפרדע

 

תיאור מכת צפרדע ע"פ מדרשי חז"ל  ערב פסח, תשע"ו

שכרם של הכלבים לדורות מול שכר הצפרדעים לשעה [מסירות נפש לנצור לשון גבוהה ממסירות נפש לקפוץ לאש, לשון הרע, אדם לחברו]באר הפרשה, תשע"ח (עמ' ח)

האם היה ציווי מפורש לצפרדעים להיכנס לתנור?[והאם יש ק"ו לבני אדם שלא נצטוו במפורש, חיוב כללי וחיוב פרטי]  שלמים מציון, תשע"ח   האיחוד בחידוד, תשע"ו

קידוש ה' שנלמד מן הצפרדעים ירחון האוצר (לט), תש"פ (עמ' קר)

מכת הצפרדע[מדוע ביקש משה שתישארנה גם לאחר סיום המכה? מדוע ביקש פרעה שיסורו רק למחרת? למה נבחרה הצפרדע להיות המכה הראשונה מבין החיות שבמכות? מהי התוכחה שמופיעה בפרק שירה של הצפרדע לדוד המלך?]  שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ג

מדוע קבלו הכלבים שכר [על שתיקתם]להם ולכל הדורות, ואילו והצפרדעים [שמסרו נפשם וקפצו לכבשן האש] קבלו שכר רק להם עצמם?[גדול המצווה ועושה, לכלבים היה ציווי מפורש ומפורט, ולצפרדעים היה ציווי כללי, והן בחרו מעצמן מי תקפוץ לתנור, גדר 'מצווה ועושה', לשתוק קשה יותר מלמות](לכלב תשליכון)  [כב, ל]  מים זכים, תש"פ   משנת מהר"ל, תש"פ

המצרים הביאו עליהם את מכת צפרדע מחמת כעסם  יחי ראובן, תשע"ז

האם אפשר לעשות כשפים במקום שיש מים? מעדני אשר תשע"ג

 

כינים

 

תיאור מכת כינים ע"פ מדרשי חז"ל  ערב פסח, תשע"ו

האם מכת כינים הייתה גם בארץ גושן אצל בני ישראל?(ותהי הכינם באדם ובבהמה) [ח, יג]מעדני אשר, תשע"ד  [אותות ומופתים באדמת בני חם]שיעורי הגר"ח פיינשטיין שליט"א, תשע"ט

מהיכן הביאו החרטומים עפר כדי לנסות להוציא כינים? [כל עפר הארץ הפך לכינים]דרישה וחקירה, תש"פ

מכת כינים  אספקלריא, תשע"ט (עמ' סח)

האם גם במכת ערוב היו כינים? [בתוך כל החיות]נאה דורש, תש"פ

האם מותר לכתחילה לברוא ע"י ספר יצירה?  [שימוש בשמות הקדושים במצב של פיקוח נפש, כיצד הרג משה את המצרי, בריאת גולם](ועשו כן חטומי מצרים בלטיהם) [ז, כב] אספקלריא, תש"פ (עמ' קלז)    

מדוע הודו החרטומים במכת כינים? (אצבע אלוקים היא) [ח, טו]האיחוד בחידוד, תשע"ג

כינים בזמן הזה [השתנות הטבעים בהלכה,בשו"ע הוכרע על פי סוגיית הגמרא שמותר להרוג כינים בשבת, מכיון שאינם נוצרים מפריה ורביה ככל בעלי החיים, ועל כן אין בהריגתם נטילת נשמה.  כיום ידוע לכל שהכינים נוצרים מביצים בדרך של פריה ורביה, ונמצא כי המציאות לכאורה מכחישה את דברי חז"ל וההלכה שמותר להרוג כינים בשבת, דברי הרב דסלר בענין ההסברים הטבעיים של חז"ל, שלא ההסבר מחייב את הדין, אלא להיפך, הדין מחייב הסבר. סיכום שיטות הפוסקים בדין הריגת כינים בזמנינו, להלכה ולמעשה, ובירור התאמת דברי חז"ל והשו"ע שהתירו להרוג כינים בשבת עם המציאות הטבעית שהשתנתה בזמנינו. נושאים נוספים בהם יש שינוי עם הטבעים שהיו בזמן חז"ל]  עולמות, לט   תורה והוראה, תשע"ט

