יום עיון בדיני ממונות

הועלו השיחות שנמסרו ביום העיון בדיני ממונות  בבית הכנסת שלייכר - בני ברקלצפייה - לחץ כאן

חדשות