כנס הושענא רבה שע"י "יד בן ציון וחיה", תשע"ח

 

 

הועלה כנס ליל הושענא רבה תשע"ח שע"י "יד בן ציון וחיה" ב"אחוזת וגשל"

 

לצפיה - לחץ כאן

 

 

כמו"כ ניתן לצפות בכנסי ליל הושענא רבה בשנים:

 

תשע"זתשע"ו, תשע"ה, תשע"ד, תשע"ב, תשע"א, תש"ע, תשס"ט

חדשות