הריגת כינים בשבת - הגאון רבי יהודה טשזנר שליט"א [אין פרים ורבים, כיני הראש וכיני הגוף, ביצי כינים, ביצי כינים המתרבים ללא רביית הזכר]  קובץ מנורה בדרום - במה תורנית לבירורי הלכה ומנהג (ו), תש"פ (עמ' יא)   מקרא העדה, תשפ"א (עמ' קמג)

 

ערוב

 

תיאור מכת ערוב ע"פ מדרשי חז"ל  ערב פסח, תשע"ו

הקשר בין מכת ערוב ל"אדמת מצרים"[אדני השדה, הרגשה טבעית לבעלי חיים, לצמצם הנס, לא דובים ולא יער]  נחל אליהו - אוסף גליונות ישיבת מיר, תשע"ח (עמ' יא)

סדר האכלת בלי חיים [סדר האכלת בעלי חיים בגן חיות לפי התורה, טהורים, גמל בעל סימן אחד, חמור השייך בפטר חמור, שאר בעלי החיים](בסוסים בחמורים בגמלים בבקר ובצאן) [ט, ג]פניני חשוקי חמד, תש"פ

 

דבר

 

המיוחד במכת דבר [המכה בפטיש, היד החזקה בהגדה, הכבדת לב פרעה, הרס הכלכלה המסחר והתעבורה במצרים]  האיחוד בחידוד, תשע"ה

האם מתו ממקנה ישראל במכת דבר במשנת הפרשה, תשע"ה   פניני אור החיים, תשע"ז

הגדרת "מקנה ישראל" בהמתו של בן אשה ישראלית שאביו מצרי [פדיון הבן למי שאביו גוי ואמו בת לוי] עשר עטרות, תשע"ח

הקשר בין יראת השמים של המצרים לחששם מפני המכות  בארה, של תורה, תשע"ג   נחל אליהו - אוסף גליונות ישיבת מיר, תשע"ח (עמ' יב)

 

 

שחין

 

מדוע מכת שחין בוצעה ע"י משה למרות הכרת הטוב מן הגחלים בבית פרעה [מכת שחין היתה ע"י פיח כבשן, הכרת הטוב לדומם, לא לקו כל גחלי מצרים, המכה היתה בידי שמים, הבדל בין הכאה דרך ביזיון לזריקה, מהגחלים גם ניזק] אספקלריא, תשע"ח (עמ' עא)

 

ברד

 

הקשר בין יראת השמים של המצרים לחששם מפני המכות (הירא את דבר ה' מעבדי פרעה הניס את עבדיו ואת מקנהו אל הבתים) [ט, כ] בארה, של תורה, תשע"ג   נחל אליהו - אוסף גליונות ישיבת מיר, תשע"ח (עמ' יב)

הירא את דבר ה' מעבדי פרעה [אדם יכול להיות ירא שמים אך עדיין 'עבד של פרעה'](הירא את דבר ה' מעבדי פרעה) [ט, כ]  אספקלריא, תש"פ (עמ' סט)    

הברד והשלג בהלכה  (ברד כבד מאד)  [ט, כד]  אורייתא, תשע"ב

מדוע חס ה' על בהמות מצרים?[לצורך ישראל, צער בעלי חיים, בל תשחית בבריאה](ועתה שלח העז את מקנך ואת כל אשר לך בשדה) [ט, יט]עיון הפרשה, תש"פ (עמ' לה)

גידולי הארץ שלא ניזוקו במכת הברדאספקלריא, תשע"ט (עמ' מג)

