הועלו שיחות המוסר של ראש ישיבת "מאור התלמוד" רחובות