מדוע דווקא במכת ברד יצא משה מן העיר? (כצאתי את העיר, אפרוש את כפי אל ה', ברש"י) [ט, כט] בית מדרש ישיבת מיר, תשע"ז

מכת ברד [המשותף לברד ולשלו, בית הכנסת 'משה רבינו' מחוץ לעיר, הקשר בין יראת שמים ובניית מחסה לבעלי החיים - בניה הלכתית ע"י 'לבוד' ו'צורת הפתח', הקלות להגיע למדרגת 'יראת שמים', ההבדל בין שדות החיטים והשעורים – מיקומם בעיר או מחוץ לעיר, הענווה והגאווה]נר לשולחן שבת, תש"פ

מדוע רק במכת ברד אמר משה רבינו שיצאו חוץ לעיר להתפלל? [תפילה במקום ע"ז]  אספקלריא, תש"פ (עמ' ק)     עיון הפרשה, תש"פ (עמ' לח)ל"ד תירוצים

ברד לא ירד על בתים גם אם אינם ראויים למגורים(הירא את דבר ה' הניס את עבדיו ואת מקנהו אל הבתים) [כ, יט] מלאכת מחשבת, תשע"ח   שיעורי הגר"ח פיינשטיין שליט"א, תשע"ט

האם יכלו ישראל ששמעו את הקולות במכת ברד[וכן במתן תורה]לברך "שכוחו וגבורתו מלא עולם" כמו בברקים? [וכמה פעמים ברכו]   מים זכים - אוסף גיליונות, תשע"ט (עמ' ע)

המיוחד במכת הברד[מדוע נפתחו פיותיהם של בנ"י ופרעה דווקא לאחר מכה זו? מה קרה לאותם אבנים שנשארו בשמים לאחר תפילת משה שייעצרו.. ? מדוע הקב"ה קורא למכה זו 'כל מגפותי'?] (הנני ממטיר כעת מחר ברד כבד מאד)  [ט, יח]  שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ב

ניסי מכת הברד [אבני אלגביש, גוג ומגוג, מוחזקות בידי משה](נטה ידך על השמים ויהי ברד בכל הארץ) [ט, כב] מאמרי "עינינו גל" - אוסף גליונות ישיבת מיר, תשע"ח (עמ' יט)

מכת בכורות שקולה כנגד כל המכות [מפסוק במכת ברד](את כל מגפותי, ברש"י) [כג, יט]בית מדרש ישיבת מיר, תשע"ח (ה' תירוצים)

הצלת ספק על חשבון אי הצלת הוודאי[שומר חיטים ויורד ברד, חייב להציל את הקשות ולא את הרכות, וכשיש קשות שודאי ינזקו ואחרות שהן ספק קשות ספק רכות, ואותן הציל, וכן בהצלה משריפה]  [ט, לא]  הגר"א גניחובסקי, תשע"ו

 

ארבה

 

הזכרת ענין ה'סיפור' במכת ארבה  [יש לעיין מדוע עניין סיפור יציאת מצרים מוזכר דווקא במכת ארבה. וביותר מפורש בבעלי התוספות כאן שכשאמר ה' למשה "ולמען תספר באזני בנך" רמז לו על מכת ארבה]  עיון הפרשה, תשע"ח (עמ' קו') מג תרוצים

מדוע דווקא במכת ארבה כתוב ולמען תספר?   אספקלריא, תש"פ (עמ' צ)

מנוחת הארבה ביום השבת[כתב בעל הטורים שהארבה נח בשבת, והרי מנוחה מאכילה לא נחשבת מנוחה שהרי שור וחמור שכתוב בהם למען ינוח לא מונעם מלתלוש ולאכול שהרי מניעת אכילה היא צער ולא מנוחה . ועוד קשה מדוע במכת ארבה דווקא זכו גם המצרים למנוחה ביום השבת]  עיון הפרשה, תשס"ז (עמ' נח')  טז תרוצים

מכת הארבה והמיוחד בה  פקודיך ד